Skip to main content

OLE EGEDE PAUSTIAN HOLDING A/S

CVR number

27731317

Address

Ringager 6

Postal code and city

2605 Brøndby

Start date

03.05.2004

Cessation date

21.11.2017

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter spaltning

Municipality

Brøndby

Activity code

642010 Finansielle holdingselskaber

Objects

Selskabets formål er handel, håndværk, industri og investering.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

22.12.2008

Registered capital

500.000,00 DKK

First accounting period

01.01.2004 - 31.12.2004

Powers to bind

Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse.

Legal owners


Terminated legal owners

Ole Egede Paustian
Ved Kæret 34
2820 Gentofte
Danmark
Pct. of share capital: 100%
Pct. of voting rights: 100%
Afhændelsesdato: 21.11.2017Dato: 05.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 01.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 26.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 28.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 23.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Closed production units

Name

OLE EGEDE PAUSTIAN HOLDING A/S

P-number

Address

Ringager 6

Postal code and city

2605 Brøndby

Start date

03.05.2004

Ophørsdato

21.11.2017

Sector code

642010 Finansielle holdingselskaber

Advertising protection

No


06.12.2017 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR number: 27731317

Navn og adresse:
OLE EGEDE PAUSTIAN HOLDING A/S
Ringager 6, 2605 Brøndby

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående spaltning.

Virksomheden er d. 21.11.2017 opløst ved spaltning. Aktiver og gæld er som helhed overdraget til CVR-nummer 39139588 Ole E. Paustian Holding A/S og CVR-nummer 39139561 OEP Holding A/S.


13.10.2017 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR number: 27731317

Navn og adresse:
OLE EGEDE PAUSTIAN HOLDING A/S
Ringager 6, 2605 Brøndby

Erhvervsstyrelsen har modtaget spaltningsplan for den påtænkte spaltning af CVR-nummer: 27731317 OLE EGEDE PAUSTIAN HOLDING A/S (indskydende ophørende).

De øvrige deltagende virksomheder er en/flere nye virksomheder.

Erhvervsstyrelsen har modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 27731317 OLE EGEDE PAUSTIAN HOLDING A/S må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen.


14.01.2009 Øvrige ændringer

CVR number: 27731317

Navn og adresse:
OLE EGEDE PAUSTIAN HOLDING A/S
Ringager 6, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

22.12.2008.


12.05.2004 Nye selskaber

CVR number: 27731317

Navn og adresse:
OLE EGEDE PAUSTIAN HOLDING A/S
Ringager 6, 2605 Brøndby

Selskabet er stiftet ved spaltning, den 03.05.2004 Selskabets aktiver og gæld er overdraget fra CVR-NR. 27020062 TASTER WINE HOLDING A/S, der samtidig er opløst.

Seneste vedtægtsdato:

03.05.2004.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

spaltning kr. 500.000,00 til kurs 16.380,00.

Bestyrelse:

Bo Egede Paustian, (formand), Sophus Bauditz Vej 4, 3. tv., 2920 Charlottenlund, den 03.05.2004, Ted Egede Paustian, Ved Kæret 34, 2820 Gentofte, den 03.05.2004, Direktør Ole Egede Paustian, Ved Kæret 34, 2820 Gentofte, den 03.05.2004.

Direktion:

Direktør Ole Egede Paustian, Ved Kæret 34, 2820 Gentofte, den 03.05.2004.

Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

BDO SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Kristineberg 3, 2100 København Ø, den 03.05.2004.

Første regnskabsår:

01.01.2004 - 31.12.2004.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Status
From
Till
03.05.2004
20.11.2017
Normal
Activity code
From
Till
03.05.2004
31.12.2007
652340 Finansielle holdingselskaber
Period:
Employees
Full-time equivalent
2. QTR 2017
0 employees
1 FTEs
2. QTR 2016
2-4 employees
1 FTEs
2. QTR 2015
2-4 employees
1 FTEs
2. QTR 2014
2-4 employees
1 FTEs
2. QTR 2013
2-4 employees
1 FTEs


2. QTR 2012
1 employees
2. QTR 2011
1 employees
2. QTR 2010
0 employees