Skip to main content

HØGH NR. 2 ApS

CVR-nummer

29327084

Adresse

c/o Jes Høgh Rasmussen
Haraldslundvej 8
Grundfør

Postnummer og by

8382 Hinnerup

Startdato

08.02.2006

Ophørsdato

23.10.2019

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Telefon

86987828

Kommune

Favrskov

Branchekode

431200 Forberedende byggepladsarbejder

Formål

Selskabets formål er at drive handel, industri, investering og dermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

22.06.2006

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

08.02.2006 - 30.06.2006

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør. Er der flere direktører, tegner hver direktør for sig.

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

HØGH NR. 1 HOLDING ApS
c/o Jes Høgh Rasmussen
Haraldslundvej 8
Grundfør
8382 Hinnerup
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 23.10.2019

Jes Høgh Rasmussen
Haraldslundvej 8
Grundfør
8382 Hinnerup
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 19.12.2017Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.


Ophørte reelle ejere

Jes Høgh Rasmussen
Haraldslundvej 8
Grundfør
8382 Hinnerup
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Afhændelsesdato: 23.10.2019Dato: 14.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 04.06.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 02.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 31.03.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 19.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 05.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 27.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.06.2008
Periode: 01.07.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.12.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.11.2006
Periode: 08.02.2006 - 30.06.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

HØGH NR. 2 ApS

P-nummer

Adresse

c/o Jes Høgh Rasmussen
Haraldslundvej 8
Grundfør

Postnummer og by

8382 Hinnerup

Startdato

08.02.2006

Ophørsdato

23.10.2019

Branchekode

431200 Forberedende byggepladsarbejder

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

86987828


30.10.2019 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 29327084

Navn og adresse:
HØGH NR. 2 ApS
c/o Jes Høgh Rasmussen, Haraldslundvej 8, Grundfør, 8382 Hinnerup

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Virksomheden er d. 23.10.2019 opløst ved fusion med CVR-nummer: 29313334 HØGH NR. 1 HOLDING ApS.


09.10.2018 Ændring i revision

CVR-nummer: 29327084

Navn og adresse:
HØGH NR. 2 ApS
c/o Jes Høgh Rasmussen, Haraldslundvej 8, Grundfør, 8382 Hinnerup

Revision:

Fratrådte:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 09.10.2018.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33946406 ROBÆK GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, Hovedgaden 41, 1., 8410 Rønde, den 09.10.2018.


21.11.2017 Ændring i revision

CVR-nummer: 29327084

Navn og adresse:
HØGH NR. 2 ApS
c/o Jes Høgh Rasmussen, Haraldslundvej 8, Grundfør, 8382 Hinnerup

Revision:

Fratrådte:

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 05.04.2017.

Tiltrådte:

CVR-NR. 32895468 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Dusager 16, 8200 Aarhus N, den 05.04.2017.


21.05.2008 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 29327084

Navn og adresse:
HØGH NR. 2 ApS
c/o Jes Høgh Rasmussen, Haraldslundvej 8, 8382 Hinnerup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 29824657 FAVRSKOV REGNSKAB & REVISION ApS, den 01.04.2008.

Indtrådt i revisionen:

BDO SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Provstegade 10, postboks 4002, 8900 Randers, den 01.04.2008.


22.06.2007 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29327084

Navn og adresse:
HØGH NR. 2 ApS
c/o Jes Høgh Rasmussen, Haraldslundvej 8, 8382 Hinnerup

Vedtægter ændret:

22.06.2006.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Reg. revisor Ejvind Jørgensen, den 22.06.2007.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 29824657 FAVRSKOV REGNSKAB & REVISION ApS, Samsøvej 33, 8382 Hinnerup, den 22.06.2007.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.07.2007 - 31.12.2007.
01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 29327084

Navn og adresse:
HØGH NR. 2 ApS
c/o Jes Høgh Rasmussen, Haraldslundvej 8, 8382 Hinnerup

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


09.02.2006 Nye selskaber

CVR-nummer: 29327084

Navn og adresse:
HØGH NR. 2 ApS
c/o Jes Høgh Rasmussen, Haraldslundvej 8, 8382 Hinnerup

Stiftelsesdato:

08.02.2006.

Seneste vedtægtsdato:

08.02.2006.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 104,00.

Stifter:

CVR-NR. 29313334 HØGH NR. 1 HOLDING ApS, Haraldslundvej 8, 8382 Hinnerup, den 08.02.2006.

Direktion:

Jes Høgh Rasmussen, den 08.02.2006, Anne Rasmussen, den 08.02.2006.

Selskabet tegnes af en direktør. Er der flere direktører, tegner hver direktør for sig.

Revision:

Reg. revisor Ejvind Jørgensen, Samsøvej 33, 8382 Hinnerup, den 08.02.2006.

Første regnskabsår:

08.02.2006 - 30.06.2006.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Adresse
Fra
Til
08.02.2006
31.12.2006
c/o Jes Høgh Rasmussen
Haraldslundvej 8
Grundfør 8382 Hinnerup
Status
Fra
Til
08.02.2006
22.10.2019
Normal
Branchekode
Fra
Til
08.02.2006
31.12.2007
451100 Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører