Skip to main content

STATENS EJENDOMSSALG A/S

CVR-nummer

20544848

Adresse

Gammel Kongevej 60, 15.

Postnummer og by

1850 Frederiksberg C

Startdato

18.12.1997

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Statslig virksomhed

Ja

Telefon

33730800

Kommune

Frederiksberg

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Bibrancher

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Formål

Selskabets formål er at overtage/erhverve faste ejendomme fra Den Danske Stat, regioner og selskaber, hvori Den Danske Stat er medejer, med henblik på videresalg til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed, herunder generel rådgivning, administration m.v. Ved videresalg skal der søges opnået det størst mulige samlede provenu. Selskabet kan erhverve tilknyttede ejendomme, såfremt det vurderes at have en samlet værdiforøgende effekt.

Binavne

EJENDOMSSELSKABET FREJA A/S
FREJA A/S
FREJA EJENDOMME A/S
STATENS EJENDOMME A/S

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

02.01.2020

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

47.631.631,00 DKK

Første regnskabsperiode

18.12.1997 - 31.12.1998

Tegningsregel

Til at forpligte selskabet kræves to underskrifter,der kan gives af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.

Direktion

(Adm. dir)
Karen Birgitte Mosbech
Mantziusvej 3
2900 Hellerup
Danmark

(Direktør)
Carsten Rasmussen
Store Kongensgade 110 H, 2. tv.
1264 København K
Danmark

Bestyrelse

(Formand)
Søren Dan Johansen
Hvidørevej 4
2930 Klampenborg
Danmark
Valgform: Generalforsamling

(Næstformand)
Hans Jacob Carstensen
Vangeporten 7
2920 Charlottenlund
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Ane Arnth Jensen
C.F. Richs Vej 11
2000 Frederiksberg
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Helle Lis Søholt
Suomisvej 8, st.
1927 Frederiksberg C
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Bo Rygaard
Marievej 9
2900 Hellerup
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

Den Danske Stat, v/Boligministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K
Danmark

Revisor

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab
c/o Postboks 250
Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg

Legale Ejere

Finansministeriet, Departementet
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 18.12.1997

Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.

Dato: 07.10.2019
Periode: 01.01.2019 - 30.06.2019
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF
IFRS extension
ZIP
Halvårsrapport

Dato: 27.03.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
IFRS extension
ZIP
Generalforsamlingsprotokollat
PDF

Dato: 17.09.2018
Periode: 01.01.2018 - 30.06.2018
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF
Halvårsrapport
IFRS extension
ZIP

Dato: 09.04.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
IFRS extension
ZIP
Årsrapport

Dato: 06.09.2017
Periode: 01.01.2017 - 30.06.2017
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
IFRS extension
ZIP
Halvårsrapport
PDFDato: 31.03.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
IFRS extension
ZIP

Dato: 06.02.2017
Periode: 01.01.2016 - 30.06.2016
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF
IFRS extension
ZIP
Halvårsrapport

Dato: 14.04.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
IFRS extension
ZIP
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 21.05.2015
Periode: 01.01.2015 - 31.03.2015
Hent dokumenter:
Delårsrapport
Delårsrapport
PDF
IFRS extension
ZIP

Dato: 18.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
IFRS extension
ZIP
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 08.09.2014
Periode: 01.01.2014 - 30.06.2014
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 04.04.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.09.2013
Periode: 01.01.2013 - 30.06.2013
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 20.03.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.09.2012
Periode: 01.01.2012 - 30.06.2012
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 17.04.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.08.2011
Periode: 01.01.2011 - 30.06.2011
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 12.04.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.08.2010
Periode: 01.01.2010 - 30.06.2010
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 01.09.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.09.2010
Periode: 01.01.2009 - 30.06.2009
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 02.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.09.2008
Periode: 01.01.2008 - 30.06.2008
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 24.04.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.09.2007
Periode: 01.01.2007 - 30.06.2007
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 14.01.2008
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.10.2006
Periode: 01.01.2006 - 30.06.2006
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 04.04.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.08.2005
Periode: 01.01.2005 - 30.06.2005
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 16.04.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.10.2004
Periode: 01.01.2004 - 30.06.2004
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 22.03.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.08.2003
Periode: 01.01.2003 - 30.06.2003
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 24.03.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.09.2002
Periode: 01.01.2002 - 30.06.2002
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 27.03.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.09.2001
Periode: 01.01.2001 - 30.06.2001
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 30.03.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.09.2000
Periode: 01.01.2000 - 30.06.2000
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 19.04.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.08.1999
Periode: 01.01.1999 - 30.06.1999
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 10.06.1999
Periode: 18.12.1997 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.09.1998
Periode: 18.12.1997 - 17.06.1998
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF
Navn

STATENS EJENDOMSSALG A/S

P-nummer

Adresse

Gammel Kongevej 60, 15.

Postnummer og by

1850 Frederiksberg C

Startdato

18.12.1997

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Reklamebeskyttelse

Offentliggørelser og indkaldelser

Titel
Offentliggjort
Handling
Ændring af finanskalender
07.02.2020  
Regnskabsmeddelelse 2019
04.02.2020  
Finanskalender 2020
09.01.2020  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling
02.01.2020  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
19.12.2019  


