Skip to main content

GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.

CVR-nummer

25943082

Adresse

Grønttorvet 5

Postnummer og by

2500 Valby

Startdato

14.03.2001

Ophørsdato

20.07.2016

Virksomhedsform

Selskab med begrænset ansvar

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Telefon

77315000

Fax

77315005

Mail

kgt@kgt.dk

Kommune

København

Branchekode

702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte at virke til fremme af medlemmernes fælles interesse i afsætning af gartneriprodukter gennem medlemmernes deltagelse i virksomheden som lejere af areal ejet af eller drevet af Grønttorvet København A/S og/eller som producenter af gartneriprodukter. Formålet søges opnået ved direkte eller indirekte at virke for en rationel engroshandel med frugt, grønt, blomster, planter og dertil relaterede produkter gennem drift og udvikling af Grønttorvet København, ved salgsfremmende foranstaltninger for torvet og dets produkter i det omfang Grønttorvet København er ejet af Grønttorvet København A/S eller et dermed koncernforbundet selskab, samt ved investering i, udlejning og salg af fast ejendom, herunder bl.a. gennem opførelse, udvikling, drift og/eller salg af Det Ny Grønttorv og Grønttorvet København A/S samt al anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. Selskabet kan investere i anden virksomhed, hvis dette skønnes til gavn for medlemmerne. Selskabet kan være medlem af andre selskaber og faglige organisationer. Beslutning herom træffes af bestyrelsen.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

26.06.2013

Første regnskabsperiode

14.03.2001 - 31.12.2001

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand - i hans fravær af næstformanden - i forening med 2 andre af bestyrelsens medlemmer eller af 2 bestyrelsesmedlemmer og direktøren.

Dato: 15.04.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 02.04.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 15.04.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 23.04.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.04.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 11.04.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.03.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.03.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.03.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.07.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.03.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.04.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.03.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.03.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.03.2002
Periode: 14.03.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.

P-nummer

Adresse

Grønttorvet 5

Postnummer og by

2500 Valby

Startdato

14.03.2001

Ophørsdato

20.07.2016

Branchekode

702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

36464048


20.07.2016 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er d. 20.07.2016 opløst ved fusion med CVR-nummer: 37800406 Grønttorvet 3 a.m.b.a..


21.06.2016 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 37800406 Grønttorvet 3 a.m.b.a. (fortsættende) og CVR-nummer: 25943082 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A. (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene KGT HOLDING S.M.B.A., KØBENHAVN ENGROS GRØNTTORV S.M.B.A..

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 37800406 Grønttorvet 3 a.m.b.a. og CVR-nummer: 25943082 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A. må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.


02.12.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Direktion:

Fratrådte:

Brian Abildgaard, den 01.12.2015.


03.09.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Henrik Erland Jensen, den 21.08.2013, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Jørgen Glistrup, den 21.08.2013, Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: John Olsen, den 21.08.2013.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Brian Abildgaard, den 21.08.2013.


09.07.2013 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

26.06.2013.
15.05.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Illum Hansen, den 18.03.2013, Brian Lund Mollerup, den 18.03.2013, Henning Peter Skov, den 18.03.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Nicolai Jensen, den 18.03.2013, Direktør Allan Strassmann, den 18.03.2013.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Karin Olsen, den 01.04.2013.

Indtrådt i direktionen:

Finanschef Jens Faarup (adm. dir), den 01.04.2013.


22.02.2013 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

19.04.2012.


18.02.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Torben Flinch, den 15.01.2013.

Indtrådt i direktionen:

Karin Olsen, den 15.01.2013.


14.09.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mette Bay Klarskov, den 30.03.2012.


13.09.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Kommissionær Jørgen Herman Mortensen.


20.07.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Henning Peter Skov, den 08.02.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

Karin Birgit Holst, den 30.03.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Maibrit Brohus Rasmussen, den 30.03.2012.


23.03.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Herman Mortensen, den 08.02.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm.direktør Jørgen Glistrup (formand), den 08.02.2012.


17.11.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jørgen Herman Mortensen, den 07.09.2011, Tiltrådt som næstformand: Henning Peter Skov, den 07.09.2011.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Glistrup, den 04.09.2011.


07.06.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Brian Lund Mollerup, den 28.03.2011.


11.02.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Jørgen Herman Mortensen, den 06.01.2011.


08.02.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm.direktør Jørgen Glistrup, den 07.04.2010.


08.02.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jørgen Glistrup, den 06.01.2011,

Tiltrådt som næstformand:

John Olsen, den 06.01.2011, Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Mette Bay Klarskov, den 06.01.2011.


08.10.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Mette Bay Klarskov, den 28.09.2010, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Mogens Illum Hansen, den 28.09.2010, Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Jørgen Herman Mortensen, den 28.09.2010.


16.09.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

07.04.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Martin Henning Nielsen, den 22.03.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør John Olsen, den 22.03.2010.


14.06.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

27.05.2009.


26.04.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Robert Dumong, den 16.03.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Henning Peter Skov, den 16.03.2009.


