Skip to main content

JH HJØRRING ApS

CVR-nummer

20956097

Adresse

Ærøvej 3

Postnummer og by

9800 Hjørring

Startdato

01.05.1998

Ophørsdato

27.03.2017

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter spaltning

Kommune

Hjørring

Branchekode

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Formål

Selskabets formål er at eje aktier i Dansk Aircondition A/S og Jydsk Rørentreprise A/S, samt drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

30.05.2000

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.05.1998 - 31.12.1998

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

Jan Michael Nielsen
Primulavej 15
9800 Hjørring
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Afhændelsesdato: 27.03.2017

Henrik Kim Nielsen
Bæktoften 7
9800 Hjørring
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Afhændelsesdato: 27.03.2017Dato: 17.02.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 08.04.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 13.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 22.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 22.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 25.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.04.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.07.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.1999
Periode: 01.05.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

JH HJØRRING APS

P-nummer

Adresse

Ærøvej 3

Postnummer og by

9800 Hjørring

Startdato

01.05.1998

Ophørsdato

27.03.2017

Branchekode

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Reklamebeskyttelse

Nej


03.08.2017 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 20956097

Navn og adresse:
JH HJØRRING ApS
Ærøvej 3, 9800 Hjørring

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående spaltning. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en spaltningsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende virksomheder må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen.

Virksomheden er d. 27.03.2017 opløst ved spaltning. Aktiver og gæld er som helhed overdraget til CVR-nummer 38831542 JMN Hjørring ApS og CVR-nummer 38831534 HKN Hjørring ApS.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 20956097

Navn og adresse:
JH HJØRRING ApS
Ærøvej 3, 9800 Hjørring

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


02.08.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20956097

Navn og adresse:
JH HJØRRING ApS
Ærøvej 3, 9800 Hjørring

Vedtægter ændret:

30.05.2000.


17.12.1998 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 20956097

Navn og adresse:
PBH 26.291 ApS
c/o advokat Preben Bang Henriksen, Slotspladsen 2, 9800 Hjørring

Vedtægter ændret:

15.12.1998.

Nyt navn:

JH HJØRRING ApS.

Ny adresse:

Ærøvej 3, 9800 Hjørring.

Ny kommune:

Hjørring.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Preben Bang Henriksen, den 28.09.1998.

Indtrådt i direktionen:

Overmontør Jan Michael Nielsen, den 28.09.1998.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Harry Aamann, den 28.09.1998.

Indtrådt i revisionen:

BDO SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Nørrebro 15, postboks 140, 9800 Hjørring, den 28.09.1998.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Første regnskabsår:

01.05.1998 - 31.12.1998.


04.09.1998 Nye selskaber

CVR-nummer: 20956097

Navn og adresse:
PBH 26.291 ApS
c/o advokat Preben Bang Henriksen, Slotspladsen 2, 9000 Aalborg

Stiftelsesdato:

01.05.1998.

Seneste vedtægtsdato:

01.05.1998.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

REG.NR. ApS176548 PREBEN BANG HENRIKSEN, AALBORG ApS, c/o adv. Preben Bang Henriksen, Slotspladsen 2, 9000 Aalborg, den 01.05.1998.

Direktion:

Advokat Preben Bang Henriksen, den 01.05.1998.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

Statsaut. revisor Harry Aamann, c/o Deloitte & Touche, Gøteborgvej 18, 9200 Aalborg SV, den 01.05.1998.

Første regnskabsår:

01.05.1998 - 30.09.1999.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.

Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.05.1998
15.12.1998
PBH 26.291 ApS
Adresse
Fra
Til
01.05.1998
31.12.2006
Ærøvej 3 9800 Hjørring
Status
Fra
Til
01.05.1998
26.03.2017
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
31.12.2008
999999 Uoplyst
01.05.1998
31.12.2007
980000 Uoplyst