Skip to main content

URIDAN A/S

CVR-nummer

26264421

Adresse

c/o Rivisionscenteret Haderslev
Hansborggade 30

Postnummer og by

6100 Haderslev

Startdato

05.10.2001

Ophørsdato

22.12.2017

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

Haderslev

Branchekode

467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer

Formål

Selskabets formål er at udvikle, producere og markedsføre sanitetsvarer af enhver art samt anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

31.05.2011

Registreret Kapital

3.400.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

05.10.2001 - 31.12.2002

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

Uridan Waterless Solutions GmbH
Schuster Strasse 2B/1A
A-2111 Tresdorf
Østrig
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 22.12.2017Dato: 30.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 17.07.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 24.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 30.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 07.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.04.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.07.2003
Periode: 05.10.2001 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

URIDAN A/S

P-nummer

Adresse

c/o Rivisionscenteret Haderslev
Hansborggade 30

Postnummer og by

6100 Haderslev

Startdato

05.10.2001

Ophørsdato

22.12.2017

Branchekode

467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer

Reklamebeskyttelse

Nej


16.01.2018 Ændring i personkreds, Statusændring, Ændring i revision

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S I LIKVIDATION
c/o Rivisionscenteret Haderslev, Hansborggade 30, 6100 Haderslev

Binavne:

URIDAN NON-WATER SYSTEM A/S I LIKVIDATION

REESE A/S I LIKVIDATION

REESE'S SPECIAL A/S I LIKVIDATION

Likvidation sluttet, og virksomheden opløst

Likvidatorer:

Fratrådte:

Philip Johan Nyholm, den 22.12.2017.

Revision:

Fratrådte:

REVISIONSCENTRET HADERSLEV GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 22.12.2017.


22.08.2017 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
c/o Rivisionscenteret Haderslev, Hansborggade 30, 6100 Haderslev

Likvidation vedtaget 08.08.2017

Likvidatorer:

Tiltrådte:

Philip Johan Nyholm, den 08.08.2017.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Laszlo Szloboda, den 08.08.2017, Szalaka Istvánné, den 08.08.2017, Szalka Istvan (formand), den 08.08.2017.

Direktion:

Fratrådte:

Szalaka Istvánné, den 08.08.2017.

Virksomheden tegnes af en likvidator.

Virksomhedens kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


31.03.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
c/o Rivisionscenteret Haderslev, Hansborggade 30, 6100 Haderslev

Bestyrelse:

Fratrådte:

Irene Rumpeltes (formand), den 09.03.2016.

Tiltrådte:

Szalka Istvan (formand), den 09.03.2016.


28.10.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
c/o Rivisionscenteret Haderslev, Hansborggade 30, 6100 Haderslev

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Irene Rumpeltes, den 16.06.2014.


28.10.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
c/o Rivisionscenteret Haderslev, Hansborggade 30, 6100 Haderslev

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Alexander Clodi, den 04.09.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Laszlo Szloboda, den 04.09.2014.
27.05.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Ny adresse:

c/o Rivisionscenteret Haderslev, Hansborggade 30, 6100 Haderslev.


21.05.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Astrid Pfister, den 24.03.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Szalaka Istvánné, den 24.03.2014.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Szalaka Istvánné, den 24.03.2014.


08.05.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørn Ivar Bertelsen, den 21.03.2014.


27.02.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan
for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 26264421 URIDAN A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene URIDAN NON-WATER SYSTEM A/S, REESE A/S, REESE'S SPECIAL A/S.
HFU BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH , schuster Strasse 2b/13, A-2111 Tresdorf, Østrig, reg.nr. FN 360929d Landsretten i Korneburg, (fortsættende).
Kapitalejerne i.
CVR-NR. 26264421 URIDAN A/S, har i enighed
besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om
kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen.
Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for
bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er
stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer
senest 4 uger efter at den endelige beslutning om fusion
er truffet.


02.10.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Astrid Pfister, den 30.09.2013.

Udtrådt af bestyrelsen:

Dr. Werner Festa, den 30.09.2013, Hans Christian Bach Madsen, den 30.09.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Mag. Alexander Clodi, den 30.09.2013, Irene Rumpeltes, den 30.09.2013.


