Skip to main content

AJ-SKJERN A/S

CVR-nummer

27906923

Adresse

Industrivej 11

Postnummer og by

6900 Skjern

Startdato

11.06.2004

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Telefon

86454122

Mail

info@ajskjern.dk

Kommune

Ringkøbing-Skjern

Branchekode

463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer

Bibrancher

463200 Engroshandel med kød og kødprodukter

Formål

Selskabets formål er at drive engrosvirksomhed med fødevarer og anden dermed beslægtet virksomhed. Formålet kan evt. udøves gennem helt og/eller delvist ejede selskaber.

Binavne

AJ SPECIALITETER A/S
SKJERN OSTELAGER A/S
TOPTI A/S

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato

23.03.2018

Registreret Kapital

1.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.05.2004 - 30.09.2005

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og Kurt Møller i forening, af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse.

Direktion

(Adm. dir.)
Kurt Møller
Søbyen 45
8660 Skanderborg

Bestyrelse

(Formand)
Tom Elert Christensen
Dagmar Petersens G. 94, 07. 0004.
8000 Aarhus C
Valgform: Generalforsamling

Kurt Møller
Søbyen 45
8660 Skanderborg
Valgform: Generalforsamling

Torben Mæhlisen
Slotsholmen 9
8660 Skanderborg
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

AJ HOLDING A/S
Udbyhøjvej 63, 1.
8930 Randers NØ

SKJERN OSTELAGER HOLDING A/S
c/o Dansk Cater A/S
Vidalsvej 6
9230 Svenstrup J

TOP TI KØL ApS
Kongeåparken 41
6580 Vamdrup

Revisor

Legale Ejere

DELIKA FOOD GROUP A/S
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3.
8660 Skanderborg
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 30.09.2014

Reelle Ejere

Kurt Møller
Søbyen 45
8660 Skanderborg
Ejerandel: 51,00%
Stemmerettigheder: 51,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 30.09.2014

Tom Elert Christensen
Dagmar Petersens G. 94, 07. 0004.
8000 Aarhus C
Ejerandel: 49,00%
Stemmerettigheder: 49,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 30.09.2014

Dato: 14.12.2018
Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 15.12.2017
Periode: 01.10.2016 - 30.09.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 13.12.2016
Periode: 01.10.2015 - 30.09.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 03.12.2015
Periode: 01.10.2014 - 30.09.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 12.12.2014
Periode: 01.10.2013 - 30.09.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 06.12.2013
Periode: 01.10.2012 - 30.09.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 18.01.2013
Periode: 01.10.2011 - 30.09.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.11.2011
Periode: 01.10.2010 - 30.09.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.11.2010
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.11.2009
Periode: 01.10.2008 - 30.09.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.11.2008
Periode: 01.10.2007 - 30.09.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.11.2007
Periode: 01.10.2006 - 30.09.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.12.2006
Periode: 01.10.2005 - 30.09.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.11.2005
Periode: 01.05.2004 - 30.09.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

AJ-SKJERN A/S

P-nummer

Adresse

Frederiksbergvej 9
Ø. Bjerregrav

Postnummer og by

8920 Randers NV

Startdato

15.11.1986

Branchekode

463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

87827405

Navn

AJ-SKJERN A/S

P-nummer

Adresse

Industrivej 11 B

Postnummer og by

6900 Skjern

Startdato

27.11.1986

Branchekode

463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer

Reklamebeskyttelse

Nej

Ophørte p-enheder

Navn

AJ-SKJERN A/S

P-nummer

Adresse

Frederiksbergvej 9
Ø. Bjerregrav

Postnummer og by

8900 Randers C

Startdato

11.06.2004

Ophørsdato

30.09.2004

Branchekode

513300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

AJ-SKJERN A/S

P-nummer

Adresse

Østermarksvej 19

Postnummer og by

6580 Vamdrup

Startdato

20.11.1985

Ophørsdato

01.01.2016

Branchekode

463200 Engroshandel med kød og kødprodukter

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

75581899


21.06.2018 Ændring af adresse

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8920 Randers NV

Ny adresse: Industrivej 11, 6900 Skjern
Ny kommune: Ringkøbing-Skjern

05.04.2018 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8920 Randers NV

Vedtægter ændret: 23.03.2018

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og Kurt Møller i forening, af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse..


