Skip to main content

PETER CHRISTENSEN BYG ApS

CVR-nummer

27565069

Adresse

c/o Peter Christensen
Strandvejen 10

Postnummer og by

4180 Sorø

Startdato

01.01.2004

Ophørsdato

23.01.2020

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telefon

57648200

Mail

tcbroby@gmail.com

Kommune

Sorø

Branchekode

999999 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

18.11.2014

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.2004 - 30.06.2005

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

PETER CHRISTENSEN BROBY HOLDING ApS
Strandvejen 10
4180 Sorø
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 23.01.2020Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.


Ophørte reelle ejere

Tove Christensen
Strandvejen 10
4180 Sorø
Danmark
Ejerandel: 50,00%
Stemmerettigheder: 50,00%
Har indirekte besiddelser
Ret til at godkende udbyttebetalinger
Ret til at udpege ledelsesmedlemmer
Potentielle stemmerettigheder
Afhændelsesdato: 23.01.2020

Niels Peter Christensen
Strandvejen 10
4180 Sorø
Danmark
Ejerandel: 50,00%
Stemmerettigheder: 50,00%
Har indirekte besiddelser
Ret til at godkende udbyttebetalinger
Ret til at udpege ledelsesmedlemmer
Potentielle stemmerettigheder
Afhændelsesdato: 23.01.2020Dato: 23.01.2020
Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 27.11.2018
Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 02.11.2017
Periode: 01.07.2016 - 30.06.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 08.12.2016
Periode: 01.07.2015 - 30.06.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 03.12.2015
Periode: 01.07.2014 - 30.06.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 27.11.2014
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 24.10.2013
Periode: 01.07.2012 - 30.06.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 01.12.2012
Periode: 01.07.2011 - 30.06.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 15.11.2011
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.11.2010
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.10.2009
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.11.2008
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.12.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.12.2006
Periode: 01.07.2005 - 30.06.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.12.2005
Periode: 01.01.2004 - 30.06.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

PETER CHRISTENSEN BYG ApS

P-nummer

Adresse

c/o Peter Christensen
Strandvejen 10

Postnummer og by

4180 Sorø

Startdato

01.01.2004

Ophørsdato

23.01.2020

Branchekode

999999 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

57648100


30.01.2020 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 27565069

Navn og adresse:
PETER CHRISTENSEN BYG ApS I LIKVIDATION
c/o Peter Christensen, Strandvejen 10, 4180 Sorø

Likvidation sluttet, og virksomheden opløst

Likvidatorer:

Fratrådte:

Tove Christensen, den 23.01.2020.


29.04.2019 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 27565069

Navn og adresse:
PETER CHRISTENSEN BYG ApS
c/o Peter Christensen, Strandvejen 10, 4180 Sorø

Likvidation vedtaget 26.04.2019

Likvidatorer:

Tiltrådte:

Tove Christensen, c/o Tove Christensen, Strandvejen 10, 4180 Sorø, den 26.04.2019.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Tove Christensen, (formand), den 26.04.2019.

Direktion:

Fratrådte:

Niels Peter Christensen, den 26.04.2019.

Virksomheden tegnes af en likvidator.

Virksomhedens kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


14.03.2015 Ændring i revision, Ændring af adresse

CVR-nummer

27565069.

NAVN:

PETER CHRISTENSEN BYG ApS.

Adresse: c/o Peteer Christensen, Strandvejen 10, 4180 Sorø.
Kommune: Sorø.
Vedtægter ændret: 18.11.2014
Ny adresse: c/o Peter Christensen, Strandvejen 10, 4180 Sorø
Ny kommune: Sorø

Selskabet tegnes af en direktør eller et bestyrelsesmedlem.

Revision:

Fratrådte:

REVISORERNE DALSGAARD. STAHL & WØLDIKE. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, den 18.11.2014.


19.03.2014 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 27565069

Navn og adresse:
PETER CHRISTENSEN BYG ApS
c/o Peteer Christensen, Strandvejen 10, 4180 Sorø

Vedtægter ændret:

01.10.2013.

Opdeling i kapitalklasser er ophævet.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISIONSFIRMAET A. ROLF LARSEN, SJÆLLAND STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, den 01.10.2013.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 21696382 REVISORERNE DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Nytorv 8, 4200 Slagelse, den 01.10.2013.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 27565069

Navn og adresse:
PETER CHRISTENSEN BYG ApS
c/o Peteer Christensen, Strandvejen 10, 4180 Sorø

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.
28.01.2004 Nye selskaber

CVR-nummer: 27565069

Navn og adresse:
PETER CHRISTENSEN BYG ApS
c/o Peteer Christensen, Strandvejen 10, 4180 Sorø

Stiftelsesdato:

01.01.2004.

Seneste vedtægtsdato:

01.01.2004.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A-aktier kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 25811321 PETER CHRISTENSEN BROBY HOLDING ApS, Strandvejen 10, 4180 Sorø, den 01.01.2004.

Bestyrelse:

Fru Tove Christensen (formand), den 01.01.2004.

Direktion:

Gårdejer Niels Peter Christensen, den 01.01.2004.

Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktionens medlemmer hver for sig.

Revision:

REVISAM 2000 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Storgade 34, 4180 Sorø, den 01.01.2004.

Første regnskabsår:

01.01.2004 - 30.06.2005.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Adresse
Fra
Til
01.01.2007
13.03.2015
c/o Peteer Christensen
Strandvejen 10 4180 Sorø
01.01.2004
31.12.2006
c/o Peteer Christensen
Strandvejen 10 4180 Sorø
Status
Fra
Til
26.04.2019
22.01.2020
Under frivillig likvidation
01.01.2004
25.04.2019
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2004
31.12.2007
980000 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
01.10.2013
17.11.2014
01.10.2013
Tegningsregel
Fra
Til
14.03.2015
25.04.2019
Selskabet tegnes af en direktør eller et bestyrelsesmedlem
01.10.2013
13.03.2015
Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktionens medlemmer hver for sig.