Skip to main content

JM INVEST SLAGELSE ApS

CVR number

26242754

Address

Norvangen 3 D, 2. opgb.

Postal code and city

4220 Korsør

Start date

17.09.2001

Cessation date

19.09.2012

Business type

Anpartsselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Municipality

Slagelse

Activity code

412000 Opførelse af bygninger

Objects

Selskabets formål er at investere i værdipapirer samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

16.02.2011

Registered capital

125.000,00 DKK

First accounting period

17.09.2001 - 31.12.2002
Dato: 18.10.2012
Periode: 01.01.2012 - 14.08.2012
Get documents:
PDF

Dato: 26.03.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 16.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.06.2003
Periode: 17.09.2001 - 31.12.2002
Get documents:
Årsrapport
PDF

Closed production units

Name

JM INVEST SLAGELSE ApS

P-number

Address

Norvangen 3 D, 2. opgb.

Postal code and city

4220 Korsør

Start date

01.10.2005

Ophørsdato

19.09.2012

Sector code

412000 Opførelse af bygninger

Advertising protection

No

Name

JM INVEST SLAGELSE ApS

P-number

Address

Schweizerpladsen 1 A

Postal code and city

4200 Slagelse

Start date

17.09.2001

Ophørsdato

30.09.2005

Sector code

452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)

Advertising protection

No


18.10.2012 Statusændring

CVR number: 26242754

Navn og adresse:
JM INVEST SLAGELSE ApS
Norvangen 3D, 2. opgb., 4220 Korsør

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


10.04.2012 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR number: 26242754

Navn og adresse:
JM INVEST SLAGELSE ApS
Norvangen 3D, 2. opgb., 4220 Korsør

Likvidation vedtaget 23.03.2012.

Tiltrådt som likvidator:

advokat Helge Strier Poulsen, Skovsøgade 1, 4200 Slagelse, den 23.03.2012.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


22.11.2011 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR number: 26242754

Navn og adresse:
JM INVEST SLAGELSE ApS
Norvangen 3D, 2. opgb., 4220 Korsør

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Ndr. Ringgade 70A, 4200 Slagelse, den 13.10.2011.


16.02.2011 Øvrige ændringer

CVR number: 26242754

Navn og adresse:
JM INVEST SLAGELSE ApS
Norvangen 3D, 2. opgb., 4220 Korsør

Vedtægter ændret:

16.02.2011.


11.02.2011 Ændring af adresse

CVR number: 26242754

Navn og adresse:
JM INVEST SLAGELSE ApS
Schweizerpladsen 1A, 4220 Korsør

Ny adresse:

Norvangen 3D, 2. opgb., 4220 Korsør.
07.06.2010 Øvrige ændringer

CVR number: 26242754

Navn og adresse:
JM INVEST SLAGELSE ApS
Schweizerpladsen 1A, 4200 Slagelse

Vedtægter ændret:

26.05.2010.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR number: 26242754

Navn og adresse:
JM INVEST SLAGELSE ApS
Schweizerpladsen 1A, 4200 Slagelse

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


02.02.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 26242754

Navn og adresse:
JM INVEST SLAGELSE ApS
Schweizerpladsen 1A, 4200 Slagelse

Vedtægter ændret:

27.01.2006.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jan Milvertz, den 27.01.2006, Michael Vinther, den 27.01.2006, Stig Wadmann, den 27.01.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Stig Wadmann, den 01.02.2006.

Indtrådt i direktionen:

Christian Jørgensen, den 01.02.2006.

Selskabet tegnes af en direktør.


14.04.2004 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 26242754

Navn og adresse:
JM INVEST SLAGELSE ApS
Schweizerpladsen 1A, 4200 Slagelse

Vedtægter ændret:

13.04.2004.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Ejd. mægler Jan Milvertz (formand), den 13.04.2004, Advokat Michael Vinther, den 13.04.2004, Ejendomsmæglerassistent Stig Wadmann, den 13.04.2004.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jan Milvertz, den 13.04.2004.

Indtrådt i direktionen:

Ejendomsmæglerassistent Stig Wadmann, den 13.04.2004.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.


02.07.2003 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR number: 26242754

Navn og adresse:
JM INVEST SLAGELSE ApS
Nygade 5, 2., 4200 Slagelse

Vedtægter ændret:

06.05.2003.

Ny adresse:

Schweizerpladsen 1A, 4200 Slagelse.

Ny kommune:

Slagelse.


31.03.2003 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR number: 26242754

Navn og adresse:
JM INVEST SLAGELSE ApS
Nygade 5, 2., 4220 Korsør

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ND Revision Korsør I/S, den 14.03.2003.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Ndr. Ringgade 70A, 4200 Slagelse, den 14.03.2003.


13.03.2002 Øvrige ændringer

CVR number: 26242754

Navn og adresse:
JM INVEST SLAGELSE ApS
Nygade 5, 2., 4220 Korsør

Vedtægter ændret:

12.03.2002.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Første regnskabsår:

17.09.2001 - 31.12.2002.


08.01.2002 Ændring af adresse, Ændring i revision, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 26242754

Navn og adresse:
BØJE EJENDOM NORDRE STATIONSVEJ 14 ApS
Jernbanegade 10, 4220 Korsør

Vedtægter ændret:

14.12.2001.

Nyt navn:

JM INVEST SLAGELSE ApS.

Ny adresse:

Nygade 5, 2., 4220 Korsør.

Ny kommune:

Korsør.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bo Bøje Petersen, den 14.12.2001.

Indtrådt i direktionen:

Ejd. mægler Jan Milvertz, den 14.12.2001.

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ND REVISION SLAGELSE registreret revisionsinteressentskab, den 14.12.2001.

Indtrådt i revisionen:

ND Revision Korsør I/S, Jens Baggesens Gade 35, 4220 Korsør, den 14.12.2001.


26.09.2001 Nye selskaber

CVR number: 26242754

Navn og adresse:
BØJE EJENDOM NORDRE STATIONSVEJ 14 ApS
Jernbanegade 10, 4200 Slagelse

Stiftelsesdato:

17.09.2001.

Seneste vedtægtsdato:

17.09.2001.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 105,00.

Stifter:

CVR-NR. 25157850 BØJE HOLDING ApS, Nytorv 4, 4200 Slagelse, den 17.09.2001.

Direktion:

direktør Bo Bøje Petersen, Alhøjvænget 51, 4220 Korsør, den 17.09.2001.

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Revision:

ND REVISION SLAGELSE registreret revisionsinteressentskab, Ndr. Ringgade 61, 4200 Slagelse, den 17.09.2001.

Første regnskabsår:

17.09.2001 - 30.09.2002.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.
Name of business
From
Till
17.09.2001
13.12.2001
BØJE EJENDOM NORDRE STATIONSVEJ 14ApS
Address
From
Till
01.01.2007
10.02.2011
Schweizerpladsen 1 A 4200 Slagelse
06.05.2003
31.12.2006
Schweizerpladsen 1 A 4200 Slagelse
14.12.2001
05.05.2003
Nygade 5, 2. 4220 Korsør
17.09.2001
13.12.2001
Jernbanegade 10 4200 Slagelse
Status
From
Till
23.03.2012
18.09.2012
Under frivillig likvidation
17.09.2001
22.03.2012
Normal
Activity code
From
Till
01.10.2005
31.12.2007
980000 Uoplyst
01.10.2004
30.09.2005
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
17.09.2001
30.09.2004
980000 Uoplyst