Skip to main content

A.P. MØLLER HOLDING A/S

CVR-nummer

25679288

Adresse

Esplanaden 50

Postnummer og by

1263 København K

Startdato

20.12.2013

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Kommune

København

Branchekode

649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Bibrancher

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Formål

Selskabet er stiftet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal ("A.P. Møller Fonden") og har til formål at administrere de af A.P. Møller Fonden indskudte aktier i A.P. Møller - Mærsk A/S samt at udøve de dertil knyttede forvaltningsmæssige beføjelser. Selskabet skal stedse have A.P. Møller Fonden som eneaktionær og skal stedse bevare majoriteten af stemmer i A.P. Møller - Mærsk A/S samt bevare de af A.P. Møller Fonden ved Selskabets stiftelse indskudte aktier i A.P. Møller - Mærsk A/S, men kan dog afhænde ikke-stemmeberettigede aktier, hvis Selskabet har erhvervet eller derved kan erhverve stemmeberettigede aktier til samme nominelle værdi. Selskabet kan i ingen tilfælde sælge stemmeberettigede aktier i A.P. Møller - Mærsk A/S, medmindre A.P. Møller Fondens bestyrelse forinden skriftligt har meddelt sit samtykke. Selskabet skal i øvrigt drives i overensstemmelse med A.P. Møllers ånd, således som udtrykt i A.P. Møller Fondens fundats, herunder blandt andet ved at sikre, at A.P. Møller - Mærsk A/S stedse holdes velkonsolideret, således at det ikke først og fremmest kommer an på en stor udbyttebetaling, men på opbygning af nyttig virksomhed. Selskabet har endvidere til formål at drive virksomhed med handel, industri og service og at eje kapitalandele eller andre ejerandele i såvel danske som udenlandske erhvervsvirksomheder.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

30.04.2018

Registreret Kapital

2.000.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.2013 - 31.12.2013

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af bestyrelsens formand i forening med et medlem af direktionen, af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen, eller af den samlede bestyrelse.

Direktion

(Adm. dir.)
Robert Maersk Uggla
Danmark

(Direktør)
Jan Thorsgaard Nielsen
Strandhøjsvej 31 A
2920 Charlottenlund
Danmark

(Direktør)
Martin Nørkjær Larsen
Gamlehave Alle 18
2920 Charlottenlund
Danmark

Bestyrelse

(Formand)
Ane Mærsk Mc Kinney Uggla
Lovisagatan 2 , 5. , S-115 23 Stockholm
Sverige
Valgform: Generalforsamling

Jan Leschly
19 Livemore Lane,Weston, MA02493,MA 02493,USA

Valgform: Generalforsamling

Lars-Erik Brenøe
Parkovsvej 19
2820 Gentofte
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Legale Ejere

A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL
Esplanaden 50
1263 København K
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 02.03.2015

Reelle Ejere

Lars-Erik Brenøe
Parkovsvej 19
2820 Gentofte
Danmark
Andre rettigheder:
Lars-Erik Brenøe er medlem af bestyrelsen i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der direkte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet.
Ændringsdato: 31.12.2018

Johan Pedersson Hay Uggla
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Danmark
Andre rettigheder:
Johan Pedersson Hay Uggla er medlem af bestyrelsen i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der direkte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet.
Ændringsdato: 31.12.2018

Ove Carl Hornby
Frederiksberg Alle 42 B, 04.
1820 Frederiksberg C
Danmark
Andre rettigheder:
Ove Carl Hornby er medlem af bestyrelsen i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der direkte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet.
Ændringsdato: 31.12.2018

Ane Mærsk Mc Kinney Uggla
Lovisagatan 2 , 5. , S-115 23 Stockholm
Sverige
Andre rettigheder:
Ane Mærsk Mc Kinney Uggla er medlem af bestyrelsen i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der direkte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet.
Ændringsdato: 31.12.2018

Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen
Danmark
Andre rettigheder:
Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen er medlem af bestyrelsen i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der direkte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet.
Ændringsdato: 31.12.2018


Ophørte reelle ejere

Peter Straarup
Kildeskovsvej 86 F
2820 Gentofte
Danmark
Andre rettigheder:
Peter Straarup er medlem af bestyrelsen i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der indirekte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet.
Afhændelsesdato: 31.12.2018

