Skip to main content

SELSKABET AF 31. MARTS 2010 ApS

CVR-nummer

26637007

Adresse

Stranden 29
Rebæk

Postnummer og by

6000 Kolding

Startdato

03.06.2002

Ophørsdato

09.10.2019

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

Kolding

Branchekode

289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.

Formål

Selskabets formål er - herunder ved kapitalplacering i andre virksomheder - at drive handels- og industrivirksomhed samt anden aktivitet, der efter bestyrelsens skøn pas-sende kan sidestilles hermed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

02.02.2015

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

100.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

03.06.2002 - 31.12.2002

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

UI HOLDING ApS
Stranden 29
Rebæk
6000 Kolding
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 09.10.2019Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.


Ophørte reelle ejere

Niels Olesen
Alfred Munkholms Vej 12
9000 Aalborg
Ejerandel: 27,00%
Stemmerettigheder: 27,00%
Har indirekte besiddelser
Afhændelsesdato: 09.10.2019Dato: 11.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 05.04.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 24.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 03.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.04.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 02.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 18.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 25.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.03.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.04.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.04.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.04.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.03.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.04.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.05.2003
Periode: 03.06.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

SELSKABET AF 31. MARTS 2010 ApS

P-nummer

Adresse

Stranden 29
Rebæk

Postnummer og by

6000 Kolding

Startdato

03.06.2002

Ophørsdato

09.10.2019

Branchekode

289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.

Reklamebeskyttelse

Nej


17.10.2019 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
SELSKABET AF 31. MARTS 2010 ApS I LIKVIDATION
Stranden 29, Rebæk, 6000 Kolding

Likvidation sluttet, og virksomheden opløst

Likvidatorer:

Fratrådte:

Anders Hedetoft, den 09.10.2019.

Revision:

Fratrådte:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 09.10.2019.


10.01.2019 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
SELSKABET AF 31. MARTS 2010 ApS
Stranden 29, Rebæk, 6000 Kolding

Likvidation vedtaget 10.01.2019

Likvidatorer:

Tiltrådte:

Anders Hedetoft, c/o Holst, Advokater, Hans Broges Gade 2, st., 8000 Aarhus C, den 10.01.2019.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Lars Blavnsfeldt, den 10.01.2019, Lene Krogh Ellgaard, den 10.01.2019, Claus Holm-Søberg, (formand), den 10.01.2019.

Direktion:

Fratrådte:

Peter Michael Kriklywi, (adm. dir), den 10.01.2019.

Virksomheden tegnes af en likvidator.

Virksomhedens kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


25.09.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
SELSKABET AF 31. MARTS 2010 ApS
Stranden 29, Rebæk, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Fratrådte:

Lars Buhl, den 13.09.2017.

Tiltrådte:

Lars Blavnsfeldt, den 13.09.2017.


10.04.2015 Ændring af kapital

CVR-nummer

26637007.

NAVN:

SELSKABET AF 31. MARTS 2010 ApS.

Adresse: Stranden 29, 6000 Kolding.
Kommune: Kolding.
Vedtægter ændret: 02.02.2015
Kapitalnedsættelse besluttet 09.02.2015 er gennemført 10.04.2015.
Kapitalen udgør herefter kr. 100.000,00.

09.02.2015 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
SELSKABET AF 31. MARTS 2010 ApS
Stranden 29, Rebæk, 6000 Kolding

Kapitalnedsættelse besluttet 02.02.2015 henlæggelse til særlig reserve kr. 4.150.000,00 til kurs 100,00.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til selskabet. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal anmeldes senest 4 uger fra dags dato.
30.01.2015 Øvrige ændringer, Omdannelse af selskaber

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
SELSKABET AF 31. MARTS 2010 A/S
Stranden 29, Rebæk, 6000 Kolding

Vedtægter ændret:

15.12.2014.

Selskabet er omdannet til et ApS med CVR-nr 26637007.
NAVN: SELSKABET AF 31. MARTS 2010 ApS.
ADRESSE: Stranden 29, Rebæk, 6000 Kolding.

Kommune:

Kolding.

Kapital kr. 4.250.000,00.

Bestyrelse:

Claus Holm-Søberg (formand), Lars Buhl, Statsautoriseret revisor Lene Krogh Ellgaard.

Direktion:

Peter Michael Kriklywi (adm. dir).

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelsen.

Revision:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Egtved Allé 4, 6000 Kolding.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


29.11.2011 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
SELSKABET AF 31. MARTS 2010 A/S
Stranden 29, Rebæk, 6000 Kolding

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Egtved Allé 4, 6000 Kolding, den 13.10.2011.


06.09.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
SELSKABET AF 31. MARTS 2010 A/S
Snaremosevej 27, 6000 Kolding

Ny adresse:

Stranden 29, Rebæk, 6000 Kolding.

Ny kommune:

Kolding.


20.12.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
SELSKABET AF 31. MARTS 2010 A/S
Snaremosevej 27, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Claus Holm-Søberg, den 16.12.2010, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Lars Buhl, den 16.12.2010.

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Michael Kriklywi, den 16.12.2010, Niels Olesen, den 16.12.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Statsautoriseret revisor Lene Krogh Ellgaard, den 16.12.2010.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Claus Holm-Søberg, den 16.12.2010.

Indtrådt i direktionen:

Peter Michael Kriklywi (adm. dir), den 16.12.2010.


15.04.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
SELSKABET AF 31. MARTS 2010 A/S
Snaremosevej 27, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Lars Buhl, den 01.04.2010.

