Skip to main content

JENSEN & PETERSEN ApS

CVR-nummer

27510582

Adresse

Damhusvej 30

Postnummer og by

5000 Odense C

Startdato

01.01.2004

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

66119774

Kommune

Odense

Branchekode

432200 VVS- og blikkenslagerforretninger

Formål

Selskabets formål er at drift af vvs- varme og ventilationsvirksomhed og virksomhed beslægtet hermed og rådgivning om samme

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

12.01.2007

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.2004 - 31.12.2004

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør.

Direktion

Kent Baier Jensen
Lilletoftvænget 10
Hjallese
5260 Odense S

Stiftere

Kent Baier Jensen
Lilletoftvænget 10
Hjallese
5260 Odense S

Revisor

REVISION & RÅD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Svendborgvej 83
Hjallese
5260 Odense S

Legale Ejere

BAIER HOLDING ApS
Damhusvej 30
5000 Odense C
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 01.09.2004

Reelle Ejere

Kent Baier Jensen
Lilletoftvænget 10
Hjallese
5260 Odense S
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 01.09.2004

Dato: 01.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 19.04.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 02.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 27.04.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 20.04.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 30.04.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 13.04.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 14.04.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.04.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.04.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

JENSEN & PETERSEN ApS

P-nummer

Adresse

Damhusvej 30

Postnummer og by

5000 Odense C

Startdato

01.01.2004

Branchekode

432200 VVS- og blikkenslagerforretninger

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

66119774
27.04.2016 Ændring i revision

CVR-nummer: 27510582

Navn og adresse:
JENSEN & PETERSEN ApS
Damhusvej 30, 5000 Odense C

Revision:

Fratrådte:

Revision & Råd Statsaut Rev. I/S, den 27.04.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 36923318 REVISION & RÅD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Svendborgvej 83, 5260 Odense S, den 27.04.2016.


18.01.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27510582

Navn og adresse:
JENSEN & PETERSEN ApS
Damhusvej 30, 5000 Odense C

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør.


15.01.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27510582

Navn og adresse:
JENSEN & PETERSEN ApS
Damhusvej 30, 5000 Odense C

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Andersen, den 12.01.2007, John Bruus, den 12.01.2007, Kent Baier Jensen, den 12.01.2007, Peter Axel Nielsen, den 12.01.2007.


15.01.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27510582

Navn og adresse:
JENSEN & PETERSEN ApS
Damhusvej 30, 5000 Odense C

Vedtægter ændret:

12.01.2007.

Selskabet tegnes af Kent Baier Jensen. J.nr.: 03-10470 P R O T O K O L Jensen og Petersen ApS, cvr. nr. 27510582 Den 12. januar 2007 afholdtes ekstraordinær generalforsamling på advokat Peter Axel Nielsens kontor, Vestergade 69, 5000 Odense C. På forsamlingen deltog: Kent Baier Jensen og advokat Peter Axel Nielsen. Generalforsamlingen var indvarslet i henhold til vedtægterne og hele anpartskapitalen var til stede ved Kent Baier Jensen. Dagsordenen havde efter vedtægterne følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til ændring af selskabets bestyrelse. 3. Valg af direktion. 4. Bemyndigelse af ledelsen til at træffe beslutning om ekstraordinært udbytte i regnskabsåret. 5. Eventuelt. Ad 1. Som dirigent valgtes Peter Axel Nielsen. Ad 2. I forbindelse med eneanpartshaver Kent Baier Jensens ønske om at ændre selskabets vedtægter, således at der ikke længere er bestyrelse i selskabet, blev der fremlagt forslag til nye vedtægter. De nye vedtægter blev vedtaget. Ad 3. Til direktør valgtes Kent Baier Jensen. Ad 4. Det blev besluttet, i henhold til § 10 i de nye vedtægter, at bemyndige ledelsen til at give ekstraordinært udbytte indtil tidspunktet for godkendelse af næste årsrapport. Ad 5. Intet blev drøftet. Direktør: Kent Baier Jensen _________________ Dirigent: advokat Peter Axel Nielsen.


25.05.2005 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27510582

Navn og adresse:
JENSEN & PETERSEN ApS
Damhusvej 30, 5000 Odense C

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Leif Åhl Petersen, den 29.04.2005.

Indtrådt i revisionen:

Revision & Råd Statsaut Rev. I/S, Svendborgvej 83, Hjallese, 5260 Odense S, den 29.04.2005.
30.04.2004 Nye selskaber

CVR-nummer: 27510582

Navn og adresse:
JENSEN & PETERSEN ApS
Damhusvej 30, 5000 Odense C

Stiftelsesdato:

01.01.2004.

Seneste vedtægtsdato:

23.03.2004.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 125.000,00 til kurs 651,00.

Stifter:

Kent Baier Jensen, den 23.03.2004.

Bestyrelse:

Direktør Jørgen Andersen, den 23.03.2004, John Bruus, den 23.03.2004, Kent Baier Jensen, den 23.03.2004, Peter Axel Nielsen, den 23.03.2004.

Direktion:

Kent Baier Jensen, den 23.03.2004.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør.

Revision:

statsautoriseret revisor Leif Åhl Petersen, c/o Rev.fa. Mazars Danmark, Øster Alle 56-58, 2100 København Ø, den 23.03.2004.

Første regnskabsår:

01.01.2004 - 31.12.2004.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.01.2004
22.03.2004
JENSEN & PETERSEN ApS UNDER STIFTELSE
Virksomhedsform
Fra
Til
01.01.2004
22.03.2004
Enhed under oprettelse i Erhvervsstyrelsen
Branchekode
Fra
Til
01.01.2004
31.12.2007
453300 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk


3. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2017
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2016
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2016
2-4 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2015
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2015
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2015
2-4 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2013
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2013
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2013
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2013
2-4 medarbejdere
4. kvt2012
2-4 medarbejdere
3. kvt2012
2-4 medarbejdere
2. kvt2012
2-4 medarbejdere
1. kvt2012
2-4 medarbejdere
4. kvt2011
2-4 medarbejdere
3. kvt2011
2-4 medarbejdere
2. kvt2011
2-4 medarbejdere
1. kvt2011
2-4 medarbejdere
4. kvt2010
2-4 medarbejdere
3. kvt2010
2-4 medarbejdere
2. kvt2010
2-4 medarbejdere
1. kvt2010
2-4 medarbejdere
4. kvt2009
2-4 medarbejdere
3. kvt2009
2-4 medarbejdere
2. kvt2009
2-4 medarbejdere
1. kvt2009
2-4 medarbejdere
4. kvt2008
5-9 medarbejdere
3. kvt2008
5-9 medarbejdere
2. kvt2008
5-9 medarbejdere
1. kvt2008
5-9 medarbejdere
4. kvt2007
5-9 medarbejdere
3. kvt2007
5-9 medarbejdere
2. kvt2007
5-9 medarbejdere
1. kvt2007
5-9 medarbejdere
4. kvt2006
5-9 medarbejdere
3. kvt2006
5-9 medarbejdere
2. kvt2006
10-19 medarbejdere
1. kvt2006
10-19 medarbejdere
4. kvt2005
20-49 medarbejdere
3. kvt2005
20-49 medarbejdere
2. kvt2005
10-19 medarbejdere
1. kvt2005
10-19 medarbejdere
4. kvt2004
10-19 medarbejdere
3. kvt2004
5-9 medarbejdere
2. kvt2004
10-19 medarbejdere