Skip to main content

K/S VOSSVEJ 27, AALBORG

CVR-nummer

27915639

Adresse

Skibbrogade 3, 3. tv.

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

26.04.2004

Ophørsdato

30.07.2012

Virksomhedsform

Kommanditselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Slettet

Kommune

Aalborg

Branchekode

999999 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er at eje Vossvej 27, Aalborg

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

26.04.2004

Første regnskabsperiode

26.04.2004 - 31.12.2004
Dato: 24.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Undtagelseserklæring
PDF

Dato: 11.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Undtagelseserklæring
PDF

Dato: 16.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Undtagelseserklæring
PDF

Dato: 05.08.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Undtagelseserklæring
PDF

Dato: 13.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Undtagelseserklæring
PDFDato: 08.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Undtagelseserklæring
PDF

Dato: 19.08.2005
Periode: 26.04.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Undtagelseserklæring
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

K/S VOSSVEJ 27, AALBORG

P-nummer

Adresse

Skibbrogade 3, 3. tv.

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

26.04.2004

Ophørsdato

30.07.2012

Branchekode

999999 Uoplyst

Reklamebeskyttelse30.07.2012 Statusændring

CVR-nummer: 27915639

Navn og adresse:
K/S VOSSVEJ 27, AALBORG
Skibbrogade 3, 3. tv., 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Virksomheden er slettet af registeret, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 12.


14.01.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27915639

Navn og adresse:
K/S VOSSVEJ 27, AALBORG
c/o Nybolig Erhverv, Ved Stranden 22, 5. tv., 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Ny adresse:

Skibbrogade 3, 3. tv., 9000 Aalborg.


30.07.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27915639

Navn og adresse:
K/S VOSSVEJ 27, AALBORG
Råensvej 1, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Ny adresse:

c/o Nybolig Erhverv, Ved Stranden 22, 5. tv., 9000 Aalborg.


12.12.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27915639

Navn og adresse:
K/S VOSSVEJ 27, AALBORG
Råensvej 1, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Likvidator iht.vedtægt:
Indtrådt: Advokat Ulla Skov, den 01.12.2008.

Direktion:

Udtrådt:

Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, den 01.12.2008, Ole Ravn Andersen, den 01.12.2008, Lotte Tidemann Stenstrop, den 01.12.2008.

Selskabet tegnes af likvidator.


18.09.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27915639

Navn og adresse:
K/S VOSSVEJ 27, AALBORG
Råensvej 1, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Direktion:

Udtrådt:

Morten Pedersen, den 11.09.2007.

Indtrådt: Lotte Tidemann Stenstrop, den 11.09.2007.
09.07.2006 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 27915639

Navn og adresse:
K/S VOSSVEJ 27, AALBORG
Råensvej 1, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 19066770 NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS, den 24.05.2006.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 29442789 NIELSEN & CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg, den 24.05.2006.


24.05.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27915639

Navn og adresse:
K/S VOSSVEJ 27, AALBORG
Råensvej 1, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Direktion:

Indtrådt: Teknisk direktør Ole Andersen, den 02.05.2005.


08.07.2004 Nye selskaber

CVR-nummer: 27915639

Navn og adresse:
K/S VOSSVEJ 27, AALBORG
Råensvej 1, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Seneste vedtægtsdato:

26.04.2004.

Komplementar: CVR-NR. 27914845 KOMPLEMENTARSELSKABET VOSSVEJ 27, AALBORG ApS, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg, den 26.04.2004.

Direktion:

Thorkild Sørensen Sloth Kristensen (adm. dir), den 26.04.2004, Økonomidirektør Morten Pedersen, den 26.04.2004.

Selskabet tegnes af komplementaren i forening med et medlem af direktionen.

Revision:

CVR-NR. 19066770 NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Hasseris Bymidte 6, postboks 9, 9000 Aalborg, den 26.04.2004.

Første regnskabsår:

26.04.2004 - 31.12.2004.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
20.07.2010
20.12.2010
c/o Nybolig Erhverv
Ved Stranden 22, 5. tv. 9000 Aalborg
26.04.2004
19.07.2010
Råensvej 1 9000 Aalborg
Virksomhedsform
Fra
Til
26.04.2004
29.07.2012
Kommanditselskab
Status
Fra
Til
26.04.2004
29.07.2012
Normal
Branchekode
Fra
Til
26.04.2004
31.12.2007
980000 Uoplyst