13.05.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Leheen Ditlevsen, den 04.03.2013, John Reese, den 04.03.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Dr. Werner Festa, den 04.03.2013, Hans Christian Bach Madsen, den 04.03.2013.


31.08.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

John Reese, den 31.08.2012.

Indtrådt i direktionen:

Jørn Ivar Bertelsen, den 31.08.2012.


01.05.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Heinrich Meyer, den 18.04.2012, Hanne Reese Enemark, den 18.04.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Bjarne Leheen Ditlevsen (formand), den 18.04.2012, Astrid Pfister, den 18.04.2012.


15.08.2011 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Vedtægter ændret:

31.05.2011.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.200.000,00 indbetalt kontant, kurs 101,52.

Kapitalen udgør herefter kr. 3.400.000,00.


18.02.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Vedtægter ændret:

16.02.2011.

Selskabet tegnes på følgende måde: 1) af den samlede bestyrelse, eller 2) af en direktør, eller 3) af en underdirektør i forening med enten bestyrelsens formand eller to bestyrelsesmedlemmer.


09.07.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik de Fønss, den 09.07.2010, Elizabeth Munch Petersen, den 09.07.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør John Reese, den 09.07.2010.


12.01.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Nicolai Theodor Christiansen, den 08.12.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Erik de Fønss, den 08.12.2009.


09.10.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

John Reese, den 08.10.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Hanne Reese Enemark, den 08.10.2009.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


25.11.2005 Ændring af kapital, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Vedtægter ændret:

16.11.2005.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt kontant, kurs 505,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.200.000,00.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Elizabeth Munch Petersen, den 16.11.2005.


18.02.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Vedtægter ændret:

16.02.2004.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

John Schmidt, den 16.02.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Nicolai Theodor Christiansen, den 16.02.2004.


29.10.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Peter Heinrich Meyer, den 27.10.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bogholder John Schmidt, den 27.10.2003.


29.10.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Knud Hallas Beer, den 23.10.2003.


16.09.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Vedrørende den under 09.09.2002 registrerede ændring for CVR-nr. 26264421 URIDAN A/S meddeles, at selskabets vedtægtsdato er angivet forkert. Selskabets vedtægter er ændret den: 07.08.2002.


09.09.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Vedtægter ændret:

07.02.2002.

Nye binavne:

REESE A/S (URIDAN A/S), REESE'S SPECIAL A/S (URIDAN A/S).


22.03.2002 Statusændring

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
vurderingsberetning i henhold til aktieselskabslovens §
6 c for
CVR-NR. 26264421 URIDAN A/S. der tillige driver virksomhed under navnet URIDAN NON-WATER SYSTEM A/S (URIDAN A/S).


21.03.2002 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
URIDAN A/S
Snerlevej 3, 6100 Haderslev

Vedtægter ændret:

05.02.2002.

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt kontant, kurs 101,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00.


11.02.2002 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i revision

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
DKB NR. 2007 A/S
c/o ADVOKATFIRMAET DAHL, KOCH & BOLL, Vingårdsgade 22, 6100 Haderslev

Vedtægter ændret:

22.01.2002.

Nyt navn:

URIDAN A/S.

Ny adresse:

Snerlevej 3, 6100 Haderslev.

Ny kommune:

Haderslev.

Nyt binavn: URIDAN NON-WATER SYSTEM A/S (URIDAN A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Bekkevold, den 22.01.2002, Peter Frank Hansen, den 22.01.2002, Poul Thorup, den 22.01.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Knud Hallas Beer (formand), den 22.01.2002, Advokat Peter Heinrich Meyer, den 22.01.2002, Købmand John Reese, den 22.01.2002.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Frank Hansen, den 22.01.2002.

Indtrådt i direktionen:

Købmand John Reese, den 22.01.2002.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 13866341 MORTENSEN & BEIERHOLM VIRKSOMHEDSKONSULENTER ApS, den 22.01.2002.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 13976295 REVISIONSFIRMAET ROOS & HANSEN, REGISTREREDE REVISORER A/S, Bispegade 15, 1., 6100 Haderslev, den 22.01.2002.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Første regnskabsår:

05.10.2001 - 31.12.2002.


