Skip to main content

INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST

CVR-nummer

27654339

Adresse

c/o DANSKE INVEST ADMINISTRATION A/S
Strødamvej 46

Postnummer og by

2100 København Ø

Startdato

02.03.2004

Ophørsdato

22.01.2009

Virksomhedsform

Øvrige virksomhedsformer

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Slettet

Telefon

33337171

Kommune

København

Branchekode

643010 Investeringsforeninger

Formål

Foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden, jf. § 6, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 14. På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der opnås et tilfredsstillende afkast.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

27.11.2008

Registreret Kapital

10.000.000,00 DKK

Stadfæstelse

Vedtægter godkendt af Finanstilsynet 11.12.2008

Første regnskabsperiode

02.03.2004 - 31.12.2004

Tegningsregel

Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med enten et yderligere bestyrelsesmedlem eller en direktør eller foreningens investeringsforvaltningsselskab.

Dato: 26.01.2009
Periode: 01.01.2008 - 16.12.2008
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 24.04.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.04.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2006
Periode: 02.03.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF


Ophørte p-enheder

Navn

INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST

P-nummer

Adresse

c/o DANSKE INVEST ADMINISTRATION A/S
Strødamvej 46

Postnummer og by

2100 København Ø

Startdato

02.03.2004

Ophørsdato

22.01.2009

Branchekode

643010 Investeringsforeninger

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

33337171


26.01.2009 Statusændring

CVR-nummer: 27654339

Navn og adresse:
INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST
c/o DANSKE INVEST ADMINISTRATION A/S, Strødamvej 46, 2100 København Ø

Investeringsforeningen er slettet.
Finanstilsynet har den 22. januar 2009 slettet foreningen af tilsynets fortegnelse over investeringsforeninger i medfør af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 84 stk 2.


15.12.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27654339

Navn og adresse:
INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST
c/o DANSKE INVEST ADMINISTRATION A/S, Strødamvej 46, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

27.11.2008.

Stadfæstet af Finanstilsynet den 11.12.2008.


17.04.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27654339

Navn og adresse:
INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST
c/o DANSKE INVEST ADMINISTRATION A/S, Strødamvej 46, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Oluf Kyed, den 08.04.2008.


30.11.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27654339

Navn og adresse:
INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST
c/o DANSKE INVEST ADMINISTRATION A/S, Strødamvej 46, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Elvar Vinum, den 29.03.2007.


29.01.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27654339

Navn og adresse:
INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST
c/o DANSKE INVEST ADMINISTRATION A/S, Strødamvej 46, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

31.05.2006.

Stadfæstet af Finanstilsynet den 05.10.2006.
Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med enten et yderligere bestyrelsesmedlem eller en direktør eller foreningens investeringsforvaltningsselskab.
28.06.2004 Nye selskaber

CVR-nummer: 27654339

Navn og adresse:
INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST
c/o DANSKE INVEST ADMINISTRATION A/S, Strødamvej 46, 2100 København Ø

Stiftelsesdato:

02.03.2004.

Seneste vedtægtsdato:

02.03.2004.

Stadfæstet af Finanstilsynet den 22.06.2004.
Foreningsformue: kr. 10.000.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 10.000.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 12522576 DANSKE INVEST ADMINISTRATION A/S, Strødamvej 46, 2100 København Ø, den 02.03.2004.

Depotselskab: CVR-NR. 61126228 DANSKE BANK A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, den 02.03.2004.

Bestyrelse:

Advokat Jørn Ankær Thomsen (formand), den 02.03.2004, Direktør Lars Fournaise, den 15.06.2004, Advokat Niels Oluf Kyed, den 02.03.2004, Direktør Walther Vishof Paulsen, den 02.03.2004, Adm. direktør Agnete Raaschou-Nielsen, den 02.03.2004, Direktør Elvar Vinum, den 02.03.2004.

Administrationsselskab: CVR-NR. 12522576 DANSKE INVEST ADMINISTRATION A/S, Strødamvej 46, 2100 København Ø, den 02.03.2004.
Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med enten et yderligere bestyrelsesmedlem eller en direktør eller foreningens administtrationsselskab.

Revision:

CVR-NR. 12523246 GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, den 02.03.2004, KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisorinteressentskab, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 02.03.2004.

Første regnskabsår:

02.03.2004 - 31.12.2004.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Status
Fra
Til
02.03.2004
21.01.2009
Normal
Branchekode
Fra
Til
02.03.2004
31.12.2007
652310 Investeringsforeninger