Skip to main content

ANPARTSSELSKABET AF 5. APRIL 2013

CVR-nummer

28849206

Adresse

c/o Henrik Frisch
Hambros Alle 11 C

Postnummer og by

2900 Hellerup

Startdato

01.01.2005

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

20106011

Mail

hf@henrikfrisch.dk

Kommune

Gentofte

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Formål

Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier og/eller anparter i andre selskaber eller på anden vis, samt at udstede obligationer.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

14.12.2018

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

299.353,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.2005 - 30.06.2006

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Direktion

(Direktør)
Henrik Frisch
Hambros Alle 11 C
2900 Hellerup

Stiftere

VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS
Højbro Plads 10
1200 København K

Legale Ejere

Henrik Frisch
Hambros Alle 11 C
2900 Hellerup
Ejerandel: 20-24,99%
Stemmerettigheder: 20-24,99%
Ændringsdato: 27.05.2009

Reelle Ejere

Henrik Frisch
Hambros Alle 11 C
2900 Hellerup
Ejerandel: 24,65%
Stemmerettigheder: 24,65%
Andre rettigheder:
Ejeren er den eneste ejer der giver møde på generalforsamlingerne og kan således reelt udøve indflydelse i selskabet.
Ændringsdato: 27.05.2009

Dato: 21.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 18.06.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 20.06.2017
Periode: 01.07.2015 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 11.12.2015
Periode: 01.07.2014 - 30.06.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 27.01.2015
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 17.01.2014
Periode: 01.07.2012 - 30.06.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.01.2013
Periode: 01.07.2011 - 30.06.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.01.2012
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.01.2011
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.03.2010
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.03.2009
Periode: 01.07.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 19.02.2009
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.04.2008
Periode: 01.07.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 12.11.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.11.2006
Periode: 01.01.2005 - 30.06.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

ANPARTSSELSKABET AF 5. APRIL 2013

P-nummer

Adresse

c/o Henrik Frisch
Hambros Alle 11

Postnummer og by

2900 Hellerup

Startdato

01.01.2005

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

20106011

Offentliggørelser og indkaldelser

Titel
Offentliggjort
Handling
NRW II A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling
18.10.2009  
05.02.2019 Ændring i personkreds, Statusændring, Ændring af kapital

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
ANPARTSSELSKABET AF 5. APRIL 2013 UNDER TVANGSOPLØSNING
c/o Henrik Frisch, Hambros Alle 11C, 2900 Hellerup

Den under 27.11.2018 fremsendte anmodning til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling om opløsning af virksomheden, er tilbagetaget.

Vedtægter ændret: 14.12.2018
Kapitalnedsættelse besluttet 14.12.2018 og gennemført 05.02.2019 dækning af underskud kr. 898.059,00  til kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 299.353,00.

Direktion:

Tiltrådte:

Henrik Frisch, den 14.12.2018.

Selskabet tegnes af en direktør..


27.11.2018 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
ANPARTSSELSKABET AF 5. APRIL 2013
c/o Henrik Frisch, Hambros Alle 11C, 2900 Hellerup

Anmodning om opløsning, jf. selskabslovens § 225 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 27.11.2018

Direktion:

Fratrådte:

Henrik Frisch, den 27.11.2018.


17.04.2018 Ændring i revision

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
ANPARTSSELSKABET AF 5. APRIL 2013
c/o Henrik Frisch, Hambros Alle 11C, 2900 Hellerup

Vedtægter ændret: 04.04.2018

Revision:

Fratrådte:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 20.06.2017.


30.11.2016 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
ANPARTSSELSKABET AF 5. APRIL 2013
c/o Henrik Frisch, Hambros Alle 11C, 2900 Hellerup

Vedtægter ændret: 20.11.2016

Regnskabsår ændret til: 01.01 - 31.12

Omlægningsperiode: 01.07.2015 - 31.12.2016


02.09.2014 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
ANPARTSSELSKABET AF 5. APRIL 2013
c/o Henrik Frisch, Hambros Alle 11C, 2900 Hellerup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16170445 REVISION AARHUS GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 30.08.2014.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Åboulevarden 31, 8000 Aarhus C, den 30.08.2014.
17.09.2013 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
ANPARTSSELSKABET AF 5. APRIL 2013
c/o Henrik Frisch, Hambros Alle 11C, 2900 Hellerup

Vedtægter ændret:

06.06.2013.