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Schmidt-Hansen, den 01.04.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Peter Michael Kriklywi, den 01.04.2010.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Michael Kriklywi, den 01.04.2010.

Indtrådt i direktionen:

Claus Holm-Søberg (adm. dir), den 01.04.2010.


30.03.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
UNION INDUSTRIES A/S
Snaremosevej 27, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Axel Nørskov Laursen, den 26.03.2010.


30.03.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
UNION INDUSTRIES A/S
Snaremosevej 27, 7000 Fredericia

Vedtægter ændret:

30.03.2010.

Nyt navn:

SELSKABET AF 31. MARTS 2010 A/S.

Slettet binavn: UNION INDUSTRIES HOLDING A/S (UNION INDUSTRIES A/S).


25.09.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
UNION INDUSTRIES A/S
Snaremosevej 27, 7000 Fredericia

Vedtægter ændret:

26.08.2009.

Nyt binavn: UNION INDUSTRIES HOLDING A/S (UNION INDUSTRIES A/S).


14.04.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
UNION INDUSTRIES A/S
Snaremosevej 27, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Erik Bjørnsbo Due, den 14.04.2009, Børge Witthøft, den 14.04.2009.


30.12.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
UNION INDUSTRIES A/S
Snaremosevej 27, 7000 Fredericia

Vedtægter ændret:

30.12.2008.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Claus Holm-Søberg, den 30.12.2008, Niels Olesen, den 30.12.2008.

Direktion:

Tiltrådt som adm. dir: Peter Michael Kriklywi, den 30.12.2008.

Udtrådt af direktionen:

Niels Olesen, den 30.12.2008, Claus Holm-Søberg, den 30.12.2008.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelsen.


06.04.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
UNION INDUSTRIES A/S
Snaremosevej 27, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Divisionsdirektør Børge Witthøft, den 06.04.2006.


06.04.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
UNION INDUSTRIES A/S
Snaremosevej 27, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Schack Pedersen, den 06.04.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jens Erik Bjørnsbo Due, den 06.04.2004.


03.01.2003 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
UNION INDUSTRIES A/S
Snaremosevej 27, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Axel Nørskov Laursen.


28.11.2002 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
UNION INDUSTRIES A/S
Snaremosevej 27, 7000 Fredericia

Vedtægter ændret:

23.10.2002.

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt kontant, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 4.250.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Thyge Hvass Rasmussen, den 23.10.2002.


08.10.2002 Ændring i revision, Øvrige ændringer, Ændring af kapital, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
KR 339 A/S
c/o Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 7000 Fredericia

Vedtægter ændret:

30.08.2002.

Nyt navn:

UNION INDUSTRIES A/S.

Ny adresse:

Snaremosevej 27, 7000 Fredericia.

Ny kommune:

Fredericia.

Kapitalforhøjelse:

kr. 3.250.000,00 indbetalt kontant, kurs 215,38.

Kapitalen udgør herefter kr. 3.750.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Michael Egede Budtz, den 30.08.2002, Henrik Thal Jantzen, den 30.08.2002, Anders Bjerre Lavesen, den 30.08.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Hans Schmidt-Hansen (formand), den 30.08.2002, Direktør Lars Buhl, den 30.08.2002, Adm. direktør Bjarne Schack Pedersen, den 30.08.2002, Direktør, Salg og Marketing Niels Thyge Hvass Rasmussen, den 30.08.2002.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Helle Freundlich Andersen, den 30.08.2002.

Indtrådt i direktionen:

Claus Holm-Søberg, den 30.08.2002, Peter Michael Kriklywi, den 30.08.2002, Niels Olesen (adm. dir), den 30.08.2002.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 12523246 GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 30.08.2002.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Egtved Alle 4, 6000 Kolding, den 30.08.2002.


05.07.2002 Nye selskaber

CVR-nummer: 26637007

Navn og adresse:
KR 339 A/S
c/o Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Stiftelsesdato:

03.06.2002.

Seneste vedtægtsdato:

03.06.2002.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 10442486 KR 332 ApS, c/o Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, den 03.06.2002.

Bestyrelse:

Advokat Michael Egede Budtz, den 03.06.2002, Advokat Henrik Thal Jantzen, den 03.06.2002, Advokat Anders Bjerre Lavesen, den 03.06.2002.

Direktion:

Direktør Helle Freundlich Andersen, den 03.06.2002.

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Revision:

CVR-NR. 12523246 GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, den 03.06.2002.

Første regnskabsår:

03.06.2002 - 31.12.2002.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
30.03.2010
14.12.2014
SELSKABET AF 31. MARTS 2010 A/S
30.08.2002
29.03.2010
UNION INDUSTRIES A/S
03.06.2002
29.08.2002
KR 339 A/S
Adresse
Fra
Til
30.08.2002
05.09.2011
Snaremosevej 27
Erritsø 7000 Fredericia
03.06.2002
29.08.2002
c/o Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5 2100 København Ø
Virksomhedsform
Fra
Til
03.06.2002
14.12.2014
Aktieselskab
Status
Fra
Til
10.01.2019
08.10.2019
Under frivillig likvidation
03.06.2002
09.01.2019
Normal
Branchekode
Fra
Til
03.06.2002
31.12.2007
295690 Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
15.12.2014
01.02.2015
15.12.2014
Registreret kapital
Fra
Til
23.10.2002
01.02.2015
4.250.000,00
30.08.2002
22.10.2002
3.750.000,00 DKK
03.06.2002
29.08.2002
500.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
15.12.2014
09.01.2019
Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelsen.