Skip to main content

MPP INVEST 1 A/S

CVR-nummer

29691290

Adresse

c/o Gorrissen Federspiel
H.C. Andersens Boulevard 12

Postnummer og by

1553 København V

Startdato

19.07.2006

Ophørsdato

22.12.2009

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

København

Branchekode

999999 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er at investere i aktier og andre værdipapirer og finansielle instrumenter.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

19.07.2006

Registreret Kapital

2.408.250,00 DKK

Første regnskabsperiode

19.07.2006 - 31.12.2007

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen.

Dato: 29.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.06.2008
Periode: 19.07.2006 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF


Ophørte p-enheder

Navn

MPP INVEST 1 A/S

P-nummer

Adresse

c/o Gorrissen Federspiel
H.C. Andersens Boulevard 12

Postnummer og by

1553 København V

Startdato

19.07.2006

Ophørsdato

22.12.2009

Branchekode

999999 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


23.12.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29691290

Navn og adresse:
MPP INVEST 1 A/S
c/o Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som kompetent myndighed den 23. december 2009 fået meddelelse om, at gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion mellem CVR-NR. 2969 1290 MPP Invest 1 A/S med hjemsted i København, Danmark, og MPP Invest 1 S.A. med hjemsted i Luxembourg, Luxembourg, og som er registreret i Luxembourgs selskabsregister under nr. B 148547, er registreret for det fortsættende selskab i Luxembourg. MPP Invest 1 A/S er herefter opløst uden likvidation ved overdragelse af selskabets aktiver og forpligtelser til det fortsættende selskab.


14.12.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29691290

Navn og adresse:
MPP INVEST 1 A/S
c/o Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som kompetent myndighed i henhold til aktieselskabslovens § 137 g udstedt attest på, at alle handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for fusionen mellem CVR-NR. 2969 1290 MPP Invest 1 A/S med hjemsted i København, Danmark og MPP Invest 1 S.A. med hjemsted i Luxembourg, og som er registreret under B 148547, er opfyldt i relation til MPP Invest 1 A/S. Den af Erhvervs- og Selskabstyrelsen udstedte attest skal indsendes til den komptetente myndighed i Luxembourg. MPP Invest 1 A/S vil først i forbindelse med registreringen af gennemførelsen af fusionen i Luxembourg blive registreret som opløst i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem.


26.10.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29691290

Navn og adresse:
MPP INVEST 1 A/S
c/o Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens 134 a, jf § 137, stk. 2, for fusion mellem CVR-NR. 2969 1290 MPP Invest 1 A/S med hjemsted i København, Danmark og MPP Invest 1 S.A. med hjemsted i Luxembourg, Luxembourg, og som er registreret i Luxembourgs selskabsregister under nr. B 148547. Endvidere er modtaget erklæring fra vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens § 134 c, stk. 4, jf. § 137, stk. 2, om kreditorernes stilling efter fusionen. Det danske deltagende selskab er det ophørende selskab i den grænseoverskridende fusion.


14.10.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29691290

Navn og adresse:
MPP INVEST 1 A/S
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Ny adresse:

c/o Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.


11.12.2008 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29691290

Navn og adresse:
MPP INVEST 1 A/S
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 21.05.2008.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Borups Allé 177, 2400 København NV, den 21.05.2008.
04.02.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29691290

Navn og adresse:
MPP INVEST 1 A/S
Bredgade 30, 1553 Langebro

Ny adresse:

c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.


07.12.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 29691290

Navn og adresse:
MPP INVEST 1 A/S
Bredgade 30, 1260 Bredgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Parsholt, den 07.12.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Bjørn Raasteen, den 07.12.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Steen Parsholt, den 07.12.2006.

Indtrådt i direktionen:

Regnar Ingwersen Paaske, den 07.12.2006.


20.07.2006 Nye selskaber

CVR-nummer: 29691290

Navn og adresse:
MPP INVEST 1 A/S
Bredgade 30, 1260 Bredgade

Binavn:

MPP INVEST 2 A/S (MPP INVEST 1 A/S).

Stiftelsesdato:

19.07.2006.

Seneste vedtægtsdato:

19.07.2006.

Kapital:

kr. 2.408.250,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 939,69 til kurs 2.000,00, i værdier kr. 2.407.310,31 til kurs 2.000,00.

Stifter:

FS MPP S.àr.l, den 19.07.2006.

Bestyrelse:

Thomas Schleicher (formand), den 19.07.2006, Direktør Steen Parsholt, den 19.07.2006, Executive Director Steven Richard Sher, den 19.07.2006.

Direktion:

Direktør Steen Parsholt, den 19.07.2006.

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen.

Revision:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 19.07.2006.

Første regnskabsår:

19.07.2006 - 31.12.2007.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
04.02.2008
13.10.2009
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard
H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V
19.07.2006
03.02.2008
Bredgade 30 1260 København K
Status
Fra
Til
19.07.2006
21.12.2009
Normal
Branchekode
Fra
Til
19.07.2006
31.12.2007
980000 Uoplyst