Skip to main content

HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND

CVR number

25226917

Address

c/o advokat Erik Mohr Mersing
Sundkrogsgade 5

Postal code and city

2100 København Ø

Start date

16.10.1999

Business type

Erhvervsdrivende fond

Advertising protection

No

Status

Normal

Municipality

København

Activity code

889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Objects

Fondens formål er at yde hjælp til mennesker, der må anses for værdige og trængende. Indenfor denne ramme skal personer, der er syge eller gamle og sådanne, hvis økonomiske kår ikke svarer til deres opdragelse og stilling iøvrigt, have fortrinsret. Hjælpen kan også have form af støtte til projekter, herunder inden for organisationer m.v., hvis formål er at yde hjælp til sådanne personer.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

27.08.2014

Registered capital

1.459.376,00 DKK

First accounting period

01.01.1984 - 31.12.1984

Powers to bind

Fonden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening

Board of Directors

(Formand)
Erik Mohr Mersing
Gisselfeld Alle 8
2820 Gentofte
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Jørgen Rosenlund Nielsen
Hovmarksvej 13
2920 Charlottenlund
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Frank Ricard Andersen
Nattergalevej 12
2970 Hørsholm
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Beneficial owners

The directors of the board are regarded as beneficial owners

Dato: 04.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 18.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Get documents:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 27.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 16.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.07.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.06.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.07.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.07.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.07.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 11.07.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 02.07.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 09.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 27.06.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 09.07.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 18.07.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 26.05.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 10.09.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 15.12.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 15.12.1986
Periode: 01.01.1984 - 31.12.1984
Order document:
Årsrapport mv.
Name

HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND

P-number

Address

c/o advokat Erik Mohr Mersing
Sundkrogsgade 5

Postal code and city

2100 København Ø

Start date

01.01.1970

Sector code

889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Advertising protection

No
01.12.2014 Øvrige ændringer

CVR number: 25226917

Navn og adresse:
HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND
c/o advokat Erik Mohr Mersing, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Fondsmyndigheden er nu Erhvervsstyrelsen.
Fondens fondsmyndighed er ændret fra Civilstyrelsen til Erhvervsstyrelsen i medfør af, at § 24 i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014, er trådt i kraft den 1. december 2014.


09.09.2014 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR number: 25226917

Navn og adresse:
HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND
c/o advokat Erik Mohr Mersing, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

27.08.2014.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.159.376,00 indbetalt kontant.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.459.376,00.


04.06.2014 Øvrige ændringer

CVR number: 25226917

Navn og adresse:
HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND
c/o advokat Erik Mohr Mersing, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

21.05.2014. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 28.05.2014.


05.07.2012 Ændring i revision

CVR number: 25226917

Navn og adresse:
HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND
c/o advokat Erik Mohr Mersing, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS DANMARKSTATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.


06.01.2012 Øvrige ændringer

CVR number: 25226917

Navn og adresse:
HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND
c/o advokat Erik Mohr Mersing, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

07.12.2011. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 03.01.2012.
15.05.2002 Ændring af adresse

CVR number: 25226917

Navn og adresse:
HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND
c/o advokat Erik Mohr Mersing, Rådhuspladsen 14, 2100 København Ø

Ny adresse:

c/o advokat Erik Mohr Mersing, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.


30.10.2001 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 25226917

Navn og adresse:
HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND
c/o advokat Erik Mohr Mersing, Rådhuspladsen 14, 1550 Rådhuspladsen

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Erik Mohr Mersing, den 29.10.2001.


09.10.2001 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR number: 25226917

Navn og adresse:
HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND
c/o advokat Erik Mohr Mersing, Rådhuspladsen 14, 1550 Rådhuspladsen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 17.09.2001.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 12523246 GROTHEN & PERREGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, den 17.09.2001.


16.06.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 25226917

Navn og adresse:
HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND
c/o advokat Erik Mohr Mersing, Rådhuspladsen 14, 1550 Rådhuspladsen

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Oluf Vagn Møller, den 10.01.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Finansdirektør Frank Ricard Andersen, den 25.02.1998.


