Skip to main content

TEGNESTUEN TRIO ApS

CVR-nummer

25896947

Adresse

Sankt Knuds Vej 36, st.

Postnummer og by

1903 Frederiksberg C

Startdato

31.01.2001

Ophørsdato

08.11.2019

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telefon

33151520

Fax

33151520

Kommune

Frederiksberg

Branchekode

711100 Arkitektvirksomhed

Formål

Selskabets formål er at udføre arkitekt- og ingeniøropgaver og dermed forbundet erhvervsvirksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

17.10.2018

Registreret Kapital

50.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.2001 - 31.12.2001

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

KASPER HASLEBO HOLDING ApS
Norgesgade 21, 2. th.
2300 København S
Ejerandel: 25-33,32%
Stemmerettigheder: 25-33,32%
Afhændelsesdato: 08.11.2019

BROCKDORFF HOLDING ApS
c/o Ole Brockdorff
Ålandsgade 25, 4. tv.
2300 København S
Ejerandel: 66,67-89,99%
Stemmerettigheder: 66,67-89,99%
Afhændelsesdato: 08.11.2019Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.


Ophørte reelle ejere

Kasper Kjær Haslebo
Norgesgade 21, 02. th.
2300 København S
Ejerandel: 25,00%
Stemmerettigheder: 25,00%
Har indirekte besiddelser
Afhændelsesdato: 08.11.2019

Ole Brockdorff
Ålandsgade 25, 04. tv.
2300 København S
Ejerandel: 75,00%
Stemmerettigheder: 75,00%
Har indirekte besiddelser
Potentielle stemmerettigheder
Afhændelsesdato: 08.11.2019Dato: 05.11.2018
Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 17.11.2017
Periode: 01.07.2016 - 30.06.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 04.11.2016
Periode: 01.07.2015 - 30.06.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.09.2015
Periode: 01.07.2014 - 30.06.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 12.12.2014
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 07.09.2013
Periode: 01.07.2012 - 30.06.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 19.12.2012
Periode: 01.01.2012 - 30.06.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 01.02.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.04.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.03.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.05.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

TEGNESTUEN TRIO ApS

P-nummer

Adresse

Sankt Knuds Vej 36, st.

Postnummer og by

1903 Frederiksberg C

Startdato

31.01.2001

Ophørsdato

08.11.2019

Branchekode

711100 Arkitektvirksomhed

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

33151520


02.12.2019 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TEGNESTUEN TRIO ApS I LIKVIDATION
Sankt Knuds Vej 36, st., 1903 Frederiksberg C

Likvidation sluttet, og virksomheden opløst

Likvidatorer:

Fratrådte:

Tommy Paulsen, den 08.11.2019.


08.03.2019 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TEGNESTUEN TRIO ApS
Sankt Knuds Vej 36, st., 1903 Frederiksberg C

Likvidation vedtaget 08.03.2019

Likvidatorer:

Tiltrådte:

Tommy Paulsen, Bredgade 3, 1260 København K, den 08.03.2019.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Ole Brockdorff, den 08.03.2019, Kasper Kjær Haslebo, den 08.03.2019.

Direktion:

Fratrådte:

Ole Brockdorff, den 08.03.2019.

Virksomheden tegnes af en likvidator.

Virksomhedens kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


19.10.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TEGNESTUEN TRIO ApS
Sankt Knuds Vej 36, st., 1903 Frederiksberg C

Vedtægter ændret: 17.10.2018

Bestyrelse:

Fratrådte:

Flemming Nielsen, den 17.10.2018.


06.09.2017 Ændring af adresse

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TEGNESTUEN TRIO ApS
Nyvej 16C, 1., 1851 Frederiksberg C

Ny adresse: Sankt Knuds Vej 36, st., 1903 Frederiksberg C

22.09.2015 Ændring i revision

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TEGNESTUEN TRIO ApS
Nyvej 16C, 1., 1851 Frederiksberg C

Revision:

Fratrådte:

TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 14.11.2014.
12.05.2014 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TRIO ARKITEKTER ApS
Nyvej 16C, 1., 1851 Nyvej

Vedtægter ændret:

12.05.2014.

Nyt navn:

TEGNESTUEN TRIO ApS.

Slettet binavn: TEGNESTUEN TRIO ApS.
Kapitalnedsættelse besluttet 04.02.2014 er gennemført 12.05.2014.
Kapitalen udgør herefter kr. 50.000,00.


04.03.2014 Øvrige ændringer, Ændring af kapital, Omdannelse af selskaber

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TRIO ARKITEKTER A/S
Nyvej 16C, 1., 1851 Nyvej

Vedtægter ændret:

04.02.2014.

Kapitalnedsættelse besluttet 04.02.2014 henlæggelse til særlig reserve kr. 450.000,00 til kurs 100,00.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til selskabet. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal anmeldes senest 4 uger fra dags dato.
Selskabet er omdannet til et ApS med CVR-nr 25896947.
NAVN: TRIO ARKITEKTER ApS.
ADRESSE: Nyvej 16C, 1., 1851 Frederiksberg C.

