Skip to main content

SENRUSTA ApS

CVR-nummer

25376978

Adresse

Håndværkervej 7

Postnummer og by

4652 Hårlev

Startdato

08.05.2000

Ophørsdato

10.08.2011

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Opløst efter fusion

Telefon

56654146

Fax

56630046

Mail

sen.senrusta@get2net.dk

Kommune

Stevns

Branchekode

257200 Fremstilling af låse og hængsler

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for produktudvikling, produktion, salg samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

12.11.2007

Registreret Kapital

1.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.2000 - 31.12.2000
Dato: 10.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 01.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

Senrusta ApS

P-nummer

Adresse

Håndværkervej 7

Postnummer og by

4652 Hårlev

Startdato

02.07.2000

Ophørsdato

10.08.2011

Branchekode

257200 Fremstilling af låse og hængsler

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

56654146

Mail

sen.senrusta@get2net.dk

Navn

SENRUSTA ApS

P-nummer

Adresse

Sundvej 12

Postnummer og by

4600 Køge

Startdato

08.05.2000

Ophørsdato

01.07.2000

Branchekode

702040 Udlejning af erhvervsejendomme

Reklamebeskyttelse

Nej


07.09.2011 Statusændring

CVR-nummer: 25376978

Navn og adresse:
SENRUSTA ApS
Håndværkervej 7, 4652 Hårlev

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 13898731 CARL F INTERNATIONAL A/S.


07.06.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25376978

Navn og adresse:
SENRUSTA ApS
Håndværkervej 7, 4652 Hårlev

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 13898731 CARL F INTERNATIONAL A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene KØBENHAVNS BESLAG & VÆRKTØJ A/S, HOLSTEBRO VÆRKTØJSMAGASIN A/S, DANSK VÆRKTØJ & BESLAG A/S, CARL F A/S.
CVR-NR. 47763428 JØRGEN SCHMIDT TRADING BIRKERØD A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnet COOL-LINE OF DENMARK A/S.
CVR-NR. 25376978 SENRUSTA ApS (ophørende).
Kapitalejerne i.
CVR-NR. 13898731 CARL F INTERNATIONAL A/S.
CVR-NR. 47763428 JØRGEN SCHMIDT TRADING BIRKERØD A/S.
CVR-NR. 25376978 SENRUSTA ApS, har i enighed
besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om
kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen.
Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for
bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er
stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer
inden 4 uger efter at den endelige beslutning om fusion
er truffet.


22.02.2010 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 25376978

Navn og adresse:
SENRUSTA ApS
Håndværkervej 7, 4652 Hårlev

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Interessentskabet af 1. januar 2001 Statsautoriseret Revisionsvirksomhed, den 02.02.2010.

Indtrådt i revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Stationsparken 31, 2600 Glostrup, den 02.02.2010.


05.11.2008 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25376978

Navn og adresse:
SENRUSTA ApS
Håndværkervej 7, 4652 Hårlev

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 05.11.2008.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 05.11.2008.


14.04.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25376978

Navn og adresse:
SENRUSTA ApS
Håndværkervej 7, 4652 Hårlev

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hans Christian Petersen, den 01.04.2008.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Thomas Villum Folmann (adm. dir), den 01.04.2008.
23.01.2008 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 25376978

Navn og adresse:
SENRUSTA ApS
Håndværkervej 7, 4652 Hårlev

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 23.01.2008.

Indtrådt i revisionen:

MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Bregentvedvej 22, 4690 Haslev, den 23.01.2008.


13.11.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25376978

Navn og adresse:
SENRUSTA ApS
Håndværkervej 7, 4652 Hårlev

Direktion:

Direktørsuppleant:

Fratrådt som suppleant:

Jørgen Hørup Henriksen, den 24.09.2007.


13.11.2007 Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25376978

Navn og adresse:
SENRUSTA ApS
Håndværkervej 7, 4652 Hårlev

Vedtægter ændret:

12.11.2007.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Laurits Zangenberg, den 12.11.2007, Susanne Hørup Hansen, den 12.11.2007, Henrik Højgaard Hansen, den 12.11.2007, Jørgen Hørup Henriksen, den 12.11.2007, Karin Cecilia Nordgren, den 12.11.2007.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Hørup Henriksen, den 12.11.2007, Michael Sidenius Saunte, den 12.11.2007.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Hans Christian Petersen, den 12.11.2007.

Selskabet tegnes af direktøren.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 12.11.2007.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Vestre Havnepromenade 1A, postboks 710, 9100 Aalborg, den 12.11.2007.


17.10.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25376978

Navn og adresse:
SENRUSTA ApS
Håndværkervej 7, 4652 Hårlev

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Jørgen Hørup Henriksen, den 24.09.2007.

Indtrådt i direktionen:

Jørgen Hørup Henriksen (adm. dir.), den 24.09.2007.

Direktørsuppleant:

Fratrådt som suppleant:

Jørgen Hørup Henriksen, den 24.09.2007.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 25376978

Navn og adresse:
SENRUSTA ApS
Håndværkervej 7, 4652 Hårlev

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


15.06.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25376978

Navn og adresse:
SENRUSTA ApS
Håndværkervej 7, 4652 Hårlev

Vedtægter ændret:

23.05.2006.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Laurits Zangenberg, den 23.05.2006.