08.12.1997 Øvrige ændringer

CVR number: 25226917

Navn og adresse:
HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND
c/o advokat Erik Mohr Mersing, Rådhuspladsen 14, 1550 Rådhuspladsen

Vedtægter ændret:

30.06.1997. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 08.08.1997.


10.01.1995 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR number: 25226917

Navn og adresse:
HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND
c/o advokat Erik Mohr Mersing, Rådhuspladsen 14, 1550 Rådhuspladsen

Vedtægter ændret:

09.12.1994. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 27.12.1994.

Kapitalforhøjelse:

kr. 300.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud.

Kapitalen udgør herefter kr. 300.000,00.


28.07.1994 Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR number: 25226917

Navn og adresse:
HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND
c/o advokatfirmaet Kromann & Munter, Rådhuspladsen 14, 1550 Rådhuspladsen

Ny adresse:

c/o advokat Erik Mohr Mersing, Rådhuspladsen 14, 1550 København V.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Jørgen Rosenlund Nielsen.


24.08.1993 Ændring i personkreds

CVR number: 25226917

Navn og adresse:
HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND
c/o advokat Erik Mohr Mersing, Advokatfirmaet Kromann & Munter, Rådhuspladsen 14, 1550 Rådhuspladsen

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Børge Junker


02.08.1990 Ændring af adresse

CVR number: 25226917

Navn og adresse:
HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND
c/o advokat Erik Mohr Mersing Dr. Tværgade 16, 1302 Dronningens Tværgade

Ny adresse:

c/o advokat Erik Mohr Mersing, Advokatfirmaet Kromann & Munter, Rådhuspladsen 14, 1550 Købanhavn V


27.08.1986 Nye selskaber

CVR number: 25226917

Navn og adresse:
HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND
c/o advokat Erik Mohr Mersing Dr. Tværgade 16, 1302 Dronningens Tværgade

Fondsmyndighed:

Justitsministeriet

Vedtægtsdato:

14.11.1955

Kapital:

kr. 0,00

Indbetalingsmåde:

Bestyrelse:

Grosserer Ole Børge Junker, Direktør Oluf Vagn Møller c/o Munksgaards Forlag A/S, Nørre Søgade 35, 1270 København V, Advokat Erik Mohr Mersing

Fonden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i
forening

Revision:

RevisorCentret I/S, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Address
From
Till
16.10.1999
14.05.2002
c/o advokat Erik Mohr Mersing
Rådhuspladsen 14 1550 København V
Activity code
From
Till
16.10.1999
31.12.2007
853290 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold
Registered capital
From
Till
24.07.1992
26.08.2014
300.000,00 DKK
Period:
Employees
Full-time equivalent
3. QTR 2019
2-4 employees
1 FTEs
2. QTR 2019
2-4 employees
1 FTEs
1. QTR 2019
2-4 employees
1 FTEs
4. QTR 2018
0 employees
0 FTEs
3. QTR 2018
2-4 employees
1 FTEs


2. QTR 2018
2-4 employees
1 FTEs
1. QTR 2018
2-4 employees
1 FTEs
4. QTR 2017
2-4 employees
1 FTEs
3. QTR 2017
2-4 employees
1 FTEs
2. QTR 2017
2-4 employees
1 FTEs
1. QTR 2017
2-4 employees
1 FTEs
3. QTR 2016
2-4 employees
1 FTEs
2. QTR 2016
2-4 employees
1 FTEs
1. QTR 2016
2-4 employees
1 FTEs
4. QTR 2015
2-4 employees
1 FTEs
3. QTR 2015
2-4 employees
1 FTEs
2. QTR 2015
2-4 employees
1 FTEs
1. QTR 2015
2-4 employees
1 FTEs
4. QTR 2014
2-4 employees
1 FTEs
1. QTR 2014
1 employees
3. QTR 2013
1 employees
2. QTR 2013
1 employees
1. QTR 2013
1 employees
4. QTR 2012
1 employees
3. QTR 2012
1 employees
2. QTR 2012
1 employees
1. QTR 2012
1 employees
3. QTR 2011
1 employees
2. QTR 2011
1 employees
1. QTR 2011
1 employees
3. QTR 2010
0 employees
2. QTR 2010
0 employees
1. QTR 2010
0 employees
4. QTR 2009
0 employees