Skip to main content

A/S KUOPIO FURNITURE, FINLAND

CVR-nummer

27525431

Adresse

c/o I/S EjendomsInvest
Hammershusgade 9

Postnummer og by

2100 København Ø

Startdato

22.06.2006

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Telefon

33157474

Fax

33157479

Mail

el@ejendomsinvest.dk

Kommune

København

Branchekode

683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis

Formål

Selskabets formål er at eje aktier, fast ejendom og/eller andre værdier, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

14.08.2006

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

22.06.2006 - 31.12.2006

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening.

Direktion

(Direktør)
Jes Vengaard
Einarsvej 120
2800 Kongens Lyngby

Bestyrelse

(Formand)
Michael Kaa Andersen
Vedbæk Strandvej 428
2950 Vedbæk
Valgform: Generalforsamling

Michael Brag
Skovvej 113
2920 Charlottenlund
Valgform: Generalforsamling

Kurt Kim Petersen
Holmemarksvej 6
Sengeløse
2630 Taastrup
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

KR 332 ApS
c/o Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø

Revisor

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Weidekampsgade 6
2300 København S

Legale Ejere

PROARK PROPERTIES ApS
Hammershusgade 9
2100 København Ø
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 23.06.2006

Reelle Ejere

Michael Kaa Andersen
Vedbæk Strandvej 428
2950 Vedbæk
Ejerandel: 80,00%
Stemmerettigheder: 80,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 27.09.2006

Dato: 31.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 04.06.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 03.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 01.07.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 01.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 29.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.07.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.07.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.07.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.06.2007
Periode: 22.06.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

A/S KUOPIO FURNITURE, FINLAND

P-nummer

Adresse

c/o I/S EjendomsInvest
Hammershusgade 9

Postnummer og by

2100 København Ø

Startdato

22.06.2006

Branchekode

683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

33157474

Mail

el@ejendomsinvest.dk
13.04.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27525431

Navn og adresse:
A/S KUOPIO FURNITURE, FINLAND
c/o I/S EjendomsInvest, Hammershusgade 9, 2100 København Ø

Direktion:

Fratrådte:

Claus Dennig Jespersen, den 03.04.2018.

Tiltrådte:

Jes Vengaard, den 03.04.2018.


29.12.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27525431

Navn og adresse:
A/S KUOPIO FURNITURE, FINLAND
c/o I/S EjendomsInvest, Hammershusgade 9, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Fratrådte:

Sigurd Hundrup, den 29.12.2015.

Tiltrådte:

Michael Brag, den 29.12.2015.

Direktion:

Fratrådte:

Sigurd Hundrup, den 29.12.2015.

Tiltrådte:

Claus Dennig Jespersen, den 29.12.2015.


15.11.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27525431

Navn og adresse:
A/S KUOPIO FURNITURE, FINLAND
c/o I/S EjendomsInvest, Hammershusgade 9, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Gorm Nielsen, den 14.11.2013.


12.09.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27525431

Navn og adresse:
A/S KUOPIO FURNITURE, FINLAND
c/o I/S EjendomsInvest, Hammershusgade 9, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Allan Strand Olesen, den 01.09.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Group Accountant Sigurd Hundrup, den 01.09.2012.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Allan Strand Olesen, den 01.09.2012.

Indtrådt i direktionen:

Group Accountant Sigurd Hundrup, den 01.09.2012.


14.02.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27525431

Navn og adresse:
A/S KUOPIO FURNITURE, FINLAND
c/o I/S EjendomsInvest, Nørre Søgade 35, 2100 København Ø

Ny adresse:

c/o I/S EjendomsInvest, Hammershusgade 9, 2100 København Ø.
18.11.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27525431

Navn og adresse:
A/S KUOPIO FURNITURE, FINLAND
c/o I/S EjendomsInvest, Nørre Søgade 35, 1370 Nørre Søgade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 13.10.2011.


16.11.2011 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27525431

Navn og adresse:
A/S KUOPIO FURNITURE, FINLAND
c/o I/S EjendomsInvest, Nørre Søgade 35, 1370 Nørre Søgade

Den under 09.11.2011 fremsendte anmodning til Sø- og Handelsretten Skifteretten om opløsning af selskabet, er annulleret.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Henrik Gorm Nielsen, den 22.09.2011, Allan Strand Olesen, den 22.09.2011.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Allan Strand Olesen, den 22.09.2011.


