Skip to main content

ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S

CVR-normu

25713419

Najugaq

c/o ASGAARD Group A/S
Rentemestervej 14

Postnormu aamma illoqarfik

2400 København NV

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.11.2000

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

27.06.2013

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter fusion

Kommuni

København

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Siunertaq

Selskabets formål er at drive virksomhed i ind- og udland med ejendomsinvestering og al dermed forbunden virksomhed.

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.10 til 30.09

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

29.01.2007

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

500.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.11.2000 - 30.09.2001

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen, af bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse.

Dato: 04.03.2013
Periode: 01.10.2011 - 30.09.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 17.02.2012
Periode: 01.10.2010 - 30.09.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.01.2011
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.03.2010
Periode: 01.10.2008 - 30.09.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.03.2009
Periode: 01.10.2007 - 30.09.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDFDato: 23.01.2008
Periode: 01.10.2006 - 30.09.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.03.2007
Periode: 01.10.2005 - 30.09.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.03.2006
Periode: 01.10.2004 - 30.09.2005
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.01.2005
Periode: 01.10.2003 - 30.09.2004
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.01.2004
Periode: 01.10.2002 - 30.09.2003
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.01.2003
Periode: 01.10.2001 - 30.09.2002
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.03.2002
Periode: 01.11.2000 - 30.09.2001
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S

P-normu

Najugaqarfik

c/o ASGAARD Group A/S
Rentemestervej 14

Postnormu aamma illoqarfik

2400 København NV

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.11.2000

Ophørsdato

27.06.2013

Suliaqarfiup ilisarnaataa

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Pilerisaariviginanga

Naamik


30.07.2013 Statusændring

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S
c/o ASGAARD Group A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 29776032 FORMATION A/S, og selskabets binavn ASGAARD DEVELOPMENT A/S er slettet.


29.05.2013 Øvrige ændringer

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S
c/o ASGAARD Group A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan
for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 29776032 FORMATION A/S (fortsættende).
CVR-NR. 25713419 ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnet ASGAARD DEVELOPMENT A/S.
CVR-NR. 33149921 AG FINANSIERING ApS (ophørende).
Kapitalejerne i.
CVR-NR. 29776032 FORMATION A/S.
CVR-NR. 25713419 ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S.
CVR-NR. 33149921 AG FINANSIERING ApS, har i
enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en
erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med
fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud
for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke
er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres
fordringer senest 4 uger efter at den endelige
beslutning om fusion er truffet.


01.10.2010 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S
c/o ASGAARD Group A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 24.09.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 32895468 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV, den 24.09.2010.


07.06.2010 Øvrige ændringer

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S
Valhøjs Alle 174-176, 2400 København NV

Ny adresse:

c/o ASGAARD Group A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV.

Ny kommune:

København.


04.02.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S
Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Søren Stensdal, den 04.02.2009.

Udtrådt af bestyrelsen:

Michael Vinther, den 04.02.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Stig Wadmann (formand), den 04.02.2009.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hans Erik Tjellesen, den 04.02.2009.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Søren Stensdal (adm. dir), den 04.02.2009.
04.03.2008 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S
Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Kurt Lægaard, den 29.02.2008.

Indtrådt i revisionen:

MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Voergårdvej 2, postboks 7060, 9200 Aalborg SV, den 29.02.2008.


29.01.2007 Øvrige ændringer

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S
Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret:

29.01.2007.

Slettet binavn: ASGAARD GROUP A/S (ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S).


29.01.2007 Øvrige ændringer

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S
Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret:

29.01.2007.

Nyt binavn: ASGAARD DEVELOPMENT A/S (ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S).


15.09.2006 Øvrige ændringer

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S
Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret:

15.09.2006.

Nyt binavn: ASGAARD GROUP A/S (ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S).
Slettet binavn: CORPUSIGN A/S (ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S).


16.12.2005 Øvrige ændringer

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S
Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret:

16.12.2005.


23.06.2005 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S
Dampfærgevej 8, 4., 2610 Rødovre

Vedtægter ændret:

23.06.2005.

Ny adresse:

Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre.

Ny kommune:

Rødovre.


06.04.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
CORPUSIGN A/S
c/o Asgaard Development A/S, Dampfærgevej 8, 4., 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

06.04.2004.

Nyt navn:

ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S.

Nyt binavn: CORPUSIGN A/S (ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S).

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Søren Stensdal, den 06.04.2004, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Michael Vinther, den 06.04.2004.

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Kruse, den 06.04.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Hans Erik Tjellesen, den 06.04.2004.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Søren Stensdal, den 06.04.2004.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Hans Erik Tjellesen, den 06.04.2004.


06.04.2004 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S
c/o Asgaard Development A/S, Dampfærgevej 8, 4., 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

06.04.2004.

