Skip to main content

P.L. SERVICE HJØRRING A/S

CVR-nummer

25767454

Adresse

Mads Clausens Vej 6

Postnummer og by

9800 Hjørring

Startdato

04.12.2000

Ophørsdato

24.04.2017

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Telefon

98929966

Fax

98909906

Mail

cp@plservice.dk

Kommune

Hjørring

Branchekode

432100 El-installation

Formål

Selskabets formål er at drive el-installatørvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed inden for bygge- og anlægssektoren.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

20.01.2016

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

3.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

04.12.2000 - 31.12.2001

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

HJPL Holding A/S
Dalsagervej 24
Hirtshals
9850 Hirtshals
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 24.04.2017

NOPNOP HOLDING ApS
Mads Clausens Vej 6
9800 Hjørring
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 31.12.2015Dato: 13.03.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 05.04.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 04.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 30.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 13.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.04.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.06.2002
Periode: 04.12.2000 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

P.L. SERVICE HJØRRING A/S

P-nummer

Adresse

Mads Clausens Vej 6

Postnummer og by

9800 Hjørring

Startdato

04.12.2000

Ophørsdato

24.04.2017

Branchekode

432100 El-installation

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

98929966

Mail

cp@plservice.dk


14.07.2017 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
Mads Clausens Vej 6, 9800 Hjørring

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er d. 24.04.2017 opløst ved fusion med CVR-nummer: 73398916 H. JESPERSEN & SØN. EL-INSTALLATION. HIRTSHALS A/S.


20.03.2017 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
Mads Clausens Vej 6, 9800 Hjørring

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 73398916 H. JESPERSEN & SØN. EL-INSTALLATION. HIRTSHALS A/S (fortsættende) og CVR-nummer: 25767454 P.L. SERVICE HJØRRING A/S (ophørende).

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 73398916 H. JESPERSEN & SØN. EL-INSTALLATION. HIRTSHALS A/S og CVR-nummer: 25767454 P.L. SERVICE HJØRRING A/S må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.


30.11.2016 Ændring i revision

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
Mads Clausens Vej 6, 9800 Hjørring

Revision:

Fratrådte:

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 22.11.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 32895468 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Læsøvej 5A, 9800 Hjørring, den 22.11.2016.


19.02.2016 Ændring af kapital

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
Mads Clausens Vej 6, 9800 Hjørring

Kapitalnedsættelse besluttet 20.01.2016 er gennemført 19.02.2016.
Kapitalen udgør herefter kr. 3.000.000,00.

21.01.2016 Ændring i personkreds, Ændring af kapital

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
Mads Clausens Vej 6, 9800 Hjørring

Vedtægter ændret: 20.01.2016
Kapitalnedsættelse besluttet 20.01.2016 udbetaling til aktionær anpartshaver kr. 1.000.000,00  til kurs 100,00.
Virksomhedens kreditorer opfordres til at indberette deres krav til virksomheden. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal indberettes senest 4 uger fra dags dato.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Søren Vinther Pedersen, den 20.01.2016.

Tiltrådte:

Bo Ostenfeld Jespersen, den 20.01.2016, Orla Nedergaard Larsen, den 20.01.2016, Søren Vinther Pedersen (formand), den 20.01.2016.

Direktion:

Fratrådte:

Kim Brown Olsen, den 20.01.2016.

Tiltrådte:

Orla Nedergaard Larsen, den 20.01.2016.
12.02.2014 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
Mads Clausens Vej 6, 9800 Hjørring

Revision:

Udtrådt af revisionen:

RR Revision v/Benny Jakobsen, den 08.02.2014.

Indtrådt i revisionen:

BDO SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Nørrebro 15, postboks 140, 9800 Hjørring, den 08.02.2014.


12.06.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
Mads Clausens Vej 6, 9800 Hjørring

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Brian Sørensen, den 31.05.2013.


23.05.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
Mads Clausens Vej 6, 9800 Hjørring

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Brian Sørensen, den 29.04.2011.


25.10.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
W Brüels Vej 3, 9800 Hjørring

Ny adresse:

Mads Clausens Vej 6, 9800 Hjørring.


20.05.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
W Brüels Vej 3, 9800 Hjørring

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Nielsen, den 14.05.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Thomas Rokkjær Sørensen, den 14.05.2010.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
W Brüels Vej 3, 9800 Hjørring

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


29.05.2006 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
W. Brüelsvej 6, 9800 Hjørring

Ny adresse:

W Brüels Vej 3, 9800 Hjørring.


24.04.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
W. Brüelsvej 6, 9800 Hjørring

Vedtægter ændret:

24.04.2006.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kjeld Nedergaard Larsen, den 01.01.2006, Preben Nedergaard Larsen, den 01.01.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Søren Nielsen, den 01.01.2006, Kim Brown Olsen, den 01.01.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Preben Nedergaard Larsen, den 01.01.2006.

Indtrådt i direktionen:

Kim Brown Olsen, den 01.01.2006.

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.


17.06.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
W. Brüelsvej 6, 9800 Hjørring

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ebbe Bach Jensen, den 15.06.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Søren Pedersen, den 15.06.2005.


24.06.2004 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
W. Brüelsvej 6, 9800 Hjørring

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Nielsen, den 03.06.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ebbe Bach Jensen, den 03.06.2004.


15.10.2001 Ændring i revision

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
W. Brüelsvej 6, 9800 Hjørring

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ND Revision v/Günther Matthiesen.

