Skip to main content

DANICA PENSION IV, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

CVR-nummer

24212866

Adresse

Borupvang 4

Postnummer og by

2750 Ballerup

Startdato

13.09.1999

Ophørsdato

29.08.2002

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Ballerup

Branchekode

660100 Livsforsikring

Formål

Selskabets formål er at drive livsforsikringsvirksomhed, skadesforsikringsvirksomhed indenfor skadesforsikringsklasserne 1 og 2 samt dermed direkte forbundne forretninger. I selskabet kan tegnes alle arter af syge- og ulykkesforsikringer samt livs- og pensionsforsikringer og hertil knyttede personforsikringer, ligesom selskabet kan overtage de nævnte arter af forsikringer i genforsikring.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

28.09.2001

Registreret Kapital

250.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

13.09.1999 - 31.12.1999

Koncessionsdato

Finanstilsynets tilladelsesdato (koncessionsdato) 27.03.2001

Tegningsregel

Selskabet tegnes 1. af den samlede bestyrelse, eller 2. af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller med en direktør, eller 3. af to medlemmer af direktionen i forening.

Dato: 29.04.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.03.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.02.2000
Periode: 13.09.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF


Ophørte p-enheder

Navn

DANICA PENSION IV, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

P-nummer

Adresse

Borupvang 4

Postnummer og by

2750 Ballerup

Startdato

13.09.1999

Ophørsdato

29.08.2002

Branchekode

660100 Livsforsikring

Reklamebeskyttelse

Nej


03.09.2002 Statusændring

CVR-nummer: 24212866

Navn og adresse:
DANICA PENSION IV, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
c/o DANSKE BANK A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 24256146 DANICA PENSION II, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB, og selskabets binavn BG PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (DANICA PENSION IV, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB) er slettet.


03.10.2001 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 24212866

Navn og adresse:
DANICA PENSION IV, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
c/o DANSKE BANK A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092

Vedtægter ændret:

28.09.2001.

Kapitalforhøjelse:

kr. 10.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 1.000,00.

Aktiekapitalen udgør herefter kr. 250.000.000,00.


26.07.2001 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 24212866

Navn og adresse:
DANICA PENSION IV, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
c/o DANSKE BANK A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092

Vedtægter ændret:

31.05.2001.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00.

Aktiekapitalen udgør herefter kr. 240.000.000,00.


27.04.2001 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 24212866

Navn og adresse:
DANICA PENSION IV, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
c/o DANSKE BANK A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ellen Margrethe Basse, den 10.04.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Professor Jørgen Grønnegaard Christensen (udnævnt af Økonomiministeriet), den 10.04.2001.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 16.02.2001.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 12523246 GROTHEN & PERREGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, den 16.02.2001.


05.04.2001 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 24212866

Navn og adresse:
DANICA PENSION IV, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
c/o DANSKE BANK A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jan Hoffmann, den 16.02.2001, Christian Sagild, den 16.02.2001.
28.03.2001 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 24212866

Navn og adresse:
BG PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Borupvang 4, 1092

Vedtægter ændret:

16.02.2001.

Koncession ændret: 27.03.2001.

Nyt navn:

DANICA PENSION IV, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB.

Ny adresse:

c/o DANSKE BANK A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.

Ny kommune:

København.

Nyt binavn: BG PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (DANICA PENSION IV, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Michael Pram Rasmussen, den 16.02.2001, Poul Rise Groth Almlund, den 16.02.2001, Britha Nielsen, den 16.02.2001, Lars Thykier, den 16.02.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Peter Straarup (formand), den 16.02.2001, Bankdirektør Sven Erik Lystbæk (næstformand), den 16.02.2001, Afdelingsdirektør Niels Thomas Fabritius Falck, den 16.02.2001, Assistent Gitte Lilian Jensen, den 16.02.2001, Økonomidirektør Jens Jesper Ovesen, den 16.02.2001, Chefkonsulent Jens Rasmussen, den 16.02.2001, Vicedirektør Erik Sevaldsen, den 16.02.2001.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Olav Wilhelm Ånerud, den 16.02.2001, Adm. direktør Henrik Ramlau-Hansen (adm. dir), den 16.02.2001, Direktør Jesper Honore Winkelmann, den 16.02.2001.