Kapitalnedsættelse besluttet 06.06.2013 er gennemført 17.09.2013.
Kapitalen udgør herefter kr. 1.197.412,00.


25.07.2013 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
ANPARTSSELSKABET AF 5. APRIL 2013
c/o Thorvald Rein A/S, Øster Allé 56, 1., 2900 Hellerup

Ny adresse:

c/o Henrik Frisch, Hambros Alle 11C, 2900 Hellerup.

Ny kommune:

Gentofte.


13.06.2013 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
NRW II ApS
c/o Thorvald Rein A/S, Øster Allé 56, 1., 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

06.06.2013.

Nyt navn:

ANPARTSSELSKABET AF 5. APRIL 2013.

Kapitalnedsættelse besluttet 06.06.2013 og gennemført 13.06.2013 dækning af underskud kr. 58.673.169,00 til kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 497.305.467,00.


12.06.2013 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
NRW II ApS
c/o Thorvald Rein A/S, Øster Allé 56, 1., 2100 København Ø

Kapitalnedsættelse besluttet 06.06.2013 udbetaling til anpartshavere kr. 496.108.055,00 til kurs 2,00.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til selskabet. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal anmeldes senest 4 uger fra dags dato.


29.05.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
NRW II ApS
c/o Thorvald Rein A/S, Øster Allé 56, 1., 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

11.05.2012.


06.12.2010 Øvrige ændringer, Omdannelse af selskaber, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
NRW II A/S
c/o Thorvald Rein A/S, Øster Allé 56, 1., 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

19.11.2010.

Selskabet er omdannet til et ApS med CVR-nr 28849206.
NAVN: NRW II ApS.
ADRESSE: c/o Thorvald Rein A/S, Øster Allé 56, 1., 2100 København Ø.

Kommune:

København.

Kapital kr. 555.978.636,00.

Direktion:

Økonomidirektør Henrik Frisch.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

CVR-NR. 16170445 REVISION AARHUS GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, Bryggervej 28, 8240 Risskov.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.


06.10.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
NRW II A/S
Tuborg Boulevard 12, 2100 København Ø

Ny adresse:

c/o Thorvald Rein A/S, Øster Allé 56, 1., 2100 København Ø.

Ny kommune:

København.


17.08.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
NRW II A/S
Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørn Nybro Bolding, den 29.06.2010, Jon Sigurd Svenningsen, den 29.06.2010.


16.08.2010 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
NRW II A/S
Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Interessentskabet af 1. januar 2001 Statsautoriseret Revisionsvirksomhed, den 18.06.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 16170445 REVISION AARHUS GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, Bryggervej 28, 8240 Risskov, den 18.06.2010.


16.04.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
NRW II A/S
Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup

Vedtægter ændret:

25.03.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Bryde, den 25.03.2010, Stig Meno Farholt, den 25.03.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jørn Nybro Bolding, den 25.03.2010, Jon Sigurd Svenningsen, den 25.03.2010.


06.08.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
NRW II A/S
Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup

Vedrørende den under 27.05.2009 registrerede ændring af CVR-nr. 28849206 NRW II A/S meddeles, at kapitalforhøjelsen fejlagtigt blev registreret med kr. 540.978.644,00 indbetalt ved ombytning af konvertible gældsbreve til kurs 100,00. Den korrekte kapitalforhøjelse er kr. 540.978.636,00. Kapitalen udgør herefter kr. 555.978.636,00.


27.05.2009 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
NRW II A/S
Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup

Vedtægter ændret:

27.05.2009.

