Skip to main content

ØKO-INVEST A/S

CVR number

21150606

Address

c/o Invest Miljø A/S
Tuborg Boulevard 3

Postal code and city

2900 Hellerup

Start date

12.06.1998

Cessation date

20.03.2007

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Municipality

Gentofte

Activity code

652325 Ventureselskaber

Objects

Selskabets formål er at drive udviklingsvirksomhed ved som kapitalformidlingsselskab at tilføre ansvarlig kapital og rådgivning til virksomheder, der på et kommercielt grundlag udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer økologiske produkter.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

18.11.2002

Registered capital

21.500.000,00 DKK

First accounting period

12.06.1998 - 31.12.1998
Dato: 20.04.2007
Periode: 01.01.2006 - 20.02.2007
Get documents:
PDF

Dato: 22.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Get documents:
Årsrapport
PDF



Dato: 10.05.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.1999
Periode: 12.06.1998 - 31.12.1998
Get documents:
Årsrapport
PDF





Closed production units

Name

ØKO-INVEST A/S

P-number

Address

c/o Invest Miljø A/S
Tuborg Boulevard 3

Postal code and city

2900 Hellerup

Start date

12.06.1998

Ophørsdato

20.03.2007

Sector code

652325 Ventureselskaber

Advertising protection

No


27.04.2007 Statusændring

CVR number: 21150606

Navn og adresse:
ØKO-INVEST A/S
c/o Invest Miljø A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


16.11.2006 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR number: 21150606

Navn og adresse:
ØKO-INVEST A/S
c/o Invest Miljø A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup

Likvidation vedtaget 14.11.2006.

Tiltrådt som likvidator:

Kontorchef Annegrete Birck Jakobsen, Holmeparken 50, 2830 Virum, den 14.11.2006.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


20.12.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 21150606

Navn og adresse:
ØKO-INVEST A/S
c/o Invest Miljø A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Weiler Madsen, den 12.12.2005.


06.01.2003 Ændring af kapital, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 21150606

Navn og adresse:
ØKO-INVEST A/S
c/o Invest Miljø A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup

Vedtægter ændret:

18.11.2002.

Kapitalforhøjelse:

kr. 9.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 21.500.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Tørring, den 18.11.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Senior Advisor Walther Vishof Paulsen (formand), den 18.11.2002.


03.12.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 21150606

Navn og adresse:
ØKO-INVEST A/S
c/o Invest Miljø A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Bjarne Weiler Madsen, den 30.11.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Poul Tørring (formand), den 30.11.1998.




22.10.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 21150606

Navn og adresse:
ØKO-INVEST A/S
c/o Invest Miljø A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Eske Bruun, den 13.10.1998, Jens Bisgaard-Frantzen, den 13.10.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Forbundsrådgiver Bjarne Weiler Madsen (formand), den 13.10.1998, Formand Kim Simonsen, den 13.10.1998.


14.09.1998 Nye selskaber

CVR number: 21150606

Navn og adresse:
ØKO-INVEST A/S
c/o Invest Miljø A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup

Stiftelsesdato:

12.06.1998.

Seneste vedtægtsdato:

12.06.1998.

Kapital:

kr. 12.500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 12.500.000,00 til kurs 201,00.

Stiftere:

REG.NR. VIR170278 PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE OG SOCIALPÆDAGOGER VED INSTITUTIONER UNDER AMTSKOMMUNERNE M.V., Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup, den 12.06.1998, REG.NR. A/S192886 Invest Miljø A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup, den 12.06.1998, REG.NR. VIR170199 MAGISTRENES PENSIONSKASSE, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, den 12.06.1998, REG.NR. VIR170226 PENSIONSKASSEN FOR LÆGESEKRETÆRER INDEN FOR SYGEHUSVÆSENET M.V, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup, den 12.06.1998, REG.NR. VIR170237 PENSIONSKASSEN FOR KONTORFUNKTIONÆRER VED INSTITUTIONER UNDER AMTSKOMMUNERNE M.V., Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup, den 12.06.1998, REG.NR. VIR172841 KOMMUNERNES PENSIONSFORSIKRING AKTIESELSKAB, Krumtappen 2, 2500 Valby, den 12.06.1998.

Bestyrelse:

Advokat Ole Eske Bruun (formand), den 12.06.1998, Aktiechef Jens Bisgaard-Frantzen, den 12.06.1998, Investeringschef Peter Johannes Mollerup, den 12.06.1998.

Direktion:

Direktør Jens Kampmann, den 12.06.1998.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør.

Revision:

Statsaut. revisor Jørgen Madsen, c/o Arthur Andersen Statsaut.rev, Midtermolen 1, 2100 København Ø, den 12.06.1998.

Første regnskabsår:

12.06.1998 - 31.12.1998.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.




Status
From
Till
14.11.2006
19.03.2007
Under frivillig likvidation
12.06.1998
13.11.2006
Normal
Activity code
From
Till
12.06.1998
31.12.2002
652320 Investeringsselskaber
Registered capital
From
Till
12.06.1998
17.11.2002
12.500.000,00 DKK