Skip to main content

SKYCITY INTERNATIONAL ApS

CVR-nummer

25130995

Adresse

Holbergsgade 14, 2. tv.

Postnummer og by

1057 København K

Startdato

01.01.2000

Ophørsdato

18.06.2010

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telefon

33330770

Fax

33330880

Kommune

København

Branchekode

642030 Gennemløbsholdingselskaber

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i selskaber der driver kasinovirksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

12.02.2008

Registreret Kapital

200.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.2000 - 30.06.2000
Dato: 22.06.2010
Periode: 01.07.2009 - 21.02.2010
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 12.11.2009
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.11.2008
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Hent dokumenter:
Koncernregnskab
PDF

Dato: 18.11.2008
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.02.2008
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 04.01.2007
Periode: 01.07.2005 - 30.06.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.12.2005
Periode: 01.07.2004 - 30.06.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.12.2004
Periode: 01.07.2003 - 30.06.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.12.2003
Periode: 01.07.2002 - 30.06.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.01.2003
Periode: 01.07.2001 - 30.06.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.12.2001
Periode: 01.07.2000 - 30.06.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.01.2001
Periode: 01.01.2000 - 30.06.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

SKYCITY INTERNATIONAL ApS

P-nummer

Adresse

Holbergsgade 14, 2. tv.

Postnummer og by

1057 København K

Startdato

01.01.2000

Ophørsdato

18.06.2010

Branchekode

642030 Gennemløbsholdingselskaber

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

33330770


22.06.2010 Statusændring

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKYCITY INTERNATIONAL ApS
Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 Holbergsgade

Binavn:

SKY CITY INTERNATIONAL ApS (SKYCITY INTERNATIONAL ApS) I LIKVIDATION.

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


17.11.2009 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKYCITY INTERNATIONAL ApS
Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 Holbergsgade

Binavn:

SKY CITY INTERNATIONAL ApS (SKYCITY INTERNATIONAL ApS) I LIKVIDATION.

Likvidation vedtaget 05.11.2009.

Tiltrådt som likvidator:

Alistair Bruce Ryan, 6 Melford Street, St Marys Bay, Auckland, New Zealand, den 05.11.2009.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


04.09.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKYCITY INTERNATIONAL ApS
Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 Holbergsgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hong Hanh Pham, den 25.06.2009, Ole Meier Sørensen, den 25.06.2009, Elmar Toime, den 25.06.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Alistair Bruce Ryan (formand), den 25.06.2009, Richard Stephen Smyth, den 25.06.2009.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Alistair Bruce Ryan, den 25.06.2009, for Elmar Toime.


10.11.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKYCITY INTERNATIONAL ApS
Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 Holbergsgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Birgitte Kreiborg Holst, den 30.10.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ole Meier Sørensen, den 30.10.2008.


25.06.2008 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKYCITY INTERNATIONAL ApS
Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 Holbergsgade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 30.06.2005.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 30.06.2005.
17.03.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKYCITY INTERNATIONAL ApS
Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 Holbergsgade

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Hong Hanh Pham, den 21.12.2007.


18.02.2008 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKYCITY INTERNATIONAL ApS
Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 Holbergsgade

Vedtægter ændret:

12.02.2008.

Den under 04.02.2008 fremsendte anmodning til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling om opløsning af selskabet, er tilbagetaget.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christian Ulrich Brandt Birger-Christensen, den 21.12.2007.


04.02.2008 Statusændring

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKYCITY INTERNATIONAL ApS
Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 Holbergsgade

Anmodning om opløsning, jf. anpartsselskabslovens § 60, jf. § 61 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 04.02.2008.


25.07.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKYCITY INTERNATIONAL ApS
Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 Holbergsgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jochem van Rijn, den 25.07.2007, Evan Welch Davies, den 25.07.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Christian Ulrich Brandt Birger-Christensen, den 25.07.2007, Elmar Toime, 97 Artillery Mansions, 75 Vict, London SW 1H OHY, England, Australien, den 25.07.2007. (Suppleant: Alistair Bruce Ryan, Pencarrow Avenue 30, Epsom, Auckland, New Zealand, den 25.07.2007).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Alistair Bruce Ryanden 25.07.2007, for Evan Welch Davies.


20.04.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKYCITY INTERNATIONAL ApS
Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 Holbergsgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Thomas Fredborg Nielsen, den 20.04.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Birgitte Kreiborg, den 20.04.2005.


20.07.2004 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKYCITY INTERNATIONAL ApS
Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 Holbergsgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Frederik Hansen, den 15.07.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Thomas Fredborg Nielsen, den 15.07.2004.


11.03.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKYCITY INTERNATIONAL ApS
Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 Holbergsgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Morten Svenningsen, den 08.03.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jochem van Rijn, den 08.03.2004.


18.09.2003 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKY CITY INTERNATIONAL ApS
Alhambravej 3, st., 1057 Holbergsgade

Vedtægter ændret:

18.09.2003.

Ny adresse:

Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K.

Ny kommune:

København.


