Skip to main content

ENERGI RANDERS DEVELOPMENT A/S

CVR-nummer

27514820

Adresse

Agerskellet 7

Postnummer og by

8920 Randers NV

Startdato

14.06.2004

Ophørsdato

22.12.2009

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter erklæring

Kommune

Randers

Branchekode

702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Formål

Selskabets formål er at arbejde med udvikling og gennemførelse af projekter, der kan fremme Energi Randers Koncernens forretningsområder og anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

31.01.2006

Registreret Kapital

1.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

14.06.2004 - 31.12.2004

Tegningsregel

Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Dato: 29.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.04.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.05.2005
Periode: 14.06.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF


Ophørte p-enheder

Navn

ENERGI RANDERS DEVELOPMENT A/S

P-nummer

Adresse

Agerskellet 7

Postnummer og by

8920 Randers NV

Startdato

14.06.2004

Ophørsdato

22.12.2009

Branchekode

702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Reklamebeskyttelse

Nej


07.01.2010 Statusændring

CVR-nummer: 27514820

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS DEVELOPMENT A/S
Agerskellet 7, 8920

Selskabet er opløst ved en erklæring, jf. aktieselskabslovens § 126 a.


06.02.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27514820

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS DEVELOPMENT A/S
Agerskellet 7, 8920

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Annie Skipper, den 31.10.2008, for Tom Bøttern Hansen, Kurt Allan Nielsen, den 31.10.2008, for Susanne Pia Klitfod.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hans Hansen Høyrup, den 31.01.2009.

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Kim Frimer (adm. dir), den 01.02.2009.


01.07.2008 Ændring af adresse

CVR-nummer: 27514820

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS DEVELOPMENT A/S
Agerskellet 7, 8920

Som led i ændringen af postnr. i en række kommuner er selskabets hjemstedsadresse blevet ændret.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 27514820

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS DEVELOPMENT A/S
Agerskellet 7, 8900 Randers

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


01.02.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27514820

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS DEVELOPMENT A/S
Agerskellet 7, 8900 Randers

Vedtægter ændret:

31.01.2006.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ib Preben Christensen, den 01.01.2006, Villy Ellermann, den 01.01.2006, Søren Einar Fischer Jensen, den 01.01.2006, Helge Krogh Rasmussen, den 01.01.2006, Ulrik Bo Rasmussen, den 01.01.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Fuldmægtig Karin Wåsek Hansen, den 01.01.2006. (9. suppleant: Jens Ottesen Julsgaard, den 01.01.2006), Direktør Preben Jensen, den 01.01.2006, Direktør Erik Busk Jensen, den 01.01.2006, Susanne Pia Klitfod, den 01.01.2006. (9. suppleant: Kurt Allan Nielsen, den 01.01.2006), Sales manager Leif Olufson, den 01.01.2006.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Johan Peter Mogensen, den 01.01.2006, for Tom Bøttern Hansen, Steen Nielsen, den 01.01.2006, for Kaj Børresen Pedersen, Erik Møller Pedersen, den 01.01.2006, for Helge Krogh Rasmussen.

Tiltrådt som suppleant:

Annie Jensen, den 01.01.2006, for Tom Bøttern Hansen, Lone Jørgensen, den 01.01.2006, for Kaj Børresen Pedersen, Jørgen Gram, den 01.01.2006, Arne Erikslev, den 01.01.2006, Niels Rasmussen, den 01.01.2006.

Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.
30.08.2004 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27514820

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS DEVELOPMENT A/S
Agerskellet 7, 8900 Randers

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karen Mathilde Nielsen, den 01.08.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ulrik Bo Rasmussen, den 01.08.2004.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Ulrik Bo Rasmussen, den 01.08.2004, for Karen Mathilde Nielsen.


26.08.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27514820

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS DEVELOPMENT A/S
Agerskellet 7, 8900 Randers

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Johan Peter Mogensen, den 14.06.2004, for Tom Bøttern Hansen, Ulrik Bo Rasmussen, den 14.06.2004, for Karen Mathilde Nielsen, Steen Nielsen, den 14.06.2004, for Kaj Børresen Pedersen, Erik Møller Pedersen, den 14.06.2004, for Helge Krogh Rasmussen.


16.07.2004 Nye selskaber

CVR-nummer: 27514820

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS DEVELOPMENT A/S
Agerskellet 7, 8900 Randers

Stiftelsesdato:

14.06.2004.

Seneste vedtægtsdato:

14.06.2004.

Kapital:

kr. 1.000.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 1.000.000,00 til kurs 105,00.

Stifter:

CVR-NR. 25481968 ENERGI RANDERS HOLDING A/S, Agerskellet 7, 8900 Randers, den 14.06.2004.

Bestyrelse:

Advokat Peter Huuse Sørensen (formand), den 14.06.2004, Udvalgsformand Tove Sanna Laursen (næstformand), den 14.06.2004, Viceforstander Ib Preben Christensen, den 14.06.2004, Fhv. kontorchef Villy Ellermann, den 14.06.2004, Tom Bøttern Hansen, den 14.06.2004, Borgmester Keld Hüttel, den 14.06.2004, Direktør Søren Einar Fischer Jensen, den 14.06.2004, Karen Mathilde Nielsen, den 14.06.2004, Kaj Børresen Pedersen, den 14.06.2004, Helge Krogh Rasmussen, den 14.06.2004, Produktionsleder Søren Sørensen, den 14.06.2004, Sven Erik Weis, den 14.06.2004.

Direktion:

Direktør Hans Hansen Høyrup, den 14.06.2004.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Smedevej 1 B, 9500 Hobro, den 14.06.2004.

Første regnskabsår:

14.06.2004 - 31.12.2004.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
14.06.2004
31.12.2006
Agerskellet 7 8900 Randers C
Status
Fra
Til
14.06.2004
21.12.2009
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.10.2004
31.12.2007
741490 Anden virksomhedsrådgivning
14.06.2004
30.09.2004
980000 Uoplyst
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2009
1 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2009
1 medarbejdere
2. kvt2009
1 medarbejdere
1. kvt2009
2-4 medarbejdere
4. kvt2008
1 medarbejdere


3. kvt2008
1 medarbejdere
2. kvt2008
0 medarbejdere
1. kvt2008
0 medarbejdere