Skip to main content

KUBEN MANAGEMENT A/S

CVR-nummer

28693036

Adresse

Ellebjergvej 52, 2.

Postnummer og by

2450 København SV

Startdato

28.04.2005

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

70114501

Fax

87390405

Mail

info@kubenman.dk

Kommune

København

Branchekode

711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed vedrørende rådgivning indenfor bygherrerrådgivning, analyse og planlægning, energi og bæredygtighed, fore-stå administration af ejendomme og byggerier under opførelse, samt at eje andele i andre selskaber og udøve anden virksomhed i tilknytning hertil.

Binavne

Byr Gruppen A/S
KUBEN BOPLAN A/S
KUBEN BYFORNYELSE DANMARK A/S
KUBEN BYGGEPLANDATA A/S
KUBEN BYGHERRERÅDGIVNING A/S


NRGI RÅDGIVNING A/SMomsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

31.01.2019

Registreret Kapital

2.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

28.04.2005 - 31.12.2005

Tegningsregel

Selskabet tegnes af (1) bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller Selskabets direktør, (2) Selskabets direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller (3) af den samlede bestyrelse.

Direktion

Henrik Ulf Christensen
Geelsskovvej 27
2830 Virum

Bestyrelse

(Formand)
Jacob Vittrup
Hørretløkken 52
8320 Mårslet
Valgform: Generalforsamling

Henrik Ulf Christensen
Geelsskovvej 27
2830 Virum
Valgform: Generalforsamling

Tonny Nielsen
Dronningemarken 10
2820 Gentofte
Valgform: Generalforsamling

Valgt af medarbejdere i selskabet:

Michael Kjeldgaard Gaba
Lyngtoften 26
9260 Gistrup
Valgform: Medarbejdere i selskabet

Claus Rasmussen
c/o Lene Jørgensen
Kattinge Bygade 24 B
Kattinge
4000 Roskilde
Valgform: Medarbejdere i selskabet

(Suppleant)
Bettina Julian Gravers
Bohlendachvej 8
1437 København K
Valgform: Medarbejdere i selskabet

Stiftere

NEBUK P/S
c/o Anders Bruun-Schmidt
Borgergade 111
1300 København K

Revisor

Legale Ejere

NRGI RÅDGIVNING HOLDING A/S
Dusager 22
8200 Aarhus N
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 11.03.2011

Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.

Dato: 01.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 03.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 24.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 24.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 26.04.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 03.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 26.04.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.03.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.03.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.04.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.06.2006
Periode: 28.04.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

KUBEN MANAGEMENT A/S

P-nummer

Adresse

Skibbrogade 5, 3. th.

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

01.01.2007

Branchekode

711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

98778999

Mail

info@kubenman.dk

Navn

KUBEN MANAGEMENT A/S

P-nummer

Adresse

Egelundsvej 18

Postnummer og by

5260 Odense S

Startdato

01.01.2007

Branchekode

711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

KUBEN MANAGEMENT A/S

P-nummer

Adresse

Jupitervej 1

Postnummer og by

6000 Kolding

Startdato

01.01.2007

Branchekode

711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

79381380

Mail

jns@kubenman.dk

Navn

Kuben Management A/S

P-nummer

Adresse

Dusager 22

Postnummer og by

8200 Aarhus N

Startdato

08.11.2011

Branchekode

711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

KUBEN MANAGEMENT A/S

P-nummer

Adresse

Ellebjergvej 52, 2.

Postnummer og by

2450 København SV

Startdato

28.04.2005

Branchekode

711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

70114501

Mail

info@kubenman.dk

Ophørte p-enheder

Navn

KUBEN MANAGEMENT A/S

P-nummer

Adresse

Åboulevarden 70

Postnummer og by

8000 Århus C

Startdato

01.01.2007

Ophørsdato

07.11.2011

Branchekode

411000 Gennemførelse af byggeprojekter

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

Kuben Management A/S

P-nummer

Adresse

Gammel Køge Landevej 22

Postnummer og by

2500 Valby

Startdato

10.01.2012

Ophørsdato

28.10.2012

Branchekode

411000 Gennemførelse af byggeprojekter

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

KUBEN MANAGEMENT A/S

P-nummer

Adresse

C.F. Tietgens Boulevard 25

Postnummer og by

5220 Odense SØ

Startdato

11.02.2014

Ophørsdato

31.12.2014

Branchekode

711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

KUBEN MANAGEMENT a/s

P-nummer

Adresse

Ellebjergvej 52, 3.

