Skip to main content

BALANCE OF COPENHAGEN ApS

CVR-nummer

27976158

Adresse

Borgergade 14, 4. th.

Postnummer og by

1300 København K

Startdato

01.07.2004

Ophørsdato

27.01.2020

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter erklæring

Telefon

33115500

Kommune

København

Branchekode

741010 Industriel design og produktdesign

Formål

Selskabets formål er beskæftige sig med udvikling, produktion og handel. Herunder indretning af ejendomme.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

26.03.2007

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.07.2004 - 31.12.2005

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

HP HOLDING 2001 ApS
Klareboderne 4, 4.
1115 København K
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Afhændelsesdato: 27.01.2020

JSL HOLDING AF 2001 ApS
Lindevangsvej 16
Trørød
2950 Vedbæk
Ejerandel: Under 5%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Afhændelsesdato: 27.01.2020Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.


Ophørte reelle ejere

Jesper Steen Kempinska-Larsen
Lindevangsvej 16
Trørød
2950 Vedbæk
Danmark
Ejerandel: 50,00%
Stemmerettigheder: 50,00%
Har indirekte besiddelser
Afhændelsesdato: 27.01.2020

Hans Peter Hertz
79 Bourne Street
London SW1W 8HQ
United Kingdom
Storbritannien
Ejerandel: 50,00%
Stemmerettigheder: 50,00%
Har indirekte besiddelser
Afhændelsesdato: 27.01.2020Dato: 03.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 18.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 21.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 02.07.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 21.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 15.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 14.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.07.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2006
Periode: 01.07.2004 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

BALANCE OF COPENHAGEN ApS

P-nummer

Adresse

Borgergade 14, 4. th.

Postnummer og by

1300 København K

Startdato

01.03.2005

Ophørsdato

27.01.2020

Branchekode

741010 Industriel design og produktdesign

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

33115500

Navn

En streg i luften v/David Ebbesen

P-nummer

Adresse

Kronprinsessegade 24, 4.

Postnummer og by

1306 København K

Startdato

01.07.2004

Branchekode

741010 Industriel design og produktdesign

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

39683348


27.01.2020 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Statusændring

CVR-nummer: 27976158

Navn og adresse:
BALANCE OF COPENHAGEN ApS
Borgergade 14, 4. th, 1300 København K

Virksomheden er opløst ved erklæring jævnfør selskabslovens § 216

Direktion:

Fratrådte:

Hans Peter Hertz, den 27.01.2020.

Revision:

Fratrådte:

inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab, den 27.01.2020.


03.07.2012 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 27976158

Navn og adresse:
BALANCE OF COPENHAGEN ApS
Borgergade 14, 4. th., 1300 Borgergade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 34526117 MARQUARD REVISION ApS, den 01.05.2012.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 19263096 INFO:REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Buddingevej 312, 2860 Søborg, den 01.05.2012.


20.04.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27976158

Navn og adresse:
BALANCE OF COPENHAGEN ApS
Klareboderne 4, 4., 1300 Borgergade

Ny adresse:

Borgergade 14, 4. th., 1300 København K.


03.05.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27976158

Navn og adresse:
BALANCE OF COPENHAGEN ApS
c/o Kitt Annika Danielsen, Fiskebakken 2, st. th., 1115 Klareboderne

Vedtægter ændret:

26.03.2007.

Ny adresse:

Klareboderne 4, 4., 1115 København K.

Ny kommune:

København.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kitt Annika Danielsen, den 26.03.2007.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Hans Peter Hertz, den 26.03.2007.


12.10.2005 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27976158

Navn og adresse:
BALANCE OF COPENHAGEN ApS
Kronprinsessegade 24, 2820 Gentofte

Vedtægter ændret:

12.10.2005.

Ny adresse:

c/o Kitt Annika Danielsen, Fiskebakken 2, st. th., 2820 Gentofte.

Ny kommune:

Gentofte.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Rikke Løvenskiold, den 12.10.2005.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 28114036 REVISOR PARTNER HERLEV REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, den 12.10.2005.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 34526117 REVISIONSFIRMAET OVE NIELSEN ApS, Julius Thomsens Gade 12, 5., 1632 København V, den 12.10.2005.
04.01.2005 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 27976158

Navn og adresse:
BALANCE OF COPENHAGEN ApS
Kronprinsessegade 24, 1306 Kronprinsessegade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 26332125 BØLLING & FLINTSØ REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 04.01.2005.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 28114036 REVISOR PARTNER HERLEV REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Mileparken 28, 2730 Herlev, den 04.01.2005.


19.07.2004 Nye selskaber

CVR-nummer: 27976158

Navn og adresse:
BALANCE OF COPENHAGEN ApS
Kronprinsessegade 24, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.07.2004.

Seneste vedtægtsdato:

01.07.2004.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 104,00.

Stiftere:

Kitt Annika Danielsen, den 01.07.2004, Rikke Løvenskiold, den 01.07.2004.

Direktion:

Kitt Annika Danielsen, den 01.07.2004, Rikke Løvenskiold, den 01.07.2004.

Selskabet tegnes af to direktører i fællesskab.

Revision:

CVR-NR. 26332125 BØLLING & FLINTSØ REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Nørrebrogade 26, 2200 København N, den 01.07.2004.

Første regnskabsår:

01.07.2004 - 31.12.2005.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
26.03.2007
19.04.2011
Klareboderne 4, 4. 1115 København K
12.10.2005
25.03.2007
c/o Kitt Annika Danielsen
Fiskebakken 2, st. th. 2820 Gentofte
01.07.2004
11.10.2005
Kronprinsessegade 24 1306 København K
Status
Fra
Til
01.07.2004
26.01.2020
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.03.2005
31.12.2007
980000 Uoplyst
01.07.2004
28.02.2005
748720 Formgivning og industrielt design
Tegningsregel
Fra
Til
26.03.2007
23.01.2020
Selskabet tegnes af en direktør.
Periode:
Ansatte
Årsværk
1. kvt2005
0 medarbejdere
4. kvt2004
0 medarbejdere