Tilbagetrukket: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
13.12.2019  
Nedjustering af resultatforventning 2019
06.12.2019  
Delårsrapport 3. kvartal 2019
08.11.2019  
Delårsrapport 1. halvår 2019
05.09.2019  
Delårsrapport 1. kvartal 2019
16.05.2019  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling
17.04.2019  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
01.04.2019  
Afholdt ordinær generalforsamling
27.03.2019  
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
08.03.2019  
Regnskabsmeddelelse 2018
05.02.2019  
Tilbagetrukket: Regnskabsmeddelelse 2018
05.02.2019  
Finanskalender 2019
08.01.2019  
Delårsrapport 3. kvartal 2018
06.11.2018  
Delårsrapport 1. halvår 2018
31.08.2018  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling
06.07.2018  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
22.06.2018  
Delåprsrapport 1. kvartal 2018
03.05.2018  
Ændring af Finanskalender 2018
21.03.2018  
Afholdt ordinær generalforsamling
20.03.2018  
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
02.03.2018  
Regnskabsmeddelelse 2017
07.02.2018  
Finanskalender 2018
11.01.2018  
Justering af resultatforventning 2017
20.12.2017  
Delårsrapport 3. kvartal 2017
07.11.2017  
Halvårsrapport 2017
24.08.2017  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling
14.07.2017  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
29.06.2017  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling
23.06.2017  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
08.06.2017  
Delårsrapport 1. kvartal 2017
05.05.2017  
Afholdt ordinær generalforsamling
28.03.2017  
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
10.03.2017  
Regnskabsmeddelelse 2016
07.02.2017  
Udvidelse af direktionen
07.02.2017  
Finanskalender 2017
04.01.2017  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling
21.12.2016  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
01.12.2016  
Delårsrapport 3. kvartal 2016
27.10.2016  
Indsendelse af meddelelse om halvårsrapport 2016
30.08.2016  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling
01.07.2016  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
15.06.2016  
Delårsrapport for 1. kvartal 2016
17.05.2016  
Indsendelse af meddelelse om årsrapport
01.04.2016  
Afholdt ordinær generalforsamling
31.03.2016  
Indsendelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling
14.03.2016  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling
29.12.2015  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
11.12.2015  
Præcisering af resultatforventning
27.11.2015  
Indsendelse af meddelelse om kvartalsregnskab
30.10.2015  
Indsendelse af meddelelse om halvårsregnskab
11.08.2015  
Indsendelse af meddelelse om kvartalsregnskab
05.05.2015  
Afholdt ordinær generalforsamling
24.03.2015  
Indsendelse af helårsrapport
24.03.2015  
Indsendelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling
03.03.2015  
Årsregnskabsmeddelelse 20014
17.02.2015  
Indsendelse af meddelelse om finanskalender
13.01.2015  
Justering af resultatforventning 2014
07.01.2015  
afholdt ekstraordinær generalforsamling
29.12.2014  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
12.12.2014  
Indsendelse af meddelelse om kvartalsregnskab
06.11.2014  
Indsendelse af meddelelse om halvårsregnskab
26.08.2014  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling
26.06.2014  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
11.06.2014  
Indsendelse af meddelelse om kvartalsregnskab
12.05.2014  
Ændring af finanskalender
05.05.2014  
Indsendelse af meddelelse om årsrapport
03.04.2014  
Afholdt ordinær generalforsamling
25.03.2014  
Indsendelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling
07.03.2014  
Indsendelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling
07.03.2014  
Årsregnskabsmeddelelse
04.02.2014  
Indsendelse af meddelelse om finanskalender
06.01.2014  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling
27.12.2013  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling
27.12.2013  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
12.12.2013  
Indsendelse af meddelelse om kvartalsregnskab
12.11.2013  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling
12.09.2013  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
23.08.2013  
Halvårsrapport pr. 30. juni 2013
22.08.2013  
Indsendelse af meddelelse om halvårsregnskab
21.08.2013  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling
19.06.2013  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
31.05.2013  
Indsendelse af meddelelse om kvartalsregnskab
22.05.2013  
Afholdt generalforsamling
08.03.2013  
Indsendelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling
19.02.2013  
Årsregnskabsmeddelelse 2012
06.02.2013  
Indsendelse af meddelelse om finanskalender
03.01.2013  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling
28.12.2012  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
13.12.2012  
Indsendelse af meddelelse om kvartalsregnskab
16.11.2012  
Ændring af finanskalender
11.09.2012  
Halvårsrapport pr. 30. juni 2012
28.08.2012  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling
22.06.2012  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
07.06.2012  
Delårsrapport pr. 31. marts 2012
08.05.2012  
Delårsrapport pr. 31. marts 2012
08.05.2012  
Afholdt ordinær generalforsamling
28.03.2012  
Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 27. marts 2012
12.03.2012  
Årsregnskabsmeddelelse 2011
22.02.2012  
Finanskalender 2012
09.01.2012  
Præcisering af resultatforventning
29.12.2011  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling i Freja ejendomme A/S
22.12.2011  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Freja ejendomme A/S
07.12.2011  
Delårsrapport pr. 30. september 2011
14.11.2011  
Ændring af finanskalender
24.08.2011  
Halvårsrapport pr. 30. juni 2011
23.08.2011  
Halvårsrapport pr. 30. juni 2011
23.08.2011  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling i Freja ejendomme A/S
17.06.2011  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling i Freja ejendomme A/S
16.06.2011  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Freja ejendomme A/S
01.06.2011  
Delårsrapport pr. 31. marts 2011
11.05.2011  
Afholdt generalforsamling
31.03.2011  
Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 31. marts 2011
15.03.2011  
Ændring af finanskalender
07.03.2011  
Årsregnskabsmeddelelse 2010
24.02.2011  
Finanskalender for 2011
07.01.2011  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling i Freja ejendomme A/S
10.12.2010  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Freja ejendomme A/S
25.11.2010  
Delårsrapport pr. 30. september 2010
02.11.2010  
Halvårsrapport pr. 30. juni 2010
24.08.2010  
Meddelelse om ændring i direktion
13.08.2010  
Indsendelse af bestyrelsens forretningsorden
12.08.2010  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling i Freja ejendomme A/S
30.07.2010  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
15.07.2010  
Ændring af resultatforventning
29.06.2010  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling i Freja ejendomme A/S
16.06.2010  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
01.06.2010  
Indsendelse af meddelelse om kvartalsregnskab
18.05.2010  
Meddelelse om ændring i bestyrelsen
