Skip to main content

FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S under tvangsopløsning

CVR-nummer

26100763

Adresse

Herstedøstervej 25

Postnummer og by

2620 Albertslund

Startdato

26.06.2001

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Under tvangsopløsning

Kommune

Albertslund

Branchekode

494200 Flytteforretninger

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed ved transport og opbevaring af flyttegods samt dertil knyttede aktiviteter.

Binavne

EXTRA-PLADS A/S
FREDERIKSHOLM 2TALSERVICE A/S
KØBENHAVNS FLYTTESERVICE A/S

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

03.05.2011

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.2001 - 31.12.2001

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Likvidatorer

Per Buttenschøn
c/o DLA Piper Advokatpartnerselskab
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
Udnævnt af skifteretten
Valgform: Valgt af

Stiftere

Søren Bækgaard Andersen
Vesterleds Allé 9
2605 Brøndby

Legale Ejere

FREDERIKSHOLM HOLDING ApS
Herstedøstervej 25
2620 Albertslund
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 01.07.2014

Reelle Ejere

Jane Lisbeth Jensen
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 01.07.2014

Dato: 25.03.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 28.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 10.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 13.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 22.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 05.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 18.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.07.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.07.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S

P-nummer

Adresse

Herstedøstervej 25

Postnummer og by

2620 Albertslund

Startdato

26.06.2001

Branchekode

494200 Flytteforretninger

Reklamebeskyttelse

27.11.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26100763

Navn og adresse:
FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Herstedøstervej 25, 2620 Albertslund

Binavne:

KØBENHAVNS FLYTTESERVICE A/S UNDER TVANGSOPLØSNING

FREDERIKSHOLM 2TALSERVICE A/S UNDER TVANGSOPLØSNING

EXTRA-PLADS A/S UNDER TVANGSOPLØSNING

Likvidatorer:

Tiltrådte:

Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling har udnævnt følgende likvidatorer: Per Buttenschøn, c/o DLA Piper Advokatpartnerselskab, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C, den 22.11.2019.

Virksomheden tegnes af en likvidator.

Virksomhedens kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


15.10.2019 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 26100763

Navn og adresse:
FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S
Herstedøstervej 25, 2620 Albertslund

Anmodning om opløsning, jf. selskabslovens § 225 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 15.10.2019

Bestyrelse:

Fratrådte:

Jane Lisbeth Jensen, den 15.10.2019.

Direktion:

Fratrådte:

Jane Lisbeth Jensen, (adm. dir), den 15.10.2019.


10.09.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26100763

Navn og adresse:
FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S
Herstedøstervej 25, 2620 Albertslund

Bestyrelse:

Fratrådte:

Klaus Preben Fuglevig, (formand), den 27.08.2019, Marianne Fuglevig, den 27.08.2019.


21.03.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26100763

Navn og adresse:
FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S
Herstedøstervej 25, 2620 Albertslund

Bestyrelse:

Fratrådte:

Poul Jensen, den 18.03.2019.

Tiltrådte:

Marianne Fuglevig, den 18.03.2019.


28.04.2015 Ændring af adresse

CVR-nummer

26100763.

NAVN:

FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S.

Adresse: Smedeholm 18, 2730 Herlev.
Kommune: Herlev.
Ny adresse: Herstedøstervej 25, 2620 Albertslund
Ny kommune: Albertslund03.12.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26100763

Navn og adresse:
FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S
Rødovrevej 251, 2730 Herlev

Ny adresse:

Smedeholm 18, 2730 Herlev.

Ny kommune:

Herlev.


04.07.2011 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 26100763

Navn og adresse:
FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S
Rødovrevej 251, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret:

03.05.2011.

Selskabet tegnes af direktionen eller den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisions- interessentskab, den 03.05.2011.


23.08.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26100763

Navn og adresse:
FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S
Rødovrevej 251, 2610 Rødovre

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Henrik Grønvold, den 19.08.2010.


23.08.2010 Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26100763

Navn og adresse:
FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S
Rødovrevej 251, 2610 Rødovre

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Klaus Preben Fuglevig, den 17.08.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Værkfører Poul Jensen, den 17.08.2010.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Registreret Revisionsfirma Mogens Balle, den 17.08.2010.

Indtrådt i revisionen:

Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisions- interessentskab, Adelgade 15, 1304 København K, den 17.08.2010.


25.05.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26100763

Navn og adresse:
FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S
Rødovrevej 251, 2610 Rødovre

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend Erik Bækgård Andersen, den 23.05.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Reg. revisor Niels Henrik Grønvold (formand), den 23.05.2008.


18.06.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26100763

Navn og adresse:
FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S
Rødovrevej 251, 2610 Rødovre

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Bækgaard Andersen, den 22.05.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Svend Erik Bækgaard Andersen (formand), den 22.05.2007.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Søren Bækgaard Andersen, den 22.05.2007.

Indtrådt i direktionen:

Jane Lisbeth Jensen (adm. dir), den 22.05.2007.


15.05.2007 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26100763

Navn og adresse:
FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S
Rødovrevej 251, 2610 Rødovre

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 29136106 RÅDGIVNINGSSELSKABET RUDERSDAL ApS, den 11.04.2007.