23.03.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8920 Randers NV

Direktion:

Fratrådte:

Jørgen Lægaard, den 23.03.2018.

Tiltrådte:

Kurt Møller (adm. dir), den 23.03.2018.


19.01.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8920 Randers NV

Bestyrelse:

Fratrådte:

Henrik Andersen, den 10.01.2017.


20.11.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8920

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og Kurt Møller i forening, af bestyrelsesformanden og en direktør i forening, af Kurt Møller og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse.
11.11.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8920

Vedtægter ændret:

10.11.2014.

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og Kurt Møller i forening, af bestyrelsesformanden og en direktør i forening, af Kurt Møller og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse, jf. vedlagte udkast til nye vedtægter.


03.06.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8920

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Allan Jensen, den 03.06.2014.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jørgen Lægaard, den 03.06.2014.


29.11.2013 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8920

Vedtægter ændret:

18.11.2013.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.


26.09.2013 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8920

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S, den 20.09.2013.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Jens Chr.Skous Vej 1, 8000 Aarhus C, den 20.09.2013.


06.09.2013 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8920

Kapitalnedsættelse besluttet 01.07.2013 er gennemført 06.09.2013.
Opdeling i kapitalklasser er ophævet.
Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00.


08.07.2013 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8920

Binavne:

AJ SPECIALITETER A/S, SKJERN OSTELAGER A/S, TOPTI A/S.

Kapitalnedsættelse besluttet 01.07.2013 henlæggelse til særlig reserve kr. 450.000,00 til kurs 100,00.

Klasser:

B kr. 450.000,00.

Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til selskabet. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal anmeldes senest 4 uger fra dags dato.


02.07.2013 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8920

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 01.07.2013.

Indtrådt i revisionen:

Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S, Torvegade 2, postboks 179, 7600 Struer, den 01.07.2013.


02.07.2013 Ændring i revision, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8920

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Damsgård Pedersen, den 01.07.2013, Allan Jensen, den 01.07.2013, Jens Peter Jensen, den 01.07.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Tom Elert Christensen (formand), den 01.07.2013, Henrik Andersen, den 01.07.2013, Direktør Kurt Møller, den 01.07.2013, Torben Mæhlisen, den 01.07.2013.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S, den 01.07.2013.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Jens Chr.Skous Vej 1, 8000 Aarhus C, den 01.07.2013.


05.10.2011 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8920

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 19.08.2011.

Indtrådt i revisionen:

Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S, Torvegade 2, postboks 179, 7600 Struer, den 19.08.2011.


04.08.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8920

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mikael Buxbom Heé, den 04.08.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Steen Damsgård Pedersen (formand), den 04.08.2011.


14.01.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8920

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Bang Nielsen, den 13.01.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Investment manager Mikael Buxbom Heé (formand), den 13.01.2011.


27.04.2010 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8920

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S, den 10.12.2009.

Indtrådt i revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Niels Brocks Gade 12, 8900 Randers C, den 10.12.2009.


01.07.2008 Ændring af adresse

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8900 Randers

Som led i ændringen af postnr. i en række kommuner er selskabets hjemstedsadresse blevet ændret.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8900 Randers

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


26.07.2004 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8900 Randers

Vedtægter ændret:

01.07.2004.

Kapitalforhøjelse:

kr. 450.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.450.000,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 1.000.000,00, B kr. 450.000,00.


30.06.2004 Nye selskaber

CVR-nummer: 27906923

Navn og adresse:
AJ-SKJERN A/S
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8900 Randers

Binavne:

AJ SPECIALITETER A/S (AJ-SKJERN A/S), SKJERN OSTELAGER A/S (AJ-SKJERN A/S), TOPTI A/S (AJ-SKJERN A/S).

