Skip to main content

BALS ApS

CVR-nummer

25297229

Adresse

c/o Birgitte Als
Rønnevangen 216

Postnummer og by

8471 Sabro

Startdato

01.04.2000

Ophørsdato

04.08.2017

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Opløst efter erklæring

Kommune

Aarhus

Branchekode

692000 Bogføring og revision: skatterådgivning

Formål

Selskabets formål er at drive handel og industri.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

26.08.2014

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.04.2000 - 30.06.2001

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

Birgitte Als
Rønnevangen 216
8471 Sabro
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 04.08.2017Dato: 12.10.2016
Periode: 01.07.2015 - 30.06.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 19.10.2015
Periode: 01.07.2014 - 30.06.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 10.09.2014
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 28.08.2013
Periode: 01.07.2012 - 30.06.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 13.09.2012
Periode: 01.07.2011 - 30.06.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 23.09.2011
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.09.2010
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.10.2009
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.09.2008
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.09.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.09.2006
Periode: 01.07.2005 - 30.06.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.11.2005
Periode: 01.07.2004 - 30.06.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.10.2004
Periode: 01.07.2003 - 30.06.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.09.2003
Periode: 01.07.2002 - 30.06.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.09.2002
Periode: 01.07.2001 - 30.06.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.10.2001
Periode: 01.04.2000 - 30.06.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

BALS ApS

P-nummer

Adresse

c/o Birgitte Als
Rønnevangen 216

Postnummer og by

8471 Sabro

Startdato

01.04.2000

Ophørsdato

04.08.2017

Branchekode

692000 Bogføring og revision: skatterådgivning

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

86219818


04.08.2017 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 25297229

Navn og adresse:
BALS ApS
c/o Birgitte Als, Rønnevangen 216, 8471 Sabro

Virksomheden er opløst ved erklæring, jf. selskabslovens § 216

Direktion:

Fratrådte:

Birgitte Als, den 04.08.2017.


15.09.2014 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 25297229

Navn og adresse:
BALS ApS
c/o Birgitte Als, Rønnevangen 216, 8471 Sabro

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Redmark Statsautoriseret REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 26.08.2014.


15.09.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25297229

Navn og adresse:
BALS ApS
c/o Birgitte Als, Rønnevangen 216, 8471 Sabro

Vedtægter ændret:

26.08.2014.


26.06.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25297229

Navn og adresse:
BALS ApS
c/o Birgitte Als, Krogagre 29, 8471 Sabro

Ny adresse:

c/o Birgitte Als, Rønnevangen 216, 8471 Sabro.


23.05.2014 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25297229

Navn og adresse:
BALS ApS
c/o Birgitte Als, Krogagre 29, 8240 Risskov

Revision:

Udtrådt af revisionen:

RGDREVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 23.05.2014.

Indtrådt i revisionen:

Redmark Statsautoriseret REVISIONSPARTNERSELSKAB, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V, den 23.05.2014.
14.10.2008 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 25297229

Navn og adresse:
BALS ApS
c/o Birgitte Als, Krogagre 29, 8240 Risskov

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CITY REVISION ÅRHUS I/S, den 01.10.2008.

Indtrådt i revisionen:

RGDREVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Kystvejen 29, 8000 Århus C, den 01.10.2008.


24.09.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25297229

Navn og adresse:
BALS ApS
c/o Birgitte Als, Krogagre 29, 8240 Risskov

Vedtægter ændret:

09.09.2003.


29.05.2000 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 25297229

Navn og adresse:
JUT NR. 2018 ApS
c/o Dragsted Schlüter Aros advokatfirma, Frue Kirkeplads 4, 8240 Risskov

Vedtægter ændret:

24.05.2000.

Nyt navn:

BALS ApS.

Ny adresse:

c/o Birgitte Als, Krogagre 29, 8240 Risskov.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erik Jensen, den 24.05.2000.

Indtrådt i direktionen:

Birgitte Als, den 24.05.2000.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Poul Bak Revisionsfirma I/S, statsaut. revisorer, den 24.05.2000.

Indtrådt i revisionen:

CITY REVISION I/S, Statsautoriserede revisorer, Mejlgade 10, postboks 624, 8100 Århus C, den 24.05.2000.

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06.

Første regnskabsår:

01.04.2000 - 30.06.2001.


08.05.2000 Nye selskaber

CVR-nummer: 25297229

Navn og adresse:
JUT NR. 2018 ApS
c/o Dragsted Schlüter Aros advokatfirma, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C

Stiftelsesdato:

01.04.2000.

Seneste vedtægtsdato:

01.04.2000.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

Advokat Erik Jensen, den 01.04.2000.

Direktion:

Advokat Erik Jensen, den 01.04.2000.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

Poul Bak Revisionsfirma I/S, statsaut. revisorer, Vesterbro Torv 10, 8000 Århus C, den 01.04.2000.

Første regnskabsår:

01.04.2000 - 30.09.2001.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.04.2000
23.05.2000
JUT NR. 2018 ApS
Adresse
Fra
Til
24.05.2000
25.06.2014
c/o Birgitte Als
Krogagre 29 8240 Risskov
01.04.2000
23.05.2000
c/o Dragsted Schlüter Aros advokatfirma
Frue Kirkeplads 4 8000 Århus C
Status
Fra
Til
01.04.2000
03.08.2017
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.06.2000
31.12.2007
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed
01.04.2000
31.05.2000
980000 Uoplyst