Skip to main content

DEN DANSKE FORBRUGERGRUPPE A/S

CVR-nummer

26462592

Adresse

Købmagergade 2, 5.

Postnummer og by

1150 København K

Startdato

07.02.2002

Ophørsdato

14.12.2004

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter konkurs

Kommune

København

Branchekode

741490 Anden virksomhedsrådgivning

Formål

Selskabets formål er organisering og forvaltning af forbrugeres indkøb, konsulentvirksomhed inden for samme område samt samarbejde og deltagelse i andre selskaber med samme formål.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

15.03.2002

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

07.02.2002 - 31.12.2002

Ophørte p-enheder

Navn

DEN DANSKE FORBRUGERGRUPPE A/S

P-nummer

Adresse

Købmagergade 2, 5.

Postnummer og by

1150 København K

Startdato

07.02.2002

Ophørsdato

14.12.2004

Branchekode

741490 Anden virksomhedsrådgivning

Reklamebeskyttelse

Nej


22.12.2004 Statusændring

CVR-nummer: 26462592

Navn og adresse:
DEN DANSKE FORBRUGERGRUPPE A/S
Købmagergade 2, 5., postboks 114, 1150 Købmagergade

Konkursbehandlingen afsluttet 14.12.2004, selskabet opløst.


15.03.2004 Statusændring

CVR-nummer: 26462592

Navn og adresse:
DEN DANSKE FORBRUGERGRUPPE A/S
Købmagergade 2, 5., postboks 114, 1150 Købmagergade

Konkursdekret afsagt 08.03.2004 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling.


16.01.2004 Statusændring, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26462592

Navn og adresse:
DEN DANSKE FORBRUGERGRUPPE A/S
Købmagergade 2, 5., postboks 114, 1150 Købmagergade

Den 09.01.2004 har Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling udnævnt Advokat Pernille Ankjær Bigaard, Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø, til likvidator.
Selskabet tegnes af likvidator alene.


02.09.2003 Statusændring

CVR-nummer: 26462592

Navn og adresse:
DEN DANSKE FORBRUGERGRUPPE A/S
Købmagergade 2, 5., postboks 114, 1150 Købmagergade

Anmodning om opløsning, jf. aktieselskabslovens § 117, jf. § 118 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 02.09.2003.


02.06.2003 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 26462592

Navn og adresse:
DEN DANSKE FORBRUGERGRUPPE A/S
Købmagergade 2, 5., postboks 114, 1150 Købmagergade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESENTSSKAB HALLERUP & CO, den 15.05.2003.
12.02.2003 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i revision

CVR-nummer: 26462592

Navn og adresse:
DEN DANSKE FORBRUGERGRUPPE A/S
c/o Aktieselskabet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1150 Købmagergade

Ny adresse:

Købmagergade 2, 5., postboks 114, 1150 København K.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESENTSSKAB HALLERUP & CO, Overg Oven Vandet 48 E, 1415 København K, den 06.02.2003.


14.11.2002 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26462592

Navn og adresse:
DEN DANSKE FORBRUGERGRUPPE A/S
c/o Aktieselskabet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Juul & Partnere Statsautoriserede Revisorer, den 08.11.2002.


10.04.2002 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 26462592

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 2378
c/o Aktieselskabet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

15.03.2002.

Nyt navn:

DEN DANSKE FORBRUGERGRUPPE A/S.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Annemette Kristoffersen, den 15.03.2002, Helle Garde Carlsen, den 15.03.2002, Kim Madsen, den 15.03.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ivar Johan Gjelstad (formand), den 15.03.2002, Atle Berger, den 15.03.2002, Anders Johansson, den 15.03.2002.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kim Madsen, den 15.03.2002.

Indtrådt i direktionen:

Atle Berger, den 15.03.2002.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden alene eller af direktøren alene.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 15.03.2002.

Indtrådt i revisionen:

Juul & Partnere Statsautoriserede Revisorer, Øster Alle 42, 4., 2100 København Ø, den 15.03.2002.


14.02.2002 Nye selskaber

CVR-nummer: 26462592

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 2378
c/o Aktieselskabet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

07.02.2002.

Seneste vedtægtsdato:

07.02.2002.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 13469938 VX 20.182 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, den 07.02.2002.

Bestyrelse:

Annemette Kristoffersen (formand), den 07.02.2002, Helle Garde Carlsen, den 07.02.2002, Kim Madsen, den 07.02.2002.

Direktion:

Kim Madsen, den 07.02.2002.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelses- formanden alene.

Revision:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Ny Østergade 9-11, 4000 Roskilde, den 07.02.2002.

Første regnskabsår:

07.02.2002 - 31.12.2002.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
07.02.2002
14.03.2002
A/S PSE 38 NR. 2378
Adresse
Fra
Til
07.02.2002
14.03.2002
c/o Aktieselskabet Stakemann
Kronprinsessegade 18 1306 København K
Status
Fra
Til
08.03.2004
13.12.2004
Under konkurs
02.09.2003
07.03.2004
Under tvangsopløsning
07.02.2002
01.09.2003
Normal