Kommune:

Frederiksberg.

Binavn:

TEGNESTUEN TRIO ApS.

Kapital kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Ole Brockdorff, Kasper Kjær Haslebo, Direktør Flemming Nielsen.

Direktion:

Ole Brockdorff.

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Revision:

CVR-NR. 29168504 TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Vester Voldgade 107, 1552 København V.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.


18.12.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TRIO ARKITEKTER A/S
Nyvej 19C, 1., 1851 Nyvej

Ny adresse:

Nyvej 16C, 1., 1851 Frederiksberg C.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Ole Brockdorff, den 05.12.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

Torben Baltsen, den 05.12.2012.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Torben Baltsen, den 05.12.2012.

Indtrådt i direktionen:

Ole Brockdorff, den 05.12.2012.


13.08.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TRIO ARKITEKTER A/S
Nyvej 19C, 1., 1851 Nyvej

Vedtægter ændret:

12.06.2012.

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06.

Omlægningsperiode:

01.01.2012 - 30.06.2012.


13.08.2012 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TRIO ARKITEKTER A/S
Nyvej 19C, 1., 1851 Nyvej

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 15915641 CHRISTENSEN KJÆRULFF, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 12.06.2012.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 29168504 TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Vester Voldgade 107, 1552 København V, den 12.06.2012.


08.12.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TRIO ARKITEKTER A/S
Gammel Kongevej 23, 5., 1851 Nyvej

Ny adresse:

Nyvej 19C, 1., 1851 Frederiksberg C.

Ny kommune:

Frederiksberg.


09.04.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TRIO ARKITEKTER A/S
Gammel Kongevej 23, 5., 1610 Gammel Kongevej

Vedtægter ændret:

30.03.2010.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Kasper Kjær Haslebo, den 30.03.2010.


21.09.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TEGNESTUEN TRIO A/S
Gammel Kongevej 23, 5., 1610 Gammel Kongevej

Vedtægter ændret:

21.08.2009.

Nyt navn:

TRIO ARKITEKTER A/S.

Nyt binavn: TEGNESTUEN TRIO A/S (TRIO ARKITEKTER A/S).
Slettet binavn: TRIO ARKITEKTER A/S (TEGNESTUEN TRIO A/S).


26.08.2009 Ændring af kapital, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Omdannelse af selskaber

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TEGNESTUEN TRIO ApS
Gammel Kongevej 23, 5., 1610 Gammel Kongevej

Vedtægter ændret:

25.06.2009.

Kapitalforhøjelse:

kr. 374.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Selskabet er omdannet til et A/S med CVR-nr 25896947.
NAVN: TEGNESTUEN TRIO A/S.
ADRESSE: Gammel Kongevej 23, 5., 1610 København V.

Kommune:

København.

Binavn:

TRIO ARKITEKTER A/S (TEGNESTUEN TRIO A/S).

Kapital kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Ole Brockdorff (formand), den 25.06.2009, Torben Baltsen, den 25.06.2009, Direktør Flemming Nielsen, den 25.06.2009.

Direktion:

Torben Baltsen.

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Revision:

CVR-NR. 15915641 CHRISTENSEN KJÆRULFF, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Store Kongensgade 68, postboks 9015, 1264 København K.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


20.03.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TEGNESTUEN TRIO ApS
Gammel Kongevej 23, 5., 1610 Gammel Kongevej

Vedtægter ændret:

20.03.2009.

Nyt binavn: TRIO ARKITEKTER ApS (TEGNESTUEN TRIO ApS).


19.09.2005 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TEGNESTUEN TRIO ApS
Gammel Kongevej 23, 5., 1610 Gammel Kongevej

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 25457013 WULFF & KJÆRSGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 19.09.2005.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 15915641 S.A. CHRISTENSEN & W. KJÆRULFF, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Store Kongensgade 68, postboks 9015, 1264 København K, den 19.09.2005.


08.04.2005 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TEGNESTUEN TRIO ApS
Studiestræde 14 A, 3., 1610 Gammel Kongevej

Ny adresse:

Gammel Kongevej 23, 5., 1610 København V.


17.11.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TEGNESTUEN TRIO ApS
Studiestræde 14 A, 3., 1455 Studiestræde

Vedtægter ændret:

16.11.2004.

Selskabet tegnes af to direktører i forening.


12.11.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TEGNESTUEN TRIO ApS
Studiestræde 14 A, 3., 1455 Studiestræde

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Teddy Jan Christensen, den 31.10.2004.


09.05.2003 Ændring af adresse

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TEGNESTUEN TRIO ApS
Vestergade 4B, 1455 Studiestræde

Ny adresse:

Studiestræde 14 A, 3., 1455 København K.


