Skip to main content

BIRGER KRUUSE ApS

CVR-nummer

25950771

Adresse

Munkegårdsvej 21 A

Postnummer og by

3490 Kvistgård

Startdato

31.12.2000

Ophørsdato

25.01.2016

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Tvangsopløst

Telefon

49139027

Fax

49149126

Mail

info@glgartner.dk

Kommune

Helsingør

Branchekode

813000 Landskabspleje

Formål

Selskabets formål er at drive anlægsgartnervirksomhed samt anden virksomhed, der naturligt står i forbindelse hermed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

31.05.2004

Registreret Kapital

250.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

31.12.2000 - 31.12.2001
Dato: 14.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 22.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 23.02.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.07.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 03.07.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.07.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.07.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.02.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.06.2002
Periode: 31.12.2000 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

BIRGER KRUUSE ApS

P-nummer

Adresse

Munkegårdsvej 21 A

Postnummer og by

3490 Kvistgård

Startdato

31.12.2000

Ophørsdato

25.01.2016

Branchekode

813000 Landskabspleje

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

49139027

Mail

info@glgartner.dk


16.02.2016 Statusændring

CVR-nummer: 25950771

Navn og adresse:
BIRGER KRUUSE ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård

Skifteretsbehandlingen sluttet, virksomheden er opløst


14.10.2015 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Statusændring

CVR-nummer: 25950771

Navn og adresse:
BIRGER KRUUSE ApS
Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård

Anmodning om opløsning, jf. selskabslovens § 225 sendt til Skifteretten i Helsingør den 14.10.2015

Direktion:

Fratrådte:

Louis Rasmussen, den 14.10.2015.

Revision:

Fratrådte:

KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA, den 14.10.2015.


29.08.2013 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 25950771

Navn og adresse:
BIRGER KRUUSE ApS
Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 21148148 BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 31.07.2012.


21.08.2012 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25950771

Navn og adresse:
BIRGER KRUUSE ApS
Munkegårdsvej 18, 3490 Kvistgård

Ny adresse:

Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30195264 KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA, Stationspladsen 3, 3000 Helsingør, den 31.07.2012.


10.07.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25950771

Navn og adresse:
BIRGER KRUUSE ApS
Storemosen 13, 3490 Kvistgård

Ny adresse:

Munkegårdsvej 18, 3490 Kvistgård.

Ny kommune:

Helsingør.
11.06.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25950771

Navn og adresse:
BIRGER KRUUSE ApS
Storemosen 13, 3050 Humlebæk

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Michael Winkler Kruuse, den 07.06.2012.

Indtrådt i direktionen:

Louis Rasmussen, den 07.06.2012.


05.11.2008 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 25950771

Navn og adresse:
BIRGER KRUUSE ApS
Storemosen 13, 3050 Humlebæk

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Aage & Povl Holm Statsautoriserede revisorer, den 01.10.2008.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 21148148 BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Martinsvej 7-9, 1926 Frederiksberg C, den 01.10.2008.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 25950771

Navn og adresse:
BIRGER KRUUSE ApS
Storemosen 13, 3050 Humlebæk

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


26.07.2006 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 25950771

Navn og adresse:
BIRGER KRUUSE ApS
Storemosen 13, 3050 Humlebæk

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Lokal Revisorerne, den 22.07.2006.

Indtrådt i revisionen:

Aage & Povl Holm Statsautoriserede revisorer, Rustenborgvej 7 A, 2800 Kongens Lyngby, den 22.07.2006.


04.06.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25950771

Navn og adresse:
BIRGER KRUUSE ApS
Storemosen 13, 3050 Humlebæk

Vedtægter ændret:

31.05.2004.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Oscar Hornsleth, den 31.05.2004, Michael Kruuse, den 31.05.2004, Birger Kruuse, den 31.05.2004.

Selskabet tegnes af en direktør.


26.02.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25950771

Navn og adresse:
BIRGER KRUUSE ApS
Storemosen 13, 3050 Humlebæk

Vedtægter ændret:

24.01.2003.

Selskabet tegnes af en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening.


17.02.2003 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25950771

Navn og adresse:
BIRGER KRUUSE ApS
Storemosen 13, 3050 Humlebæk

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Anlægsgartnertekniker Michael Kruuse, Advokat Henrik Oscar Hornsleth, Anlægsgartner Birger Kruuse.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Birger Kruuse.