26.03.2010  
Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 26. marts 2010
12.03.2010  
Årsregnskabsmeddelelse
08.02.2010  
Finanskalender 2010
05.01.2010  
Ekstraordinær generalforsamling afholdt
22.12.2009  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
14.12.2009  
Indsendelse af meddelelse om kvartalsregnskab
11.11.2009  
Halvårsrapport pr. 30. juni 2009
24.08.2009  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling
12.06.2009  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
02.06.2009  
Ændring af Finanskalender 2009
27.05.2009  
Indsendelse af meddelelse om kvartalsregnskab
18.05.2009  
Ordinær generalforsamling afholdt
31.03.2009  
Indsendelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling
13.03.2009  
Meddelelse om ændring i direktion
06.03.2009  
Ændring af finanskalender 2009
25.02.2009  
Årsregnskabsmeddelelse 2008
17.02.2009  
Resultatpræcisering
14.01.2009  
Finanskalender 2009
14.01.2009  
Ekstraordinær generalforsamling afholdt
14.01.2009  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
22.12.2008  
Indsendelse af meddelelse om kvartalsregnskab
12.11.2008  
Halvårsrapport pr. 30. juni 2008, Freja ejendomme
26.08.2008  
Indsendelse af referat af ekstraordinær generalforsamling
30.06.2008  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
20.06.2008  
Indsendelse af meddelelse om kvartalsregnskab
22.05.2008  
Afholdt ordinær generalforsamling i Freja ejendomme
28.03.2008  
Indsendelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling
11.03.2008  
Årsregnskabsmeddelelse 2007
20.02.2008  
Indsendelse af referat af ekstraordinær generalforsamling
29.01.2008  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
21.01.2008  
Indsendelse af meddelelse om finanskalender
04.01.2008  
Præcisering af resultatforventning 2007
03.01.2008  
Delårsrapport pr. 30.09.2007 Freja ejendomme A/S
21.11.2007  
Indsendelse af referat af ekstraordinær generalforsamling
19.09.2007  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
10.09.2007  
Indsendelse af meddelelse om halvårsregnskab
29.08.2007  
Indsendelse af referat af ekstraordinær generalforsamling
14.06.2007  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
06.06.2007  
Freja ejendomme har 11.05.2007 afholdt ekstraordinær generalforsamling
11.05.2007  
Freja ejendomme delårsrapport pr. 31.03.2007
10.05.2007  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
03.05.2007  
Indsendelse af meddelelse om årsrapport
27.03.2007  
Indsendelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling
12.03.2007  
Årsregnskabsmeddelelse 2006
22.02.2007  
Ændring af resultatforventning
14.02.2007  
Afholdt ekstraordinær generalforsamling Freja ejendomme
21.12.2006  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
12.12.2006  
Indsendelse af meddelelse om finanskalender
08.12.2006  
Opjustering af forventningerne til resultat før skat for 2006
28.11.2006  
Delårsrapport pr. 30.09.2006 Freja ejendomme A/S
09.11.2006  
Ekstraordinær generalforsamling er afholdt 09.11.2006
09.11.2006  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
01.11.2006  
Delårsrapport pr. 30.06.2006 - Freja ejendomme A/S
30.08.2006  
Indsendelse af referat af ekstraordinær generalforsamling
26.07.2006  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
03.07.2006  
Freja ejendomme A/S har afholdt ekstraordinær generalforsamling
10.05.2006  
Indsendelse af meddelelse om kvartalsregnskab
04.05.2006  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
28.04.2006  
Indsendelse af helårsrapport
30.03.2006  
Ordinær generalforsamling er afholdt i Freja ejendomme
28.03.2006  
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Freja ejendomme
14.03.2006  
Årsregnskabsmeddelelse 2005 Freja ejendomme
13.02.2006  
Ekstraordinær generalforsamling er afholdt
20.12.2005  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
09.12.2005  
Indsendelse af meddelelse om finanskalender
09.12.2005  
Indsendelse af referat af ekstraordinær generalforsamling
11.11.2005  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
04.11.2005  
Freja ejendomme A/S delårsrapport 3. kvartal 2005
02.11.2005  
Indsendelse af meddelelse om halvårsregnskab
26.08.2005  
Freja ejendomme A/S delårsrapport 1 kvartal 2005
04.05.2005  
Indsendelse af årsrapport 2004 Freja ejendomme A/S
06.04.2005  
Afholdt ordinær generalforsamling i Freja ejendomme
01.04.2005  
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Freja ejendomme A/S
16.03.2005  
Freja ejendomme årsregnskabsmeddelelse 2004
24.02.2005  
Indsendelse af referat af ekstraordinær generalforsamling
21.12.2004  
Indsendelse af meddelelse om finanskalender
15.12.2004  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Freja ejendomme A/S
10.12.2004  
Delårsrapport 30.09.2004 - Freja ejendomme A/S
03.11.2004  
Ekstraordinær generalforsamling afholdt 15.09.2004 i Freja ejendomme A/S
16.09.2004  
Indsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
06.09.2004  
Delårsrapport 30.06.2004
23.08.2004  
Ekstraordinær generalforsamling er afholdt
08.07.2004  
Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling den 8/7 2004
30.06.2004  
Dagsorden for generalforsamling den 18/3-04
05.03.2004  
Meddelelse af 24/2-04: "Årsregnskabsmeddelelse 2003"
24.02.2004  
Meddelelse af 16/12-03: "Finanskalender for 2004"
19.12.2003  
Dagsorden for generalforsamling den 19/12-03
16.12.2003  
Meddelelse af 29/10-03: "Kvartalsrapport pr. 30.09.2003"
30.10.2003  
Referat for generalforsamling den 5/9-03
08.09.2003  
Dagsorden for generalforsamling den 5/7-03
29.08.2003  
Dagsorden for generalforsamling den 13/6-03
10.06.2003  
Meddelelse af 13/5-03: "Kvartalsrapport 2003"
14.05.2003  
Referat for generalforsamling den 13/3-03
19.03.2003  
Årsregnskabsmeddelelse
11.03.2003  
Dagsorden for generalforsamling den 13/3-03
03.03.2003  
Meddelelse af 27/3-03: "Årsregnskabsmeddelelse 2002"
27.02.2003  
Referat for generalforsamling den 18/12-02
20.12.2002  
Meddelelse af 9/12-02: "Finanskalender for 2003"
10.12.2002  
Dagsorden for generalforsamling den 18/12-02
10.12.2002  
Meddelelse af 27/8-02: "Halvårsrapport 2002"
12.11.2002  
Meddelelse af 30/10-02: "Kvartalsrapport pr. 30.09.2002"
31.10.2002  
Dagsorden for generalforsamling den 16/7-02
09.07.2002  
Referat for generalforsamling den 21/3-02
22.03.2002  
Dagsorden for generalforsamling den 21/3-02
07.03.2002  
Referat for generalforsamling den 5/11-01
04.03.2002  
Meddelelse af 27/2-02: "Årsregnskabssmeddelelse 2001"
28.02.2002  
Meddelelse af 12/2-02: "Middelgrundsfortet solgt"
13.02.2002  
Meddelelse af 7/2-02: "Finanskalender, herunder dato for ordinær generalforsamling"
11.02.2002  
Dagsorden for generalforsamling den 5/11-01
30.10.2001  
Meddelelse af 16/8-01: "Halvårsregnskab for Statens Ejendomssalg A/S"
22.08.2001  
Dagsorden for generalforsamling den 28/3-01
16.03.2001  
Meddelelse af 6/3-00: "Årsregnskabsmeddelelse 2000"
16.03.2001  
Meddelelse af 20/2-01: "Dato for af afgivelse af årsregnskabsmeddelelse og for afholdelse af ordinær generalforsamling"
23.02.2001  
Dagsorden for generalforsamling den 20/12-00
18.12.2000  
Meddelelse af 3/10-00: "Køb af erhvervsejendom"
09.10.2000  
Referat for generalforsamling den 31/3-00
16.06.2000  02.01.2020 Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 15., 1850 Frederiksberg C