09.11.2011 Statusændring

CVR-nummer: 27525431

Navn og adresse:
A/S KUOPIO FURNITURE, FINLAND
c/o I/S EjendomsInvest, Nørre Søgade 35, 1370 Nørre Søgade

Anmodning om opløsning, jf. selskabslovens § 225 sendt til Sø- og Handelsretten Skifteretten den 09.11.2011.


12.09.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27525431

Navn og adresse:
A/S KUOPIO FURNITURE, FINLAND
c/o I/S EjendomsInvest, Nørre Søgade 35, 1370 Nørre Søgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Gorm Nielsen, den 18.08.2011, Allan Strand Olesen, den 18.08.2011.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Allan Strand Olesen, den 18.08.2011.


15.06.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27525431

Navn og adresse:
A/S KUOPIO FURNITURE, FINLAND
c/o I/S EjendomsInvest, Nørre Søgade 35, 1370 Nørre Søgade

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Solveig Birte Rannje, den 02.06.2009.

Indtrådt i direktionen:

Allan Strand Olesen, den 02.06.2009.


18.03.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27525431

Navn og adresse:
A/S KUOPIO FURNITURE, FINLAND
c/o I/S EjendomsInvest, Nørre Søgade 35, 1370 Nørre Søgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kim Frimer, den 18.03.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Allan Strand Olesen, den 18.03.2009.


13.08.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27525431

Navn og adresse:
A/S KUOPIO FURNITURE, FINLAND
c/o I/S EjendomsInvest, Nørre Søgade 35, 1370 Nørre Søgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Knud Erik Andreasen, den 24.07.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Kim Frimer, den 24.07.2008.


15.08.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring af adresse

CVR-nummer: 27525431

Navn og adresse:
KR 454 A/S
c/o Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 1370 Nørre Søgade

Vedtægter ændret:

14.08.2006.

Nyt navn:

A/S KUOPIO FURNITURE, FINLAND.

Ny adresse:

c/o I/S EjendomsInvest, Nørre Søgade 35, 1370 København K.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Kim Ketelsen, den 14.08.2006, Henrik Møgelmose, den 14.08.2006, Caroline Sundorph Pontoppidan, den 14.08.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Michael Kaa Andersen (formand), den 14.08.2006, Adm.direktør Knud Erik Andreasen, den 14.08.2006, Henrik Gorm Nielsen, den 14.08.2006, Økonomidirektør Kurt Kim Petersen, den 14.08.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Caroline Sundorph Pontoppidan, den 14.08.2006.

Indtrådt i direktionen:

Solveig Birte Rannje, den 14.08.2006.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Datavej 58, 3460 Birkerød, den 14.08.2006.


23.06.2006 Nye selskaber

CVR-nummer: 27525431

Navn og adresse:
KR 454 A/S
c/o Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Stiftelsesdato:

22.06.2006.

Seneste vedtægtsdato:

22.06.2006.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 10442486 KR 332 ApS, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, den 22.06.2006.

Bestyrelse:

Advokat Peter Kim Ketelsen (formand), den 22.06.2006, Advokat Henrik Møgelmose, den 22.06.2006, Advokat Caroline Sundorph Pontoppidan, den 22.06.2006.

Direktion:

Advokat Caroline Sundorph Pontoppidan, den 22.06.2006.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Første regnskabsår:

22.06.2006 - 31.12.2006.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
22.06.2006
13.08.2006
KR 454 A/S UNDER STIFTELSE
Adresse
Fra
Til
15.08.2006
13.02.2012
c/o I/S EjendomsInvest
Nørre Søgade 35 1370 København K
22.06.2006
14.08.2006
c/o Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5 2100 København Ø
Virksomhedsform
Fra
Til
22.06.2006
29.11.2006
Enhed under oprettelse i Erhvervsstyrelsen
Branchekode
Fra
Til
01.10.2006
31.12.2007
703210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis
22.06.2006
30.09.2006
980000 Uoplyst