Skip to main content

JYSK ENERGI TEKNIK A/S

CVR-nummer

25489608

Adresse

Skivevej 120
Måbjerg

Postnummer og by

7500 Holstebro

Startdato

19.06.2000

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Kommune

Holstebro

Branchekode

432100 El-installation

Formål

Selskabets formål er at forestå leverancer og ydelser af sideordnet karakter i forhold til den af Jysk Energi A.m.b.a., Jysk Energi Elnet A/S og Jysk Energi Fibernet A/S udøvende virksomhed. Selskabets aktiviteter skal dog stedse have en naturlig tilknytning til den af nævnte for-syningsselskaber udøvende virksomhed, og herunder give mulighed for at udnytte særlig ekspertise i tilknytning til disse selskabers virksomhed indenfor rammerne af den til en-hver tid gældende lovgivning.

Binavne

NOE SERVICE A/S
NOE Teknik A/S

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

19.10.2018

Registreret Kapital

5.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.2000 - 31.12.2000

Tegningsregel

Selskabet tegnes af: Bestyrelsens formand i forening med næstformanden, eller bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller bestyrelsens næstformand i forening med en direktør, eller to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

Direktion

(Adm. dir.)
Lars Naur
Majsmarken 1
Rindum
6950 Ringkøbing

Bestyrelse

(Formand)
Anton Bro
Skolegade 26
7673 Harboøre
Valgform: Generalforsamling

(Næstformand)
Peter Schjøtz
Klydevej 26
7650 Bøvlingbjerg
Valgform: Generalforsamling

René Erhardt Skovgaard Johansen
Under Linden 5
7500 Holstebro
Valgform: Generalforsamling

Karl Anders Kvist
Nylund 33
Nørlem
7620 Lemvig
Valgform: Generalforsamling

Holger Lundgaard Madsen
Mægbækvej 4
Vandborg
7620 Lemvig
Valgform: Generalforsamling

Finn Westergaard
Flintøksen 8
Mejrup
7500 Holstebro
Valgform: Generalforsamling

Claus Buelund
Klosterhedevej 10
Gudum
7620 Lemvig
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

Jysk Energi (NOE) A.m.b.a.
Skivevej 120
Måbjerg
7500 Holstebro

Revisor

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25
8000 Aarhus C

Legale Ejere

Jysk Energi Holding A/S
Skivevej 120
7500 Holstebro
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 23.03.2017


Ophørte legale ejere

NOE Net A/S
Skivevej 120
Måbjerg
7500 Holstebro
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 23.03.2017Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.

Dato: 09.04.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 27.04.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 01.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 21.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 16.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 18.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.04.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.04.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

JYSK ENERGI TEKNIK A/S

P-nummer

Adresse

Skivevej 120
Måbjerg

Postnummer og by

7500 Holstebro

Startdato

19.06.2000

Branchekode

432100 El-installation

Reklamebeskyttelse

09.05.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25489608

Navn og adresse:
JYSK ENERGI TEKNIK A/S
Skivevej 120, Måbjerg, 7500 Holstebro

Bestyrelse:

Fratrådte:

Anton Bro, den 02.05.2019, Steen Birch Jensen, (formand), den 02.05.2019, Peter Schjøtz, den 02.05.2019.

Tiltrådte:

Anton Bro, (formand), den 02.05.2019, Claus Buelund, den 02.05.2019, Peter Schjøtz, (næstformand), den 02.05.2019.


19.10.2018 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 25489608

Navn og adresse:
JYSK ENERGI TEKNIK A/S
Skivevej 120, Måbjerg, 7500 Holstebro

Vedtægter ændret: 19.10.2018
Nyt binavn: NOE Teknik A/S

Revision:

Fratrådte:

VESTJYSK REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 05.04.2018.

Tiltrådte:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, den 05.04.2018.


17.05.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25489608

Navn og adresse:
JYSK ENERGI TEKNIK A/S
Skivevej 120, Måbjerg, 7500 Holstebro

Bestyrelse:

Fratrådte:

Ebbe Ravn Sørensen, den 03.05.2018.