Ny adresse:

Dampfærgevej 8, 4., 2100 København Ø.

Selskabet tegnes af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen, af bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse.


22.03.2004 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
CORPUSIGN A/S
c/o Asgaard Development A/S, Dampfærgevej 8, 4., 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Wolf Frandsen, den 17.03.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ejendomsmægler Niels Kruse, den 17.03.2004.


29.07.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
CORPUSIGN A/S
c/o Asgaard Development A/S, Dampfærgevej 8, 4., 2100 København Ø

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Michael Vinther, den 28.07.2003, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Søren Stensdal, den 28.07.2003.

Udtrådt af bestyrelsen:

Ib Yde, den 28.07.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomichef Jens Wolf Frandsen, den 28.07.2003.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Rene Zeuthen-Bruun, den 30.06.2003.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Søren Stensdal, den 01.07.2003.


10.02.2003 Ændring af adresse

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
CORPUSIGN A/S
c/o Asgaard Development A/S, Hauser Plads 32, 2100 København Ø

Ny adresse:

c/o Asgaard Development A/S, Dampfærgevej 8, 4., 2100 København Ø.


06.09.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
CORPUSIGN A/S
c/o Asgaard Development A/S, Hauser Plads 32, 1127 Hauser Plads

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Søren Stensdal, den 14.08.2002, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Michael Vinther, den 14.08.2002.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Søren Stensdal, den 14.08.2002, den 14.08.2002.

Indtrådt i direktionen:

Ass. general manager Rene Zeuthen-Bruun, den 14.08.2002.


01.10.2001 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
CORPUSIGN A/S
c/o Asgaard Development A/S, Hauser Plads 32, 1127 Hauser Plads

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Michael Vinther, den 25.09.2001.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Claus Nielsen, den 25.09.2001.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Søren Stensdal, den 25.09.2001.


23.11.2000 Nye selskaber

CVR-normu: 25713419

Navn og adresse:
CORPUSIGN A/S
c/o Asgaard Development A/S, Hauser Plads 32, 1127 Hauser Plads

Stiftelsesdato:

01.11.2000.

Seneste vedtægtsdato:

01.11.2000.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 44318415 ASGAARD DEVELOPMENT A/S, Hauser Plads 32, 1127 København K, den 01.11.2000.

Bestyrelse:

Direktør Søren Stensdal, den 01.11.2000, Advokat Michael Vinther, den 01.11.2000, Koncerndirektør Ib Yde, den 01.11.2000.

Direktion:

Direktør Claus Nielsen, den 01.11.2000.

Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Statsaut. revisor Kurt Lægaard, Østerbrogade 62, 2100 København Ø, den 01.11.2000.

Første regnskabsår:

01.11.2000 - 30.09.2001.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.11.2000
05.04.2004
CORPUSIGN A/S
Najugaq
Uannga
Uunga
23.06.2005
06.06.2010
Valhøjs Alle 174 - 176 2610 Rødovre
06.04.2004
22.06.2005
Dampfærgevej 8, 4. 2100 København Ø
10.02.2003
05.04.2004
c/o Asgaard Development A/S
Dampfærgevej 8, 4. 2100 København Ø
01.11.2000
09.02.2003
c/o Asgaard Development A/S
Hauser Plads 32 1127 København K
Killiffik
Uannga
Uunga
01.11.2000
26.06.2013
Normal
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
16.12.2005
31.12.2007
701200 Køb og salg af fast ejendom for egen regning
01.11.2000
15.12.2005
316290 Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2007
1 Sulisut
2. kvartalimut 2007
1 Sulisut
1. kvartalimut 2007
1 Sulisut
4. kvartalimut 2006
1 Sulisut
3. kvartalimut 2006
1 Sulisut


2. kvartalimut 2006
1 Sulisut
1. kvartalimut 2006
1 Sulisut
4. kvartalimut 2005
1 Sulisut
3. kvartalimut 2005
1 Sulisut
2. kvartalimut 2005
1 Sulisut
1. kvartalimut 2005
1 Sulisut
4. kvartalimut 2004
1 Sulisut
3. kvartalimut 2004
1 Sulisut
2. kvartalimut 2004
1 Sulisut
3. kvartalimut 2003
0 Sulisut
2. kvartalimut 2003
1 Sulisut
1. kvartalimut 2003
1 Sulisut
4. kvartalimut 2002
1 Sulisut
3. kvartalimut 2002
1 Sulisut
2. kvartalimut 2002
0 Sulisut
1. kvartalimut 2002
1 Sulisut
4. kvartalimut 2001
1 Sulisut
3. kvartalimut 2001
1 Sulisut
2. kvartalimut 2001
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2001
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2000
2-4 Sulisut