Vedtægter ændret: 02.01.2020
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 02.01.2020.
kr. 1.146.508,00, indbetalt i værdier, kurs 3.183,58.
Kapitalen udgør herefter kr. 47.631.631,00.

17.04.2019 Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 15., 1850 Frederiksberg C

Vedtægter ændret: 17.04.2019
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 17.04.2019.
kr. 5.407.598,00, indbetalt i værdier, kurs 3.107,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 46.485.123,00.

09.10.2018 Ændring af adresse

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Frederiksberg C

Ny adresse: Gammel Kongevej 60, 15., 1850 Frederiksberg C

06.07.2018 Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Frederiksberg C

Vedtægter ændret: 06.07.2018
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 06.07.2018.
kr. 86.059,00, indbetalt i værdier, kurs 2.905,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 41.077.525,00.

22.03.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Frederiksberg C

Bestyrelse:

Fratrådte:

Lene Dammand Lund, den 20.03.2018.

Tiltrådte:

Helle Lis Søholt, den 20.03.2018.
14.07.2017 Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Frederiksberg C

Vedtægter ændret: 14.07.2017
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 14.07.2017.
kr. 624.138,00, indbetalt i værdier, kurs 3.765,19.
Kapitalen udgør herefter kr. 40.991.466,00.

23.06.2017 Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Frederiksberg C

Vedtægter ændret: 23.06.2017
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 23.06.2017.
kr. 358.548,00, indbetalt i værdier, kurs 3.765,19.
Kapitalen udgør herefter kr. 40.367.328,00.

03.02.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Frederiksberg C

Direktion:

Tiltrådte:

Carsten Rasmussen, den 01.01.2017.


21.12.2016 Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Frederiksberg C

Vedtægter ændret: 21.12.2016
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 21.12.2016.
kr. 359.747,00, indbetalt i værdier, kurs 3.613,65.
Kapitalen udgør herefter kr. 40.008.780,00.

01.07.2016 Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Frederiksberg C

Vedtægter ændret: 01.07.2016
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 01.07.2016.
kr. 110.384,00, indbetalt i værdier, kurs 3.623,71.
Kapitalen udgør herefter kr. 39.649.033,00.

13.04.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Frederiksberg C

Bestyrelse:

Fratrådte:

John René Frederiksen, den 31.03.2016.

Tiltrådte:

Bo Rygaard, den 31.03.2016.


04.01.2016 Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Frederiksberg C

Vedtægter ændret: 29.12.2015
Kapitalforhøjelse: kr. 775.767,00, indbetalt i værdier, kurs 4.124,95.
Kapitalen udgør herefter kr. 39.538.649,00.

29.12.2014 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Gammel Kongevej

Vedtægter ændret:

29.12.2014.

Kapitalforhøjelse:

kr. 84.783,00 indbetalt i værdier, kurs 4.128,19.

Kapitalen udgør herefter kr. 38.762.882,00.


16.12.2014 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Gammel Kongevej

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG DENMARK P/S, den 10.10.2014.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG P/S, Osvald Helmuths Vej 4, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 10.10.2014.


26.06.2014 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Gammel Kongevej

Vedtægter ændret:

26.06.2014.

Kapitalforhøjelse:

kr. 484.475,00 indbetalt i værdier, kurs 4.128,18.

Kapitalen udgør herefter kr. 38.678.099,00.


26.03.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Gammel Kongevej

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karen-Elisabeth Seest Friis, den 25.03.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Hans Jacob Carstensen (næstformand), den 25.03.2014.


27.12.2013 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Gammel Kongevej

Vedtægter ændret:

27.12.2013.

Kapitalforhøjelse:

kr. 116.970,00 indbetalt i værdier, kurs 4.274,61.

Kapitalen udgør herefter kr. 38.193.624,00.


10.09.2013 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Gammel Kongevej

Vedtægter ændret:

10.09.2013.

Kapitalforhøjelse:

kr. 11.697,00 indbetalt i værdier, kurs 4.274,61.

Kapitalen udgør herefter kr. 38.076.654,00.


19.06.2013 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Gammel Kongevej

Vedtægter ændret:

19.06.2013.

Kapitalforhøjelse:

kr. 409.394,00 indbetalt i værdier, kurs 4.274,61.

Kapitalen udgør herefter kr. 38.064.957,00.


28.12.2012 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Gammel Kongevej

Vedtægter ændret:

28.12.2012.

Kapitalforhøjelse:

kr. 154.476,00 indbetalt i værdier, kurs 4.207,76.

Kapitalen udgør herefter kr. 37.655.563,00.


22.06.2012 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Gammel Kongevej

Vedtægter ændret:

22.06.2012.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.020.077,00 indbetalt i værdier, kurs 4.207,76.

Kapitalen udgør herefter kr. 37.501.087,00.


22.12.2011 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Gammel Kongevej

Vedtægter ændret:

22.12.2011.

Kapitalforhøjelse:

kr. 3.095.190,00 indbetalt i værdier, kurs 4.038,51.

