Skip to main content

Malerfirmaet Kongeskov ApS

CVR-nummer

29604592

Adresse

Østergade 52

Postnummer og by

4340 Tølløse

Startdato

15.05.2006

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Telefon

21202128

Mail

henrik.kongeskov@mail.dk

Kommune

Holbæk

Branchekode

433410 Malerforretninger

Formål

Selskabets formål er at drive malervirksomhed, køb og salg af ejendomme samt ejendomsudlejning, formueadministration samt dermed beslægtet virksomhed.

Binavne

Pia & Henrik Holding ApS

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

11.02.2019

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

15.05.2006 - 30.06.2007

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Direktion

(Direktør)
Henrik Kongeskov
Østergade 52
4340 Tølløse
Danmark

Stiftere

Pia Marie Kongeskov
Peder Billesvej 8
4300 Holbæk
Danmark

Legale Ejere

Henrik Kongeskov
Østergade 52
4340 Tølløse
Danmark
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 15.05.2006

Reelle Ejere

Henrik Kongeskov
Østergade 52
4340 Tølløse
Danmark
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Ændringsdato: 15.05.2006

Dato: 31.03.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 31.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 05.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 28.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 31.07.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 12.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 27.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.07.2011
Periode: 01.07.2009 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.02.2011
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.01.2009
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.01.2008
Periode: 15.05.2006 - 30.06.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

Malerfirmaet Kongeskov ApS

P-nummer

Adresse

Østergade 52

Postnummer og by

4340 Tølløse

Startdato

15.05.2006

Branchekode

433410 Malerforretninger

Reklamebeskyttelse

Nej
11.03.2019 Statusændring, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 29604592

Navn og adresse:
PIA & HENRIK HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Østergade 52, 4340 Tølløse

Binavne:

Malerfirmaet Kongeskov ApS UNDER TVANGSOPLØSNING

Den under 30.11.2018 fremsendte anmodning til Skifteretten i Holbæk om opløsning af virksomheden, er tilbagetaget.

Vedtægter ændret: 11.02.2019
Nyt navn: Malerfirmaet Kongeskov ApS
Nyt binavn: Pia & Henrik Holding ApS
Slettet binavn: Malerfirmaet Kongeskov ApS

Direktion:

Tiltrådte:

Henrik Kongeskov, den 11.02.2019.

Selskabet tegnes af den samlede direktion.


30.11.2018 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 29604592

Navn og adresse:
PIA & HENRIK HOLDING ApS
Østergade 52, 4340 Tølløse

Anmodning om opløsning, jf. selskabslovens § 225 sendt til Skifteretten i Holbæk den 30.11.2018

Direktion:

Fratrådte:

Henrik Kongeskov, den 30.11.2018.


29.06.2017 Ændring af adresse

CVR-nummer: 29604592

Navn og adresse:
PIA & HENRIK HOLDING ApS
Jernbanevej 31, st., 4340 Tølløse

Ny adresse: Østergade 52, 4340 Tølløse

15.06.2016 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 29604592

Navn og adresse:
PIA & HENRIK HOLDING ApS
Jernbanevej 31, st., 4340 Tølløse

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal 

udarbejdes en fusionsplan.Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Selskabet er fusioneret med CVR 26322200 Malerfirmaet Kongeskov ApS under tvangsopløsning, som samtidig er opløst ved fusionen.

15.07.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29604592

Navn og adresse:
PIA & HENRIK HOLDING ApS
Peder Billesvej 8, 4340 Tølløse

Ny adresse:

Jernbanevej 31, st., 4340 Tølløse.
11.06.2013 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 29604592

Navn og adresse:
PIA & HENRIK HOLDING ApS
Peder Billesvej 8, 4300 Holbæk

Vedtægter ændret:

31.05.2013.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 33074441 DAMGAARD REVISION, REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB, den 31.05.2013.


18.02.2011 Ændring i revision, Statusændring

CVR-nummer: 29604592

Navn og adresse:
PIA & HENRIK HOLDING ApS
Peder Billesvej 8, 4300 Holbæk

Vedtægter ændret:

08.02.2011.

Den under 10.11.2010 fremsendte anmodning til skifteretten i Holbæk om opløsning af selskabet, er tilbagetaget.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 25443861 2JS REVISION ApS, den 08.02.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33074441 DAMGAARD REVISION, REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB, Nygade 6, 1., 4300 Holbæk, den 08.02.2011.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.07.2009 - 31.12.2010.


10.11.2010 Statusændring

CVR-nummer: 29604592

Navn og adresse:
PIA & HENRIK HOLDING ApS
Peder Billesvej 8, 4300 Holbæk

Anmodning om opløsning, jf. selskabslovens § 225 sendt til skifteretten i Holbæk den 10.11.2010.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 29604592

Navn og adresse:
PIA & HENRIK HOLDING ApS
Peder Billesvej 8, 4300 Holbæk

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


08.09.2006 Nye selskaber

CVR-nummer: 29604592

Navn og adresse:
PIA & HENRIK HOLDING ApS
Peder Billesvej 8, 4300 Holbæk

Stiftelsesdato:

15.05.2006.

Seneste vedtægtsdato:

15.05.2006.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

Pia Marie Hansen, den 15.05.2006.

Direktion:

Henrik Kongeskov, den 15.05.2006.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

CVR-NR. 25443861 CONSULTING GROUP HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, c/o Jens Jensen-Sondrup, Rødlersvej 42, 2990 Nivå, den 15.05.2006.

Første regnskabsår:

15.05.2006 - 30.06.2007.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
15.05.2006
10.03.2019
PIA & HENRIK HOLDING ApS
Adresse
Fra
Til
29.06.2017
07.07.2019
Østergade 52 4340 Tølløse
12.05.2014
28.06.2017
Jernbanevej 31, st. 4340 Tølløse
01.01.2007
11.05.2014
Peder Billesvej 8 4300 Holbæk
15.05.2006
31.12.2006
Peder Billesvej 8 4300 Holbæk
Status
Fra
Til
30.11.2018
10.03.2019
Under tvangsopløsning
18.02.2011
29.11.2018
Normal
10.11.2010
17.02.2011
Under tvangsopløsning
15.05.2006
09.11.2010
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
31.12.2015
999999 Uoplyst
15.05.2006
31.12.2007
980000 Uoplyst
Formål
Fra
Til
31.05.2013
18.12.2015
Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, formueadministration, samt køb og udlejning af ejendomme samt efter ledelsens opfattelse dermed beslægtet virksomhed.
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
21.12.2015
10.02.2019
21.12.2015
31.05.2013
20.12.2015
31.05.2013
Tegningsregel
Fra
Til
31.05.2013
29.11.2018
Selskabet tegnes af en direktør.
Periode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2019
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2019
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2019
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk


2. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2017
2-4 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2016
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2016
2-4 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2015
1 medarbejdere
1 årsværk