Skip to main content

EP AF 27. APRIL 2006 A/S

CVR-nummer

27213901

Adresse

Koldingvej 2

Postnummer og by

7190 Billund

Startdato

23.06.2003

Ophørsdato

15.12.2011

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telefon

75338944

Fax

75338833

Kommune

Billund

Branchekode

289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.

Bibrancher

334090 Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt

Formål

Selskabets formål er at drive fabrikation og handel af maskiner og tilbehør primært til den grafiske industri, herunder fabrikation som underleverandør af sådanne maskiner, maskindele og tilbehør samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Det er endelig selskabets formål at udøve enhver sådan form for aktivitet, som efter bestyrelsens skøn er egnet til fremme af ét eller flere af de forannævnte formål.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

15.11.2010

Registreret Kapital

550.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

23.06.2003 - 31.12.2003
Dato: 16.01.2012
Periode: 01.01.2011 - 15.12.2011
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 08.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.03.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 31.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.04.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2004
Periode: 23.06.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

ECRM Incorporated

P-nummer

Adresse

Lægårdsvej 9

Postnummer og by

8520 Lystrup

Startdato

01.01.1986

Ophørsdato

30.11.2006

Branchekode

721000 Konsulentvirksomhed vedr. hardware

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

87434343

Navn

ECRM Incorporated

P-nummer

Adresse

Industriparken 35 - 37

Postnummer og by

2750 Ballerup

Startdato

01.06.1992

Ophørsdato

30.11.2006

Branchekode

721000 Konsulentvirksomhed vedr. hardware

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

44736666

Navn

ECRM Incorporated

P-nummer

Adresse

Læsøvej 3

Postnummer og by

9800 Hjørring

Startdato

01.10.1993

Ophørsdato

30.11.2006

Branchekode

721000 Konsulentvirksomhed vedr. hardware

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

96231313

Navn

EP AF 27. APRIL 2006 A/S

P-nummer

Adresse

Koldingvej 2

Postnummer og by

7190 Billund

Startdato

01.05.2006

Ophørsdato

15.12.2011

Branchekode

289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

75338944

Navn

ESKO PRODUCTION A/S

P-nummer

Adresse

Industriparken 35 - 37

Postnummer og by

2750 Ballerup

Startdato

23.06.2003

Ophørsdato

31.12.2003

Branchekode

295690 Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt

Reklamebeskyttelse

Nej


16.01.2012 Statusændring

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
EP AF 27. APRIL 2006 A/S
Koldingvej 2, 7190 Billund

Binavn:

PE PRODUCTION A/S I LIKVIDATION.

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


12.09.2011 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
EP AF 27. APRIL 2006 A/S
Koldingvej 2, 7190 Billund

Binavn:

PE PRODUCTION A/S I LIKVIDATION.

Likvidation vedtaget 01.09.2011.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Claus Andersen, c/o Lego Juris A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund, den 01.09.2011.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


09.06.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
EP AF 27. APRIL 2006 A/S
Koldingvej 2, 7190 Billund

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Annette Langkjær Jensen, den 26.05.2011.


09.06.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
EP AF 27. APRIL 2006 A/S
Koldingvej 2, 7190 Billund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Thorup Sørensen, den 26.05.2011, Annette Langkjær Jensen, den 26.05.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Claus Andersen (formand), den 26.05.2011, Kurt Hedegaard Carstensen, den 26.05.2011.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Kurt Hedegaard Carstensen, den 26.05.2011.


24.11.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
EP AF 27. APRIL 2006 A/S
Koldingvej 2, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

15.11.2010.
24.08.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
EP AF 27. APRIL 2006 A/S
Koldingvej 2, 7190 Billund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Engbjerg-Pedersen, den 19.08.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Annette Langkjær Jensen, den 19.08.2010.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bjarne Engbjerg-Pedersen, den 19.08.2010.

Indtrådt i direktionen:

Annette Langkjær Jensen, den 19.08.2010.


01.03.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
EP AF 27. APRIL 2006 A/S
Koldingvej 2, 7190 Billund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Hartvig Nielsen, den 01.03.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Søren Thorup Sørensen (formand), den 01.03.2010.


