Skip to main content

PJK HOLDING ApS AF 12. FEBRUAR 2003

CVR number

27154441

Address

Århusgade 88
Postboks 2701

Postal code and city

2100 København Ø

Start date

12.05.2003

Cessation date

06.04.2017

Business type

Anpartsselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter spaltning

Municipality

København

Activity code

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Objects

Selskabets formål er alene at eje aktier og dermed forbundet forvaltning af likvider og værdipapirer.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.05 to 30.04

Latest articles of association

31.03.2014

Registered capital

125.000,00 DKK

First accounting period

01.04.2003 - 30.04.2004

Powers to bind

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren alene.

Legal owners


Terminated legal owners

Peter Flemming Just Karberg
Krathusvej 9
2920 Charlottenlund
Danmark
Pct. of share capital: 100%
Pct. of voting rights: 100%
Afhændelsesdato: 06.04.2017Dato: 14.09.2016
Periode: 01.05.2015 - 30.04.2016
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 17.09.2015
Periode: 01.05.2014 - 30.04.2015
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 06.09.2014
Periode: 01.05.2013 - 30.04.2014
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 17.09.2013
Periode: 01.05.2012 - 30.04.2013
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 06.09.2012
Periode: 01.05.2011 - 30.04.2012
Get documents:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 14.09.2011
Periode: 01.05.2010 - 30.04.2011
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.09.2010
Periode: 01.05.2009 - 30.04.2010
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.09.2009
Periode: 01.05.2008 - 30.04.2009
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.09.2008
Periode: 01.05.2007 - 30.04.2008
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.09.2007
Periode: 01.05.2006 - 30.04.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.09.2006
Periode: 01.05.2005 - 30.04.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.09.2005
Periode: 01.05.2004 - 30.04.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.09.2004
Periode: 01.04.2003 - 30.04.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Closed production units

Name

PJK HOLDING ApS AF 12. FEBRUAR 2003

P-number

Address

Århusgade 88

Postal code and city

2100 København Ø

Start date

12.05.2003

Ophørsdato

06.04.2017

Sector code

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Advertising protection

No


11.07.2017 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR number: 27154441

Navn og adresse:
PJK HOLDING ApS AF 12. FEBRUAR 2003
Århusgade 88, postboks 2701, 2100 København Ø

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående spaltning. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en spaltningsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende virksomheder må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen.

Virksomheden er d. 06.04.2017 opløst ved spaltning. Aktiver og gæld er som helhed overdraget til CVR-nummer 38756664 PJK KARBERGHUS HOLDING ApS og CVR-nummer 38756656 PJK FAMILIEHOLDING ApS.


15.07.2016 Ændring i personkreds

CVR number: 27154441

Navn og adresse:
PJK HOLDING ApS AF 12. FEBRUAR 2003
Århusgade 88, postboks 2701, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Holger Peter Karberg, den 14.06.2016.


08.12.2014 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR number: 27154441

Navn og adresse:
PJK HOLDING ApS AF 12. FEBRUAR 2003
Århusgade 88, postboks 2701, 2100 København Ø

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG DENMARK P/S, den 10.10.2014.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG P/S, Osvald Helmuths Vej 4, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 10.10.2014.


02.05.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 27154441

Navn og adresse:
PJK HOLDING ApS AF 12. FEBRUAR 2003
Århusgade 88, postboks 2701, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

31.03.2014.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Camille Helene Karberg, den 31.03.2014, Maria Angelo Karberg, den 31.03.2014, Peter Flemming Just Karberg, den 31.03.2014.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren alene.


13.04.2012 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR number: 27154441

Navn og adresse:
PJK HOLDING ApS AF 12. FEBRUAR 2003
Århusgade 88, postboks 2701, 2100 København Ø

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.04.2012.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG P/S, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, den 13.04.2012.
18.06.2010 Øvrige ændringer

CVR number: 27154441

Navn og adresse:
PJK HOLDING ApS AF 12. FEBRUAR 2003
Århusgade 88, postboks 2701, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

18.06.2010.


26.05.2003 Øvrige ændringer

CVR number: 27154441

Navn og adresse:
PJK HOLDING ApS AF 12. FEBRUAR 2003
Århusgade 88, postboks 2701, 2100 København Ø

Første regnskabsår:

01.04.2003 - 30.04.2004.


14.05.2003 Nye selskaber

CVR number: 27154441

Navn og adresse:
PJK HOLDING ApS AF 12. FEBRUAR 2003
Århusgade 88, postboks 2701, 2100 København Ø

Selskabet er stiftet ved spaltning, den 12.05.2003 Selskabets aktiver og gæld er overdraget fra CVR-NR. 27092144 FJK A/S AF 12. FEBRUAR 2003, der samtidig er opløst.

Seneste vedtægtsdato:

12.05.2003.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

spaltning kr. 125.000,00 til kurs 10.399,00.

Direktion:

Peter Flemming Just Karberg, Krathusvej 9, 2920 Charlottenlund, den 12.05.2003.

Selskabet tegnes af direktøren.

Revision:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tagensvej 86, 2200 København N, den 12.05.2003.

Første regnskabsår:

01.04.2003 - 30.04.2003.

Regnskabsår:

01.05 - 30.04.
Status
From
Till
12.05.2003
05.04.2017
Normal
Activity code
From
Till
12.05.2003
31.12.2007
980000 Uoplyst