Skip to main content

Granly Himmerland A/S

CVR-nummer

25269195

Adresse

Rapsmarken 1

Postnummer og by

9670 Løgstør

Startdato

28.11.2013

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Telefon

30668801

Mail

info@granly-as.dk

Kommune

Vesthimmerlands

Branchekode

433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Formål

Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed, primært som tømrer- og snedkervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

02.06.2017

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

28.11.2013 - 31.12.2014

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Direktion

(Direktør)
Henrik Sørensen
Fredensgade 14
9670 Løgstør

Bestyrelse

(Formand)
Mogens Christensen
Kettrupvej 124
Kettrup
9690 Fjerritslev
Valgform: Generalforsamling

Peter Kirch Jakobsen
Dalhøjen 76
9690 Fjerritslev
Valgform: Generalforsamling

Henrik Sørensen
Fredensgade 14
9670 Løgstør
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

Peter Kaas Homann
Michel Wester 10
Klitmøller
7700 Thisted

Legale Ejere

SØRENSEN BYG Holding ApS
Fredensgade 14
9670 Løgstør
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Ændringsdato: 02.06.2017

GRANLY HANDEL OG FINANS ApS
Kettrupvej 124
Kettrup
9690 Fjerritslev
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Ændringsdato: 02.06.2017


Ophørte legale ejere

Peter Kaas Homann
Michel Wester 10
Klitmøller
7700 Thisted
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 27.12.2016Reelle Ejere

Henrik Sørensen
Fredensgade 14
9670 Løgstør
Ejerandel: 50,00%
Stemmerettigheder: 50,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 02.06.2017

Mogens Christensen
Kettrupvej 124
Kettrup
9690 Fjerritslev
Ejerandel: 50,00%
Stemmerettigheder: 50,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 02.06.2017

Dato: 02.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 13.06.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 16.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 11.04.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.2015
Periode: 28.11.2013 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Navn

Granly Himmerland A/S

P-nummer

Adresse

Rapsmarken 1

Postnummer og by

9670 Løgstør

Startdato

28.11.2013

Branchekode

433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Reklamebeskyttelse

Nej
22.06.2017 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25269195

Navn og adresse:
Granly Himmerland A/S
Rapsmarken 1, 9670 Løgstør

Formål ændret: Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed, primært som tømrer- og snedkervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.
21.06.2017 Omdannelse af selskaber, Ændring i personkreds, Ændring af kapital, Ændring af adresse

CVR-nummer: 25269195

Navn og adresse:
HOTEC MACHINERY ApS
Kettrupvej 124, Kettrup, 9690 Fjerritslev

Virksomheden er omdannet til et aktieselskab med CVR-NR. 25269195
Vedtægter ændret: 02.06.2017
Nyt navn: Granly Himmerland A/S
Ny adresse: Rapsmarken 1, 9670 Løgstør
Ny kommune: Vesthimmerland
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 02.06.2017.
kr. 420.000,00, indbetalt kontant, kurs 171,43.
Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Mogens Christensen (formand), den 02.06.2017, Peter Kirch Jakobsen, den 02.06.2017, Henrik Sørensen, den 02.06.2017.

Direktion:

Fratrådte:

Mogens Christensen (adm. dir), den 02.06.2017.

Tiltrådte:

Henrik Sørensen, den 02.06.2017.


30.12.2016 Ændring af adresse, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25269195

Navn og adresse:
HOTEC MACHINERY ApS
Michel Wester 10, 7700 Thisted

Ny adresse: Kettrupvej 124, Kettrup, 9690 Fjerritslev
Ny kommune: Jammerbugt

Direktion:

Fratrådte:

Peter Kaas Homann, den 29.12.2016.

Tiltrådte:

Mogens Christensen (adm. dir), den 29.12.2016.


03.12.2013 Nye selskaber

CVR-nummer: 25269195

Navn og adresse:
HOTEC MACHINERY ApS
Michel Wester 10, Klitmøller, 7700 Thisted

Stiftelsesdato:

28.11.2013.

Seneste vedtægtsdato:

28.11.2013.

Kapital:

kr. 80.000,00.

Indbetalingsmåde:

Indbetalt kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

Peter Kaas Homann, den 28.11.2013.

Direktion:

Peter Kaas Homann, den 28.11.2013.

Selskabet tegnes af direktøren.

Første regnskabsår:

28.11.2013 - 31.12.2014.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Virksomhedsnavn
Fra
Til
28.11.2013
01.06.2017
HOTEC MACHINERY ApS
Adresse
Fra
Til
30.12.2016
20.06.2017
Kettrupvej 124
Kettrup 9690 Fjerritslev
28.11.2013
29.12.2016
Michel Wester 10 7700 Thisted
Virksomhedsform
Fra
Til
28.11.2013
01.06.2017
Anpartsselskab
Branchekode
Fra
Til
17.12.2013
01.06.2017
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr
28.11.2013
16.12.2013
289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
Formål
Fra
Til
28.11.2013
21.06.2017
Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive virksomhed med produktion, køb og salg af maskiner, primært til træindu-strien samt anden virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbun-det hermed.
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
28.11.2013
01.06.2017
28.11.2013
Registreret kapital
Fra
Til
28.11.2013
01.06.2017
80.000,00
Periode:
Ansatte
Årsværk
2. kvt2019
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2019
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2018
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2018
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2018
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk


1. kvt2018
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2017
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2017
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk