Skip to main content

METALFRIO SOLUTIONS A/S

CVR-nummer

28664834

Adresse

c/o Torben Bille
Glentevej 8 A

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

07.07.2006

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Mail

mail@metalfrio.dk

Kommune

Aalborg

Branchekode

464310 Engroshandel med hårde hvidevarer

Formål

Selskabets formål er at drive handel, produktion og investering og hermed efter besty-relsens skøn beslægtet virksomhed. Herudover er det selskabets formål at eje og finan-siere russiske driftsselskaber, samt erhvervsmæssig udnyttelse af immaterielle rettig- heder i relation til driften af nævnte russiske driftsselskaber, samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

25.07.2014

Registreret Kapital

11.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

07.07.2006 - 31.12.2007

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Direktion

(Adm. dir)
Marcelo Passadore
1 pereulok Schorsa, apt. # 48
236023 Kaliningrad
Rusland

Bestyrelse

Fabio Eliezer Figueiredo
Rua Marechal Hastimphilo
de Moura 338,
Bloco C, apartamento 2D,
05641-000 Sao Paulo
Brasilien
Valgform: Generalforsamling

Petros Diamantides
Avenida Abrahao Goncalves
Braga, No. 412
Vila Livieiro
Sau Paulo
Brasilien
Valgform: Generalforsamling

Marcelo Faria De Lima
Avenida Abrahão Goncalves
Braga No. 412
Vila Livieiro
Sao Paulo
Brasilien
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

Marcelo Faria de Lima
Rua das Tuias, 171 Cidade Jardim 05675-140 Sao Paulo - SP
Brasilien

Revisor

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Østre Havnepromenade 26, 4.
9000 Aalborg

Legale Ejere

Petros Diamantides
Avenida Abrahao Goncalves Braga, no. 412
04186-220 Vila Livieiro
Sao Paulo
Brasilien
Ejerandel: Under 5%
Stemmerettigheder: 5-9,99%
Ændringsdato: 01.11.2016

Metalfrio Solutions S.A.
Avenida Abrahão Goncalves Braga, No. 412, Vila Livieiro, 04186-220 Sao Paulo
Brasilien
Ejerandel: 90-99,99%
Stemmerettigheder: 90-99,99%
Ændringsdato: 01.08.2016


Ophørte legale ejere

Alexandre Augusto Brandao
Brasilien
Ejerandel: Under 5%
Stemmerettigheder: 5-9,99%
Afhændelsesdato: 31.10.2016Reelle Ejere

Virksomheden har ikke kunnet identificere de reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.

Dato: 28.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 21.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 23.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 03.07.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 24.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 27.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 04.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.10.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.07.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.09.2008
Periode: 07.07.2006 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

METALFRIO SOLUTIONS A/S

P-nummer

Adresse

c/o Torben Bille
Glentevej 8 A

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

01.07.1973

Branchekode

464310 Engroshandel med hårde hvidevarer

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

96661800

Mail

mail@metalfrio.dk

Ophørte p-enheder

Navn

CARAVELL SOLUTIONS A/S UNDER STIFTELSE

P-nummer

Adresse

Testrupvej 5

Postnummer og by

9620 Aalestrup

Startdato

07.07.2006

Ophørsdato

13.07.2006

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


05.09.2018 Ændring af adresse

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
c/o Ole Moeslund, Egedal 6, 8800 Viborg

Ny adresse: c/o Torben Bille, Glentevej 8A, 9000 Aalborg
Ny kommune: Ålborg

11.11.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
c/o Ole Moeslund, Egedal 6, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Fratrådte:

Alexandre Augusto Brandao, den 09.11.2016.

Tiltrådte:

Fabio Eliezer Figueiredo, den 09.11.2016.


23.03.2015 Ændring i revision

CVR-nummer

28664834.

NAVN:

METALFRIO SOLUTIONS A/S.

Adresse: c/o Ole Moeslund, Egedal 6, 8800 Viborg.
Kommune: Viborg.

Revision:

Fratrådte:

ERNST & YOUNG P/S, den 19.03.2015.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Gøteborgvej 18, 9200 Aalborg SV, den 19.03.2015.


19.11.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
c/o Ole Moeslund, Egedal 6, Hald Ege, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Prabhat Agrawal, den 04.11.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Alexandre Augusto Brandao, den 04.11.2014.


