Skip to main content

DJURS BIOENERGI AMBA

CVR-nummer

27394175

Adresse

Sekshøjvej 3
Fannerup Mk

Postnummer og by

8500 Grenaa

Startdato

31.07.2003

Virksomhedsform

Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Kommune

Norddjurs

Branchekode

352100 Fremstilling af gas

Formål

Virksomhedens formål er under størst mulig hensyntagen til andelshavernes erhvervsøkonomiske interesser: I planlægningsfasen: - at arbejde for etablering af flere fælles biogasanlæg til behandling af husdyr gødning/gylle/biologisk industriaffald/kommunalt spildevandsslam eller andre lovlige produkter, der kan anvendes i biogasanlæggene samt i øvrigt andet organisk materiale i det omfang dette ikke strider mod bestemmelserne i miljø- og veterinærlovgivningen, - at arbejde for eventuel etablering af anlæg til efterbehandling af den afgassede biomasse, - at arbejde for etablering og produktion af biogas og eventuelle biprodukter til videresalg, - at søge dette formål opfyldt ved forberedelse af etablering af et aktieselskab, som har til formål at opføre de fælles biogasanlæg. I driftsfasen: - at varetage leverandørernes (andelshavernes) interesser i drifts aktieselskabet, som samlet majoritetsaktionær, - at medvirke til fordeling og afsætning af overskydende biomasse mellem andelshaverne samt eventuelt salg eller afsætning til ikke-andelshavere, - at tilgodese samfundsmæssige miljøinteresser på en for andelshaverne økonomisk, optimal og forsvarlig måde, - at sikre en tilfredsstillende drift af biogasanlæggene, og - at formidle det nødvendige samarbejde mellem andelshaverne og aftagere af produkter, herunder samarbejde med andre biogasleverandører, og samarbejde med etablerede elselskaber o.lign.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

15.03.2007

Første regnskabsperiode

31.07.2003 - 31.12.2003

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand eller ved dennes forfald af næstformanden i forening med 3 andre bestyrelsesmedlemmer. Ved pantsætning, køb og afhændelse af fast ejendom, og optagelse af såvel anlægs- og driftslån samt afgivelse af kaution eller anden sikkerhedsstillelse, kræves underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelse

(Formand)
Lars Vestergaard Jakobsen
Rødeled Vej 23
8500 Grenaa
Valgform: Generalforsamling

(Næstformand)
Kristian Juul Thorsen
Svenstrupvej 8
8581 Nimtofte
Valgform: Generalforsamling

Lars Overmark Kaysen
Rugårdsvej 16
Rugård
8400 Ebeltoft
Valgform: Generalforsamling

Jens Søgaard
Karlsbjergvej 1
Dråby
8400 Ebeltoft
Valgform: Generalforsamling

Revisor

LMO Erhvervsrevision Godkendt Revisionsaktieselskab
Trigevej 20
Søften
8382 Hinnerup

Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.

Dato: 11.08.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 27.03.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 15.03.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.03.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 01.04.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 21.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 13.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.04.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.03.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.03.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.03.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2004
Periode: 31.07.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

DJURS BIOENERGI AMBA

P-nummer

Adresse

Sekshøjvej 3
Fannerup Mk

Postnummer og by

8500 Grenaa

Startdato

31.07.2003

Branchekode

352100 Fremstilling af gas

Reklamebeskyttelse

Nej
08.08.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27394175

Navn og adresse:
DJURS BIOENERGI AMBA
Sekshøjvej 3, Fannerup Mk, 8500 Grenaa

Bestyrelse:

Fratrådte:

Claus Jørgensen, den 13.03.2018, Karl Eric Pedersen, den 13.03.2018.


16.10.2018 Ændring i revision

CVR-nummer: 27394175

Navn og adresse:
DJURS BIOENERGI AMBA
Sekshøjvej 3, Fannerup Mk, 8500 Grenaa

Revision:

Fratrådte:

ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, den 16.10.2018.

Tiltrådte:

CVR-NR. 36563877 LMO Erhvervsrevision Godkendt Revisionsaktieselskab, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup, den 13.03.2018.