09.10.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
EP AF 27. APRIL 2006 A/S
Koldingvej 2, 7190 Billund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Nordahl Ravnbøl, den 09.10.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Poul Hartvig Nielsen (formand), den 09.10.2009.


23.09.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
EP AF 27. APRIL 2006 A/S
Koldingvej 2, 7190 Billund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Hartvig Nielsen, den 23.09.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jens Nordahl Ravnbøl (formand), den 23.09.2008.


04.12.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
EP AF 27. APRIL 2006 A/S
Koldingvej 2, 7190 Billund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Jesper Ovesen, den 03.12.2007, Bjarne Ammitzbøll, den 03.12.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Poul Hartvig Nielsen (formand), den 03.12.2007, Regnskabschef Bjarne Engbjerg-Pedersen, den 03.12.2007.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Signe Krog Jensen, den 03.12.2007.

Indtrådt i direktionen:

Regnskabschef Bjarne Engbjerg-Pedersen, den 03.12.2007.


07.09.2007 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
EP AF 27. APRIL 2006 A/S
Koldingvej 2, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

18.06.2007. Kapitalen euro 1.000.000,00 udgør herefter kr. 7.446.000,00.

Kapitalforhøjelse kr. 50.000,00: kr. 40.000,00 indbetalt kontant, kurs 21.000,00, kr. 10.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 970.000,00.
Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 18.06.2007 til dækning af underskud kr. 6.946.000,00 til kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 550.000,00.


01.06.2007 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
EP AF 27. APRIL 2006 A/S
Koldingvej 2, 7190 Billund

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 23.05.2007.

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Damhaven 3 C, 7100 Vejle, den 23.05.2007.


01.06.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
EP AF 27. APRIL 2006 A/S
Koldingvej 2, 7190 Billund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kim Graven Nielsen, den 23.05.2007, Bjarne Wiinblad Sørensen, den 23.05.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jens Jesper Ovesen (formand), den 23.05.2007.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
EP AF 27. APRIL 2006 A/S
Koldingvej 2, 7190 Billund

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


26.07.2006 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
EP AF 27. APRIL 2006 A/S
Industriparken 35-37, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

30.06.2006.

Ny adresse:

Koldingvej 2, 7190 Billund.

Ny kommune:

Billund.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen sammen med en direktør eller et bestyrelsesmedlem, af et bestyrelsesmedlem sammen med en direktør, af to direktører eller af den samlede bestyrelse.


16.06.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
EP AF 27. APRIL 2006 A/S
Industriparken 35-37, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Bjarne Ammitzbøll, den 14.06.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kim Graven Nielsen (formand), den 14.06.2006.


14.06.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
EP AF 27. APRIL 2006 A/S
Industriparken 35-37, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Signe Krog Jensen, den 13.06.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Leif Knagh Larsen, den 13.06.2006.

Indtrådt i direktionen:

Portfolio Manager Signe Krog Jensen, den 13.06.2006.


14.06.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
ESKO PRODUCTION A/S
Industriparken 35-37, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

13.06.2006.

Nyt navn:

EP AF 27. APRIL 2006 A/S.

Binavn:

PE PRODUCTION A/S (EP AF 27. APRIL 2006 A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kim Graven Nielsen, den 13.06.2006, Carsten Nygaard Knudsen, den 13.06.2006, Leif Knagh Larsen, den 13.06.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Finanschef Bjarne Ammitzbøll (formand), den 13.06.2006, Portfolio Manager Signe Krog Jensen, den 13.06.2006, Erik Norup, den 13.06.2006, Ejendomschef Bjarne Wiinblad Sørensen, den 13.06.2006.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Orla Mogensbæk Povlsen, den 13.06.2006.


03.03.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
ESKO PRODUCTION A/S
Industriparken 35-37, 2750 Ballerup

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jan Clausen, den 31.07.2005.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Per Gammelgaard, den 31.07.2005, for Jan Clausen, Leif Skovsmose, den 31.12.2004, for Orla Mogensbæk Povlsen.


27.04.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
ESKO PRODUCTION A/S
Industriparken 35-37, 2750 Ballerup

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Jan Clausen, den 29.03.2004. (Suppleant: Per Gammelgaard, den 29.03.2004), Orla Mogensbæk Povlsen, den 29.03.2004. (Suppleant: Værkfører Leif Skovsmose, den 29.03.2004).