22.05.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

02.04.2008.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Fabricius Nyhuus, den 10.03.2008, John Olsen, den 10.03.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Karin Birgit Holst, den 10.03.2008, Mette Bay Klarskov, den 10.03.2008.


25.09.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

22.08.2007.


15.08.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

27.06.2007.


09.05.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

29.03.2007.


30.09.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ali Fuat Ozturk, den 25.08.2006.


31.07.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Jørgen Herman Mortensen, den 13.03.2006, Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Mogens Illum Hansen, den 13.03.2006.


11.07.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

07.06.2006.


06.04.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Klarskov, den 13.03.2006, Peter Skov Hansen, den 13.03.2006, Søren Erik Madsen, den 13.03.2006, Ole Ingerslev Sørensen, den 13.03.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Henrik Erland Jensen, den 13.03.2006, Direktør John Olsen, den 13.03.2006, Ali Fuat Ozturk, den 13.03.2006.


31.01.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

13.12.2005.


12.01.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

28.10.2005.


11.05.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

07.04.2005.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Fabricius Nyhuus, den 07.04.2005.


10.05.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
KØBENHAVNS ENGROS GRØNTTORV HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Nyt navn:

GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.

Binavn:

KGT HOLDING S.M.B.A. (GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.).

Nyt binavn: KØBENHAVN ENGROS GRØNTTORV S.M.B.A. (GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A.).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Alfred Bendy Frederiksen, den 14.03.2005, Jørgen Holst, den 14.03.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kommissionær Peter Skov Hansen, den 14.03.2005.


26.04.2004 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
KØBENHAVNS ENGROS GRØNTTORV HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Mogens Illum Hansen, den 15.03.2004.

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Skov Hansen, den 15.03.2004, Jørgen Høeg Pedersen, den 15.03.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Robert Dumong, den 15.03.2004, Martin Henning Nielsen, den 15.03.2004.


17.11.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
KØBENHAVNS ENGROS GRØNTTORV HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Høeg Pedersen, den 01.11.2003.

Indtrådt i direktionen:

Torben Flinch, den 01.11.2003.


29.04.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
KØBENHAVNS ENGROS GRØNTTORV HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Alfred Bendy Frederiksen, den 19.03.2003.


09.04.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
KØBENHAVNS ENGROS GRØNTTORV HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jørgen Klarskov, den 19.03.2003.

Udtrådt af bestyrelsen:

Alfred Bendy Frederiksen, den 19.03.2003, den 19.03.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jørgen Høeg Pedersen, den 10.03.2003.


05.02.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
KØBENHAVNS ENGROS GRØNTTORV HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

27.01.2003.


14.01.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
KØBENHAVNS ENGROS GRØNTTORV HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Alfred Bendy Frederiksen, den 11.11.2002, Tiltrådt som næstformand: Peter Skov Hansen, den 11.11.2002.

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Christiansen, den 11.11.2002.


04.04.2002 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
KØBENHAVNS ENGROS GRØNTTORV HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bruno Hugo Grooss, den 11.03.2002, Ole Wiener Kjær, den 11.03.2002, Egil Agerholm Møller, den 11.03.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Mogens Illum Hansen, den 11.03.2002, direktør Jørgen Holst, den 11.03.2002, Gartneriejer Søren Erik Madsen, den 11.03.2002.


14.03.2001 Nye selskaber

CVR-nummer: 25943082

Navn og adresse:
KØBENHAVNS ENGROS GRØNTTORV HOLDING S.M.B.A.
Grønttorvet 5, 2500 Valby

Retsform:

Selskab med begrænset ansvar.

Binavn:

KGT HOLDING S.M.B.A. (KØBENHAVNS ENGROS GRØNTTORV HOLDING S.M.B.A.).

Seneste vedtægtsdato:

14.03.2001.

Bestyrelse:

Gartneriejer Henning Christiansen, den 14.03.2001, Direktør Alfred Bendy Frederiksen, den 14.03.2001, Gartneriejer Bruno Hugo Grooss, den 14.03.2001, Kommissionær Peter Skov Hansen, den 14.03.2001, Direktør Ole Wiener Kjær, den 14.03.2001, Gartneriejer Jørgen Klarskov, den 14.03.2001, Direktør Egil Agerholm Møller, den 14.03.2001, Kommissionær Jørgen Herman Mortensen, den 14.03.2001, Direktør Ole Ingerslev Sørensen, den 14.03.2001.

Direktion:

Direktør Jørgen Høeg Pedersen, den 14.03.2001.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand - i hans fravær af næstformanden - i forening med 2 andre af bestyrelsens medlemmer eller af 2 bestyrelsesmedlemmer og direktøren.

Første regnskabsår:

14.03.2001 - 31.12.2001.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
14.03.2001
26.01.2003
KØBENHAVNS ENGROS GRØNTTORV HOLDING S.M.B.A.
Status
Fra
Til
14.03.2001
19.07.2016
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.03.2007
31.12.2007
741490 Anden virksomhedsrådgivning
14.03.2001
28.02.2007
980000 Uoplyst