Skip to main content

PVJ KOLDING A/S

CVR-nummer

28844573

Adresse

Jernet 4

Postnummer og by

6000 Kolding

Startdato

15.06.2005

Ophørsdato

02.04.2019

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Telefon

75508792

Fax

75508790

Kommune

Kolding

Branchekode

412000 Opførelse af bygninger

Bibrancher

439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Formål

Selskabets formål er aktivitet indenfor byggeindustrien, herunder opførelse af nybyggerier af enhver art samt - efter bestyrelsens skøn - beslægtede formål.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

15.06.2005

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

15.06.2005 - 30.06.2006

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af bestyrelsesformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

P.V. JOHANSEN HOLDING A/S
Jernet 4 A
6000 Kolding
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 02.04.2019Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.


Ophørte reelle ejere

Paul Vilfred Johansen
Søgade 24
6000 Kolding
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Afhændelsesdato: 02.04.2019Dato: 06.12.2018
Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.10.2017
Periode: 01.07.2016 - 30.06.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 25.11.2016
Periode: 01.07.2015 - 30.06.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 12.11.2015
Periode: 01.07.2014 - 30.06.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 15.11.2014
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 07.12.2013
Periode: 01.07.2012 - 30.06.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 07.12.2012
Periode: 01.07.2011 - 30.06.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 16.12.2011
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.12.2010
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.12.2009
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.12.2008
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.12.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.11.2006
Periode: 15.06.2005 - 30.06.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

PVJ KOLDING A/S

P-nummer

Adresse

Jernet 4

Postnummer og by

6000 Kolding

Startdato

15.06.2005

Ophørsdato

02.04.2019

Branchekode

412000 Opførelse af bygninger

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

75508792


15.04.2019 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 28844573

Navn og adresse:
PVJ KOLDING A/S
Jernet 4, 6000 Kolding

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er d. 02.04.2019 opløst ved fusion med CVR-nummer: 20039736 P.V. JOHANSEN HOLDING A/S.


04.03.2019 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 28844573

Navn og adresse:
PVJ KOLDING A/S
Jernet 4, 6000 Kolding

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 20039736 P.V. JOHANSEN HOLDING A/S (fortsættende), CVR-nummer: 28844573 PVJ KOLDING A/S (ophørende), CVR-nummer: 25910745 EJENDOMSSELSKABET TRE ROSER A/S (ophørende) og CVR-nummer: 27422179 HOTEL KOLDING CITY ApS (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene HOTEL BYPARKEN KOLDING ApS.

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 20039736 P.V. JOHANSEN HOLDING A/S, CVR-nummer: 28844573 PVJ KOLDING A/S, CVR-nummer: 25910745 EJENDOMSSELSKABET TRE ROSER A/S og CVR-nummer: 27422179 HOTEL KOLDING CITY ApS må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.


05.12.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28844573

Navn og adresse:
PVJ KOLDING A/S
Jernet 4, 6000 Kolding

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Egtved Allé 4, 6000 Kolding, den 13.10.2011.


20.10.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28844573

Navn og adresse:
PVJ KOLDING A/S
Jernet 4, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Allan Johansen, den 07.10.2008, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Paul Vilfred Johansen, den 07.10.2008.

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Ravn Klausen, den 07.10.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Claus Vilfred Johansen, den 07.10.2008.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Ravn Klausen, den 07.10.2008.

Indtrådt i direktionen:

Murermester Paul Vilfred Johansen, den 07.10.2008.


15.06.2005 Nye selskaber

CVR-nummer: 28844573

Navn og adresse:
PVJ KOLDING A/S
Jernet 4, 6000 Kolding

Stiftelsesdato:

15.06.2005.

Seneste vedtægtsdato:

15.06.2005.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 102,00.

Stifter:

CVR-NR. 20039736 P.V. JOHANSEN HOLDING A/S, Mejsevej 1, 6000 Kolding, den 15.06.2005.

Bestyrelse:

Murermester Paul Vilfred Johansen (formand), den 15.06.2005, Ingeniør Allan Johansen, den 15.06.2005, Niels Ravn Klausen, den 15.06.2005.

Direktion:

Niels Ravn Klausen, den 15.06.2005.

Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af bestyrelsesformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

Revision:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Egtved Alle 4, 6000 Kolding, den 15.06.2005.

Første regnskabsår:

15.06.2005 - 30.06.2006.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.

Status
Fra
Til
15.06.2005
01.04.2019
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.07.2005
31.12.2007
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
15.06.2005
30.06.2005
980000 Uoplyst
Bibranche
Fra
Til
02.01.2008
31.12.2012
429000 Anden anlægsvirksomhed
Periode:
Ansatte
Årsværk
2. kvt2015
1 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk


4. kvt2013
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2013
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2013
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2013
1 medarbejdere
4. kvt2012
1 medarbejdere
3. kvt2012
1 medarbejdere
2. kvt2012
1 medarbejdere
1. kvt2012
2-4 medarbejdere
4. kvt2011
2-4 medarbejdere
3. kvt2011
2-4 medarbejdere
2. kvt2011
2-4 medarbejdere
1. kvt2011
2-4 medarbejdere
4. kvt2010
5-9 medarbejdere
3. kvt2010
10-19 medarbejdere
2. kvt2010
10-19 medarbejdere
1. kvt2010
5-9 medarbejdere
4. kvt2009
10-19 medarbejdere
3. kvt2009
10-19 medarbejdere
2. kvt2009
20-49 medarbejdere
1. kvt2009
10-19 medarbejdere
4. kvt2008
20-49 medarbejdere
3. kvt2008
20-49 medarbejdere
2. kvt2008
20-49 medarbejdere
1. kvt2008
20-49 medarbejdere
4. kvt2007
20-49 medarbejdere
3. kvt2007
20-49 medarbejdere
2. kvt2007
20-49 medarbejdere
1. kvt2007
20-49 medarbejdere
4. kvt2006
20-49 medarbejdere
3. kvt2006
20-49 medarbejdere
2. kvt2006
20-49 medarbejdere
1. kvt2006
20-49 medarbejdere
4. kvt2005
20-49 medarbejdere
3. kvt2005
20-49 medarbejdere