Skip to main content

ENERGI RANDERS NET A/S

CVR-nummer

25481976

Adresse

Agerskellet 7

Postnummer og by

8900 Randers C

Startdato

26.06.2000

Ophørsdato

17.01.2006

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Telefon

89114811

Fax

89114800

Mail

energiranders@energiranders.dk

Kommune

Randers

Branchekode

401300 Distribution af og handel med elektricitet

Formål

Selskabets formål er at drive netvirksomhed i henhold til bevilling eller elforsyningsloven. Selskabet kan herudover drive transmissionsvirksomhed, såfremt aktiviteten udøves i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

26.06.2000

Registreret Kapital

10.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.2000 - 31.12.2000

Tegningsregel

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Dato: 20.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.04.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF


Ophørte p-enheder

Navn

ENERGI RANDERS NET A/S

P-nummer

Adresse

Agerskellet 7

Postnummer og by

8900 Randers C

Startdato

26.06.2000

Ophørsdato

17.01.2006

Branchekode

401300 Distribution af og handel med elektricitet

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

89114811

Mail

energiranders@energiranders.dk


24.01.2006 Statusændring

CVR-nummer: 25481976

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS NET A/S
Agerskellet 7, 8900 Randers

Selskabet opløst ved fusion med CVR-NR. 27734774 ENERGI RANDERS NET 60 KV A/S, CVR-NR. 26131057 ENERGI HOBRO NET A/S, CVR-NR. 27734677 ENERGI HOBRO NET 60 KV A/S, til nyt selskab CVR-NR. 29312435 ENERGI RANDERS NET A/S.


11.07.2005 Statusændring

CVR-nummer: 25481976

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS NET A/S
Agerskellet 7, 8900 Randers

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 25481976 ENERGI RANDERS NET A/S.
CVR-NR. 27734774 ENERGI RANDERS NET 60 KV A/S.
CVR-NR. 26131057 ENERGI HOBRO NET A/S.
CVR-NR. 27734677 ENERGI HOBRO NET 60 KV A/S.
samt et nyt selskab.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


19.08.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25481976

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS NET A/S
Agerskellet 7, 8900 Randers

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karen Mathilde Nielsen, den 01.08.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ulrik Bo Rasmussen, den 01.08.2004.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Ulrik Bo Rasmussen, den 01.08.2004, for Karen Mathilde Nielsen.


22.01.2002 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25481976

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS NET A/S
Agerskellet 7, 8900 Randers

Bestyrelse:

Fratrådt som valgt af generalforsamling, tiltrådt som valgt af generalforsamling: næstformand Tove Sanna Laursen

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Christian Clemensen, Ellen Petersen, Egon Søjberg, Palle Hansen, Karsten Skjødt-Jakobsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Peter Huuse Sørensen (formand), Direktør Søren Einar Fischer Jensen, Sven Erik Weis, Produktionsleder Søren Sørensen, Borgmester Keld Hüttel.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Karen Mathilde Jensen (Suppleant:, Ulrik Bo Rasmussen, Kærgade 62A, 8900 Randers), Kaj Børresen, Udbyhøjvej 496C, 8900 Randers (Suppleant:, Steen Nielsen), Helge Krogh Rasmussen (Suppleant:, Erik Møller Pedersen, Lindbjergvej 12, 8900 Randers), Tom B. Hansen, Strømhusvej 3, 8900 Randers (Suppleant:, Johan Peter Mogensen).


19.07.2000 Nye selskaber

CVR-nummer: 25481976

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS NET A/S
Agerskellet 7, 8900 Randers

Stiftelsesdato:

26.06.2000.

Seneste vedtægtsdato:

26.06.2000.

Kapital:

kr. 10.000.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 10.000.000,00 til kurs 876,00.

Stifter:

Randers Byråd, den 26.06.2000.

Bestyrelse:

Udvalgsformand Tove Sanna Laursen (formand), den 26.06.2000, Søren Christian Clemensen, den 26.06.2000, Kontorchef Villy Ellermann, den 26.06.2000, Palle Hansen, den 26.06.2000, Ellen Petersen, den 26.06.2000, Egon Søjberg, den 26.06.2000, Direktør Karsten Skjødt-Jakobsen, den 26.06.2000.

Direktion:

Direktør Hans Hansen Høyrup, den 26.06.2000.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Smedevej 1 B, 9500 Hobro, den 26.06.2000.

Første regnskabsår:

01.01.2000 - 31.12.2000.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Status
Fra
Til
26.06.2000
16.01.2006
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2003
31.12.2004
401100 Produktion af elektricitet
26.06.2000
31.12.2002
401000 Elforsyning
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2005
5-9 medarbejdere
3. kvt2005
5-9 medarbejdere
2. kvt2005
5-9 medarbejdere
1. kvt2005
5-9 medarbejdere
4. kvt2004
5-9 medarbejdere


3. kvt2004
2-4 medarbejdere
2. kvt2004
2-4 medarbejdere
1. kvt2004
2-4 medarbejdere
4. kvt2003
2-4 medarbejdere
3. kvt2003
2-4 medarbejdere