Kapitalen udgør herefter kr. 35.481.010,00.


17.06.2011 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Gammel Kongevej

Vedtægter ændret:

16.06.2011.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.238.080,00 indbetalt i værdier, kurs 4.038,51.

Kapitalen udgør herefter kr. 32.385.820,00.


31.05.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Gammel Kongevej

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 31.05.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG P/S, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, den 31.05.2011.


13.12.2010 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Gammel Kongevej

Vedtægter ændret:

10.12.2010.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.870.800,00 indbetalt i værdier, kurs 3.831,68.

Kapitalen udgør herefter kr. 31.147.740,00.


12.10.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1850 Gammel Kongevej

Ny adresse:

Gammel Kongevej 60, 6., 1850 Frederiksberg C.

Ny kommune:

Frederiksberg.


18.08.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

30.07.2010.

Kapitalforhøjelse:

kr. 130.490,00 indbetalt i værdier, kurs 3.831,68.

Kapitalen udgør herefter kr. 28.276.940,00.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mads Smedegaard Bjerre, den 13.08.2010.


18.06.2010 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

16.06.2010.

Kapitalforhøjelse:

kr. 260.980,00 indbetalt i værdier, kurs 3.831,68.

Kapitalen udgør herefter kr. 28.146.450,00.


17.06.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

18.05.2010.


08.04.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

26.03.2010.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Søren Dan Johansen, den 26.03.2010.

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Ejvind Hansen, den 26.03.2010.


09.02.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 09.02.2010 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Årsregnskabsmeddelelse.


06.01.2010 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

22.12.2009.

Kapitalforhøjelse:

kr. 524.590,00 indbetalt i værdier, kurs 3.812,50.

Kapitalen udgør herefter kr. 27.885.470,00.


06.01.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 06.01.2010 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Finanskalender 2010.


22.12.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 22.12.2009 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


15.12.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 15.12.2009 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


11.11.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 11.11.2009 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af meddelelse om
kvartalsregnskab.


25.08.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 25.08.2009 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Halvårsrapport pr. 30. juni 2009.


14.07.2009 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

11.06.2009.

Kapitalforhøjelse:

kr. 156.380,00 indbetalt i værdier, kurs 3.812,50.

Kapitalen udgør herefter kr. 27.360.880,00.


12.06.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 12.06.2009 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Afholdt ekstraordinær generalforsamling.


11.06.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Ane Arnth Jensen, den 11.06.2009.


03.06.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 03.06.2009 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


28.05.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 28.05.2009 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Ændring af Finanskalender 2009.


19.05.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 19.05.2009 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af meddelelse om
kvartalsregnskab.


05.05.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Allan Andersen, den 30.04.2009.

Indtrådt i direktionen:

Arkitekt m.a.a Karen Birgitte Mosbech (adm. dir), den 01.05.2009.


31.03.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 56, stk. 6, har modtaget bestyrelsens forretningsorden og den 31.03.2009 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


13.03.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 13.03.2009 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


06.03.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 06.03.2009 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Meddelelse om ændring i direktion.


26.02.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 26.02.2009 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Ændring af finanskalender 2009.


18.02.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 18.02.2009 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Årsregnskabsmeddelelse 2008.


15.01.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 15.01.2009 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


15.01.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 15.01.2009 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Resultatspræcisering.


15.01.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 15.01.2009 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Finanskalender.


15.01.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 15.01.2009 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


13.01.2009 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

30.12.2008.

Kapitalforhøjelse:

kr. 170.000,00 indbetalt i værdier, kurs 4.117,60.

Kapitalen udgør herefter kr. 27.204.500,00.


22.12.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 22.12.2008 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


12.11.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 12.11.2008 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af kvartalsrapport.


27.08.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 27.08.2008 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af halvårsrapport.


15.08.2008 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

30.06.2008.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt i værdier, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 27.034.500,00.


01.07.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 01.07.2008 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


20.06.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 20.06.2008 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


23.05.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 23.05.2008 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af kvartalsrapport.


23.05.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 23.05.2008 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af kvartalsrapport.


31.03.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

27.03.2008.


28.03.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 28.03.2008 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Afholdt ordinær generalforsamling i Freja
ejendomme.


12.03.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 12.03.2008 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


20.02.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 20.02.2008 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Meddelelse om helårsrapport.


01.02.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Direktion:

Tiltrådt som adm. dir.: Allan Andersen, den 20.12.2007.


29.01.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 29.01.2008 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


28.01.2008 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

28.01.2008.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 26.034.500,00.


22.01.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 22.01.2008 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


04.01.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 04.01.2008 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af finanskalender.


03.01.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 03.01.2008 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Præcisering af resultatforventning 2007.


22.11.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 22.11.2007 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Delårsrapport pr. 30.09.2007 Freja Ejendomme
A/S.


19.09.2007 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

19.09.2007.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.250.000,00 indbetalt kontant, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 25.034.500,00.


19.09.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 19.09.2007 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


10.09.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 10.09.2007 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


29.08.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 29.08.2007 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af halvårsrapport.


17.07.2007 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

14.06.2007.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.250.000,00 indbetalt i værdier, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 23.784.500,00.


14.06.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 14.06.2007 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


08.06.2007 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

11.05.2007.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.250.000,00 indbetalt i værdier, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 22.534.500,00.


06.06.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 06.06.2007 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


11.05.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 11.05.2007 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


10.05.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 10.05.2007 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af kvartalsrapport.


03.05.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 03.05.2007 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


30.03.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anders Pedersen, den 26.03.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Søren Dan Johansen, den 26.03.2007.


27.03.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 27.03.2007 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af helårsrapport.


13.03.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 13.03.2007 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


23.02.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 23.02.2007 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Årsregnskabsmeddelelse 2006.


14.02.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 14.02.2007 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Ændring af resultatforventning.


02.02.2007 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

20.12.2006.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.250.000,00 indbetalt i værdier, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 21.284.500,00.


21.12.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 21.12.2006 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


13.12.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 13.12.2006 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


08.12.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 08.12.2006 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af meddelelse om finanskalender.


01.12.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 01.12.2006 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Opjustering af forventningerne til resultat
før skat for 2006


29.11.2006 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

09.11.2006.

