Skip to main content

ApS PSE 38 NR. 2026

CVR number

21409898

Address

c/o DANISCO A/S
Langebrogade 1

Postal code and city

1411 København K

Start date

01.10.1998

Cessation date

03.12.2012

Business type

Anpartsselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Municipality

København

Activity code

999999 Uoplyst

Objects

Selskabets formål er at drive handel og industri samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

29.05.2012

Registered capital

500.000,00 DKK

First accounting period

01.10.1998 - 30.04.1999
Dato: 22.01.2013
Periode: 01.01.2012 - 30.09.2012
Get documents:
PDF

Dato: 01.06.2012
Periode: 01.05.2011 - 31.12.2011
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.10.2011
Periode: 01.05.2010 - 30.04.2011
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.10.2010
Periode: 01.05.2009 - 30.04.2010
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.10.2009
Periode: 01.05.2008 - 30.04.2009
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 01.10.2008
Periode: 01.05.2007 - 30.04.2008
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.10.2007
Periode: 01.05.2006 - 30.04.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.09.2006
Periode: 01.05.2005 - 30.04.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.09.2005
Periode: 01.05.2004 - 30.04.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.10.2004
Periode: 01.05.2003 - 30.04.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.10.2003
Periode: 01.05.2002 - 30.04.2003
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.10.2002
Periode: 01.05.2001 - 30.04.2002
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.09.2001
Periode: 01.05.2000 - 30.04.2001
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.09.2000
Periode: 01.05.1999 - 30.04.2000
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.06.1999
Periode: 01.10.1998 - 30.04.1999
Get documents:
Årsrapport
PDF

Closed production units

Name

ApS PSE 38 NR. 2026

P-number

Address

c/o DANISCO A/S
Langebrogade 1

Postal code and city

1411 København K

Start date

01.10.1998

Ophørsdato

03.12.2012

Sector code

999999 Uoplyst

Advertising protection

No


22.01.2013 Statusændring

CVR number: 21409898

Navn og adresse:
ApS PSE 38 NR. 2026
c/o DANISCO A/S, Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


21.06.2012 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Statusændring

CVR number: 21409898

Navn og adresse:
ApS PSE 38 NR. 2026
c/o DANISCO A/S, Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 29.05.2012.


15.06.2012 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR number: 21409898

Navn og adresse:
ApS PSE 38 NR. 2026
c/o DANISCO A/S, Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Vedtægter ændret:

29.05.2012.

Likvidation vedtaget 29.05.2012.

Tiltrådt som likvidator:

Sr. Vice President Jørgen Rosenlund Nielsen, Hovmarksvej 13, 2920 Charlottenlund, den 29.05.2012.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


11.05.2012 Øvrige ændringer, Omdannelse af selskaber

CVR number: 21409898

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 2026
c/o DANISCO A/S, Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Vedtægter ændret:

11.05.2012.

Selskabet er omdannet til et ApS med CVR-nr 21409898.
NAVN: ApS PSE 38 NR. 2026.
ADRESSE: c/o DANISCO A/S, Langebrogade 1, 1411 København K.

Kommune:

København.

Kapital kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Sr. Vice President Jørgen Rosenlund Nielsen (formand), Deborah Jo Wood, Sr. Vice President Torben Stride Vingaard.

Direktion:

Deborah Jo Wood.

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


22.12.2011 Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR number: 21409898

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 2026
c/o DANISCO A/S, Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Vedtægter ændret:

21.12.2011.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Marianne Bock, den 21.12.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Deborah Jo Wood, den 21.12.2011.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Marianne Bock, den 21.12.2011.

Indtrådt i direktionen:

Deborah Jo Wood, den 21.12.2011.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 21.12.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 21.12.2011.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.05.2011 - 31.12.2011.
30.09.2011 Øvrige ændringer

CVR number: 21409898

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 2026
c/o DANISCO A/S, Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Vedtægter ændret:

30.09.2011.


30.09.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR number: 21409898

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 2026
c/o DANISCO A/S, Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 30.09.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 30.09.2011.


15.09.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 21409898

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 2026
c/o DANISCO A/S, Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jørgen Rosenlund Nielsen, den 15.09.2011.

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Bjerre-Nielsen, den 15.09.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Sr. Vice President Torben Stride Vingaard, den 15.09.2011.


02.03.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 21409898

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 2026
c/o DANISCO A/S, Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Tjørnemark, den 01.03.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Sr Vice President Corp Finance Marianne Bock, den 01.03.2011.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bent Tjørnemark, den 01.03.2011.

