Skip to main content

THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S under frivillig likvidation

CVR-nummer

28335083

Adresse

c/o Advokat Morten Jensen
Hasserisvej 174

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

25.01.2005

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Under frivillig likvidation

Telefon

98129800

Kommune

Aalborg

Branchekode

642010 Finansielle holdingselskaber

Formål

Selskabets formål er handel, industri, finansiering samt udvikling af fast ejendom.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

18.12.2009

Registreret Kapital

40.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

25.01.2005 - 31.12.2005

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Likvidatorer

Morten Jensen
c/o Advokatfirmaet Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

THORKILD KRISTENSEN GROUP A/S
Råensvej 1
Postboks 125
9000 Aalborg

Revisor

Legale Ejere

THORKILD KRISTENSEN GROUP A/S
Råensvej 1
Postboks 125
9000 Aalborg
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 25.01.2005

Dato: 26.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 18.06.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 14.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 17.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 25.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 27.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 21.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 25.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.07.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.2006
Periode: 25.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S

P-nummer

Adresse

c/o Advokat Morten Jensen
Hasserisvej 174

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

25.01.2005

Branchekode

642010 Finansielle holdingselskaber

Reklamebeskyttelse

Nej
30.08.2017 Ændring af adresse, Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28335083

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S
Hasseris Bymidte 21, 9000 Aalborg

Likvidation vedtaget 30.08.2017

Ny adresse: c/o Advokat Morten Jensen, Hasserisvej 174, 9000 Aalborg

Likvidatorer:

Tiltrådte:

Morten Jensen, den 30.08.2017.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Morten Jensen, den 30.08.2017, Kjeld Palsten Sørensen, den 30.08.2017, Laurits Toft (formand), den 30.08.2017.

Direktion:

Fratrådte:

Morten Jensen, den 30.08.2017.

Virksomheden tegnes af en likvidator.

Virksomhedens kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


11.02.2013 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28335083

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Ny adresse:

Hasseris Bymidte 21, 9000 Aalborg.


22.04.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28335083

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Morten Jensen, den 21.04.2010.

Udtrådt af bestyrelsen:

Otto Vinther Christensen, den 21.04.2010, Lau Henrik Sloth Kristensen, den 21.04.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Laurits Toft (formand), den 21.04.2010, Økonomichef Kjeld Palsten Sørensen, den 21.04.2010.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ole Ravn Andersen, den 21.04.2010.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Morten Jensen, den 21.04.2010.


19.01.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28335083

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

18.12.2009.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Morten Jensen (formand), den 18.12.2009.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Lotte Tidemann Stenstrop, den 18.12.2009.

Selskabet tegnes af en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.


13.11.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28335083

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Gustav Hedeager Andersen, den 04.11.2009.
22.10.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28335083

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Ulrik Madsen, den 21.10.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Underdirektør Otto Vinther Christensen, den 21.10.2009.


11.08.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28335083

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Simonsen, den 11.08.2009.


17.04.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28335083

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncerndirektør Steen Ulrik Madsen, den 16.04.2009.


13.02.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28335083

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Niels Gustav Hedeager Andersen, den 12.02.2009, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Lau Henrik Sloth Kristensen, den 12.02.2009.

Udtrådt af bestyrelsen:

Grethe Kristensen, den 12.02.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Henrik Simonsen, den 12.02.2009.


08.12.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28335083

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Allan Lindhard Jørgensen, den 04.12.2008, Jacob Møller Knudsen, den 04.12.2008, Torben Schøn, den 04.12.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Fru Grethe Kristensen, den 04.12.2008.


28.04.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28335083

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, den 24.04.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Allan Lindhard Jørgensen, den 24.04.2008, Direktør Jacob Møller Knudsen, den 24.04.2008.


13.09.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28335083

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Morten Pedersen, den 11.09.2007.

Indtrådt i direktionen:

Regnskabs- og adm.chef Lotte Tidemann Stenstrop, den 11.09.2007.


05.07.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28335083

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Torben Schøn, den 03.07.2007.


09.05.2006 Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28335083

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

27.04.2006.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Lau Henrik Sloth Kristensen, den 27.04.2006, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, den 27.04.2006.

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Calum Nielsen, den 27.04.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Niels Gustav Hedeager Andersen, den 27.04.2006.

Selskabet tegnes af to direktører i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, den 27.04.2006.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 29442789 NIELSEN & CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg, den 27.04.2006.


03.05.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 28335083

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ole Christian Vad, den 25.04.2005.


09.02.2005 Nye selskaber

CVR-nummer: 28335083

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN DANMARK A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Stiftelsesdato:

25.01.2005.

Seneste vedtægtsdato:

25.01.2005.

Kapital:

kr. 40.000.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 40.000.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 27481574 THORKILD KRISTENSEN GROUP A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg, den 25.01.2005.

Bestyrelse:

Thorkild Sørensen Sloth Kristensen (formand), den 25.01.2005, Advokat Henrik Calum Nielsen (næstformand), den 25.01.2005, Direktør Lau Henrik Sloth Kristensen, den 25.01.2005.

Direktion:

Teknisk direktør Ole Andersen, den 25.01.2005, Økonomidirektør Morten Pedersen, den 25.01.2005, Administrerende direktør Ole Christian Vad (adm. dir), den 25.01.2005.

Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Hasseris Bymidte 6, 9100 Aalborg, den 25.01.2005.

Første regnskabsår:

25.01.2005 - 31.12.2005.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
14.12.2017
29.09.2018
c/o Advokat Morten Jensen
Hasserisvej 174 9000 Aalborg
30.08.2017
13.12.2017
c/o Advokat Morten Jensen
Hasserisvej 174 9000 Aalborg
11.02.2013
29.08.2017
Hasseris Bymidte 21 9000 Aalborg
25.01.2005
10.02.2013
Råensvej 1 9000 Aalborg
Status
Fra
Til
25.01.2005
29.08.2017
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
27.10.2013
999999 Uoplyst
25.01.2005
31.12.2007
980000 Uoplyst
Tegningsregel
Fra
Til
18.12.2009
29.08.2017
Selskabet tegnes af en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse