Skip to main content

KØBENHAVNS KULTURBY FOND 96

CVR-nummer

24245772

Adresse

c/o Lindh Stabell Horten A/S
Ved Stranden 18
Postboks 2034

Postnummer og by

1012 København K

Startdato

16.10.1999

Ophørsdato

20.08.2003

Virksomhedsform

Erhvervsdrivende fond

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

København

Branchekode

980000 Uoplyst

Formål

Fondens formål er at planlægge og yde støtte til gennemførelse af arrangementer og projekter i anledning af, at København skal være europæisk kulturby i 1996. Arrangementerne og projekterne skal bidrage til at højne Københavns Kulturelle identitet og status og markere København som en storby med menneskelige dimensioner, hvor kulturen er en integreret del af dagligdagen. Arrangementerne og projekterne kan dels være enkeltstående, dels gå ud på at etablere varige kulturaktiviteter, således at der også udover 1996 er skabt et højere kulturelt miljø i København. I det omfang det er muligt, forudsættes arrangementerne og projekterne etableret gennem et bredt samarbejde med bl.a. offentlige institutioner,erhvervslivet, borgere og brugere af byen. Fondens formål er dernæst selv at gennemføre sådanne arrangementer og projekter, som nævnt i stk. 1, i det omfang bestyrelsen måtte beslutte dette.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

18.09.1994

Registreret Kapital

300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1992 - 31.12.1992
Dato: 22.12.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 31.10.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.09.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.10.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.08.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 17.11.1998
Periode: 01.01.1997 - 01.04.1997
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 11.09.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.11.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.09.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.05.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

KØBENHAVNS KULTURBY FOND 96

P-nummer

Adresse

c/o Lindh Stabell Horten A/S
Ved Stranden 18
Postboks 2034

Postnummer og by

1012 København K

Startdato

27.02.2001

Ophørsdato

20.08.2003

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

KØBENHAVNS KULTURBY FOND 96

P-nummer

Adresse

c/o Lindh Stabell Horten A/S
Ved Stranden 18
Postboks 2034

Postnummer og by

1012 København K

Startdato

27.02.2001

Ophørsdato

19.09.2002

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


22.12.2003 Statusændring

CVR-nummer: 24245772

Navn og adresse:
KØBENHAVNS KULTURBY FOND 96
c/o Lindh Stabell Horten A/S, Ved Stranden 18, postboks 2034, 1012

Likvidation sluttet, og fonden opløst.
Fondsmyndighedens godkendelse givet
22.12.2003.


25.08.2000 Ændring af adresse

CVR-nummer: 24245772

Navn og adresse:
KØBENHAVNS KULTURBY FOND 96
c/o Horten & Partnere A/S, Ved Stranden 18, postboks 2034, 1012

Ny adresse:

c/o Lindh Stabell Horten A/S, Ved Stranden 18, postboks 2034, 1012 København K.


28.07.1999 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 24245772

Navn og adresse:
KØBENHAVNS KULTURBY FOND 96
Amagertorv 1, 3., 1012

Ny adresse:

c/o Horten & Partnere A/S, Ved Stranden 18, postboks 2034, 1012 København K.


15.04.1997 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Statusændring

CVR-nummer: 24245772

Navn og adresse:
KØBENHAVNS KULTURBY FOND 96
Amagertorv 1, 3., 1160 Amagertorv

Likvidation vedtaget 14.03.1997.
Fondsmyndighedens godkendelse givet
01.04.1997.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Nicolai Ryberg Horten, (udnævnt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 01.04.1997), c/o Advokatfirmaet Horten & Co, Kongens Nytorv 22, 1050 København K.

Ledelsen fratrådt.
Fonden tegnes af likvidator.


05.12.1994 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 24245772

Navn og adresse:
KØBENHAVNS KULTURBY FOND 96
Amagertorv 1, 3., 1160 Amagertorv

Vedtægter ændret:

18.09.1994.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Tom Anders Ahlberg, Svend Jørgensen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Borgmester Jens Møller Johansen (næstformand). (Suppleant: Ungdomsskoleinspektør Jytte Iuel), Amtsborgmester Kristian Ebbensgaard.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Jytte Iuel for Tom Anders Ahlberg, Kristian Ebbensgaard for Svend Jørgensen.
23.08.1994 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 24245772

Navn og adresse:
KØBENHAVNS KULTURBY FOND 96
Amagertorv 1, 3., 1160 Amagertorv

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Ungdomsskoleinspektør Jytte Iuel, for Tom Anders Ahlberg, Amtsrådsmedlem Carsten Bo Jensen, for Kirsten Elisabeth Ebbensgaard, Kontorchef Grete Henius, for Bente Frost, Viceamtsborgmester Kristian Ebbensgaard, for Svend Jørgensen, Afdelingschef Poul Arendorf Bache, for Erik Jacobsen, for Jens Kramer Mikkelsen, Amtsrådsmedlem Bent Larsen, for Bjarne Prangsgaard, Kontorfunktionær Hanna Jensen, for Vibeke Storm Rasmussen, Borgmester Kai Aage Ørnskov, for Kjeld Henry Rasmussen, Forhenv. minister Grethe Rostbøll, for John Herbert Winther.


13.04.1994 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 24245772

Navn og adresse:
FONDEN KULTURBY 96
Amagertorv 1, 3., 1160 Amagertorv

Vedtægter ændret:

09.02.1994. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 13.04.1994.

Nyt navn:

KØBENHAVNS KULTURBY FOND 96.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Kaalund, Ib Vindelev.

Indtrådt i bestyrelsen:

Borgmester Bente Frost, Amtsrådsmedlem Svend Jørgensen, Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen, Borgmester Kjeld Henry Rasmussen.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Generalsekretær Trevor Vernon Davies.

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af tre medlemmer af bestyrelsen eller af direktøren (generalsekretæren) sammen med to medlemmer af bestyrelsen.


24.08.1993 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 24245772

Navn og adresse:
FONDEN KULTURBY 96
Amagertorv 13, 1160 Amagertorv

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Harder Rasmussen

Indtrådt i bestyrelsen:

Departementschef Erik Jacobsen


06.03.1992 Nye selskaber

CVR-nummer: 24245772

Navn og adresse:
FONDEN KULTURBY 96
Amagertorv 13, 1160 Amagertorv

Fondsmyndighed:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Vedtægtsdato:

01.01.1992

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00

Bestyrelse:

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (formand), Borgmester Tom Anders Ahlberg (næstformand), fuldmægtig Kirsten Elisabeth Ebbensgaard, Amtsborgmester Per Kaalund, Amtsrådsmedlem Bjarne Prangsgaard, Departementschef Jørgen Harder Rasmussen, Amtsborgmester Ib Vindelev, Borgmester John Herbert Winther

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller
af tre medlemmer af bestyrelsen eller af
direktøren sammen med to medlemmer af
bestyrelsen

Revision:

Direktoratet for Statens Revision, Nørrebrogade 66,D, 2200 København N

Første regnskabsår:

01.01.1992 - 31.12.1992

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
16.10.1999
16.10.1999
FONDEN KULTURBY 96
Adresse
Fra
Til
16.10.1999
24.08.2000
c/o Horten & Partnere A/S
Ved Stranden 18 1012 København K
Status
Fra
Til
14.03.1997
19.08.2003
Under frivillig likvidation
06.03.1992
13.03.1997
Normal