26.02.2004 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
PE PRODUCTION A/S
Industriparken 35-37, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

29.12.2003. Kapitalen kr. 500.000,00 udgør herefter euro 67.184,43.

Kapitalforhøjelse:

euro 932.815,57 indbetalt i værdier, kurs 1.608,03.

Kapitalen udgør herefter euro 1.000.000,00.


26.02.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
PE PRODUCTION A/S
Industriparken 35-37, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

30.12.2003.

Nyt navn:

ESKO PRODUCTION A/S.

Nyt binavn: PE PRODUCTION A/S (ESKO PRODUCTION A/S).


09.01.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
PE PRODUCTION A/S
Industriparken 35-37, 2750 Ballerup

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Første regnskabsår:

23.06.2003 - 31.12.2003.


15.12.2003 Ændring af adresse, Ændring i revision, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
A/S PSE 17 NR. 1334
Kronprinsessegade 18, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

11.12.2003.

Nyt navn:

PE PRODUCTION A/S.

Ny adresse:

Industriparken 35-37, 2750 Ballerup.

Ny kommune:

Ballerup.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Annemette Heller, den 11.12.2003, Helle Garde Carlsen, den 11.12.2003, Kim Madsen, den 11.12.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Kim Graven Nielsen (formand), den 11.12.2003, Koncernfinansdirektør Carsten Nygaard Knudsen, den 11.12.2003, Leif Knagh Larsen, den 11.12.2003.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kim Madsen, den 11.12.2003.

Indtrådt i direktionen:

Leif Knagh Larsen, den 11.12.2003.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen sammen med en direktør eller et bestyrelsesmedlem, af et bestyrelsesmedlem sammen med en direktør, af to direktører eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 11.12.2003.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tagensvej 86, 2200 København N, den 11.12.2003.


23.06.2003 Nye selskaber

CVR-nummer: 27213901

Navn og adresse:
A/S PSE 17 NR. 1334
Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

23.06.2003.

Seneste vedtægtsdato:

23.06.2003.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 19270939 ApS KBUS 38 NR. 3117, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, den 23.06.2003.

Bestyrelse:

Annemette Heller (formand), den 23.06.2003, Helle Garde Carlsen, den 23.06.2003, Kim Madsen, den 23.06.2003.

Direktion:

Kim Madsen (adm. dir), den 23.06.2003.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene.

Revision:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Ny Østergade 11, 4000 Roskilde, den 23.06.2003.

Første regnskabsår:

23.06.2003 - 31.08.2004.

Regnskabsår:

01.09 - 31.08.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
30.12.2003
12.06.2006
ESKO PRODUCTION A/S
11.12.2003
29.12.2003
PE PRODUCTION A/S
23.06.2003
10.12.2003
A/S PSE 17 NR. 1334
Adresse
Fra
Til
30.06.2006
31.12.2006
Koldingvej 2 7190 Billund
11.12.2003
29.06.2006
Industriparken 35 - 37 2750 Ballerup
23.06.2003
10.12.2003
Kronprinsessegade 18 1306 København K
Status
Fra
Til
01.09.2011
14.12.2011
Under frivillig likvidation
23.06.2003
31.08.2011
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.05.2006
31.12.2007
980000 Uoplyst
23.06.2003
30.04.2006
295690 Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt
Bibranche
Fra
Til
01.01.2004
30.04.2006
334090 Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt
Registreret kapital
Fra
Til
29.12.2003
17.06.2007
1.000.000,00 EUR
23.06.2003
28.12.2003
500.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
2. kvt2007
1 medarbejdere
1. kvt2007
1 medarbejdere
4. kvt2006
1 medarbejdere
3. kvt2006
2-4 medarbejdere
2. kvt2006
20-49 medarbejdere


1. kvt2006
50-99 medarbejdere
4. kvt2005
50-99 medarbejdere
3. kvt2005
50-99 medarbejdere
2. kvt2005
100-199 medarbejdere
1. kvt2005
100-199 medarbejdere
4. kvt2004
200-499 medarbejdere
3. kvt2004
200-499 medarbejdere
2. kvt2004
200-499 medarbejdere
1. kvt2004
200-499 medarbejdere