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Stig Jakobsen, den 23.05.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Karin Cecilia Nordgren, den 23.05.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Laurits Zangenberg, den 23.05.2006.

Indtrådt i direktionen:

Markedschef Michael Sidenius Saunte, den 23.05.2006.

Direktørsuppleant:

Tiltrådt som suppleant:

Jørgen Hørup Henriksen, den 23.05.2006.

Selskabet tegnes af af 1) direktør Jørgen Hørup Henriksen, 2) bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen samt 3) af den samlede bestyrelse.


11.01.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25376978

Navn og adresse:
SENRUSTA ApS
Håndværkervej 7, 4652 Hårlev

Vedtægter ændret:

11.01.2006.

Selskabet tegnes af 1) direktør Jørgen Hørup Henriksen, 2) en direktør og to bestyrelsesmedlemmer samt 3) af den samlede bestyrelse.


15.12.2005 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 25376978

Navn og adresse:
SENRUSTA ApS
Håndværkervej 7, 4652 Hårlev

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 25542851 ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 12.12.2005.

Indtrådt i revisionen:

MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Bregentvedvej 22, 4690 Haslev, den 12.12.2005.


02.12.2005 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25376978

Navn og adresse:
SENRUSTA ApS
Sundvej 12, 4652 Hårlev

Vedtægter ændret:

23.11.2005.

Ny adresse:

Håndværkervej 7, 4652 Hårlev.

Ny kommune:

Vallø.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Peter Stig Jakobsen (formand), den 23.11.2005, Susanne Hørup Hansen, den 23.11.2005, Henrik Højgaard Hansen, den 23.11.2005, Jørgen Hørup Henriksen, den 23.11.2005, Adm. direktør Laurits Zangenberg, den 23.11.2005.

Selskabet tegnes af af 1) en direktør og to bestyrelsesmedlemmer, 2) en direktør og formanden for bestyrelsen samt 3) af den samlede bestyrelse.


15.06.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25376978

Navn og adresse:
SENRUSTA ApS
Sundvej 12, 4600 Køge

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Laurits Zangenberg (adm. dir), den 08.06.2005.


04.07.2002 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25376978

Navn og adresse:
SENRUSTA ApS
Sundvej 12, 4600 Køge

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Jørgen Hørup Henriksen (Direktør).


23.05.2000 Nye selskaber

CVR-nummer: 25376978

Navn og adresse:
SENRUSTA ApS
Sundvej 12, 4600 Køge

Stiftelsesdato:

08.05.2000.

Seneste vedtægtsdato:

08.05.2000.

Kapital:

kr. 1.000.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 1.000.000,00 til kurs 2.089,17.

Stifter:

Niels Jørgen Hørup Henriksen, den 08.05.2000.

Direktion:

Niels Jørgen Hørup Henriksen, den 08.05.2000.

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Revision:

REVISORGÅRDEN KØGE I/S, Ørnevej 002-000, 4600 Køge, den 08.05.2000.

Første regnskabsår:

01.01.2000 - 31.12.2000.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
02.12.2005
31.12.2006
Håndværkervej 7 4652 Hårlev
08.05.2000
01.12.2005
Sundvej 12 4600 Køge
Status
Fra
Til
08.05.2000
09.08.2011
Normal
Branchekode
Fra
Til
02.07.2000
31.12.2007
286320 Fremstilling af metalbeslag
01.07.2000
01.07.2000
702040 Udlejning af erhvervsejendomme
08.05.2000
30.06.2000
980000 Uoplyst
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2010
0 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2010
2-4 medarbejdere
2. kvt2010
10-19 medarbejdere
1. kvt2010
20-49 medarbejdere
4. kvt2009
20-49 medarbejdere


3. kvt2009
10-19 medarbejdere
2. kvt2009
20-49 medarbejdere
1. kvt2009
20-49 medarbejdere
4. kvt2008
50-99 medarbejdere
3. kvt2008
10-19 medarbejdere
2. kvt2008
20-49 medarbejdere
1. kvt2008
20-49 medarbejdere
4. kvt2007
20-49 medarbejdere
3. kvt2007
20-49 medarbejdere
2. kvt2007
20-49 medarbejdere
1. kvt2007
20-49 medarbejdere
4. kvt2006
20-49 medarbejdere
3. kvt2006
20-49 medarbejdere
2. kvt2006
20-49 medarbejdere
1. kvt2006
20-49 medarbejdere
4. kvt2005
20-49 medarbejdere
3. kvt2005
20-49 medarbejdere
2. kvt2005
10-19 medarbejdere
1. kvt2005
10-19 medarbejdere
4. kvt2004
10-19 medarbejdere
3. kvt2004
10-19 medarbejdere
2. kvt2004
10-19 medarbejdere
1. kvt2004
10-19 medarbejdere
4. kvt2003
10-19 medarbejdere
3. kvt2003
10-19 medarbejdere
2. kvt2003
10-19 medarbejdere
1. kvt2003
10-19 medarbejdere
4. kvt2002
10-19 medarbejdere
3. kvt2002
10-19 medarbejdere
2. kvt2002
20-49 medarbejdere
1. kvt2002
20-49 medarbejdere
4. kvt2001
20-49 medarbejdere
3. kvt2001
20-49 medarbejdere
2. kvt2001
20-49 medarbejdere
1. kvt2001
20-49 medarbejdere
4. kvt2000
20-49 medarbejdere
3. kvt2000
10-19 medarbejdere