Indtrådt i revisionen:

Revisions & Rådgivningscentret Benny Jakobsen, Vandværksvej 14, 9800 Hjørring.


25.01.2001 Statusændring

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
W. Brüelsvej 6, 9800 Hjørring

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
vurderingsberetning i henhold til aktieselskabslovens §
6 c for
CVR-NR. 25767454 P.L. SERVICE HJØRRING A/S.


05.01.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
N.P.L. SERVICE HJØRRING A/S
W. Brüelsvej 6, 9800 Hjørring

Vedrørende det under 07.12.2000 registrerede selskab CVR-nr. 25767454 N.P.L. SERVICE HJØRRING A/S meddeles, at selskabets navn er registreret forkert. Selskabets navn er: P.L. SERVICE HJØRRING A/S.


07.12.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
W. Brüelsvej 6, 9800 Hjørring

Vedrørende det under 06.12.2000 registrerede selskab CVR-nr. 25767454 P.L. SERVICE HJØRRING A/S meddeles, at selskabets navn er registreret forkert. Selskabets navn er: N.P.L. SERVICE HJØRRING A/S.


06.12.2000 Nye selskaber

CVR-nummer: 25767454

Navn og adresse:
P.L. SERVICE HJØRRING A/S
W. Brüelsvej 6, 9800 Hjørring

Stiftelsesdato:

04.12.2000.

Seneste vedtægtsdato:

04.12.2000.

Kapital:

kr. 4.000.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 4.000.000,00 til kurs 100,50.

Stiftere:

Ebbe Bach Jensen, den 04.12.2000, Søren Nielsen, den 04.12.2000, Kim Brown Olsen, den 04.12.2000, René Torp Pedersen, den 04.12.2000, CVR-NR. 17707574 K.P. HOLDING HJØRRING A/S, W. Brüelsvej 6, 9800 Hjørring, den 04.12.2000.

Bestyrelse:

Kjeld Nedergaard Larsen (formand), den 04.12.2000, Preben Nedergaard Larsen, den 04.12.2000, Søren Nielsen, den 04.12.2000.

Direktion:

Preben Nedergaard Larsen, den 04.12.2000.

Selskabet tegnes af en direktør og formand i forening eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

REVISIONS- OG RÅDGIVNINGSCENTRET V/Gunther Matthiesen, Vandværksvej 14, 9800 Hjørring, den 04.12.2000.

Første regnskabsår:

04.12.2000 - 31.12.2001.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
01.01.2007
24.10.2010
W Brüels Vej 3 9800 Hjørring
29.05.2006
31.12.2006
W Brüels Vej 3 9800 Hjørring
04.12.2000
28.05.2006
W Brüels Vej 6 9800 Hjørring
Status
Fra
Til
04.12.2000
23.04.2017
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2001
31.12.2007
453100 El-installation
04.12.2000
31.12.2000
980000 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
24.04.2006
19.01.2016
24.04.2006
Registreret kapital
Fra
Til
04.12.2000
19.01.2016
4.000.000,00
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2016
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2016
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2016
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2016
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2015
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk


3. kvt2015
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2014
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2014
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2014
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2014
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2013
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2013
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2013
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2013
20-49 medarbejdere
4. kvt2012
20-49 medarbejdere
3. kvt2012
20-49 medarbejdere
2. kvt2012
20-49 medarbejdere
1. kvt2012
20-49 medarbejdere
4. kvt2011
20-49 medarbejdere
3. kvt2011
20-49 medarbejdere
2. kvt2011
20-49 medarbejdere
1. kvt2011
20-49 medarbejdere
4. kvt2010
20-49 medarbejdere
3. kvt2010
20-49 medarbejdere
2. kvt2010
20-49 medarbejdere
1. kvt2010
20-49 medarbejdere
4. kvt2009
20-49 medarbejdere
3. kvt2009
20-49 medarbejdere
2. kvt2009
20-49 medarbejdere
1. kvt2009
20-49 medarbejdere
4. kvt2008
20-49 medarbejdere
3. kvt2008
20-49 medarbejdere
2. kvt2008
20-49 medarbejdere
1. kvt2008
20-49 medarbejdere
4. kvt2007
20-49 medarbejdere
3. kvt2007
20-49 medarbejdere
2. kvt2007
20-49 medarbejdere
1. kvt2007
20-49 medarbejdere
4. kvt2006
20-49 medarbejdere
3. kvt2006
20-49 medarbejdere
2. kvt2006
20-49 medarbejdere
1. kvt2006
20-49 medarbejdere
4. kvt2005
20-49 medarbejdere
3. kvt2005
20-49 medarbejdere
2. kvt2005
20-49 medarbejdere
1. kvt2005
20-49 medarbejdere
4. kvt2004
20-49 medarbejdere
3. kvt2004
20-49 medarbejdere
2. kvt2004
20-49 medarbejdere
1. kvt2004
20-49 medarbejdere
4. kvt2003
20-49 medarbejdere
3. kvt2003
20-49 medarbejdere
2. kvt2003
20-49 medarbejdere
1. kvt2003
20-49 medarbejdere
4. kvt2002
20-49 medarbejdere
3. kvt2002
20-49 medarbejdere
2. kvt2002
10-19 medarbejdere
1. kvt2002
10-19 medarbejdere
4. kvt2001
10-19 medarbejdere
3. kvt2001
10-19 medarbejdere
2. kvt2001
20-49 medarbejdere
1. kvt2001
20-49 medarbejdere