16.10.2001 Nye selskaber

CVR-nummer: 26264421

Navn og adresse:
DKB NR. 2007 A/S
c/o ADVOKATFIRMAET DAHL, KOCH & BOLL, Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg

Stiftelsesdato:

05.10.2001.

Seneste vedtægtsdato:

05.10.2001.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 13214476 VGH NR. 625 ApS, c/o Advokatfirmaet Dahl, Koch & Bo, Vingårdsgade 22, 9100 Aalborg, den 05.10.2001.

Bestyrelse:

Advokat Hans Bekkevold, den 05.10.2001, Advokat Peter Frank Hansen, den 05.10.2001, Advokat Poul Thorup, den 05.10.2001.

Direktion:

Advokat Peter Frank Hansen, den 05.10.2001.

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

CVR-NR. 13866341 MORTENSEN & BEIERHOLM VIRKSOMHEDSKONSULENTER ApS, Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV, den 05.10.2001.

Første regnskabsår:

05.10.2001 - 31.03.2003.

Regnskabsår:

01.04 - 31.03.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
05.10.2001
21.01.2002
DKB NR. 2007 A/S
Adresse
Fra
Til
01.01.2007
06.05.2014
Snerlevej 3 6100 Haderslev
22.01.2002
31.12.2006
Snerlevej 3 6100 Haderslev
05.10.2001
21.01.2002
c/o ADVOKATFIRMAET DAHL, KOCH & BOLL
Vingårdsgade 22 9000 Aalborg
Status
Fra
Til
08.08.2017
21.12.2017
Under frivillig likvidation
05.10.2001
07.08.2017
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2002
31.12.2007
515310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
05.10.2001
31.12.2001
980000 Uoplyst
Registreret kapital
Fra
Til
16.11.2005
30.05.2011
1.200.000,00 DKK
05.02.2002
15.11.2005
1.000.000,00 DKK
05.10.2001
04.02.2002
500.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
31.05.2011
07.08.2017
Selskabet tegnes på følgende måde: 1) af den samlede bestyrelse, eller 2) af en direktør, eller 3) af en underdirektør i forening med enten bestyrelsens formand eller to bestyrelsesmedlemmer.
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2014
1 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2014
1 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk


3. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2013
5-9 medarbejdere
4. kvt2012
5-9 medarbejdere
3. kvt2012
5-9 medarbejdere
2. kvt2012
5-9 medarbejdere
1. kvt2012
5-9 medarbejdere
4. kvt2011
5-9 medarbejdere
3. kvt2011
5-9 medarbejdere
2. kvt2011
5-9 medarbejdere
1. kvt2011
5-9 medarbejdere
4. kvt2010
5-9 medarbejdere
3. kvt2010
5-9 medarbejdere
2. kvt2010
5-9 medarbejdere
1. kvt2010
5-9 medarbejdere
4. kvt2009
5-9 medarbejdere
3. kvt2009
5-9 medarbejdere
2. kvt2009
5-9 medarbejdere
1. kvt2009
5-9 medarbejdere
4. kvt2008
5-9 medarbejdere
3. kvt2008
5-9 medarbejdere
2. kvt2008
5-9 medarbejdere
1. kvt2008
5-9 medarbejdere
4. kvt2007
5-9 medarbejdere
3. kvt2007
5-9 medarbejdere
2. kvt2007
5-9 medarbejdere
1. kvt2007
5-9 medarbejdere
4. kvt2006
5-9 medarbejdere
3. kvt2006
5-9 medarbejdere
2. kvt2006
5-9 medarbejdere
1. kvt2006
5-9 medarbejdere
4. kvt2005
5-9 medarbejdere
3. kvt2005
5-9 medarbejdere
2. kvt2005
5-9 medarbejdere
1. kvt2005
5-9 medarbejdere
4. kvt2004
10-19 medarbejdere
3. kvt2004
5-9 medarbejdere
2. kvt2004
5-9 medarbejdere
1. kvt2004
5-9 medarbejdere
4. kvt2003
5-9 medarbejdere
3. kvt2003
5-9 medarbejdere
2. kvt2003
5-9 medarbejdere
1. kvt2003
5-9 medarbejdere
4. kvt2002
5-9 medarbejdere
3. kvt2002
5-9 medarbejdere
2. kvt2002
5-9 medarbejdere
1. kvt2002
5-9 medarbejdere