Stiftelsesdato:

11.06.2004.

Seneste vedtægtsdato:

11.06.2004.

Kapital:

kr. 1.000.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 1.000.000,00 til kurs 817,87.

Stiftere:

CVR-NR. 10539196 SKJERN OSTELAGER HOLDING A/S, Industrivej 11, 6900 Skjern, den 11.06.2004, CVR-NR. 27595499 AJ HOLDING A/S, Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav, 8900 Randers, den 11.06.2004, CVR-NR. 10055091 TOP TI KØL ApS, Østermarksvej 19, 6580 Vamdrup, den 11.06.2004.

Bestyrelse:

Adm. direktør Ole Bang Nielsen (formand), den 11.06.2004, Allan Jensen, den 11.06.2004, Jens Peter Jensen, den 11.06.2004.

Direktion:

Allan Jensen, den 11.06.2004.

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S, Torvegade 2, postboks 179, 7600 Struer, den 11.06.2004.

Første regnskabsår:

11.06.2004 - 30.09.2005.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.
Adresse
Fra
Til
01.01.2007
20.06.2018
Frederiksbergvej 9
Ø. Bjerregrav 8920 Randers NV
11.06.2004
31.12.2006
Frederiksbergvej 9
Ø. Bjerregrav 8900 Randers C
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
31.12.2015
463200 Engroshandel med kød og kødprodukter
12.12.2006
31.12.2007
513200 Engroshandel med kød og kødprodukter
11.06.2004
11.12.2006
513300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer
Bibranche
Fra
Til
01.01.2008
31.12.2015
463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer
01.10.2004
31.12.2007
513300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer
11.06.2004
30.09.2004
513200 Engroshandel med kød og kødprodukter
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
10.11.2014
22.03.2018
10.11.2014
Registreret kapital
Fra
Til
01.07.2004
04.07.2013
1.450.000,00 DKK
11.06.2004
30.06.2004
1.000.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
10.11.2014
04.04.2018
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og Kurt Møller i forening, af bestyrelsesformanden og en direktør i forening, af Kurt Møller og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse.
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2018
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2018
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2018
50-99 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2018
50-99 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2017
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk


3. kvt2017
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2017
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2017
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2016
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2016
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2016
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2016
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2015
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2015
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2015
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2014
50-99 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2014
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2014
50-99 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2014
50-99 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2013
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2013
50-99 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2013
50-99 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2013
20-49 medarbejdere
4. kvt2012
20-49 medarbejdere
3. kvt2012
20-49 medarbejdere
2. kvt2012
20-49 medarbejdere
1. kvt2012
20-49 medarbejdere
4. kvt2011
20-49 medarbejdere
3. kvt2011
20-49 medarbejdere
2. kvt2011
20-49 medarbejdere
1. kvt2011
20-49 medarbejdere
4. kvt2010
20-49 medarbejdere
3. kvt2010
20-49 medarbejdere
2. kvt2010
20-49 medarbejdere
1. kvt2010
20-49 medarbejdere
4. kvt2009
20-49 medarbejdere
3. kvt2009
50-99 medarbejdere
2. kvt2009
20-49 medarbejdere
1. kvt2009
20-49 medarbejdere
4. kvt2008
20-49 medarbejdere
3. kvt2008
20-49 medarbejdere
2. kvt2008
20-49 medarbejdere
1. kvt2008
20-49 medarbejdere
4. kvt2007
20-49 medarbejdere
3. kvt2007
20-49 medarbejdere
2. kvt2007
20-49 medarbejdere
1. kvt2007
20-49 medarbejdere
4. kvt2006
50-99 medarbejdere
3. kvt2006
20-49 medarbejdere
2. kvt2006
20-49 medarbejdere
1. kvt2006
20-49 medarbejdere
4. kvt2005
20-49 medarbejdere
3. kvt2005
20-49 medarbejdere
2. kvt2005
20-49 medarbejdere
1. kvt2005
20-49 medarbejdere
4. kvt2004
20-49 medarbejdere