Indtrådt i direktionen:

Sr Vice President Corp Finance Marianne Bock, den 01.03.2011.


29.09.2010 Øvrige ændringer

CVR number: 21409898

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 2026
c/o DANISCO A/S, Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Vedtægter ændret:

29.09.2010.

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse.


29.10.2002 Øvrige ændringer

CVR number: 21409898

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 2026
c/o DANISCO A/S, Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Vedtægter ændret:

27.09.2002.


28.11.2001 Statusændring

CVR number: 21409898

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 2026
c/o DANISCO A/S, Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
spaltningsplan i henhold til aktieselskabslovens § 136,
stk. 1 og 2, jf. § 134 a angående den påtænkte spaltning
af
CVR-NR. 21409685 DANISCO FOODS A/S. der tillige driver virksomhed under navnene TAFFEL FOODS A/S (DANISCO FOODS A/S), VENDELBO KONSERVES A/S (DANISCO FOODS A/S), SKÆLSKØR FRUGTPLANTAGE A/S (DANISCO FOODS A/S), DANSK CARNA CONSUM A/S (DANISCO FOODS A/S), VENDELBO EJENDOMSSELSKAB AF 1991 A/S (DANISCO FOODS A/S), DE DANSKE LØGFABRIKKER A/S (DANISCO FOODS A/S), DANLØG A/S (DANISCO FOODS A/S), W. BAHNCKE & CO.´S FABRIKER A/S (DANISCO FOODS A/S), DAN-PIKANT A/S (DANISCO FOODS A/S), ONITOS A/S (DANISCO FOODS A/S), U.G. FABRIKEN A/S (DANISCO FOODS A/S), BAHNCKE-UG A/S (DANISCO FOODS A/S), BAHNCKE A/S (DANISCO FOODS A/S).
De øvrige deltagende selskaber er:
CVR-NR. 21409898 A/S PSE 38 NR. 2026.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
136, stk. 2, jf. § 134 c, stk. 4.


17.06.1999 Øvrige ændringer

CVR number: 21409898

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 2026
c/o DANISCO A/S, Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Vedtægter ændret:

15.06.1999.

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse.


31.05.1999 Ændring i revision

CVR number: 21409898

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 2026
c/o DANISCO A/S, Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.


28.04.1999 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR number: 21409898

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 2026
c/o Advokatfirmaet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1411 Langebrogade

Vedtægter ændret:

15.04.1999.

Ny adresse:

c/o DANISCO A/S, Langebrogade 1, 1411 København K.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kim Madsen, den 15.04.1999, Annemette Kristoffersen, den 15.04.1999, Peter Andreas Stakemann, den 15.04.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Søren Bjerre-Nielsen (formand), den 15.04.1999, Advokat Jørgen Rosenlund Nielsen, den 15.04.1999, Bent Tjørnemark, den 15.04.1999.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Andreas Stakemann, den 15.04.1999.

Indtrådt i direktionen:

Bent Tjørnemark, den 15.04.1999.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 15.04.1999.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S111386 ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tagensvej 86, 2200 København N, den 15.04.1999, REG.NR. A/S3925 DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boulevard 2, 1780 København V, den 15.04.1999.

Regnskabsår ændret til:

01.05 - 30.04.

Første regnskabsår:

01.10.1998 - 30.04.1999.


13.01.1999 Nye selskaber

CVR number: 21409898

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 2026
c/o Advokatfirmaet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.10.1998.

Seneste vedtægtsdato:

01.10.1998.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

REG.NR. ApS181877 VX 20.182 ApS, c/o advokatfirmaet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, den 01.10.1998.

Bestyrelse:

Kim Madsen (formand), den 01.10.1998, Annemette Kristoffersen, den 01.10.1998, Peter Andreas Stakemann, den 01.10.1998.

Direktion:

Peter Andreas Stakemann, den 01.10.1998.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Østergade 11, 4000 Roskilde, den 01.10.1998.

Første regnskabsår:

01.10.1998 - 31.12.1999.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Name of business
From
Till
01.10.1998
10.05.2012
A/S PSE 38 NR. 2026
Business type
From
Till
01.10.1998
10.05.2012
Aktieselskab
Status
From
Till
29.05.2012
02.12.2012
Under frivillig likvidation
01.10.1998
28.05.2012
Normal
Activity code
From
Till
01.10.1998
31.12.2007
980000 Uoplyst