Selskabet tegnes 1. af den samlede bestyrelse, eller 2. af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller med en direktør, eller 3. af to medlemmer af direktionen i forening.


22.02.2001 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 24212866

Navn og adresse:
BG PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Borupvang 4, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

11.01.2001.

Kapitalforhøjelse:

kr. 40.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 150,00.

Aktiekapitalen udgør herefter kr. 140.000.000,00.


02.01.2001 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 24212866

Navn og adresse:
BG PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Borupvang 4, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Trine Marie Fisker, den 31.12.2000, for Britha Nielsen.


24.11.2000 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 24212866

Navn og adresse:
BG PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Borupvang 4, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Professor, dr.jur Ellen Margrethe Basse (udnævnt af Økonomiministeriet), den 16.11.2000.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Konsulent Britha Nielsen, den 20.11.2000. (Suppleant: Konsulent Trine Marie Fisker, den 20.11.2000).


24.11.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 24212866

Navn og adresse:
BG PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Borupvang 4, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Fratrådt som valgt af medarbejderne i selskabet tiltrådt som generalforsamlingsvalgt: Britha Nielsen.


13.10.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 24212866

Navn og adresse:
BG PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Borupvang 4, 2750 Ballerup

Koncession ændret: 25.09.2000.


05.09.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 24212866

Navn og adresse:
NYE BG PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Borupvang 4, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

21.08.2000.

Nyt navn:

BG PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB.


17.07.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 24212866

Navn og adresse:
NYE BGP A/S
Borupvang 4, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

07.03.2000.

Koncession: 17.07.2000.

Nyt navn:

NYE BG PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB.

Til at forpligte selskabet kræves to underskrifter, der kan gives af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af to direktører i forening.


13.03.2000 Ændring i personkreds, Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 24212866

Navn og adresse:
NYE BGP A/S
Borupvang 4, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

01.01.2000.

Vedtægterne indeholder bemyndigelse til at ombytte konvertible gældsbreve til aktier.
Beslutning om udstedelse af konvertible
gældsbreve kr. 100.000.000,00. Konverteringsperioden 01.01.2000 - 31.12.2017. Ikke konverteret beløb kr. 100.000.000,00.
Kapitalforhøjelse kr. 99.500.000,00: kr. 6.449.600,00 indbetalt kontant, kurs 170,35, kr. 93.050.400,00 indbetalt i værdier, kurs 170,35.
Kapitalen udgør herefter kr. 100.000.000,00.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Poul Rise Groth Almlund.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jan Hoffmann, den 10.02.2000, Christian Sagild, den 10.02.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Michael Pram Rasmussen (formand), den 01.01.2000, Vicedirektør Lars Thykier.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Lars Thykier, den 10.02.2000.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jan Hoffmann, cand.act Christian Sagild (adm. dir).


29.09.1999 Nye selskaber

CVR-nummer: 24212866

Navn og adresse:
NYE BGP A/S
Borupvang 4, 2750 Ballerup

Stiftelsesdato:

13.09.1999.

Seneste vedtægtsdato:

13.09.1999.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

REG.NR. VIR231996 TOPDANMARK LIVSFORSIKRING A/S, Roskildevej 161-163, 2620 Albertslund, den 13.09.1999.

Bestyrelse:

Direktør Poul Rise Groth Almlund (formand), den 13.09.1999, Direktør Jan Hoffmann, den 13.09.1999, Direktør, cand.act Christian Sagild, den 13.09.1999.

Direktion:

Vicedirektør Lars Thykier, den 13.09.1999.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.

Revision:

REG.NR. A/S3925 DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boulevard 2, 1780 København V, den 13.09.1999, KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 13.09.1999.

Første regnskabsår:

13.09.1999 - 31.12.1999.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
21.08.2000
15.02.2001
BG PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
07.03.2000
20.08.2000
NYE BG PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
13.09.1999
06.03.2000
NYE BGP A/S
Status
Fra
Til
13.09.1999
28.08.2002
Normal
Branchekode
Fra
Til
13.09.1999
13.09.1999
980000 Uoplyst
Registreret kapital
Fra
Til
31.05.2001
27.09.2001
240.000.000,00 DKK
11.01.2001
30.05.2001
140.000.000,00 DKK
01.01.2000
10.01.2001
100.000.000,00 DKK
13.09.1999
31.12.1999
500.000,00 DKK