Tom Kähler
Rosenlundvej 9
3540 Lynge
Danmark
Andre rettigheder:
Tom Kähler er medlem af bestyrelsen i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der indirekte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet.
Afhændelsesdato: 27.09.2018Dato: 12.04.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
IFRS extension
ZIP
Årsrapport
PDF

Dato: 02.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
IFRS extension
ZIP
Årsrapport

Dato: 08.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
IFRS extension
ZIP
Årsrapport
PDF

Dato: 19.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
IFRS extension
ZIP

Dato: 27.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
IFRS extension
ZIPDato: 05.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

A.P. MØLLER HOLDING A/S

P-nummer

Adresse

Esplanaden 50

Postnummer og by

1263 København K

Startdato

20.12.2013

Branchekode

649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Reklamebeskyttelse

Nej
01.01.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25679288

Navn og adresse:
A.P. MØLLER HOLDING A/S
Esplanaden 50, 1263 København K

Bestyrelse:

Fratrådte:

Peter Straarup, den 31.12.2018.


15.08.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25679288

Navn og adresse:
A.P. MØLLER HOLDING A/S
Esplanaden 50, 1263 København K

Direktion:

Tiltrådte:

Jan Thorsgaard Nielsen, den 01.08.2018.


02.05.2018 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25679288

Navn og adresse:
A.P. MØLLER HOLDING A/S
Esplanaden 50, 1263 København K

Vedtægter ændret: 30.04.2018

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af bestyrelsens formand i forening med et medlem af direktionen, af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen, eller af den samlede bestyrelse..

Formål ændret: Selskabet er stiftet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal ("A.P. Møller Fonden") og har til formål at administrere de af A.P. Møller Fonden indskudte aktier i A.P. Møller - Mærsk A/S samt at udøve de dertil knyttede forvaltningsmæssige beføjelser. Selskabet skal stedse have A.P. Møller Fonden som eneaktionær og skal stedse bevare majoriteten af stemmer i A.P. Møller - Mærsk A/S samt bevare de af A.P. Møller Fonden ved Selskabets stiftelse indskudte aktier i A.P. Møller - Mærsk A/S, men kan dog afhænde ikke-stemmeberettigede aktier, hvis Selskabet har erhvervet eller derved kan erhverve stemmeberettigede aktier til samme nominelle værdi. Selskabet kan i ingen tilfælde sælge stemmeberettigede aktier i A.P. Møller - Mærsk A/S, medmindre A.P. Møller Fondens bestyrelse forinden skriftligt har meddelt sit samtykke. Selskabet skal i øvrigt drives i overensstemmelse med A.P. Møllers ånd, således som udtrykt i A.P. Møller Fondens fundats, herunder blandt andet ved at sikre, at A.P. Møller - Mærsk A/S stedse holdes velkonsolideret, således at det ikke først og fremmest kommer an på en stor udbyttebetaling, men på opbygning af nyttig virksomhed. Selskabet har endvidere til formål at drive virksomhed med handel, industri og service og at eje kapitalandele eller andre ejerandele i såvel danske som udenlandske erhvervsvirksomheder.
21.09.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25679288

Navn og adresse:
A.P. MØLLER HOLDING A/S
Esplanaden 50, 1263 København K

Direktion:

Fratrådte:

Martin Gottlob, den 01.09.2017.


27.01.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25679288

Navn og adresse:
A.P. MØLLER HOLDING A/S
Esplanaden 50, 1263 København K

Direktion:

Fratrådte:

Martin Gottlob (adm. dir), den 01.09.2016.

Tiltrådte:

Martin Gottlob, den 01.09.2016, Robert Maersk Uggla (adm. dir), den 01.09.2016.
17.01.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25679288

Navn og adresse:
A.P. MØLLER HOLDING A/S
Esplanaden 50, 1263 København K

Direktion:

Tiltrådte:

Martin Nørkjær Larsen, den 06.12.2016.


07.10.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25679288

Navn og adresse:
A.P. MØLLER HOLDING A/S
Esplanaden 50, 1263 København K

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Jan Leschly, den 05.10.2016.


03.05.2016 Ændring i revision

CVR-nummer: 25679288

Navn og adresse:
A.P. MØLLER HOLDING A/S
Esplanaden 50, 1263 København K

Vedtægter ændret: 28.04.2016

Revision:

Fratrådte:

KPMG P/S, den 28.04.2016.