18.09.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKY CITY INTERNATIONAL ApS
Alhambravej 3, st., 1826 Alhambravej

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Morten Svenningsen, den 18.09.2003.


18.09.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKY CITY INTERNATIONAL ApS
Alhambravej 3, st., 1826 Alhambravej

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Alistair Bruce Ryan, Pencarrow Avenue 30, Epsom, Auckland, New Zealand, den 18.09.2003, for Evan Welch Davies.


18.09.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKY CITY INTERNATIONAL ApS
Alhambravej 3, st., 1826 Alhambravej

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Alistair Bruce Ryan, den 18.09.2003.


18.09.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKY CITY INTERNATIONAL ApS
Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 Holbergsgade

Nyt navn:

SKYCITY INTERNATIONAL ApS.

Nyt binavn: SKY CITY INTERNATIONAL ApS (SKYCITY INTERNATIONAL ApS).


18.09.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKY CITY INTERNATIONAL ApS
Alhambravej 3, st., 1826 Alhambravej

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlem Jens Frederik Hansen, den 18.09.2003.


19.06.2003 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKY CITY INTERNATIONAL ApS
Alhambravej 3, st., 1826 Alhambravej

Vedtægter ændret:

08.05.2003.

Kapitalforhøjelse:

kr. 25.000,00 indbetalt kontant, kurs 560.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 200.000,00.


20.08.2002 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKY CITY INTERNATIONAL ApS
Alhambravej 3, st., 1826 Alhambravej

Vedtægter ændret:

27.06.2002.

Kapitalforhøjelse:

kr. 25.000,00 indbetalt kontant, kurs 160.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 175.000,00.


31.07.2001 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKY CITY INTERNATIONAL ApS
Alhambravej 3, st., 1826 Alhambravej

Vedtægter ændret:

28.06.2001.

Kapitalforhøjelse:

kr. 25.000,00 indbetalt kontant, kurs 160.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 150.000,00.


27.03.2001 Ændring af adresse

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKY CITY INTERNATIONAL ApS
Østergade 24 A, 3., 1826 Alhambravej

Vedtægter ændret:

27.03.2001.

Ny adresse:

Alhambravej 3, st., 1826 Fr.berg C.

Ny kommune:

Frederiksberg.


26.09.2000 Ændring af adresse

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
SKY CITY INTERNATIONAL ApS
c/o Intertrust (Denmark) A/S, Knabrostræde 23, 1100 Østergade

Ny adresse:

Østergade 24 A, 3., 1100 København K.


31.03.2000 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i revision

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
ApS KBIL 17 NR. 1201
c/o Advokatfirmaet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1210 Knabrostræde

Vedtægter ændret:

30.03.2000.

Nyt navn:

SKY CITY INTERNATIONAL ApS.

Ny adresse:

c/o Intertrust (Denmark) A/S, Knabrostræde 23, 1210 København K.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Andreas Stakemann, den 30.03.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Evan Welch Davies, Remuera Road 550, Remuera, Auckland, New Zealand, den 30.03.2000, Alistair Bruce Ryan, den 30.03.2000.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kim Madsen, den 30.03.2000.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 30.03.2000.

Indtrådt i revisionen:

PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, postboks 2709, 2900 Hellerup, den 30.03.2000.

Første regnskabsår:

01.01.2000 - 30.06.2000.


13.01.2000 Nye selskaber

CVR-nummer: 25130995

Navn og adresse:
ApS KBIL 17 NR. 1201
c/o Advokatfirmaet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.2000.

Seneste vedtægtsdato:

01.01.2000.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 19270939 ApS KBUS 38 NR. 3117, c/o Adv.fa. Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, den 01.01.2000.

Bestyrelse:

Peter Andreas Stakemann, den 01.01.2000.

Direktion:

Kim Madsen, den 01.01.2000.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Revision:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Østergade 11, 4000 Roskilde, den 01.01.2000.

Første regnskabsår:

01.01.2000 - 30.06.2001.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
30.03.2000
17.09.2003
SKY CITY INTERNATIONAL ApS
01.01.2000
29.03.2000
ApS KBIL 17 NR. 1201
Adresse
Fra
Til
27.03.2001
17.09.2003
Alhambravej 3, st. 1826 Frederiksberg C
26.09.2000
26.03.2001
Østergade 24 A, 3. 1100 København K
30.03.2000
25.09.2000
c/o Intertrust (Denmark) A/S
Knabrostræde 23 1210 København K
01.01.2000
29.03.2000
c/o Advokatfirmaet Stakemann
Kronprinsessegade 18 1306 København K
Status
Fra
Til
05.11.2009
17.06.2010
Under frivillig likvidation
18.02.2008
04.11.2009
Normal
04.02.2008
17.02.2008
Under tvangsopløsning
01.01.2000
03.02.2008
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2000
31.12.2007
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber
Registreret kapital
Fra
Til
27.06.2002
07.05.2003
175.000,00 DKK
28.06.2001
26.06.2002
150.000,00 DKK
01.01.2000
27.06.2001
125.000,00 DKK