Skip to main content

SØNDERVIG ApS

CVR-nummer

27746357

Adresse

c/o Advokat Morten Jensen
Hasserisvej 174

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

12.05.2004

Ophørsdato

31.05.2017

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telefon

98129800

Kommune

Aalborg

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Formål

Selskabets formål er handel, håndværk, industri og finansiering.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

18.12.2009

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

12.05.2004 - 31.12.2004

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

THORKILD KRISTENSEN GROUP A/S
Råensvej 1
Postboks 125
9000 Aalborg
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 31.05.2017Dato: 17.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 25.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 27.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 21.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 25.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 22.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.07.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.08.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2005
Periode: 12.05.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

SØNDERVIG ApS

P-nummer

Adresse

c/o Advokat Morten Jensen
Hasserisvej 174

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

12.05.2004

Ophørsdato

31.05.2017

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

98126100


07.06.2017 Statusændring, Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 27746357

Navn og adresse:
SØNDERVIG ApS I LIKVIDATION
c/o Advokat Morten Jensen, Hasserisvej 174, 9000 Aalborg

Likvidation sluttet, og virksomheden opløst

Likvidatorer:

Fratrådte:

Morten Jensen, den 31.05.2017.

Revision:

Fratrådte:

REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 31.05.2017.


08.02.2017 Ændring af adresse, Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27746357

Navn og adresse:
SØNDERVIG ApS
Hasseris Bymidte 21, 9000 Aalborg

Likvidation vedtaget 08.02.2017

Ny adresse: c/o Advokat Morten Jensen, Hasserisvej 174, 9000 Aalborg

Likvidatorer:

Tiltrådte:

Morten Jensen, den 08.02.2017.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Laurits Toft, den 08.02.2017.

Direktion:

Fratrådte:

Morten Jensen, den 08.02.2017, Kjeld Palsten Sørensen, den 08.02.2017.

Virksomheden tegnes af en likvidator.

Virksomhedens kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


11.02.2013 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27746357

Navn og adresse:
SØNDERVIG ApS
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Ny adresse:

Hasseris Bymidte 21, 9000 Aalborg.


12.05.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27746357

Navn og adresse:
SØNDERVIG ApS
Råensvej 1, postboks 125, 9100

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Ravn Andersen, den 12.05.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Laurits Toft, den 12.05.2010.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Peter Balling, den 12.05.2010.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Morten Jensen, den 12.05.2010.


20.01.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27746357

Navn og adresse:
SØNDERVIG ApS
Råensvej 1, postboks 125, 9100

Vedtægter ændret:

18.12.2009.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lotte Tidemann Stenstrop, den 18.12.2009.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henrik Carl Meding, den 18.12.2009, Lars Westergaard Petersen, den 18.12.2009, Lotte Tidemann Stenstrop, den 18.12.2009.

Indtrådt i direktionen:

International Projekt Manager Niels Peter Balling, den 18.12.2009, Økonomichef Kjeld Palsten Sørensen, den 18.12.2009.

Selskabet tegnes af 2 direktører i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse.
04.07.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27746357

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN FERIEBOLIGER SØNDERVIG ApS
Råensvej 1, postboks 125, 9100

Vedtægter ændret:

04.07.2008.

Nyt navn:

SØNDERVIG ApS.


13.09.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27746357

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN FERIEBOLIGER SØNDERVIG ApS
Råensvej 1, postboks 125, 9100

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Morten Pedersen, den 11.09.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lotte Tidemann Stenstrop, den 11.09.2007.


08.06.2006 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 27746357

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN FERIEBOLIGER SØNDERVIG ApS
Råensvej 1, postboks 125, 9100

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 19066770 NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS, den 24.05.2006.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 29442789 NIELSEN & CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg, den 24.05.2006.


23.02.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27746357

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN FERIEBOLIGER SØNDERVIG ApS
Råensvej 1, postboks 125, 9100

Vedtægter ændret:

15.02.2006.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, den 15.02.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ole Andersen, den 15.02.2006, Direktør Morten Pedersen, den 15.02.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ole Andersen, den 15.02.2006, Morten Pedersen, den 15.02.2006.

Indtrådt i direktionen:

Teknisk direktør Henrik Carl Meding, den 15.02.2006, Salgschef Lars Westergaard Petersen, den 15.02.2006, Regnskabs- og adm.chef Lotte Tidemann Stenstrop, den 15.02.2005.

Selskabet tegnes af regnskabs- og administrationschefen i forening med et andet medlem af direktionen eller af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse.


03.05.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27746357

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN FERIEBOLIGER SØNDERVIG ApS
Råensvej 1, postboks 125, 9100

Vedtægter ændret:

25.04.2005.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Thorkild Sørensen Sloth Kristensen (formand), den 25.04.2005.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ole Christian Vad, den 25.04.2005.

Selskabet tegnes af to direktører i forening, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.


09.11.2004 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27746357

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN FERIEBOLIGER SØNDERVIG ApS
Råensvej 1, postboks 125, 9100

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, den 27.10.2004.

Indtrådt i direktionen:

Administrerende direktør Ole Christian Vad (adm. dir), den 27.10.2004.


16.06.2004 Nye selskaber

CVR-nummer: 27746357

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN FERIEBOLIGER SØNDERVIG ApS
Råensvej 1, postboks 125, 9100

Stiftelsesdato:

12.05.2004.

Seneste vedtægtsdato:

12.05.2004.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 26373441 K/S KLITTEN SØNDERVIG, Råensvej 1, 9000 Aalborg, den 12.05.2004.

Direktion:

Teknisk direktør Ole Andersen, den 12.05.2004, Thorkild Sørensen Sloth Kristensen (adm. dir), den 12.05.2004, Økonomidirektør Morten Pedersen, den 12.05.2004.

Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af denn samlede direktion.

Revision:

CVR-NR. 19066770 NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Hasseris Bymidte 6, postboks 9, 9000 Aalborg, den 12.05.2004.

Første regnskabsår:

12.05.2004 - 31.12.2004.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
12.05.2004
03.07.2008
THORKILD KRISTENSEN FERIEBOLIGER SØNDERVIG ApS
Adresse
Fra
Til
11.02.2013
07.02.2017
Hasseris Bymidte 21 9000 Aalborg
12.05.2004
10.02.2013
Råensvej 1 9000 Aalborg
Status
Fra
Til
08.02.2017
30.05.2017
Under frivillig likvidation
12.05.2004
07.02.2017
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
07.02.2017
999999 Uoplyst
12.05.2004
31.12.2007
980000 Uoplyst
Tegningsregel
Fra
Til
18.12.2009
07.02.2017
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse