Skip to main content

KNUDSØ EJENDOMSUDVIKLING ApS

CVR-nummer

28501951

Adresse

Bakkelyvej 2

Postnummer og by

8680 Ry

Startdato

03.03.2005

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

86893622

Fax

86893677

Mail

jn@topas.dk

Kommune

Skanderborg

Branchekode

711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Bibrancher

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed ved projektudvikling og projektskabelse af al fast ejendom samt udøve rådgivning og markedsføring af bygge- og anlægsprojekter og andre dermed beslægtede virksomheder, samt besidde kapital og have interesser som kapitalejer eller på anden måde, i andre virksomheder.

Binavne

SOELVSTEN HOLDING ApS

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

15.06.2012

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

03.03.2005 - 31.12.2005

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Direktion

Jørgen Sølvsten Nielsen
Tippethøj 7
8680 Ry

Stiftere

SOELVSTEN HOLDING ApS
Bakkelyvej 2
8680 Ry

Revisor

Legale Ejere

VESSØ HOLDING ApS
Tippethøj 7
8680 Ry
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 01.01.2012

Reelle Ejere

Gorm Sølvsten Nielsen
Kronprinsessegade 78
1306 København K
Ejerandel: 30,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 01.11.2017

Lasse Sølvsten Olsson
Kronprinsessegade 78
1306 København K
Ejerandel: 30,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 01.11.2017

Jakob Sølvsten Nielsen
Kronprinsessegade 78
1306 København K
Ejerandel: 30,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 01.11.2017

Jørgen Sølvsten Nielsen
Tippethøj 7
8680 Ry
Ejerandel: 10,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 01.11.2017

Dato: 06.03.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 31.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 06.04.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 23.02.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 27.03.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 03.04.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 26.03.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 17.04.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.03.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.04.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.04.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2006
Periode: 03.03.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

KNUDSØ EJENDOMSUDVIKLING ApS

P-nummer

Adresse

Bakkelyvej 2

Postnummer og by

8680 Ry

Startdato

03.03.2005

Branchekode

711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

86893622

Mail

jn@topas.dk
13.10.2017 Ændring i revision

CVR-nummer: 28501951

Navn og adresse:
KNUDSØ EJENDOMSUDVIKLING ApS
Bakkelyvej 2, 8680 Ry

Revision:

Fratrådte:

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, den 09.10.2017.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C, den 09.10.2017.


05.11.2012 Statusændring

CVR-nummer: 28501951

Navn og adresse:
KNUDSØ EJENDOMSUDVIKLING ApS
Bakkelyvej 2, 8680 Ry

Vedtægter ændret:

15.06.2012.

Nyt binavn: SOELVSTEN HOLDING ApS.
Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.
Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 28497458 SOELVSTEN HOLDING ApS, der samtidig er opløst.


31.01.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28501951

Navn og adresse:
KNUDSØ EJENDOMSUDVIKLING ApS
Bakkelyvej 2, 8680 Ry

Vedtægter ændret:

30.01.2009.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Sten Faarup Andersen, den 30.01.2009.


31.01.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28501951

Navn og adresse:
KNUDSØ EJENDOMSUDVIKLING ApS
Bakkelyvej 2, 8680 Ry

Vedtægter ændret:

30.01.2009.

Selskabet tegnes af 1 direktør.


30.05.2008 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28501951

Navn og adresse:
KNUDSØ EJENDOMSUDVIKLING ApS
Bakkelyvej 2, 8680 Ry

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Eva Kristensen, den 26.04.2008.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Værkmestergade 25, postboks 330, 8000 Århus C, den 26.04.2008.
01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 28501951

Navn og adresse:
KNUDSØ EJENDOMSUDVIKLING ApS
Bakkelyvej 2, 8680 Ry

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


09.02.2006 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 28501951

Navn og adresse:
KNUDSØ EJENDOMSUDVIKLING ApS
Bakkelyvej 2, 8680 Ry

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen.

Indtrådt i revisionen:

Reg. revisor Eva Kristensen, Vestergade 165a, 5700 Svendborg.


25.01.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28501951

Navn og adresse:
KNUDSØ EJENDOMSUDVIKLING ApS
Bakkelyvej 2, 8680 Ry

Vedtægter ændret:

06.12.2005.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Sten Andersen, den 06.12.2005.

Selskabet tegnes af to direktører i forening.


11.03.2005 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28501951

Navn og adresse:
KNUDSØ EJENDOMSUDVIKLING ApS
Bakkelyvej 2, 8680 Ry

Vedrørende det under 08.03.2005 registrerede meddeles, at følgende fejlagtigt ikke er registreret som stifter: CVR-NR. 28497458 SOELVSTEN HOLDING ApS, Bakkelyvej 2, 8680 Ry.


11.03.2005 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28501951

Navn og adresse:
KNUDSØ EJENDOMSUDVIKLING ApS
Bakkelyvej 2, 8680 Ry

Vedrørende det under 08.03.2005 registrerede meddeles, at følgende fejlagtigt er registreret som stifter: Jørgen Sølvsten Nielsen.


08.03.2005 Nye selskaber

CVR-nummer: 28501951

Navn og adresse:
KNUDSØ EJENDOMSUDVIKLING ApS
Bakkelyvej 2, 8680 Ry

Stiftelsesdato:

03.03.2005.

Seneste vedtægtsdato:

03.03.2005.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 404,00.

Stifter:

Direktør Jørgen Sølvsten Nielsen, den 03.03.2005.

Direktion:

Direktør Jørgen Sølvsten Nielsen, den 03.03.2005.

Selskabet tegnes af direktøren.

Revision:

KPMG C. Jespersen, Værkmestergade 25, postboks 330, 8100 Århus C, den 03.03.2005.

Første regnskabsår:

03.03.2005 - 31.12.2005.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
03.03.2005
31.12.2006
Bakkelyvej 2 8680 Ry
Branchekode
Fra
Til
20.05.2005
31.12.2007
742010 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder
03.03.2005
19.05.2005
980000 Uoplyst
Bibranche
Fra
Til
10.01.2006
30.12.2007
702040 Udlejning af erhvervsejendomme