21.10.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Vesterbrogade 8, 2. th., 8800 Viborg

Ny adresse:

c/o Ole Moeslund, Egedal 6, Hald Ege, 8800 Viborg.
29.08.2014 Statusændring

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Vesterbrogade 8, 2. th., 8800 Viborg

Vedtægter ændret:

25.07.2014.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 28310684 HOLD CO A/S, der samtidig er opløst.


26.06.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Vesterbrogade 8, 2. th., 8800 Viborg

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan
for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 28664834 METALFRIO SOLUTIONS A/S (fortsættende).
CVR-NR. 28310684 HOLD CO A/S (ophørende).
Kapitalejerne i.
CVR-NR. 28664834 METALFRIO SOLUTIONS A/S.
CVR-NR. 28310684 HOLD CO A/S, har i enighed
besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om
kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen.
Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for
bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er
stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer
senest 4 uger efter at den endelige beslutning om fusion
er truffet.


18.06.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Vesterbrogade 8, 2. th., 8800 Viborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Marcelo Passadore, den 26.05.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Marcelo Faria De Lima, den 26.05.2014.


01.05.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Vesterbrogade 8, 2. th., 8800 Viborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Torben Bille Nielsen, den 18.04.2014.

Indtrådt i direktionen:

Marcelo Passadore (adm. dir), den 18.04.2014.


27.03.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Vesterbrogade 8, 2. th., 8800 Viborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Luiz Eduardo Moreira Caio, den 20.03.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Petros Diamantides, den 20.03.2014.


27.02.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Vesterbrogade 8, 2. th., 8800 Viborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Torben Larsen, den 25.02.2013.

Indtrådt i direktionen:

Torben Bille Nielsen (adm. dir), den 25.02.2013.


05.12.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Vesterbrogade 8, 2. th., 8800 Viborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Marcos Alba Bastos, den 05.12.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Prabhat Agrawal, den 05.12.2012.


18.09.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Vesterbrogade 8, 2. th., 8800 Viborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Marcelo Moojen Epperlein, den 17.09.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Marcos Alba Bastos, den 17.09.2012.


29.08.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Testrupvej 5, 8800 Viborg

Ny adresse:

Vesterbrogade 8, 2. th., 8800 Viborg.

Ny kommune:

Viborg.


07.05.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Testrupvej 5, 9620 Aalestrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Marcelo Faria de Lima, den 27.04.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

General director Marcelo Passadore (formand), den 27.04.2010.


07.05.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Testrupvej 5, 9620 Aalestrup

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Marcelo Passadore.


12.11.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Testrupvej 5, 9620 Aalestrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Torben Larsen, den 11.11.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Marcelo Moojen Epperlein, den 11.11.2009.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Gerson Verissimo, den 11.11.2009.

Indtrådt i direktionen:

Torben Larsen, den 11.11.2009.


06.07.2009 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Testrupvej 5, 9620 Aalestrup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2009.

Indtrådt i revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Vestre Havnepromenade 1A, 9000 Aalborg, den 01.07.2009.


28.05.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Testrupvej 5, 9620 Aalestrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Eduardo Bartoli de Noronha, den 26.05.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Torben Larsen, den 26.05.2009.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Steven Michael Pease, den 26.05.2009.

Indtrådt i direktionen:

Gerson Verissimo (adm. dir), den 26.05.2009.


29.08.2008 Statusændring

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Testrupvej 5, 9620 Aalestrup

Den under 28.08.2008 fremsendte anmodning til skifteretten i Aalborg om opløsning af selskabet, er annulleret.


28.08.2008 Statusændring

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Testrupvej 5, 9620 Aalestrup

Anmodning om opløsning, jf. aktieselskabslovens § 117, jf. § 118 sendt til skifteretten i Aalborg den 28.08.2008.


02.01.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Testrupvej 5, 9620 Aalestrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Otto Andersen, den 05.12.2007.

Indtrådt i direktionen:

Steven Michael Pease (adm. dir), den 05.12.2007.


16.07.2007 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Testrupvej 5, 9620 Aalestrup

Vedtægter ændret:

29.06.2007.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 19.070,20.

Kapitalen udgør herefter kr. 11.000.000,00.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Testrupvej 5, 9620 Aalestrup

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


08.12.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Testrupvej 5, 9620 Aalestrup

Vedtægter ændret:

13.11.2006.

Første regnskabsår:

07.07.2006 - 31.12.2007.


23.11.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
METALFRIO SOLUTIONS A/S
Testrupvej 5, 9620 Aalestrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Luiz Eduardo Moreira Caio, den 06.11.2006.

