Skip to main content

Ejendomsanpartsselskabet Østerbrogade 77 Nørresundby

CVR-nummer

21940712

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Dato: 03.11.2000
Periode: 01.01.2000 - 15.08.2000
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 03.11.2000
Periode: 01.01.2000 - 03.03.2000
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 10.03.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 21.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.07.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 26.08.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 30.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 12.06.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.06.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.07.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.07.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.07.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.05.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1984 - 31.12.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1983 - 31.12.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1982 - 31.12.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1981 - 31.12.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1980 - 31.12.1980
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1979 - 31.12.1979
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1978 - 31.12.1978
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1977 - 31.12.1977
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1976 - 31.12.1976
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Navn

EJENDOMMEN

P-nummer

Adresse

Østerbrogade 77

Postnummer og by

9400 Nørresundby

Startdato

01.01.1990

Ophørsdato

15.08.2000

Branchekode

702030 Anden udlejning af boliger

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

EJENDOMSANPARTSSELSKABET ØSTERBROGADE 77. NØRRESUNDBY

P-nummer

Adresse

2

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

17.10.1975

Ophørsdato

31.12.1989

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


03.11.2000 Statusændring, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 21940712

Navn og adresse:
EJENDOMSANPARTSSELSKABET ØSTERBROGADE 77, NØRRESUNDBY
Østerbrogade 2, 9400 Nørresundby

Likvidation vedtaget 03.11.2000.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Oluf Bagge Hjortlund, Torvet 1, 9400 Nørresundby, den 03.03.2000.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


03.11.2000 Statusændring

CVR-nummer: 21940712

Navn og adresse:
EJENDOMSANPARTSSELSKABET ØSTERBROGADE 77, NØRRESUNDBY
Østerbrogade 2, 9400 Nørresundby

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


03.11.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 21940712

Navn og adresse:
EJENDOMSANPARTSSELSKABET ØSTERBROGADE 77, NØRRESUNDBY
Østerbrogade 2, 9400 Nørresundby

Vedrørende den under 03.11.2000 registrerede ændring for CVR-nr. 21940712 EJENDOMSANPARTSSELSKABET ØSTERBROGADE 77, NØRRESUNDBY meddeles, at likvidations datoen er registreret forkert er: Datoen for likvidation skal være den 3. marts 2000.


03.08.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 21940712

Navn og adresse:
EJENDOMSANPARTSSELSKABET ØSTERBROGADE 77, NØRRESUNDBY
Østerbrogade 2, 9400 Nørresundby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Verner Holst Pedersen, den 17.03.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Sparekassefuldmægtig Gunnar Holst Pedersen, Esbenfald 6, 9352 Dybvad, den 19.05.1998.


03.02.1995 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 21940712

Navn og adresse:
EJENDOMSANPARTSSELSKABET ØSTERBROGADE 77, NØRRESUNDBY
Østerbrogade 2, 9400 Nørresundby

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Niels Henry Christensen, den 02.02.1995.

Indtrådt i revisionen:

REVISIONSFIRMAET ERIK NIELSEN & N.H. CHRISTENSEN A/S, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg, den 02.02.1995.
13.07.1990 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 21940712

Navn og adresse:
EJENDOMSANPARTSSELSKABET ØSTERBROGADE 77, NØRRESUNDBY
Østerbrogade 2, 9400 Nørresundby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Tage Holst Pedersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Ejendomsadministrator Lars Christian Pedersen, Latyrusvej 3, 9310 Vodskov


04.08.1977 Nye selskaber

CVR-nummer: 21940712

Navn og adresse:
EJENDOMSANPARTSSELSKABET ØSTERBROGADE 77, NØRRESUNDBY
Østerbrogade 2, 9400 Nørresundby

REG.NR. ApS19984
NAVN: EJENDOMSANPARTSSELSKABET ØSTERBROGADE 77, NØRRESUNDBY
ADRESSE: Østerbrogade 2, 9400 Nørresundby

Stiftelsesdato:

17.10.1975

Kapital:

kr. 180.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 180.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Snedkermester Hugo Pedersen, Østerbrogade 2, 4 9400 Nørresundby, Snedkermester Tage Holst Pedersen, Østerbrogade 14, 1 9400 Nørresundby, Snedkermester Verner Holst Pedersen, Østerbrogade 77, 3 th 9400 Nørresundby

Direktion:

Snedkermester Hugo Pedersen, Østerbrogade 2, 4 9400 Nørresundby

Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
hver for sig eller af en direktør alene

Revision:

Statsaut.revisor Niels Henry Christensen, Hasseris Bymidte 6, 9000 Ålborg

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
17.10.1975
15.08.2000
Ejendomsanpartsselskabet Østerbrogade 77 Nørresundby
Adresse
Fra
Til
17.10.1975
15.08.2000
Østerbrogade 2 9400 Nørresundby
Virksomhedsform
Fra
Til
17.10.1975
15.08.2000
Anpartsselskab
Status
Fra
Til
03.11.2000
03.11.2000
Under frivillig likvidation
03.11.2000
03.11.2000
Opløst efter frivillig likvidation
17.10.1975
02.11.2000
Normal
Branchekode
Fra
Til
17.10.1975
15.08.2000
702030 Anden udlejning af boliger
Formål
Fra
Til
17.10.1975
15.08.2000
Selskabets formål er administration af selskabets ejendom, Østerbrogade 77, Nørresundby
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
17.10.1975
15.08.2000
17.10.1975
Registreret kapital
Fra
Til
30.08.1987
15.08.2000
180.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
17.10.1975
15.08.2000
Selskabet tegnes af likvidator