Postnummer og by

2450 København SV

Startdato

25.10.2012

Ophørsdato

28.10.2012

Branchekode

411000 Gennemførelse af byggeprojekter

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

88332500

Mail

info@kubenman.dk

Navn

KUBEN MANAGEMENT a/s

P-nummer

Adresse

Ellebjergvej 52, 3.

Postnummer og by

2450 København SV

Startdato

25.10.2012

Ophørsdato

28.10.2012

Branchekode

411000 Gennemførelse af byggeprojekter

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

88332500


14.06.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Palle Spottag Clausen, den 01.01.2019.


04.05.2019 Ændring i revision

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV

Revision:

Fratrådte:

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, den 30.04.2019.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C, den 30.04.2019.


08.02.2019 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 32826873 BYR GRUPPEN A/S, der samtidigt er opløst.

Vedtægter ændret: 31.01.2019
Nyt binavn: Byr Gruppen A/S
Formål ændret: Selskabets formål er at drive virksomhed vedrørende rådgivning indenfor bygherrerrådgivning, analyse og planlægning, energi og bæredygtighed, fore-stå administration af ejendomme og byggerier under opførelse, samt at eje andele i andre selskaber og udøve anden virksomhed i tilknytning hertil.
02.01.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV

Bestyrelse:

Fratrådte:

Anne Marie Øhlenschlæger Christiansen, den 02.01.2019.

Tiltrådte:

Henrik Ulf Christensen, den 02.01.2019.


28.12.2018 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 28693036 KUBEN MANAGEMENT A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene KUBEN BYGHERRERÅDGIVNING A/S, KUBEN BYGGEPLANDATA A/S, KUBEN BOPLAN A/S, NRGI RÅDGIVNING A/S, KUBEN BYFORNYELSE DANMARK A/S og CVR-nummer: 32826873 BYR GRUPPEN A/S (ophørende).

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 28693036 KUBEN MANAGEMENT A/S og CVR-nummer: 32826873 BYR GRUPPEN A/S må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.
02.07.2018 Ændring af adresse

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV

Ny adresse: Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV

25.06.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV

Bestyrelse:

Fratrådte:

Kirsten Anker Sørensen, den 25.06.2018.


04.06.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Anna Brandt Østerby, den 31.05.2018.


30.04.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV

Bestyrelse:

Fratrådte:

Assia Ingeborg Hybert Zouaoui, den 26.04.2018.

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Tiltrådte:

Anna Brandt Østerby, den 18.04.2018.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Rasmus Bech Frandsen, den 18.04.2018, Frank Moskjær Plith, den 18.04.2018.

Tiltrådte:

Palle Spottag Clausen, den 18.04.2018, Bettina Julian Gravers, den 18.04.2018.


19.12.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Vilfred Hvid, den 18.12.2017.


17.08.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Tonny Nielsen, den 16.08.2017.


19.05.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV

Bestyrelse:

Fratrådte:

Morten Bryder Pedersen, den 17.05.2017, Ole Sognstrup Svenningsen, den 17.05.2017.

Tiltrådte:

Anne Marie Øhlenschlæger Christiansen, den 17.05.2017, Assia Ingeborg Hybert Zouaoui, den 17.05.2017.


01.05.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV

Bestyrelse:

Fratrådte:

Aage Højbjerg, den 27.04.2017, Søren Egge Rasmussen, den 27.04.2017, Søren Marinus Sørensen (formand), den 30.04.2017.

Tiltrådte:

Morten Bryder Pedersen, den 01.05.2017, Ole Sognstrup Svenningsen, den 01.05.2017, Jacob Vittrup (formand), den 01.05.2017.


08.03.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV

Bestyrelse:

Fratrådte:

Jens Henrik Rossen, den 08.03.2017.


20.05.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Søren Egge Rasmussen, den 19.05.2016.

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Jesper Prip Sindberg, den 11.05.2016.

Tiltrådte:

Vilfred Hvid, den 19.05.2016.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Tiltrådte:

Rasmus Bech Frandsen, den 19.05.2016, Frank Moskjær Plith, den 19.05.2016.


