Skip to main content

EL-GÅRDEN A/S

CVR-nummer

21792942

Adresse

F.L.Smidths Vej 12

Postnummer og by

8600 Silkeborg

Startdato

29.06.1999

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Telefon

86824899

Mail

post@egs.dk

Kommune

Silkeborg

Branchekode

432100 El-installation

Formål

Selskabets formål er service, handel og produktion

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato

17.06.2019

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1999 - 31.12.1999

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Direktion

Dan Hansen Korsbakke
Myntevej 13
8600 Silkeborg

Bestyrelse

(Formand)
Finn Billeschou Svellov
Mommarkvej 1
8600 Silkeborg
Valgform: Generalforsamling

Charlotte Ørsøe Korsbakke
Myntevej 13
8600 Silkeborg
Valgform: Generalforsamling

Dan Hansen Korsbakke
Myntevej 13
8600 Silkeborg
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

Flemming Friis Hansen
Boskopvej 2
8600 Silkeborg

Legale Ejere

DHK HOLDING SILKEBORG ApS
Myntevej 13
8600 Silkeborg
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 01.01.2013

Reelle Ejere

Dan Hansen Korsbakke
Myntevej 13
8600 Silkeborg
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 01.01.2013

Dato: 19.11.2018
Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 02.12.2017
Periode: 01.10.2016 - 30.09.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.11.2016
Periode: 01.10.2015 - 30.09.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 30.10.2015
Periode: 01.10.2014 - 30.09.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 24.10.2014
Periode: 01.10.2013 - 30.09.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 27.11.2013
Periode: 01.10.2012 - 30.09.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 10.11.2012
Periode: 01.01.2012 - 30.09.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 10.02.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.04.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.01.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.04.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.04.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.04.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.07.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.05.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.07.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

EL-GÅRDEN A/S

P-nummer

Adresse

F.L.Smidths Vej 12

Postnummer og by

8600 Silkeborg

Startdato

29.06.1999

Branchekode

432100 El-installation

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

86824899

Mail

post@egs.dk

Ophørte p-enheder

Navn

EL-GÅRDEN A/S

P-nummer

Adresse

Nørreskov Bakke 28

Postnummer og by

8600 Silkeborg

Startdato

01.01.1999

Ophørsdato

27.10.1999

Branchekode

453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

EL-GÅRDEN A/S

P-nummer

Adresse

Nørreskov Bakke 28

Postnummer og by

8600 Silkeborg

Startdato

28.10.1999

Ophørsdato

28.10.1999

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

EL-GÅRDEN A/S

P-nummer

Adresse

28

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

29.06.1999

Ophørsdato

30.06.1999

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


20.06.2019 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 21792942

Navn og adresse:
EL-GÅRDEN A/S
F.L.Smidths Vej 12, 8600 Silkeborg

Vedtægter ændret: 17.06.2019
Slettede binavne: FLEMMINGS EL-SERVICE A/S, TIDENS TRENDS A/S, EGEN ENERGI A/S, IMENT A/S

Selskabet tegnes af direktøren..


07.03.2018 Ændring i revision

CVR-nummer: 21792942

Navn og adresse:
EL-GÅRDEN A/S
F.L.Smidths Vej 12, 8600 Silkeborg

Revision:

Fratrådte:

HOSTRUPHUS & Partnere A/S, den 01.01.2018.

Tiltrådte:

CVR-NR. 37315664 Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hostrupsgade 41, 8600 Silkeborg, den 01.01.2018.


29.11.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 21792942

Navn og adresse:
EL-GÅRDEN A/S
F.L.Smidths Vej 12, 8600 Silkeborg

Bestyrelse:

Fratrådte:

Inger Conny Hansen, den 28.11.2016.

Tiltrådte:

Charlotte Ørsøe Korsbakke, den 28.11.2016.


07.11.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 21792942

Navn og adresse:
EL-GÅRDEN A/S
FL Smidths Vej 12, 8600 Silkeborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Thomas Korsbakke Hansen, den 07.11.2012.


04.10.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 21792942

Navn og adresse:
EL-GÅRDEN A/S
FL Smidths Vej 12, 8600 Silkeborg

Vedtægter ændret:

10.09.2012.

Regnskabsår ændret til:

01.10 - 30.09.

Omlægningsperiode:

01.01.2012 - 30.09.2012.
15.03.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 21792942

Navn og adresse:
EL-GÅRDEN A/S
FL Smidths Vej 12, 8600 Silkeborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Inger Conny Hansen, den 02.03.2012.

Indtrådt i direktionen:

Dan Hansen Korsbakke, den 02.03.2012.


12.01.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 21792942

Navn og adresse:
EL-GÅRDEN A/S
FL Smidths Vej 12, 8600 Silkeborg

Vedtægter ændret:

04.01.2011.

Nye binavne:

EGEN ENERGI A/S (EL-GÅRDEN A/S), IMENT A/S (EL-GÅRDEN A/S).


24.03.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 21792942

Navn og adresse:
EL-GÅRDEN A/S
FL Smidths Vej 12, 8600 Silkeborg

Vedtægter ændret:

12.03.2009.

Nyt binavn: TIDENS TRENDS A/S (EL-GÅRDEN A/S).


09.06.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 21792942

Navn og adresse:
EL-GÅRDEN A/S
FL Smidths Vej 12, 8600 Silkeborg

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Finn Billeschou Svellov, den 21.05.2008, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Inger Conny Hansen, den 21.05.2008.