01.02.2003 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 25950771

Navn og adresse:
BIRGER KRUUSE ApS
Storemosen 13, 3050 Humlebæk

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 20282045 PETER HVIID STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

Lokal Revisorerne, Slotsmarken 12, 1. th., 2970 Hørsholm.


10.07.2001 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25950771

Navn og adresse:
BIRGER KRUUSE ApS
Storemosen 13, 3050 Humlebæk

Vedtægter ændret:

28.05.2001.

Kapitalforhøjelse:

kr. 125.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 372,00.

Opdeling i kapitalklasser er ophævet.
Kapitalen udgør herefter kr. 250.000,00.


19.03.2001 Nye selskaber

CVR-nummer: 25950771

Navn og adresse:
BIRGER KRUUSE ApS
Storemosen 13, 3050 Humlebæk

Stiftelsesdato:

31.12.2000.

Seneste vedtægtsdato:

31.12.2000.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

1000 kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 18630834 ANLÆGSGARTNER BIRGER KRUUSE ApS, Storemosen 13, Dageløkke, 3050 Humlebæk, den 31.12.2000.

Direktion:

Anlægsgartnertekniker Michael Kruuse, Anlægsgartner Birger Kruuse.

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Revision:

CVR-NR. 20282045 LOKAL REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Slotsmarken 12, 2970 Hørsholm, den 31.12.2000.

Første regnskabsår:

31.12.2000 - 31.12.2001.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
10.07.2012
20.08.2012
Munkegårdsvej 18 3490 Kvistgård
01.01.2007
09.07.2012
Storemosen 13
Dageløkke 3050 Humlebæk
31.12.2000
31.12.2006
Storemosen 13
Dageløkke 3050 Humlebæk
Status
Fra
Til
14.10.2015
24.01.2016
Under tvangsopløsning
31.12.2000
13.10.2015
Normal
Branchekode
Fra
Til
31.12.2000
31.12.2007
014120 Anlægsgartnerier
Registreret kapital
Fra
Til
31.12.2000
27.05.2001
125.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
2. kvt2013
0 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2013
1 medarbejdere
4. kvt2012
5-9 medarbejdere
3. kvt2012
5-9 medarbejdere
2. kvt2012
5-9 medarbejdere


1. kvt2012
2-4 medarbejdere
4. kvt2011
10-19 medarbejdere
3. kvt2011
5-9 medarbejdere
2. kvt2011
5-9 medarbejdere
1. kvt2011
5-9 medarbejdere
4. kvt2010
10-19 medarbejdere
3. kvt2010
10-19 medarbejdere
2. kvt2010
5-9 medarbejdere
1. kvt2010
2-4 medarbejdere
4. kvt2009
5-9 medarbejdere
3. kvt2009
10-19 medarbejdere
2. kvt2009
5-9 medarbejdere
1. kvt2009
5-9 medarbejdere
4. kvt2008
5-9 medarbejdere
3. kvt2008
5-9 medarbejdere
2. kvt2008
5-9 medarbejdere
1. kvt2008
5-9 medarbejdere
4. kvt2007
10-19 medarbejdere
3. kvt2007
10-19 medarbejdere
2. kvt2007
2-4 medarbejdere
4. kvt2005
10-19 medarbejdere
3. kvt2005
10-19 medarbejdere
2. kvt2005
10-19 medarbejdere
1. kvt2005
5-9 medarbejdere
4. kvt2004
10-19 medarbejdere
3. kvt2004
10-19 medarbejdere
2. kvt2004
10-19 medarbejdere
1. kvt2004
5-9 medarbejdere
4. kvt2003
10-19 medarbejdere
3. kvt2003
10-19 medarbejdere
2. kvt2003
5-9 medarbejdere
1. kvt2003
5-9 medarbejdere
4. kvt2002
10-19 medarbejdere
3. kvt2002
10-19 medarbejdere
2. kvt2002
10-19 medarbejdere
1. kvt2002
10-19 medarbejdere
4. kvt2001
10-19 medarbejdere
3. kvt2001
10-19 medarbejdere
2. kvt2001
0 medarbejdere