Tiltrådte:

Holger Lundgaard Madsen, den 03.05.2018.


13.06.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25489608

Navn og adresse:
JYSK ENERGI TEKNIK A/S
Skivevej 120, Måbjerg, 7500 Holstebro

Vedtægter ændret: 30.05.2017

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Anton Bro, den 30.05.2017, René Erhardt Skovgaard Johansen, den 30.05.2017, Peter Schjøtz, den 30.05.2017, Ebbe Ravn Sørensen, den 30.05.2017.


14.12.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25489608

Navn og adresse:
JYSK ENERGI TEKNIK A/S
Skivevej 120, 7500 Holstebro

Bestyrelse:

Fratrådte:

Steen Birch Jensen, den 08.10.2015, Finn Westergaard (formand), den 08.10.2015.

Tiltrådte:

Steen Birch Jensen (formand), den 08.10.2015, Finn Westergaard, den 08.10.2015.
31.07.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer:

25489608.

NAVN:

JYSK ENERGI TEKNIK A/S.

Adresse: Skivevej 120, 7500 Holstebro.
Kommune: Holstebro.

Bestyrelse:

Fratrådte:

.

Direktion:

Fratrådte:

Steen Birch Jensen, den 01.07.2015.

Tiltrådte:

Lars Naur (adm. dir), den 01.07.2015.


25.03.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer

25489608.

NAVN:

JYSK ENERGI TEKNIK A/S.

Adresse: Skivevej 120, 7500 Holstebro.
Kommune: Holstebro.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Steen Birch Jensen (formand), den 25.03.2015, Finn Westergaard (næstformand), den 25.03.2015.

Tiltrådte:

Steen Birch Jensen, den 25.03.2015, Finn Westergaard (formand), den 25.03.2015.

Direktion:

Fratrådte:

Flemming Poulsen, den 25.03.2015.

Tiltrådte:

Steen Birch Jensen, den 25.03.2015, .


01.12.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25489608

Navn og adresse:
NOE SERVICE A/S
Skivevej 120, 7500 Holstebro

Vedtægter ændret:

12.11.2014.

Nyt navn:

JYSK ENERGI TEKNIK A/S.

Nyt binavn: NOE SERVICE A/S.


23.05.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25489608

Navn og adresse:
NOE SERVICE A/S
Skivevej 120, 7500 Holstebro

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kristian Præstegaard, den 05.05.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Elektrontekn Karl Anders Kvist, den 05.05.2014.


15.06.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25489608

Navn og adresse:
NOE SERVICE A/S
Skivevej 120, 7500 Holstebro

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Steen Birch Jensen, den 03.06.2009.

Udtrådt af bestyrelsen:

Otto Henri Schumann, den 03.06.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kristian Præstegaard, den 03.06.2009.


09.05.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25489608

Navn og adresse:
NOE SERVICE A/S
Skivevej 120, 7500 Holstebro

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Finn Westergaard, Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Steen Birch Jensen, den 01.05.2006.


08.05.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25489608

Navn og adresse:
NOE SERVICE A/S
Skivevej 120, 7500 Holstebro

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Haunstrup Kjeldsen, den 01.05.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Finn Westergaard, den 01.05.2006.


29.07.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25489608

Navn og adresse:
NOE SERVICE A/S
Skivevej 120, 7500 Holstebro

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Otto Henri Schumann, den 19.05.2003.

Udtrådt af bestyrelsen:

Ebbe Ravn Sørensen, den 19.05.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Steen Birch Jensen (næstformand), den 19.05.2003.


11.10.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25489608

Navn og adresse:
NOE SERVICE A/S
Skivevej 120, 7500 Holstebro

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Ebbe Ravn Sørensen, den 29.04.2002, Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Otto Henri Schumann, den 29.04.2002.

Udtrådt af bestyrelsen:

Tonni Bjerrum, den 29.04.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Gårdejer Jens Haunstrup Kjeldsen, den 29.04.2002.


24.07.2000 Nye selskaber

CVR-nummer: 25489608

Navn og adresse:
NOE SERVICE A/S
Skivevej 120, 7500 Holstebro

Stiftelsesdato:

19.06.2000.