Udtrådt af bestyrelsen:

Flemming Friis Hansen, den 21.05.2008.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Flemming Friis Hansen, den 21.05.2008.

Indtrådt i direktionen:

Inger Conny Hansen, den 21.05.2008.


22.08.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 21792942

Navn og adresse:
EL-GÅRDEN A/S
Nørreskov Bakke 28, 8600 Silkeborg

Ny adresse:

FL Smidths Vej 12, 8600 Silkeborg.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 21792942

Navn og adresse:
EL-GÅRDEN A/S
Nørreskov Bakke 28, 8600 Silkeborg

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


30.01.2004 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 21792942

Navn og adresse:
EL-GÅRDEN A/S
Nørreskov Bakke 28, 8600 Silkeborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Midtby - Revision v/statsaut. revisor Finn Sørensen, den 23.01.2004.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 20560495 SEJLING CLAUSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Søndergade 13, 1., 8600 Silkeborg, den 23.01.2004.


03.08.2000 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 21792942

Navn og adresse:
EL-GÅRDEN A/S
Nørreskov Bakke 28, 8600 Silkeborg

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Thomas Korsbakke Hansen, den 30.05.2000, Finn Billeschou Svellov, den 30.05.2000.


20.07.1999 Nye selskaber

CVR-nummer: 21792942

Navn og adresse:
EL-GÅRDEN A/S
Nørreskov Bakke 28, 8600 Silkeborg

Binavn:

FLEMMINGS EL-SERVICE A/S (EL-GÅRDEN A/S).

Stiftelsesdato:

29.06.1999.

Seneste vedtægtsdato:

29.06.1999.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 500.000,00 til kurs 340,00.

Stifter:

Flemming Friis Hansen, den 29.06.1999.

Bestyrelse:

Conny Hansen, (formand), Nørreskov Bakke 28, 8600 Silkeborg, den 29.06.1999, Flemming Friis Hansen, den 29.06.1999, Dan Korsbakke Hansen, den 29.06.1999.

Direktion:

Flemming Friis Hansen, den 29.06.1999.

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Revision:

Midtby - Revision v/statsaut. revisor Finn Sørensen, Tværgade 7 C, 8600 Silkeborg, den 29.06.1999.

Første regnskabsår:

01.01.1999 - 31.12.1999.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
01.01.2007
08.08.2007
Nørreskov Bakke 28 8600 Silkeborg
29.06.1999
31.12.2006
Nørreskov Bakke 28 8600 Silkeborg
Branchekode
Fra
Til
29.06.1999
31.12.2007
453100 El-installation
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
10.09.2012
16.06.2019
10.09.2012
Tegningsregel
Fra
Til
10.09.2012
19.06.2019
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2018
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2018
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2018
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2018
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2017
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk


3. kvt2017
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2017
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2017
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2016
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2016
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2016
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2016
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2015
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2015
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2015
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2014
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2014
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2014
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2014
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2013
5-9 medarbejdere
4. kvt2012
5-9 medarbejdere
3. kvt2012
5-9 medarbejdere
2. kvt2012
5-9 medarbejdere
1. kvt2012
5-9 medarbejdere
4. kvt2011
5-9 medarbejdere
3. kvt2011
5-9 medarbejdere
2. kvt2011
5-9 medarbejdere
1. kvt2011
5-9 medarbejdere
4. kvt2010
10-19 medarbejdere
3. kvt2010
5-9 medarbejdere
2. kvt2010
5-9 medarbejdere
1. kvt2010
10-19 medarbejdere
4. kvt2009
10-19 medarbejdere
3. kvt2009
10-19 medarbejdere
2. kvt2009
10-19 medarbejdere
1. kvt2009
10-19 medarbejdere
4. kvt2008
10-19 medarbejdere
3. kvt2008
10-19 medarbejdere
2. kvt2008
10-19 medarbejdere
1. kvt2008
10-19 medarbejdere
4. kvt2007
10-19 medarbejdere
3. kvt2007
10-19 medarbejdere
2. kvt2007
10-19 medarbejdere
1. kvt2007
10-19 medarbejdere
4. kvt2006
10-19 medarbejdere
3. kvt2006
10-19 medarbejdere
2. kvt2006
10-19 medarbejdere
1. kvt2006
10-19 medarbejdere
4. kvt2005
10-19 medarbejdere
3. kvt2005
10-19 medarbejdere
2. kvt2005
10-19 medarbejdere
1. kvt2005
10-19 medarbejdere
4. kvt2004
10-19 medarbejdere
3. kvt2004
10-19 medarbejdere
2. kvt2004
10-19 medarbejdere
1. kvt2004
10-19 medarbejdere
4. kvt2003
5-9 medarbejdere
3. kvt2003
10-19 medarbejdere
2. kvt2003
10-19 medarbejdere
1. kvt2003
10-19 medarbejdere
4. kvt2002
10-19 medarbejdere
3. kvt2002
10-19 medarbejdere
2. kvt2002
10-19 medarbejdere
1. kvt2002
10-19 medarbejdere
4. kvt2001
10-19 medarbejdere
3. kvt2001
10-19 medarbejdere
2. kvt2001
10-19 medarbejdere
1. kvt2001
10-19 medarbejdere
4. kvt2000
10-19 medarbejdere
3. kvt2000
10-19 medarbejdere
2. kvt2000
10-19 medarbejdere
1. kvt2000
10-19 medarbejdere
4. kvt1999
10-19 medarbejdere
3. kvt1999
10-19 medarbejdere