Kapitalforhøjelse:

kr. 750.000,00 indbetalt i værdier, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 20.034.500,00.


10.11.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 10.11.2006 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


09.11.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 09.11.2006 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af kvartalsrapport.


02.11.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 02.11.2006 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


30.08.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 30.08.2006 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af halvårsrapport.


12.08.2006 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

11.07.2006.

Kapitalforhøjelse:

kr. 12.500,00 indbetalt i værdier, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 19.284.500,00.


26.07.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 26.07.2006 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


03.07.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 03.07.2006 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


05.06.2006 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

09.05.2006.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.250.000,00 indbetalt i værdier, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 19.272.000,00.


11.05.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 11.05.2006 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


05.05.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 05.05.2006 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af kvartalsrapport.


01.05.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 01.05.2006 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


13.04.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

28.03.2006.


31.03.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 31.03.2006 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af helårsrapport.


28.03.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 28.03.2006 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


15.03.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 15.03.2006 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


14.02.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 14.02.2006 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Årsregnskabsmeddelelse 2005 Freja Ejendomme.


22.12.2005 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

19.12.2005.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.500.000,00 indbetalt i værdier, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 18.022.000,00.


21.12.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 21.12.2005 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


09.12.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 09.12.2005 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


09.12.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 09.12.2005 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af meddelelse om finanskalender.


18.11.2005 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

11.11.2005.

Kapitalforhøjelse:

kr. 550.000,00 indbetalt i værdier, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 15.522.000,00.


11.11.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 11.11.2005 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


07.11.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 07.11.2005 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.
Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 07.11.2005 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


02.11.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 02.11.2005 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af kvartalsraport.


14.10.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 14.10.2005 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Meddelelse om betydningsfuld retssag
vedrørende selskabet.


26.08.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 26.08.2005 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Meddelelse af meddelelse om halvårsregnskab.


04.05.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 04.05.2005 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Meddelelse om kvartalsregnskab.


25.04.2005 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

01.04.2005.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.500.000,00 indbetalt i værdier, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 14.972.000,00.


19.04.2005 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Albert Pedersen, statsaut. revisorer.


06.04.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 06.04.2005 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af årsrapport 2004 FREJA
EJENDOMME A/S.


01.04.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 01.04.2005 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Afholdt ordinær generalforsamling i Freja
ejendomme.


16.03.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 16.03.2005 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Freja ejendomme A/S.


24.02.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 24.02.2005 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Meddelelse om halvårsrapport.


16.01.2005 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

20.12.2004.

Kapitalforhøjelse:

kr. 3.000.000,00 indbetalt i værdier, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 13.472.000,00.


21.12.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 21.12.2004 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


16.12.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 16.12.2004 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af meddelelse om finanskalender.


15.12.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 15.12.2004 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


03.11.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 03.11.2004 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Delårsrapport 30.09.2004 - Freja Ejendomme
A/S.


24.09.2004 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

15.09.2004.

Kapitalforhøjelse:

kr. 350.000,00 indbetalt i værdier, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.472.000,00.


16.09.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 16.09.2004 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


06.09.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 06.09.2004 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


23.08.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 23.08.2004 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Meddelelse om halvårsrapport.


27.07.2004 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

08.07.2004.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt i værdier, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.122.000,00.


09.07.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 09.07.2004 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


02.07.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 02.07.2004 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


14.05.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Lene Dammand Lund, den 14.05.2004.


22.03.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

18.03.2004.


19.03.2004 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Claus Schønemann Juhl.


05.03.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 05.03.2004 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


24.02.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 24.02.2004 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
s.


07.01.2004 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

19.12.2003.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt i værdier, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.022.000,00.


19.12.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 19.12.2003 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Finanskalender for 2004.


16.12.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 16.12.2003 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


30.10.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 30.10.2003 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Kvartalsrapport pr. 30.9.2003.


25.09.2003 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

05.09.2003.

Kapitalforhøjelse:

kr. 10.000,00 indbetalt i værdier, kurs 12.100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 9.022.000,00.


08.09.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 08.09.2003 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


29.08.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 29.08.2003 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


14.07.2003 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

13.06.2003.

Kapitalforhøjelse:

kr. 10.000,00 indbetalt i værdier, kurs 12.100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 9.012.000,00.


10.06.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 10.06.2003 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


14.05.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 14.05.2003 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Kvartalsrapport.


19.03.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 19.03.2003 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


13.03.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 13.03.2003 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Årsrapport godkendt på ordinær G/F.


03.03.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 03.03.2003 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


20.01.2003 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Kapitalnedsættelse besluttet 25.09.2000 er annulleret 20.01.2003.


14.01.2003 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

18.12.2002.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.000,00 indbetalt i værdier, kurs 1.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 9.002.000,00.


20.12.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 20.12.2002 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


10.12.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 10.12.2002 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


10.12.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 10.12.2002 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Finanskalender for 2003.


14.11.2002 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Vedtægter ændret:

16.07.2002.

Kapitalnedsættelse besluttet 16.07.2002 med udbetaling til aktionærer kr. 1.180.000,00 til kurs 4.237,28.
Kapitalnedsættelse besluttet 16.07.2002 er gennemført 28.10.2002.
Kapitalen udgør herefter kr. 9.000.000,00.


12.11.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 12.11.2002 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Pressemeddelelse: Halvårsrapport 2002.


30.08.2002 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Kapitalnedsættelse besluttet 16.07.2002 med udbetaling til aktionærer kr. 1.180.000,00 til kurs 4.237,28.


09.07.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 09.07.2002 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


04.06.2002 Ændring af adresse

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1165 Nørregade

Ny adresse:

Nørregade 40, 2., postboks 1163, 1165 København K.


08.04.2002 Ændring af kapital, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Vedtægter ændret:

21.03.2002.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt i værdier, kurs 550,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.180.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Birthe Lehmann, den 21.03.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør John Rene Frederiksen, den 21.03.2002.

Til at forpligte selskabet kræves to underskrifter,der kan gives af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.


02.04.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 02.04.2002 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Meddelelse om ressortændring ved varetagelse
af statens ejerskab i en række aktieselskaber


22.03.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 22.03.2002 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


07.03.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 07.03.2002 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


04.03.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 04.03.2002 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


28.02.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 28.02.2002 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Årsregnskabsmeddelelse 2001.