15.02.2001 Nye selskaber

CVR-nummer: 25896947

Navn og adresse:
TEGNESTUEN TRIO ApS
Vestergade 4B, 1456 Vestergade

Stiftelsesdato:

31.01.2001.

Seneste vedtægtsdato:

31.01.2001.

Kapital:

kr. 126.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 126.000,00 til kurs 104,53.

Stiftere:

Torben Baltsen, den 31.01.2001, Ole Brockdorff, den 31.01.2001, Teddy Jan Christensen, den 31.01.2001.

Direktion:

Torben Baltsen, den 31.01.2001, Ole Brockdorff, den 31.01.2001, Teddy Jan Christensen, den 31.01.2001.

Selskabet tegnes af tre direktører i forening.

Revision:

CVR-NR. 25457013 WULFF & KJÆRSGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Nyhavn 38, 1051 København K, den 31.01.2001.

Første regnskabsår:

01.01.2001 - 31.12.2001.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
04.02.2014
11.05.2014
TRIO ARKITEKTER ApS
21.08.2009
03.02.2014
TRIO ARKITEKTER A/S
25.06.2009
20.08.2009
TEGNESTUEN TRIO A/S
31.01.2001
24.06.2009
TEGNESTUEN TRIO ApS
Adresse
Fra
Til
18.12.2012
24.08.2017
Nyvej 16 C, 1. 1851 Frederiksberg C
29.11.2011
17.12.2012
Nyvej 19 C, 1. 1851 Frederiksberg C
08.04.2005
28.11.2011
Gammel Kongevej 23, 5. 1610 København V
09.05.2003
07.04.2005
Studiestræde 14 A, 3. 1455 København K
31.01.2001
08.05.2003
Vestergade 4 B 1456 København K
Virksomhedsform
Fra
Til
25.06.2009
03.02.2014
Aktieselskab
31.01.2001
24.06.2009
Anpartsselskab
Status
Fra
Til
08.03.2019
07.11.2019
Under frivillig likvidation
31.01.2001
07.03.2019
Normal
Branchekode
Fra
Til
25.05.2001
31.12.2007
742040 Arkitektvirksomhed
31.01.2001
24.05.2001
980000 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
12.05.2014
16.10.2018
12.05.2014
Registreret kapital
Fra
Til
25.06.2009
11.05.2014
500.000,00 DKK
31.01.2001
24.06.2009
126.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
12.05.2014
07.03.2019
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening
Periode:
Ansatte
Årsværk
2. kvt2014
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2013
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2013
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2013
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk


1. kvt2013
2-4 medarbejdere
4. kvt2012
2-4 medarbejdere
3. kvt2012
2-4 medarbejdere
2. kvt2012
2-4 medarbejdere
1. kvt2012
2-4 medarbejdere
4. kvt2011
2-4 medarbejdere
3. kvt2011
2-4 medarbejdere
2. kvt2011
2-4 medarbejdere
1. kvt2011
2-4 medarbejdere
4. kvt2010
2-4 medarbejdere
3. kvt2010
2-4 medarbejdere
2. kvt2010
2-4 medarbejdere
1. kvt2010
5-9 medarbejdere
4. kvt2009
5-9 medarbejdere
3. kvt2009
5-9 medarbejdere
2. kvt2009
5-9 medarbejdere
1. kvt2009
5-9 medarbejdere
4. kvt2008
5-9 medarbejdere
3. kvt2008
5-9 medarbejdere
2. kvt2008
5-9 medarbejdere
1. kvt2008
5-9 medarbejdere
4. kvt2007
2-4 medarbejdere
3. kvt2007
2-4 medarbejdere
2. kvt2007
5-9 medarbejdere
1. kvt2007
5-9 medarbejdere
4. kvt2006
5-9 medarbejdere
3. kvt2006
5-9 medarbejdere
2. kvt2006
5-9 medarbejdere
1. kvt2006
5-9 medarbejdere
4. kvt2005
5-9 medarbejdere
3. kvt2005
2-4 medarbejdere
2. kvt2005
2-4 medarbejdere
1. kvt2005
2-4 medarbejdere
4. kvt2004
2-4 medarbejdere
3. kvt2004
2-4 medarbejdere
2. kvt2004
2-4 medarbejdere
1. kvt2004
2-4 medarbejdere
4. kvt2003
2-4 medarbejdere
3. kvt2003
2-4 medarbejdere
2. kvt2003
2-4 medarbejdere
1. kvt2003
2-4 medarbejdere
4. kvt2002
2-4 medarbejdere
3. kvt2002
2-4 medarbejdere
2. kvt2002
2-4 medarbejdere
1. kvt2002
2-4 medarbejdere
4. kvt2001
5-9 medarbejdere
3. kvt2001
2-4 medarbejdere
2. kvt2001
2-4 medarbejdere
1. kvt2001
1 medarbejdere