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Niels Otto Andersen (adm. dir), den 06.11.2006.


02.10.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
CARAVELL SOLUTIONS A/S
Testrupvej 5, 9620 Aalestrup

Vedtægter ændret:

19.09.2006.

Nyt navn:

METALFRIO SOLUTIONS A/S.

Slettet binavn: DERBY SOLUTIONS A/S (CARAVELL SOLUTIONS A/S).


11.09.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
CARAVELL SOLUTIONS A/S
Testrupvej 5, 9620 Aalestrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Brian Møller Dyrholm Pedersen, den 28.08.2006.

Indtrådt i direktionen:

Luiz Eduardo Moreira Caio (adm. dir), den 28.08.2006.


11.08.2006 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
CARAVELL SOLUTIONS A/S
Testrupvej 5, 9620 Aalestrup

Vedtægter ændret:

14.07.2006.

Kapitalforhøjelse:

kr. 9.500.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.000.000,00.


12.07.2006 Nye selskaber

CVR-nummer: 28664834

Navn og adresse:
CARAVELL SOLUTIONS A/S
Testrupvej 5, 9620 Aalestrup

Binavn:

DERBY SOLUTIONS A/S (CARAVELL SOLUTIONS A/S).

Stiftelsesdato:

07.07.2006.

Seneste vedtægtsdato:

07.07.2006.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

Marcelo Faria de Lima, den 07.07.2006.

Bestyrelse:

Marcelo Faria de Lima (formand), den 07.07.2006, Eduardo Bartoli de Noronha, den 07.07.2006, Luiz Eduardo Moreira Caio, den 07.07.2006.

Direktion:

Administrerende direktør Brian Møller Dyrholm Pedersen, den 07.07.2006.

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Revision:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 07.07.2006.

Første regnskabsår:

07.07.2006 - 31.12.2006.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
07.07.2006
18.09.2006
CARAVELL SOLUTIONS A/S UNDER STIFTELSE
Adresse
Fra
Til
21.10.2014
04.09.2018
c/o Ole Moeslund
Egedal 6 8800 Viborg
18.08.2011
20.10.2014
Vesterbrogade 8, 2. th. 8800 Viborg
01.01.2007
17.08.2011
Testrupvej 5 9620 Aalestrup
07.07.2006
31.12.2006
Testrupvej 5 9620 Aalestrup
Virksomhedsform
Fra
Til
07.07.2006
29.11.2006
Enhed under oprettelse i Erhvervsstyrelsen
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
31.12.2009
282500 Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
14.07.2006
31.12.2007
292310 Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug
07.07.2006
13.07.2006
980000 Uoplyst
Bibranche
Fra
Til
02.01.2008
31.12.2009
464310 Engroshandel med hårde hvidevarer
14.07.2006
30.12.2007
514310 Engroshandel med hårde hvidevarer
Registreret kapital
Fra
Til
14.07.2006
28.06.2007
10.000.000,00 DKK
07.07.2006
13.07.2006
500.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
2. kvt2018
0 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2018
1 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2017
1 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2017
1 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2017
1 medarbejdere
1 årsværk


1. kvt2017
1 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2016
1 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2016
1 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2016
1 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2016
1 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2015
1 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2015
1 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2015
1 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2014
1 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2013
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2013
5-9 medarbejdere
4. kvt2012
5-9 medarbejdere
3. kvt2012
5-9 medarbejdere
2. kvt2012
2-4 medarbejdere
1. kvt2012
2-4 medarbejdere
4. kvt2011
2-4 medarbejdere
3. kvt2011
5-9 medarbejdere
2. kvt2011
5-9 medarbejdere
1. kvt2011
5-9 medarbejdere
4. kvt2010
5-9 medarbejdere
3. kvt2010
5-9 medarbejdere
2. kvt2010
10-19 medarbejdere
1. kvt2010
10-19 medarbejdere
4. kvt2009
10-19 medarbejdere
3. kvt2009
10-19 medarbejdere
2. kvt2009
10-19 medarbejdere
1. kvt2009
10-19 medarbejdere
4. kvt2008
20-49 medarbejdere
3. kvt2008
20-49 medarbejdere
2. kvt2008
20-49 medarbejdere
1. kvt2008
20-49 medarbejdere
4. kvt2007
100-199 medarbejdere
3. kvt2007
100-199 medarbejdere
2. kvt2007
200-499 medarbejdere
1. kvt2007
200-499 medarbejdere
4. kvt2006
100-199 medarbejdere
3. kvt2006
100-199 medarbejdere