03.03.2015 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25679288

Navn og adresse:
A.P. MØLLER HOLDING A/S
Esplanaden 50, 1263 Esplanaden

Vedtægter ændret:

02.03.2015.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000.000,00 indbetalt i værdier, kurs 411,47.

Kapitalen udgør herefter kr. 2.000.000.000,00.


08.10.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25679288

Navn og adresse:
A.P. MØLLER HOLDING A/S
Esplanaden 50, 1263 Esplanaden

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henrik Tvarnø, den 01.10.2014.

Indtrådt i direktionen:

Cand. Polit. Martin Gottlob (adm. dir), den 01.10.2014.


01.07.2014 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25679288

Navn og adresse:
A.P. MØLLER HOLDING A/S
Esplanaden 50, 1263 Esplanaden

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 23.04.2014.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 25578198 KPMG 2014 P/S, Amerika Plads 38, 2100 København Ø, den 23.04.2014.


20.12.2013 Nye selskaber

CVR-nummer: 25679288

Navn og adresse:
A.P. MØLLER HOLDING A/S
Esplanaden 50, 1263 Esplanaden

Stiftelsesdato:

20.12.2013.

Seneste vedtægtsdato:

20.12.2013.

Kapital:

kr. 999.000.000,00.

Indbetalingsmåde:

Indbetalt ved indskud af bestemmende kapitalpost kr. 999.000.000,00 til kurs 8.635,78.

Stifter:

CVR-NR. 11666779 A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL, Esplanaden 50, 1263 København K, den 20.12.2013.

Bestyrelse:

Fil.kand Ane Mærsk Mc Kinney Uggla (formand), den 20.12.2013, Executive Vice President Lars-Erik Brenøe, den 20.12.2013, Ordførende direktør Peter Straarup, den 20.12.2013.

Direktion:

Rektor Henrik Tvarnø (adm. dir), den 20.12.2013.

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af bestyrelsens formand i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Osvald Helmuths Vej 4, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 20.12.2013, CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 20.12.2013.

Første regnskabsår:

01.01.2013 - 31.12.2013.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


20.12.2013 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 25679288

Navn og adresse:
A.P. MØLLER HOLDING A/S
Esplanaden 50, 1263 Esplanaden

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 50.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000.000,00.
Branchekode
Fra
Til
20.12.2013
31.01.2014
999999 Uoplyst
Formål
Fra
Til
02.03.2015
29.04.2018
Selskabet er stiftet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal ("Almenfonden") og har til formål at administrere de af Almenfonden indskudte aktier i A.P. Møller - Mærsk A/S samt at udøve de dertil knyttede forvaltningsmæssige beføjelser. Selskabet skal stedse have Almenfonden som eneaktionær og skal stedse bevare de af Almenfonden ved Selskabets stiftelse indskudte aktier i A.P. Møller - Mærsk A/S, men kan dog afhænde ikke-stemmeberettigede aktier, hvis Selskabet har erhvervet eller derved kan erhverve stemmeberettigede aktier til samme nominelle værdi. Selskabet kan i ingen tilfælde sælge stemmeberettigede aktier i A.P. Møller - Mærsk A/S, medmindre Almenfondens bestyrelse forinden skriftligt har meddelt sit samtykke. Selskabet skal i øvrigt drives i overensstemmelse med A.P. Møllers ånd, således som udtrykt i Almenfondens fundats, herunder blandt andet ved at sikre, at A.P. Møller - Mærsk A/S stedse holdes velkonsolideret, således at det ikke først og fremmest kommer an på en stor udbyttebetaling, men på opbygning af nyttig virksomhed. Selskabet har endvidere til formål at drive virksomhed med handel, industri og service og at eje kapitalandele eller andre ejerandele i såvel danske som udenlandske erhvervsvirksomheder.
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
28.04.2016
29.04.2018
28.04.2016
02.03.2015
27.04.2016
02.03.2015
Registreret kapital
Fra
Til
20.12.2013
01.03.2015
1.000.000.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
02.03.2015
01.05.2018
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af bestyrelsens formand i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse.
Periode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2019
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2019
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2019
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk


2. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2018
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2017
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2017
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2017
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2016
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2015
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2015
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2015
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2015
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2014
1 medarbejdere
1. kvt2014
1 medarbejdere