02.05.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV

Bestyrelse:

Fratrådte:

Elsebeth Terkelsen, den 27.04.2016.


17.09.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer:

28693036.

NAVN:

KUBEN MANAGEMENT A/S.

Adresse: Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV.
Kommune: København.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Mariann Norup, den 17.09.2015.

Tiltrådte:

Aage Højbjerg, den 17.09.2015.


28.05.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer:

28693036.

NAVN:

KUBEN MANAGEMENT A/S.

Adresse: Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV.
Kommune: København.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Eva Ryberg, den 20.05.2015.

Tiltrådte:

Mariann Norup, den 20.05.2015.


25.11.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Kirsten Anker Sørensen, den 30.10.2014.


05.05.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

1. suppleant: Arne Simonsen, den 22.04.2014, 2. suppleant: Erik Kløve, den 22.04.2014.


10.03.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hanne Harmsen, den 01.03.2014.


07.11.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV

Vedtægter ændret:

04.11.2013.

Nyt binavn: KUBEN BYFORNYELSE DANMARK A/S.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

Arne Simonsenden 06.11.2013, for Claus Rasmussen

Tiltrådt som suppleant:

1. suppleant: Arne Simonsen, den 06.11.2013.


29.10.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Martin Dam Wied, den 15.10.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jesper Prip Sindberg, den 15.10.2013.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

1. suppleant: Jesper Prip Sindberg, den 15.10.2013.


17.06.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ulrik Kirkedal Kragh, den 29.05.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Mejeriing Eva Ryberg, den 29.05.2013.


25.10.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Carl Jacobsens Vej 31, 3., 2450 København SV

Ny adresse:

Ellebjergvej 52, 3., 2450 København SV.


10.07.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Carl Jacobsens Vej 31, 3., 2500 Valby

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Michael Kjeldgaard Gaba, den 02.05.2012, Martin Dam Wied, den 02.05.2012.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

Hans Vilhelm Nikolajsen, den 02.02.2010, for Claus Rasmussen

Tiltrådt som suppleant:

Arne Simonsen, den 02.02.2010, for Claus Rasmussen, 1. suppleant: Jesper Prip Sindberg, den 02.05.2012, 2. suppleant: Erik Kløve, den 02.05.2012.


25.05.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Carl Jacobsens Vej 31, 3., 2500 Valby

Vedtægter ændret:

16.05.2012.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Søren Marinus Sørensen, den 16.05.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Pedersen, den 16.05.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Arkitekt Elsebeth Terkelsen, den 16.05.2012.

Selskabet tegnes af (1) bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller Selskabets direktør, (2) Selskabets direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller (3) af den samlede bestyrelse.


13.03.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Carl Jacobsens Vej 31, 3., 2500 Valby

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Morten Jørgensen, den 01.02.2012.


01.02.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Carl Jacobsens Vej 31, 3., 2500 Valby

Vedtægter ændret:

01.02.2012.

Nyt binavn: NRGI RÅDGIVNING A/S.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Vicedirektør Hanne Harmsen, den 01.02.2012.


18.05.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Carl Jacobsens Vej 31, 3., 2500 Valby

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Jens Henrik Rossen, den 18.05.2011.


18.03.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Carl Jacobsens Vej 31, 3., 2500 Valby

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Henrik Rossen, den 17.03.2011.

Indtrådt i direktionen:

Henrik Ulf Christensen, den 17.03.2011.


11.03.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Carl Jacobsens Vej 31, 3., 2500 Valby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Thomas Jarl Dywremose, den 11.03.2011, Anders Bruun-Schmidt, den 11.03.2011, Jørgen Jensen, den 11.03.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Ulrik Kirkedal Kragh, den 11.03.2011, Cand scient Hans Pedersen, den 11.03.2011, Søren Marinus Sørensen, den 11.03.2011.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 11.03.2011.

Indtrådt i revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Værkmestergade 25, 8000 Århus C, den 11.03.2011.


04.03.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Carl Jacobsens Vej 31, 3., 2500 Valby

Vedtægter ændret:

04.03.2011.


04.03.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Carl Jacobsens Vej 31, 3., 2500 Valby

Vedtægter ændret:

04.03.2011.


