Skip to main content

JMI INVEST JYDERUP ApS

CVR number

27345204

Address

Norvangen 3 D, 2. opgb.

Postal code and city

4220 Korsør

Start date

19.08.2003

Cessation date

19.09.2012

Business type

Anpartsselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Municipality

Slagelse

Activity code

999999 Uoplyst

Objects

Selskabets formål er at investere i værdipapirer samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

16.02.2011

Registered capital

125.000,00 DKK

First accounting period

19.08.2003 - 31.12.2004
Dato: 18.10.2012
Periode: 01.01.2012 - 14.08.2012
Get documents:
PDF

Dato: 26.03.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 16.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.05.2005
Periode: 19.08.2003 - 31.12.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Closed production units

Name

JMI INVEST JYDERUP ApS

P-number

Address

Norvangen 3 D, 2. opgb.

Postal code and city

4220 Korsør

Start date

19.08.2003

Ophørsdato

19.09.2012

Sector code

999999 Uoplyst

Advertising protection

No


18.10.2012 Statusændring

CVR number: 27345204

Navn og adresse:
JMI INVEST JYDERUP ApS
Norvangen 3D, 2. opgb., 4220 Korsør

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


10.04.2012 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR number: 27345204

Navn og adresse:
JMI INVEST JYDERUP ApS
Norvangen 3D, 2. opgb., 4220 Korsør

Likvidation vedtaget 23.03.2012.

Tiltrådt som likvidator:

advokat Helge Strier Poulsen, Skovsøgade 1, 4200 Slagelse, den 23.03.2012.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


16.11.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR number: 27345204

Navn og adresse:
JMI INVEST JYDERUP ApS
Norvangen 3D, 2. opgb., 4220 Korsør

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Ndr. Ringgade 70A, 4200 Slagelse, den 13.10.2011.


16.02.2011 Øvrige ændringer

CVR number: 27345204

Navn og adresse:
JMI INVEST JYDERUP ApS
Norvangen 3D, 2. opgb., 4220 Korsør

Vedtægter ændret:

16.02.2011.


11.02.2011 Ændring af adresse

CVR number: 27345204

Navn og adresse:
JMI INVEST JYDERUP ApS
Schweizerpladsen 1A, 4220 Korsør

Ny adresse:

Norvangen 3D, 2. opgb., 4220 Korsør.
07.06.2010 Øvrige ændringer

CVR number: 27345204

Navn og adresse:
JMI INVEST JYDERUP ApS
Schweizerpladsen 1A, 4200 Slagelse

Vedtægter ændret:

26.05.2010.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR number: 27345204

Navn og adresse:
JMI INVEST JYDERUP ApS
Schweizerpladsen 1A, 4200 Slagelse

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


02.02.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 27345204

Navn og adresse:
JMI INVEST JYDERUP ApS
Schweizerpladsen 1A, 4200 Slagelse

Vedtægter ændret:

27.01.2006.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jan Milvertz, den 27.01.2006, Michael Vinther, den 27.01.2006, Stig Wadmann, den 27.01.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Stig Wadmann, den 01.02.2006.

Indtrådt i direktionen:

Christian Jørgensen, den 01.02.2006.

Selskabet tegnes af en direktør.


14.04.2004 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 27345204

Navn og adresse:
JMI INVEST JYDERUP ApS
Schweizerpladsen 1A, 4200 Slagelse

Vedtægter ændret:

13.04.2004.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Ejd. mægler Jan Milvertz (formand), den 13.04.2004, Advokat Michael Vinther, den 13.04.2004, Ejendomsmæglerassistent Stig Wadmann, den 13.04.2004.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Christian Jørgensen, den 13.04.2004.

Indtrådt i direktionen:

Ejendomsmæglerassistent Stig Wadmann, den 13.04.2004.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.


05.12.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 27345204

Navn og adresse:
JMI INVEST JYDERUP ApS
Schweizerpladsen 1A, 4200 Slagelse

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hans Christian Melgaard, den 04.12.2003.

Indtrådt i direktionen:

Christian Jørgensen, den 04.12.2003.


17.09.2003 Nye selskaber

CVR number: 27345204

Navn og adresse:
JMI INVEST JYDERUP ApS
Schweizerpladsen 1A, 4200 Slagelse

Stiftelsesdato:

19.08.2003.

Seneste vedtægtsdato:

19.08.2003.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 12422644 JMI GRUPPEN A/S, Schweizerpladsen 1A, 4200 Slagelse, den 19.08.2003.

Direktion:

Direktør Hans Christian Melgaard, den 19.08.2003.

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Revision:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Ndr. Ringgade 70A, 4200 Slagelse, den 19.08.2003.

Første regnskabsår:

19.08.2003 - 31.12.2004.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Address
From
Till
01.01.2007
10.02.2011
Schweizerpladsen 1 A 4200 Slagelse
19.08.2003
31.12.2006
Schweizerpladsen 1 A 4200 Slagelse
Status
From
Till
23.03.2012
18.09.2012
Under frivillig likvidation
19.08.2003
22.03.2012
Normal
Activity code
From
Till
19.08.2003
31.12.2007
980000 Uoplyst