13.02.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 13.02.2002 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Pressemeddelelse: Middelgrundsfortet solgt.


11.02.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 11.02.2002 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
§ 157 B.


05.11.2001 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jacob Heinsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kontorchef Claus Juhl.


30.10.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 30.10.2001 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


22.08.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 22.08.2001 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Halvårsrapport fra Statens Ejendomsselskab
A/S (Freja Ejendomme A/S)


04.04.2001 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Vedtægter ændret:

28.03.2001.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt i værdier, kurs 1.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.080.000,00.


16.03.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 16.03.2001 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Årsregnskabsmeddelelse 2000.


16.03.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 16.03.2001 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


27.02.2001 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Kapitalnedsættelse besluttet 25.09.2000 er gennemført 01.02.2001.
Kapitalen udgør herefter kr. 9.980.000,00.


27.02.2001 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Vedtægter ændret:

20.12.2000.

Kapitalforhøjelse:

kr. 10.000,00 indbetalt i værdier, kurs 170,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.310.000,00.


23.02.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 23.02.2001 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Datoer for afgivelse af
årsregnskabsmeddelelse og for afholdelse af
ordinær generalforsamling.


18.12.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 18.12.2000 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


09.10.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 09.10.2000 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Køb af erhvervsejendom.


03.10.2000 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Kapitalnedsættelse besluttet 25.09.2000 med udbetaling til aktionærer kr. 330.000,00 til kurs 3.370,00.


28.09.2000 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Kapitalnedsættelse besluttet 25.09.2000 med udbetaling til aktionærer kr. 330.000,00 til kurs 3.339,67.


04.07.2000 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Vedtægter ændret:

09.06.2000.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt kontant, kurs 450,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.300.000,00.


16.06.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 16.06.2000 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


20.03.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 20.03.2000 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


23.12.1999 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010

Ny kommune:

København.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anne Marie Nielsen, den 15.12.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Karen-Elisabeth Seest Friis (næstformand), den 15.12.1999.


17.11.1999 Ændring af adresse

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., 1010

Ny adresse:

Bredgade 66, 2., postboks 1163, 1010 København K.

Ny kommune:


07.06.1999 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., 1019

Vedtægter ændret:

27.05.1999.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt i værdier, kurs 500,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.200.000,00.


18.05.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., 1019

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 18.05.1999 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


12.04.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., 1019

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Økonomichef Mads Smedegaard Bjerre, den 01.01.1999.


06.04.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., 1019

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 06.04.1999 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Selskabets bestyrelse har besluttet, at
årsregnskabsmeddelelsen for regnskabsåret 18.12.1997 -
31.12.1998 skal afgives onsdag den 05.05.1999.


14.01.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., 1019

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 14.01.1999 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Freja Ejendomme A/S har solgt fire ejendomme
på det centrale Holmen i København til Kurt
Thorsen ApS, med Kurt Thorsen A/S som
selvskyldnerkautionist. CVI International A/S kan
indtræde i en eller flere af de betingede aftaler.
Handlerne omfatter den fredede tørdok med tilhørende
kran, det fredede pumpehus på Dokøen, den tidligere
idrætsplads (Schifters Kvarter) og den store hal
(Motortorpedohallen). Handlerne er betinget af, af
Københavns kommune godkender et tillæg til lokalplanen
og der kan ske matrikulering.


11.12.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., 1019

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Farup Ladegaard, den 10.12.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kontorchef Jacob Heinsen, den 10.12.1998.


08.12.1998 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., 1019

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 08.12.1998 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


07.09.1998 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., 1019

Vedtægter ændret:

09.07.1998.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt i værdier, kurs 220,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.100.000,00.


14.01.1998 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., 1019

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 56, stk. 6, har modtaget bestyrelsens forretningsorden og den 14.01.1998 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


22.12.1997 Nye selskaber

CVR-nummer: 20544848

Navn og adresse:
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bredgade 66, 2., 1019

Binavne:

FREJA EJENDOMME A/S (STATENS EJENDOMSSALG A/S), EJENDOMSSELSKABET FREJA A/S (STATENS EJENDOMSSALG A/S), FREJA A/S (STATENS EJENDOMSSALG A/S), STATENS EJENDOMME A/S (STATENS EJENDOMSSALG A/S).

Stiftelsesdato:

18.12.1997.

Seneste vedtægtsdato:

18.12.1997.

Kapital:

kr. 10.000.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 10.000.000,00 til kurs 1.190,06.

Stifter:

Den Danske Stat.

Bestyrelse:

Direktør Hans Ejvind Hansen (formand)., Adm. direktør Anne Marie Nielsen (næstformand), Fuldmægtig Peter Farup Ladegaard, Afdelingschef Birthe Lehmann, Adm. direktør Anders Pedersen.

Direktion:

Direktør Allan Andersen.

Til at forpligte selskabet krævet to underskrifter,der kan gives af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.

Revision:

REG.NR. A/S111386 ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tagensvej 86, 2200 København N, Revisionsfirmaet Albert Pedersen, statsaut. revisorer, Nørre Farimangsgade 11, Postbox 1034, 1007 København K.

Første regnskabsår:

18.12.1997 - 31.12.1998.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
12.10.2010
08.10.2018
Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C
04.06.2002
11.10.2010
Nørregade 40, 2. 1165 København K
17.11.1999
03.06.2002
Bredgade 66, 2.
Postboks 1163 1010 København K
18.12.1997
16.11.1999
Bredgade 66, 2. 1019 København K
Branchekode
Fra
Til
18.12.1997
31.12.2007
701200 Køb og salg af fast ejendom for egen regning
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
17.04.2019
01.01.2020
17.04.2019
06.07.2018
16.04.2019
06.07.2018
14.07.2017
05.07.2018
14.07.2017
23.06.2017
13.07.2017
23.06.2017
21.12.2016
22.06.2017
21.12.2016