Indtrådt i revisionen:

Registreret Revisionsfirma Mogens Balle, Dronning Olgas Vej 15, 2000 Frederiksberg, den 11.04.2007.


21.01.2007 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26100763

Navn og adresse:
FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S
Sjællandsbroen 2, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret:

04.01.2007.

Ny adresse:

Rødovrevej 251, 2610 Rødovre.

Ny kommune:

Rødovre.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Niels Henrik Grønvold, den 04.01.2007.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 29136106 RUDERSDAL REVISION ApS, Oksemosen 4, Øverød, 2840 Holte, den 04.01.2007.


09.03.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26100763

Navn og adresse:
FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S
Sjællandsbroen 2, 2450 København SV

Vedtægter ændret:

09.01.2006.

Nyt binavn: EXTRA-PLADS A/S (FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S).


18.09.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26100763

Navn og adresse:
FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S
Sjællandsbroen 2, 2450 København SV

Vedtægter ændret:

12.09.2001.

Nye binavne:

KØBENHAVNS FLYTTESERVICE A/S (FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S), FREDERIKSHOLM 2TALSERVICE A/S (FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S).


13.08.2001 Nye selskaber

CVR-nummer: 26100763

Navn og adresse:
FLYTTEFORRETNINGEN FREDERIKSHOLM A/S
Sjællandsbroen 2, 2450 København SV

Stiftelsesdato:

26.06.2001.

Seneste vedtægtsdato:

26.06.2001.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 500.000,00 til kurs 238,79.

Stifter:

Søren Bækgaard Andersen, den 26.06.2001.

Bestyrelse:

Søren Bækgaard Andersen, den 26.06.2001, Direktør Klaus Preben Fuglevig, den 26.06.2001, Jane Lisbeth Jensen, den 26.06.2001.

Direktion:

Søren Bækgaard Andersen, den 26.06.2001.

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Reg. revisor Niels Henrik Grønvold, Lyshøjgårdsvej 61, 1. th., 2500 Valby, den 26.06.2001.

Første regnskabsår:

01.01.2001 - 31.12.2001.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
28.04.2015
28.11.2017
Herstedøstervej 25 2620 Albertslund
03.12.2012
27.04.2015
Smedeholm 18 2730 Herlev
04.01.2007
02.12.2012
Rødovrevej 251 2610 Rødovre
26.06.2001
03.01.2007
Sjællandsbroen 2 2450 København SV
Status
Fra
Til
26.06.2001
14.10.2019
Normal
Branchekode
Fra
Til
26.06.2001
31.12.2007
602420 Flytteforretninger
Tegningsregel
Fra
Til
03.05.2011
15.10.2019
Selskabet tegnes af direktionen eller den samlede bestyrelse.
Periode:
Ansatte
Årsværk
2. kvt2019
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2019
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2018
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk


1. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2017
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2016
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2016
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2016
0 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2015
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2015
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2015
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2014
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2013
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2013
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2013
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2013
2-4 medarbejdere
4. kvt2012
2-4 medarbejdere
3. kvt2012
2-4 medarbejdere
2. kvt2012
2-4 medarbejdere
1. kvt2012
2-4 medarbejdere
4. kvt2011
2-4 medarbejdere
3. kvt2011
2-4 medarbejdere
2. kvt2011
2-4 medarbejdere
1. kvt2011
2-4 medarbejdere
4. kvt2010
2-4 medarbejdere
3. kvt2010
2-4 medarbejdere
2. kvt2010
2-4 medarbejdere
1. kvt2010
2-4 medarbejdere
4. kvt2009
5-9 medarbejdere
3. kvt2009
2-4 medarbejdere
2. kvt2009
2-4 medarbejdere
1. kvt2009
1 medarbejdere
4. kvt2008
2-4 medarbejdere
3. kvt2008
2-4 medarbejdere
2. kvt2008
2-4 medarbejdere
1. kvt2008
2-4 medarbejdere
4. kvt2007
2-4 medarbejdere
3. kvt2007
2-4 medarbejdere
2. kvt2007
2-4 medarbejdere
1. kvt2007
2-4 medarbejdere
4. kvt2006
2-4 medarbejdere
3. kvt2006
2-4 medarbejdere
2. kvt2006
5-9 medarbejdere
1. kvt2006
5-9 medarbejdere
4. kvt2005
5-9 medarbejdere
3. kvt2005
5-9 medarbejdere
2. kvt2005
5-9 medarbejdere
1. kvt2005
5-9 medarbejdere
4. kvt2004
2-4 medarbejdere
3. kvt2004
2-4 medarbejdere
2. kvt2004
5-9 medarbejdere
1. kvt2004
2-4 medarbejdere
4. kvt2003
2-4 medarbejdere
3. kvt2003
2-4 medarbejdere
2. kvt2003
2-4 medarbejdere
1. kvt2003
5-9 medarbejdere
4. kvt2002
5-9 medarbejdere
3. kvt2002
2-4 medarbejdere
2. kvt2002
5-9 medarbejdere
1. kvt2002
5-9 medarbejdere
4. kvt2001
2-4 medarbejdere
3. kvt2001
0 medarbejdere