Vedr. beslutning om udstedelse af konvertible gældsbreve for kr. 525.000.000,00, der kan konverteres i perioden 05.04.2006 - 31.01.2017, meddeles at konverteringen er gennemført.
Vedr. beslutning om udstedelse af konvertible gældsbreve for kr. 25.000.000,00, der kan konverteres i perioden 01.07.2016 - 31.12.2016, meddeles at konverteringen er gennemført.
Vedtægternes bemyndigelse til at ombytte konvertible gældsbreve til kapital er bortfaldet.

Kapitalforhøjelse:

kr. 540.978.644,00 indbetalt ved ombytning af konvertible gældsbreve, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 555.978.644,00.


19.03.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
NRW II A/S
Strandvejen 102E, 2900 Hellerup

Ny adresse:

Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup.


23.01.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
NRW II A/S
Strandvejen 102E, 2900 Hellerup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henrik Meling Norup, den 18.11.2008.


28.11.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
NRW II A/S
Strandvejen 102E, 2900 Hellerup

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Økonomidirektør Henrik Frisch.


05.11.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
GRIFFIN BONDS II NRW A/S
Hovedvejen 2, 2900 Hellerup

Vedtægter ændret:

24.10.2008.

Nyt navn:

NRW II A/S.

Ny adresse:

Strandvejen 102E, 2900 Hellerup.

Ny kommune:

Gentofte.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carsten Pedersen Rise, den 24.10.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Stig Meno Farholt, den 24.10.2008.


27.10.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
GRIFFIN BONDS II NRW A/S
Hovedvejen 2, 2600 Glostrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henrik Lars Olsen, den 23.10.2008, Jan Martin Sørensen, den 23.10.2008.

Indtrådt i direktionen:

Henrik Meling Norup (adm. dir), den 23.10.2008.


29.09.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
GRIFFIN BONDS II NRW A/S
Hovedvejen 2, 2600 Glostrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Boll, den 24.09.2008.

Indtrådt i direktionen:

Udviklingsdirektør Henrik Lars Olsen (adm. dir), den 24.09.2008, Afdelingschef Jan Martin Sørensen, den 24.09.2008.


18.06.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
GRIFFIN BONDS II NRW A/S
Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup

Ny adresse:

Hovedvejen 2, 2600 Glostrup.


21.05.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
GRIFFIN BONDS II NRW A/S
Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Flemming Bo Pelby, den 13.05.2008.

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Per Boll, den 13.05.2008.


01.02.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
GRIFFIN BONDS II NRW A/S
Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Charlotte Tuxøe, den 31.01.2007.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Flemming Bo Pelby, den 31.01.2007.


23.05.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
GRIFFIN BONDS II NRW A/S
Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

23.05.2006.

Vedtægterne indeholder bemyndigelse til at ombytte konvertible gældsbreve til aktier.
Beslutning om udstedelse af konvertible
gældsbreve kr. 525.000.000,00. Konverteringsperioden 05.04.2006 - 31.01.2017. Ikke konverteret beløb kr. 525.000.000,00.


09.03.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
GRIFFIN BONDS II NRW A/S
Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.


07.03.2006 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
GRIFFIN BONDS II NRW A/S
Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

06.02.2006.

Vedtægterne indeholder bemyndigelse til at ombytte konvertible gældsbreve til aktier.
Beslutning om udstedelse af konvertible
gældsbreve kr. 25.000.000,00. Konverteringsperioden 01.07.2016 - 31.12.2016. Ikke konverteret beløb kr. 25.000.000,00.

Kapitalforhøjelse:

kr. 14.500.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 15.000.000,00.


03.03.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
GRIFFIN BONDS II NRW A/S
Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Knudsen, den 02.03.2006, Charlotte Tuxøe, den 02.03.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Statsaut. revisor Steen Bryde (formand), den 02.03.2006, Økonomidirektør Henrik Frisch, den 02.03.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Flemming Bo Pelby, den 02.03.2006.