Seneste vedtægtsdato:

19.06.2000.

Kapital:

kr. 5.000.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 5.000.000,00 til kurs 300,00.

Stifter:

Nordvestjysk Elforsyning A.m.b.a, Skivevej 120, 7500 Holstebro, den 19.06.2000.

Bestyrelse:

Gårdejer Tonni Bjerrum (formand), den 19.06.2000, Viceborgmester, herreekviperingshandler Otto Henri Schumann (næstformand), den 19.06.2000, Ebbe Ravn Sørensen, den 19.06.2000.

Direktion:

Elforsyningschef Flemming Poulsen, den 19.06.2000.

Selskabet tegnes af: Bestyrelsens formand i forening med næstformanden, eller bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller bestyrelsens næstformand i forening med en direktør, eller to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

CVR-NR. 12292511 REVISIONSKONTORET LEMVIG- THYBORØN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Enggården, 7620 Lemvig, den 19.06.2000.

Første regnskabsår:

19.06.2000 - 31.12.2000.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
19.06.2000
11.11.2014
NOE SERVICE A/S
Adresse
Fra
Til
19.06.2000
29.11.2018
Skivevej 120
Måbjerg 7500 Holstebro
Branchekode
Fra
Til
01.01.2001
31.12.2007
453100 El-installation
19.06.2000
31.12.2000
980000 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
30.05.2017
18.10.2018
30.05.2017
12.11.2014
29.05.2017
12.11.2014
Periode:
Ansatte
Årsværk
2. kvt2019
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2019
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk


1. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2017
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2017
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2017
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2017
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2016
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2016
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2016
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2016
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2015
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2015
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2015
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2013
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2013
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2013
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2013
10-19 medarbejdere
4. kvt2012
20-49 medarbejdere
3. kvt2012
20-49 medarbejdere
2. kvt2012
20-49 medarbejdere
1. kvt2012
20-49 medarbejdere
4. kvt2011
20-49 medarbejdere
3. kvt2011
20-49 medarbejdere
2. kvt2011
20-49 medarbejdere
1. kvt2011
20-49 medarbejdere
4. kvt2010
50-99 medarbejdere
3. kvt2010
50-99 medarbejdere
2. kvt2010
50-99 medarbejdere
1. kvt2010
50-99 medarbejdere
4. kvt2009
50-99 medarbejdere
3. kvt2009
50-99 medarbejdere
2. kvt2009
50-99 medarbejdere
1. kvt2009
20-49 medarbejdere
4. kvt2008
20-49 medarbejdere
3. kvt2008
20-49 medarbejdere
2. kvt2008
20-49 medarbejdere
1. kvt2008
20-49 medarbejdere
4. kvt2007
20-49 medarbejdere
3. kvt2007
20-49 medarbejdere
2. kvt2007
20-49 medarbejdere
1. kvt2007
20-49 medarbejdere
4. kvt2006
20-49 medarbejdere
3. kvt2006
20-49 medarbejdere
2. kvt2006
20-49 medarbejdere
1. kvt2006
20-49 medarbejdere
4. kvt2005
20-49 medarbejdere
3. kvt2005
20-49 medarbejdere
2. kvt2005
20-49 medarbejdere
1. kvt2005
20-49 medarbejdere
4. kvt2004
20-49 medarbejdere
3. kvt2004
20-49 medarbejdere
2. kvt2004
20-49 medarbejdere
1. kvt2004
20-49 medarbejdere
4. kvt2003
20-49 medarbejdere
3. kvt2003
20-49 medarbejdere
2. kvt2003
20-49 medarbejdere
1. kvt2003
20-49 medarbejdere
4. kvt2002
20-49 medarbejdere
3. kvt2002
20-49 medarbejdere
2. kvt2002
20-49 medarbejdere
1. kvt2002
20-49 medarbejdere
4. kvt2001
20-49 medarbejdere
3. kvt2001
20-49 medarbejdere
2. kvt2001
20-49 medarbejdere
1. kvt2001
0 medarbejdere