01.07.2016
20.12.2016
01.07.2016
29.12.2015
30.06.2016
29.12.2015
29.12.2014
28.12.2015
29.12.2014Registreret kapital
Fra
Til
17.04.2019
01.01.2020
46.485.123,00
06.07.2018
16.04.2019
41.077.525,00
14.07.2017
05.07.2018
40.991.466,00
23.06.2017
13.07.2017
40.367.328,00
21.12.2016
22.06.2017
40.008.780,00


01.07.2016
20.12.2016
39.649.033,00
29.12.2015
30.06.2016
39.538.649,00
29.12.2014
28.12.2015
38.762.882,00
26.06.2014
28.12.2014
38.678.099,00 DKK
27.12.2013
25.06.2014
38.193.624,00 DKK
10.09.2013
26.12.2013
38.076.654,00 DKK
19.06.2013
09.09.2013
38.064.957,00 DKK
28.12.2012
18.06.2013
37.655.563,00 DKK
22.06.2012
27.12.2012
37.501.087,00 DKK
22.12.2011
21.06.2012
35.481.010,00 DKK
16.06.2011
21.12.2011
32.385.820,00 DKK
10.12.2010
15.06.2011
31.147.740,00 DKK
30.07.2010
09.12.2010
28.276.940,00 DKK
16.06.2010
29.07.2010
28.146.450,00 DKK
22.12.2009
15.06.2010
27.885.470,00 DKK
11.06.2009
21.12.2009
27.360.880,00 DKK
30.12.2008
10.06.2009
27.204.500,00 DKK
30.06.2008
29.12.2008
27.034.500,00 DKK
28.01.2008
29.06.2008
26.034.500,00 DKK
19.09.2007
27.01.2008
25.034.500,00 DKK
14.06.2007
18.09.2007
23.784.500,00 DKK
11.05.2007
13.06.2007
22.534.500,00 DKK
20.12.2006
10.05.2007
21.284.500,00 DKK
09.11.2006
19.12.2006
20.034.500,00 DKK
11.07.2006
08.11.2006
19.284.500,00 DKK
09.05.2006
10.07.2006
19.272.000,00 DKK
19.12.2005
08.05.2006
18.022.000,00 DKK
11.11.2005
18.12.2005
15.522.000,00 DKK
01.04.2005
10.11.2005
14.972.000,00 DKK
20.12.2004
31.03.2005
13.472.000,00 DKK
15.09.2004
19.12.2004
10.472.000,00 DKK
08.07.2004
14.09.2004
10.122.000,00 DKK
19.12.2003
07.07.2004
10.022.000,00 DKK
05.09.2003
18.12.2003
9.022.000,00 DKK
13.06.2003
04.09.2003
9.012.000,00 DKK
18.12.2002
12.06.2003
9.002.000,00 DKK
18.07.2002
17.12.2002
9.000.000,00 DKK
21.03.2002
17.07.2002
10.180.000,00 DKK
28.03.2001
20.03.2002
10.080.000,00 DKK
20.12.2000
27.03.2001
9.980.000,00 DKK
09.06.2000
19.12.2000
10.300.000,00 DKK
27.05.1999
08.06.2000
10.200.000,00 DKK
09.07.1998
26.05.1999
10.100.000,00 DKK
18.12.1997
08.07.1998
10.000.000,00 DKKPeriode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2019
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2019
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2019
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk


2. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2017
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2017
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2017
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2017
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2016
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2016
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2016
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2016
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2015
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2015
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2015
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2015
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2014
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2014
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2014
20-49 medarbejdere
1. kvt2014
20-49 medarbejdere
4. kvt2013
10-19 medarbejdere
3. kvt2013
10-19 medarbejdere
2. kvt2013
10-19 medarbejdere
1. kvt2013
10-19 medarbejdere
4. kvt2012
10-19 medarbejdere
3. kvt2012
10-19 medarbejdere
2. kvt2012
10-19 medarbejdere
1. kvt2012
10-19 medarbejdere
4. kvt2011
10-19 medarbejdere
3. kvt2011
10-19 medarbejdere
2. kvt2011
10-19 medarbejdere
1. kvt2011
20-49 medarbejdere
4. kvt2010
10-19 medarbejdere
3. kvt2010
10-19 medarbejdere
2. kvt2010
10-19 medarbejdere
1. kvt2010
10-19 medarbejdere
4. kvt2009
10-19 medarbejdere
3. kvt2009
10-19 medarbejdere
2. kvt2009
10-19 medarbejdere
1. kvt2009
10-19 medarbejdere
4. kvt2008
10-19 medarbejdere
3. kvt2008
10-19 medarbejdere
2. kvt2008
10-19 medarbejdere
1. kvt2008
10-19 medarbejdere
4. kvt2007
10-19 medarbejdere
3. kvt2007
10-19 medarbejdere
2. kvt2007
10-19 medarbejdere
1. kvt2007
10-19 medarbejdere
4. kvt2006
10-19 medarbejdere
3. kvt2006
10-19 medarbejdere
2. kvt2006
10-19 medarbejdere
1. kvt2006
10-19 medarbejdere
4. kvt2005
10-19 medarbejdere
3. kvt2005
10-19 medarbejdere
2. kvt2005
10-19 medarbejdere
1. kvt2005
10-19 medarbejdere
4. kvt2004
10-19 medarbejdere
3. kvt2004
10-19 medarbejdere
2. kvt2004
10-19 medarbejdere
1. kvt2004
10-19 medarbejdere
4. kvt2003
10-19 medarbejdere
3. kvt2003
10-19 medarbejdere
2. kvt2003
10-19 medarbejdere
1. kvt2003
10-19 medarbejdere
4. kvt2002
10-19 medarbejdere
3. kvt2002
10-19 medarbejdere
2. kvt2002
10-19 medarbejdere
1. kvt2002
10-19 medarbejdere
4. kvt2001
10-19 medarbejdere
3. kvt2001
10-19 medarbejdere
2. kvt2001
10-19 medarbejdere
1. kvt2001
10-19 medarbejdere
4. kvt2000
10-19 medarbejdere
3. kvt2000
20-49 medarbejdere
2. kvt2000
20-49 medarbejdere
1. kvt2000
20-49 medarbejdere
4. kvt1999
10-19 medarbejdere
3. kvt1999
10-19 medarbejdere
2. kvt1999
10-19 medarbejdere
1. kvt1999
10-19 medarbejdere