03.03.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Carl Jacobsens Vej 31, 3., 2500 Valby

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Emborg, den 20.12.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Morten Jørgensen, den 20.12.2010.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

Morten Jørgensen, den 20.12.2010, for Lars Emborg


03.03.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Carl Jacobsens Vej 31, 3., 2500 Valby

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Emborg, den 02.02.2010. (Suppleant: Morten Jørgensen, den 02.02.2010), Claus Rasmussen, den 02.02.2010. (Suppleant: Cand jur Hans Vilhelm Nikolajsen, den 02.02.2010).


28.10.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Jarmers Plads 2, 2500 Valby

Ny adresse:

Carl Jacobsens Vej 31, 3., 2500 Valby.


01.09.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Jarmers Plads 2, 1551 Jarmers Plads

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Jensen, den 01.09.2009.

Indtrådt i direktionen:

Jens Henrik Rossen, den 01.09.2009.


03.08.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Jarmers Plads 2, 1551 Jarmers Plads

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Finn Nikolaj Jensen, den 31.07.2009.

Indtrådt i direktionen:

Jørgen Jensen, den 31.07.2009.


14.01.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Jarmers Plads 2, 1551 Jarmers Plads

Vedtægter ændret:

31.12.2008.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bo Rigmond Sattrup, den 31.12.2008, Poul Erik Egedal Christoffersen, den 31.12.2008, Dorte Karin Tvilling, den 31.12.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Thomas Jarl Dywremose (formand), den 01.01.2009, Koncernøkonomichef Anders Bruun-Schmidt, den 01.01.2009, Jørgen Jensen, den 01.01.2009.


08.12.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Jarmers Plads 2, 1551 Jarmers Plads

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Bo Rigmond Sattrup, den 01.12.2008.

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Skaanderup, den 30.11.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Afdelingschef Dorte Karin Tvilling, den 08.12.2008.


30.10.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Jarmers Plads 2, 1551 Jarmers Plads

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Carsten Sode West, den 30.09.2008.

Indtrådt i direktionen:

Arkitekt maa Finn Nikolaj Jensen, den 01.10.2008.


08.10.2008 Statusændring

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Jarmers Plads 2, 1551 Jarmers Plads

Vedtægter ændret:

27.08.2008.

Nye binavne:

KUBEN BYGGEPLANDATA A/S (KUBEN MANAGEMENT A/S), KUBEN BOPLAN A/S (KUBEN MANAGEMENT A/S).

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 11568084 KUBEN BOPLAN A/S, CVR-NR. 12993684 KUBEN BYGGEPLANDATA A/S, der samtidig er opløst.


26.05.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Jarmers Plads 2, 1551 Jarmers Plads

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 28693036 KUBEN MANAGEMENT A/S. der tillige driver virksomhed under navnet KUBEN BYGHERRERÅDGIVNING A/S (KUBEN MANAGEMENT A/S).
CVR-NR. 11568084 KUBEN BOPLAN A/S. der tillige driver virksomhed under navnene BOPLAN, RÅDGIVNING I BY- OG BOLIGUDVIKLING A/S (KUBEN BOPLAN A/S), OCTOCON A/S (KUBEN BOPLAN A/S), AB-PARTNER A/S (KUBEN BOPLAN A/S), ARBEJDERBO A/S (KUBEN BOPLAN A/S), BOPLAN OCTOCON A/S (KUBEN BOPLAN A/S).
CVR-NR. 12993684 KUBEN BYGGEPLANDATA A/S. der tillige driver virksomhed under navnene BOFO ADMINISTRATION A/S (KUBEN BYGGEPLANDATA A/S), DANSKE ÆLDREBOLIGER A/S (KUBEN BYGGEPLANDATA A/S), KUBEN BYGGEPLAN A/S (KUBEN BYGGEPLANDATA A/S), KUBEN BYGGEADMINISTRATION A/S (KUBEN BYGGEPLANDATA A/S).
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


17.12.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN MANAGEMENT A/S
Jarmers Plads 2, 1551 Jarmers Plads

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Vagn Risby Mortensen, den 26.07.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Poul Erik Egedal Christoffersen, den 27.07.2007.


05.12.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN BYGHERRERÅDGIVNING A/S
Jarmers Plads 2, 1551 Jarmers Plads

Vedtægter ændret:

30.11.2007.