15.02.2012 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 27394175

Navn og adresse:
DJURS BIOENERGI AMBA
Sekshøjvej 3, Fannerup Mk, 8500 Grenaa

Retsform:

Andelsselskab med begrænset ansvar.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 27349838 KNUD ROBÆK'S EFTF. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33946406 KNUD ROBÆK'S EFTF. GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, Østergade 9, 8500 Grenaa, den 01.10.2011.


31.07.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27394175

Navn og adresse:
DJURS BIOENERGI AMBA
Sekshøjvej 3, Fannerup Mk, 8500 Grenaa

Retsform:

Andelsselskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Blach, den 04.03.2009, Peter Hjort Jensen, den 04.03.2009, Cay Wulff Sørensen, den 04.03.2009, den 04.03.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Vestergaard Jakobsen (formand), den 04.03.2009, gårdejer Karl Eric Pedersen, den 04.03.2009, Jens Søgaard, den 04.03.2009.


31.08.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27394175

Navn og adresse:
DJURSLAND BIOENERGI A.M.B.A.
Kattegatvej 3, 8500 Grenaa

Retsform:

Andelsselskab med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

15.03.2007.

Nyt navn:

DJURS BIOENERGI AMBA.

Ny adresse:

Sekshøjvej 3, Fannerup Mk, 8500 Grenaa.
23.05.2005 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 27394175

Navn og adresse:
DJURSLAND BIOGASSELSKAB A.M.B.A.
Stabrandvej 26, Stabrand, 8500 Grenaa

Retsform:

Andelsselskab med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

28.04.2005.

Nyt navn:

DJURSLAND BIOENERGI A.M.B.A.

Ny adresse:

Kattegatvej 3, 8500 Grenaa.

Ny kommune:

Grenaa.


17.06.2004 Ændring i revision

CVR-nummer: 27394175

Navn og adresse:
DJURSLAND BIOGASSELSKAB A.M.B.A.
Stabrandvej 26, Stabrand, 8560 Kolind

Retsform:

Andelsselskab med begrænset ansvar.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

KNUD ROBÆK'S EFTF. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Østergade 9, 8500 Grenaa, den 17.05.2004.


28.05.2004 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27394175

Navn og adresse:
DJURSLAND BIOGASSELSKAB A.M.B.A.
Stabrandvej 26, Stabrand, 8560 Kolind

Retsform:

Andelsselskab med begrænset ansvar.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Djurs Revision, den 27.05.2004.


23.10.2003 Nye selskaber

CVR-nummer: 27394175

Navn og adresse:
DJURSLAND BIOGASSELSKAB A.M.B.A.
Stabrandvej 26, Stabrand, 8560 Kolind

Retsform:

Andelsselskab med begrænset ansvar.

Seneste vedtægtsdato:

31.07.2003.

Bestyrelse:

Chauffør Cay Wulff Sørensen (formand), den 31.07.2003, Kristian Thorsen (næstformand), den 31.07.2003, Jørgen Blach, den 31.07.2003, Claus Jørgensen, den 31.07.2003, Jens Hjort Jensen, Lyngbyvej 111, 8570 Trustrup, den 31.07.2003, Lars Kaysen, den 31.07.2003.

Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand eller ved dennes forfald af næstformanden i forening med 3 andre bestyrelsesmedlemmer. Ved pantsætning, køb og afhændelse af fast ejendom, og optagelse af såvel anlægs- og driftslån samt afgivelse af kaution eller anden sikkerhedsstillelse, kræves underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Revision:

Djurs Revision, Markedsplads 6, 8961 Allingåbro, den 31.07.2003.

Første regnskabsår:

31.07.2003 - 31.12.2003.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
28.04.2005
14.03.2007
DJURSLAND BIOENERGI A.M.B.A.
31.07.2003
27.04.2005
DJURSLAND BIOGASSELSKAB A.M.B.A.
Adresse
Fra
Til
28.04.2005
30.08.2007
Kattegatvej 3 8500 Grenaa
31.07.2003
27.04.2005
Stabrandvej 26
Stabrand 8560 Kolind
Branchekode
Fra
Til
01.08.2003
31.12.2007
402100 Fremstilling af gas
31.07.2003
31.07.2003
980000 Uoplyst