Skip to main content

K/S LØJT GOLFJORD INVEST

CVR-nummer

26862310

Adresse

c/o THORKILD KRISTENSEN GROUP A/S
Råensvej 1

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

22.10.2002

Ophørsdato

02.11.2007

Virksomhedsform

Kommanditselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Slettet

Telefon

98129800

Fax

98129855

Mail

abn@abnlaw.dk

Kommune

Aalborg

Branchekode

702040 Udlejning af erhvervsejendomme

Formål

Virksomhedens formål er at opkøbe jord samt opføre goldbane ved Løjt Feriecenter, Aabenraa Kommune.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

20.10.2004

Første regnskabsperiode

22.10.2002 - 31.12.2002
Dato: 07.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Undtagelseserklæring
PDF

Dato: 08.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Undtagelseserklæring
PDF

Dato: 01.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Undtagelseserklæring
PDF

Dato: 04.07.2003
Periode: 22.10.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Undtagelseserklæring
PDF


Ophørte p-enheder

Navn

K/S LØJT GOLFJORD INVEST

P-nummer

Adresse

c/o THORKILD KRISTENSEN GROUP A/S
Råensvej 1

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

22.10.2002

Ophørsdato

02.11.2007

Branchekode

702040 Udlejning af erhvervsejendomme

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

98129800

Mail

abn@abnlaw.dk


02.11.2007 Statusændring

CVR-nummer: 26862310

Navn og adresse:
K/S LØJT GOLFJORD INVEST
c/o THORKILD KRISTENSEN GROUP A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Virksomheden er slettet af registeret, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 10.


16.08.2006 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 26862310

Navn og adresse:
K/S LØJT GOLFJORD INVEST
c/o THORKILD KRISTENSEN GROUP A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 19066770 NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS, den 01.08.2006.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 29442789 NIELSEN & CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg, den 01.08.2006.


19.01.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26862310

Navn og adresse:
K/S LØJT GOLFJORD INVEST
c/o THORKILD KRISTENSEN GROUP A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Direktør:

Udtrådt:

Ole Andersen, den 31.12.2004, Morten Pedersen, den 31.12.2004, Ole Christian Vad, den 31.12.2004.

Likvidator:

Udtrådt:

Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, den 31.12.2004.

Indtrådt: Advokat Ulla Skov, den 31.12.2004.
Selskabet tegnes af likvidator.


28.10.2004 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26862310

Navn og adresse:
K/S LØJT GOLFJORD INVEST
c/o THORKILD KRISTENSEN GROUP A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

20.10.2004.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, den 20.10.2004, Ole Andersen, den 20.10.2004, Morten Pedersen, den 20.10.2004.

Selskabet tegnes af komplementaren i forening med et direktinsmedlem.


28.10.2004 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26862310

Navn og adresse:
K/S LØJT GOLFJORD INVEST
c/o THORKILD KRISTENSEN GROUP A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Direktør:
Indtrådt: Teknisk direktør Ole Andersen, den 20.10.2004, Økonomidirektør Morten Pedersen, den 20.10.2004, Administrerende direktør Ole Christian Vad (Administrerende direktør), den 20.10.2004.
01.03.2004 Ændring af adresse

CVR-nummer: 26862310

Navn og adresse:
K/S LØJT GOLFJORD INVEST
c/o KRISTENSEN GROUP A/S, Råenvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Ny adresse:

c/o THORKILD KRISTENSEN GROUP A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg.


17.09.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26862310

Navn og adresse:
K/S LØJT GOLFJORD INVEST
c/o KRISTENSEN GROUP A/S, Råenvej 1, postboks 125, 9100

Retsform:

Kommanditselskab.

Til tegning af kommanditselskabet over for trediemand kræves underskrift af komplementaren i forening med et bestyrelsesmedlem.


24.03.2003 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26862310

Navn og adresse:
K/S LØJT GOLFJORD INVEST
c/o KRISTENSEN GROUP A/S, Råenvej 1, postboks 125, 9100

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

14.03.2003.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Pricewaterhousecoopers, den 14.03.2003.

Indtrådt i revisionen:

Nielsen & Christensen Statsaut.Revisionsaktieselskab, Hasseris bymidte 6, postboks 9, 9100 Aalborg, den 14.03.2003.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Første regnskabsår:

22.10.2002 - 31.12.2002.


22.11.2002 Nye selskaber

CVR-nummer: 26862310

Navn og adresse:
K/S LØJT GOLFJORD INVEST
c/o KRISTENSEN GROUP A/S, Råenvej 1, postboks 125, 9100

Retsform:

Kommanditselskab.

Seneste vedtægtsdato:

22.10.2002.

Komplementar: CVR-NR. 25843681 KOMPLEMENTARSELSKABET VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND ApS, c/o Kristensen Group A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9100 Aalborg, den 22.10.2002.

Bestyrelse:

Direktør Thorkild Sørensen Sloth Kristensen (formand), den 22.10.2002, Projektleder Ole Andersen, den 22.10.2002, Morten Pedersen, den 22.10.2002.

Administrator: Direktør Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, den 22.10.2002.
Virksomheden tegnes af kommanditselskabet over for trediemand kræves underskrift af komplementaren i forening med et bestyrelsesmedlem.

Revision:

Pricewaterhousecoopers, Skelagervej 1A, postboks 69, 9100 Aalborg, den 22.10.2002.

Første regnskabsår:

22.10.2002 - 30.04.2003.

Regnskabsår:

01.05 - 30.04.
Adresse
Fra
Til
22.10.2002
29.02.2004
c/o KRISTENSEN GROUP A/S
Råenvej 1
Postboks 125 9100 Aalborg
Virksomhedsform
Fra
Til
22.10.2002
01.11.2007
Kommanditselskab
Status
Fra
Til
22.10.2002
01.11.2007
Normal
Branchekode
Fra
Til
22.10.2002
25.09.2003
980000 Uoplyst