Nyt navn:

KUBEN MANAGEMENT A/S.

Nyt binavn: KUBEN BYGHERRERÅDGIVNING A/S (KUBEN MANAGEMENT A/S).


11.06.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN BYGHERRERÅDGIVNING A/S
Ragnagade 7, 1551 Jarmers Plads

Ny adresse:

Jarmers Plads 2, 1551 København V.


28.04.2005 Nye selskaber

CVR-nummer: 28693036

Navn og adresse:
KUBEN BYGHERRERÅDGIVNING A/S
Ragnagade 7, 2100 København Ø

Stiftelsesdato:

28.04.2005.

Seneste vedtægtsdato:

28.04.2005.

Kapital:

kr. 2.000.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 2.000.000,00 til kurs 400,00.

Stifter:

CVR-NR. 21998028 KUBEN A/S, Ragnagade 7, 2100 København Ø, den 28.04.2005.

Bestyrelse:

Henrik Enegaard Skaanderup, (formand), Langemosevej 38, 2880 Bagsværd, den 28.04.2005, Vagn Risby Mortensen, den 28.04.2005, Bo Rigmond Sattrup, den 28.04.2005.

Direktion:

Direktør Carsten Sode West, den 28.04.2005.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

Revision:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, den 28.04.2005.

Første regnskabsår:

28.04.2005 - 31.12.2005.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
28.04.2005
29.11.2007
KUBEN BYGHERRERÅDGIVNING A/S
Adresse
Fra
Til
25.10.2012
01.07.2018
Ellebjergvej 52, 3. 2450 København SV
21.10.2009
24.10.2012
Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby
11.06.2007
20.10.2009
Jarmers Plads 2 1551 København V
28.04.2005
10.06.2007
Ragnagade 7 2100 København Ø
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
31.12.2012
411000 Gennemførelse af byggeprojekter
01.01.2007
31.12.2007
701100 Udstykning af fast ejendom
03.05.2005
31.12.2006
741490 Anden virksomhedsrådgivning
28.04.2005
02.05.2005
980000 Uoplyst
Bibranche
Fra
Til
13.05.2005
30.12.2007
703210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis
Formål
Fra
Til
04.11.2013
30.01.2019
Selskabets formål er at foretage rådgivning vedrørende byggeri og ejendomme og at forestå administration af ejendomme og af byggerier under opførelse samt al hermed forbunden virksomhed.
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
04.11.2013
30.01.2019
04.11.2013
Periode:
Ansatte
Årsværk
2. kvt2019
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2019
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2018
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2018
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2018
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk


1. kvt2018
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2017
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2017
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2017
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2017
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2016
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2016
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2016
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2016
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2015
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2015
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2015
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2014
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2014
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2014
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2014
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2013
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2013
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2013
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2013
100-199 medarbejdere
4. kvt2012
100-199 medarbejdere
3. kvt2012
100-199 medarbejdere
2. kvt2012
100-199 medarbejdere
1. kvt2012
100-199 medarbejdere
4. kvt2011
50-99 medarbejdere
3. kvt2011
50-99 medarbejdere
2. kvt2011
50-99 medarbejdere
1. kvt2011
50-99 medarbejdere
4. kvt2010
20-49 medarbejdere
3. kvt2010
20-49 medarbejdere
2. kvt2010
20-49 medarbejdere
1. kvt2010
20-49 medarbejdere
4. kvt2009
20-49 medarbejdere
3. kvt2009
20-49 medarbejdere
2. kvt2009
20-49 medarbejdere
1. kvt2009
20-49 medarbejdere
4. kvt2008
20-49 medarbejdere
3. kvt2008
20-49 medarbejdere
2. kvt2008
20-49 medarbejdere
1. kvt2008
20-49 medarbejdere
4. kvt2007
5-9 medarbejdere
3. kvt2007
5-9 medarbejdere
2. kvt2007
2-4 medarbejdere
1. kvt2007
2-4 medarbejdere
4. kvt2006
2-4 medarbejdere
3. kvt2006
2-4 medarbejdere
2. kvt2006
2-4 medarbejdere
1. kvt2006
2-4 medarbejdere
4. kvt2005
2-4 medarbejdere
3. kvt2005
2-4 medarbejdere
2. kvt2005
2-4 medarbejdere