Indtrådt i direktionen:

Økonomidirektør Charlotte Tuxøe, den 02.03.2006.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISIONSFIRMAET TOM SØNDERUP STATSAUTORISERET REVISOR, den 02.03.2006.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 02.03.2006.


28.09.2005 Ændring i revision, Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
VICH 8433 A/S
c/o Advokat Victor Christoffersen, Rosenborggade 3, 3., 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

28.09.2005.

Nyt navn:

GRIFFIN BONDS II NRW A/S.

Ny adresse:

Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup.

Ny kommune:

Glostrup.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen, den 28.09.2005, Victor Christoffersen, den 28.09.2005, Helen Mimi Janniche, den 28.09.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jens Knudsen (formand), den 28.09.2005, Direktør Carsten Pedersen Rise, den 28.09.2005, Direktør Charlotte Tuxøe, den 28.09.2005.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Victor Christoffersen, den 28.09.2005.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Flemming Bo Pelby, den 28.09.2005.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Karl-Alfred Brylle Larsen, den 28.09.2005.

Indtrådt i revisionen:

REVISIONSFIRMAET TOM SØNDERUP STATSAUTORISERET REVISOR, Nørretorv 2, 4100 Ringsted, den 28.09.2005.


21.06.2005 Nye selskaber

CVR-nummer: 28849206

Navn og adresse:
VICH 8433 A/S
c/o Advokat Victor Christoffersen, Rosenborggade 3, 3., 1130 Rosenborggade

Stiftelsesdato:

01.01.2005.

Seneste vedtægtsdato:

01.01.2005.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 73233313 ASX 4050 ApS, Rosenborggade 3, 1130 København K, den 01.01.2005.

Bestyrelse:

Cand. Jur Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen, den 01.01.2005, Advokat Victor Christoffersen, den 01.01.2005, Dekorationschef Helen Mimi Janniche, den 01.01.2005.

Direktion:

Advokat Victor Christoffersen, den 01.01.2005.

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen, en direktør eller den samlede bestyrelse.

Revision:

Statsautoriseret revisor Karl-Alfred Brylle Larsen, Rosenørns Allé 16, 4., 1634 København V, den 01.01.2005.

Første regnskabsår:

01.01.2005 - 30.06.2006.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
19.11.2010
05.06.2013
NRW II ApS
24.10.2008
18.11.2010
NRW II A/S
28.09.2005
23.10.2008
GRIFFIN BONDS II NRW A/S
01.01.2005
27.09.2005
VICH 8433 A/S
Adresse
Fra
Til
06.10.2010
07.07.2013
c/o Thorvald Rein A/S
Øster Allé 56, 1. 2100 København Ø
19.03.2009
05.10.2010
Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup
05.11.2008
18.03.2009
Strandvejen 102 E 2900 Hellerup
18.06.2008
04.11.2008
Hovedvejen 2 2600 Glostrup
28.09.2005
17.06.2008
Paul Bergsøes Vej 14 2600 Glostrup


01.01.2005
27.09.2005
c/o Advokat Victor Christoffersen
Rosenborggade 3, 3. 1130 København KVirksomhedsform
Fra
Til
01.01.2005
18.11.2010
Aktieselskab
Status
Fra
Til
27.11.2018
04.02.2019
Under tvangsopløsning
01.01.2005
26.11.2018
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2007
31.12.2007
702030 Anden udlejning af boliger
01.01.2005
31.12.2006
980000 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
04.04.2018
13.12.2018
04.04.2018
20.11.2016
03.04.2018
20.11.2016
06.06.2013
19.11.2016
06.06.2013
Registreret kapital
Fra
Til
06.06.2013
04.02.2019
1.197.412,00
27.05.2009
05.06.2013
555.978.636,00 DKK
06.02.2006
26.05.2009
15.000.000,00 DKK
01.01.2005
05.02.2006
500.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
06.06.2013
27.11.2018
Selskabet tegnes af en direktør
Periode:
Ansatte
Årsværk
1. kvt2010
0 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2009
0 medarbejdere
3. kvt2006
1 medarbejdere